Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Τοποθέτηση Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, 18/6/2020 για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς


Τοποθέτηση Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών
στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, 18/6/2020 για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Με αφορμή τις πρόσφατες, άκαρπες προσπάθειες του ΥΠΠΑΝ να τροποποιήσει εργασιακά νομοσχέδια στη Βουλή και τις μονομερείς αποφάσεις που έλαβε σχετικά με την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της φετινής σχολικής χρονιάς αλλά και της ημερομηνίας έναρξης της επόμενης σχολικής χρονιάς, χωρίς τη διεξαγωγή διαλόγου και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση, η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών δηλώνει τα εξής:

1.     Είναι η πολλοστή φορά που η κυβέρνηση προχωρεί σε μονομερείς αποφάσεις, χωρίς διάλογο και ενημέρωση, επιχειρώντας μάλιστα να αλλάξει εργασιακές συμβάσεις μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Κακίζουμε τις προαναφερθείσες ενέργειες με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και τονίζουμε ότι αυτές δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνουν ανεκτές από την ΠΟΕΔ, ειδάλλως η σιωπή της θα εξυπακούει και την ανοχή της σε τέτοιες συμπεριφορές που αναμφίβολα δημιουργούν επικίνδυνα προηγούμενα. Φέρνουμε στη μνήμη μας το καλοκαίρι του 2018, και θυμίζουμε ότι οι μονομερείς αποφάσεις και η υποτίμηση του κλάδου ήταν μία από τις βασικές αιτίες αντίδρασης σύσσωμου του εκπαιδευτικού κόσμου. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ουσιαστική συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα έγινε μόνο στις 17 Ιουνίου, αφού η απόφαση του ΥΠΠΑΝ να «διατάξει» χωρίς τη διεξαγωγή διαλόγου, προκάλεσε και τη δημόσια αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων.
2.     Η προσπάθεια του ΥΠΠΑΝ να αλλάξει βασικά άρθρα των Κανονισμών Λειτουργίας της Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα παραχωρούν στον εκάστοτε Υπουργό υπερεξουσίες σχετικά με τον καθορισμό έναρξης και λήξης της σχολικής χρονιάς, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Η προσφιλής τακτική της Κυβέρνησης να λειτουργεί ετσιθελικά, ερήμην των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, καταστρατηγώντας κάθε μορφή θεσμικού διαλόγου για εργασιακά θέματα, θα μας βρίσκει κάθε φορά απέναντί της. Καταγράφουμε την πρόθεση του ΥΠΠΑΝ να προχωρήσει μονομερώς, καταθέτοντας στη Βουλή «κατεπείγον» νομοσχέδιο τροποποίησης κανονισμών, παρά το γεγονός ότι μετά την άμεση αντίδραση της ΠΟΕΔ,  το ΥΠΠΑΝ αναγκάστηκε να το αποσύρει, αντιλαμβανόμενο προφανώς ότι για άλλη μια φορά θα εκτεθόταν ανεπανόρθωτα αφού η Βουλή θα το καταψήφιζε.
3.     Από την άλλη η ενέργεια αυτή του ΥΠΠΑΝ, επί της ουσίας, αναδεικνύει ξανά και τη φιλοσοφία της Κυβέρνησης για τη Δημόσια Εκπαίδευση. Η απλοϊκή σύνδεση της ποσότητας εργάσιμου χρόνου με την ποιότητα, ακόμα και την «ποσότητα» της μάθησης, καταδεικνύει την απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική προσέγγιση της Κυβέρνησης στα θέματα παιδείας. Σε καμία περίπτωση η ποσοτικοποίηση της εκπαίδευσης και η αντιμετώπιση της δημόσιας παιδείας με αριθμητική προσέγγιση, δεν μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος των μαθητών/τριών και ως εκ τούτου δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
4.     Επιπρόσθετα, η μονομερής απόφαση της κυβέρνησης για επέκταση της σχολική χρονιάς μέχρι 30 Ιουνίου, χωρίς να έχουν δοθεί κατευθυντήριες γραμμές προς τους/τις συναδέλφους, χωρίς να προηγηθεί στοχοθεσία και προγραμματισμός, έστω για όσο καιρό τα σχολεία παρέμεναν ανοικτά, , φανερώνει την απουσία οποιουδήποτε πλάνου για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που προέκυψαν λόγω κορωνοϊού. Το ΥΠΠΑΝ αρκέστηκε στην αύξηση του εργάσιμου χρόνου μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, χωρίς καμία άλλη εκπαιδευτική ρύθμιση.
5.     Όσον αφορά τη νέα σχολική χρονιά, η Προοδευτική υπογραμμίζει ότι το ΥΠΠΑΝ οφείλει να προβεί σε μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες θα στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών. Ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στην κανονικότητα και να ξεπεράσουν οποιεσδήποτε δυσκολίες τυχόν να έχουν παρουσιαστεί με το έκτακτο κλείσιμο των σχολείων. Το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της νέας σχολικής χρονιάς ολιστικά και όχι αποσπασματικά, στηριζόμενο κυρίως σε στοχευμένα μέτρα που θα επιδιώκουν την παροχή ποιοτικής, ενισχυτικής διδασκαλίας, με έμφαση σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες αλλά και ομάδες μαθητών/τριών που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την αναστολή φοίτησης.  

6.     Η νωρίτερη έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς να έχει προηγηθεί σχεδιασμός και χωρίς να έχουν υιοθετηθεί ουσιαστικά μέτρα προς όφελος των παιδιών καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση μιας καθαρά στείρας λογικής ποσοτικοποίησης στην εκπαίδευση, η οποία όχι μόνο δε θα είναι προς όφελος των παιδιών αλλά θα χρησιμοποιηθεί και ως ένα «quickfix» από το ΥΠΠΑΝ για να κρύψει τα προβλήματα και τις δυσκολίες «κάτω από το χαλί»

Βάσει όλων των πιο πάνω, η Προοδευτική , απαιτεί δραστικά, ουσιαστικά, παιδοκεντρικά μέτρα που θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα ενισχύουν την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών στα δημόσια σχολεία. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν :

1.     Καθορισμό σαφών οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τους/τις εκπαιδευτικούς για εστίαση στους σημαντικότερους μαθησιακούς στόχους, ελαχιστοποιώντας την απώλεια διδακτικού χρόνου για παρεμφερείς δραστηριότητες.
2.     Αναδιάρθρωση της ύλης και των μαθησιακών στόχων ανά τάξη και γνωστικό αντικείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τι έχει διδαχθεί κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
3.     Σωστό προγραμματισμό και έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων προς εκμηδένιση χαμένου διδακτικού χρόνου, λόγω της υποστελέχωσης τους όπως συνηθίζεται να γίνεται κάθε έναρξη σχολικής χρονιάς, συμπεριλαμβανομένου και της αποστολής αντικαταστατών/τριών από την πρώτη μέρα παρουσίας των μαθητών/τριών στο σχολείο.
4.     Αναπροσαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος και ενίσχυση συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων για την επόμενη σχολική χρονιά. Αύξηση του συμβουλευτικού χρόνου για τη σχολική χρονιά 2020-2021.
5.     Αύξηση των ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας προς ενίσχυση των μαθητών/τριών και αντιμετώπιση δυσκολιών που έχουν δημιουργηθεί, με προτεραιότητα στην Α΄ και Β’ τάξη.
6.     Ολοκλήρωση του συμφωνημένου  θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος.
7.     Επέκταση προγράμματος ΔΡΑΣΕ σε περισσότερα σχολεία (κατανομή του χρόνου σε περισσότερα σχολεία για υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές ή/και άλλες δυσκολίες).
8.     Αύξηση του χρόνου ειδικής εκπαίδευσης/λογοθεραπείας για κάθε παιδί.
9.     Σταδιακή μείωση των μαθητών/τριών ανά τμήμα.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση του ΥΠΠΑΝ για νωρίτερη έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα προαναφερόμενα μέτρα και εισηγήσεις, είναι αποσπασματική, αναποτελεσματική και επιχειρεί να προσανατολίσει και να μετατοπίσει από την ουσία του θέματος. Το  ουσιαστικότερο είναι η υλοποίηση των πιο πάνω καταγεγραμμένων σημαντικών παραμέτρων από το ΥΠΠΑΝ  και όχι η μετακίνηση της ημερομηνίας έναρξης της σχολικής χρονιάς κατά μία βδομάδα. Θυμίζουμε το ΥΠΠΑΝ, ότι οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν εντελώς αθόρυβα, με κατανόηση και χωρίς καμία απολύτως βοήθεια κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα όπως θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς χωρίς να μετρούν εργατομέρες και εργατοώρες. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τύχει οποιασδήποτε εκμετάλλευσης εργασιακών συμβάσεων και δικαιωμάτων.

Εν κατακλείδι, η όλη στάση του ΥΠΠΑΝ από την περίοδο αναστολής των σχολείων και μετέπειτα αλλά και η άρνησή του να συνεργαστεί με την ΠΟΕΔ για τα σοβαρότατα ζητήματα της παιδείας,  δημιουργούν έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς. Οι επικίνδυνοι χειρισμοί του ΥΠΠΑΝ, προκαλούν ερωτηματικά για τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη νέα σχολική χρονιά, και το Δημόσιο Σχολείο γενικότερα. Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις, κρατώντας ψηλά το κύρος του κλάδου , τόσο όσον αφορά την αντιμετώπιση του Υπουργείου έναντι εργασιακών ζητημάτων, όσο και της βελτιστοποίησης της εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο. 

18/06/2020

Δεν υπάρχουν σχόλια: