Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2008, στις 26 Φεβρουαρίου 2010, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών, κατά ειδικότητα, στους οποίους περιελήφθησαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31.12.2009 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων,ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημέρα ανάρτησής τους, δηλαδή από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου, 2010. Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του
ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη
 
Προδημοτική
Δασκάλων

Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής Γυμναστικής)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Εκπαιδευτικής Ακουολογίας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Εργοθεραπείας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Κωφών)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Λογοθεραπείας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Μουσικοθεραπείας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Τύφλών)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Φυσιοθεραπείας)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών :
 
Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880
Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467
Μάριος Ρήγας 99423223
Λάζαρος Αβραάμ 99787472

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Δημοκρατικό - Ανθρώπινο Σχολείο : "Απάντηση στην παραβατικότητα"


Περισσότερες Λεπτομέρειες...

Δημιουργία Θεατρικής Ομάδας "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", με τη στήριξη της Προοδευτικής

Πρόταση για νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε ολόκληρη την πρόταση για το νέο Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου, την οποία παρέδωσε για μελέτη η Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων στην ΠΟΕΔ

Σύσκεψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των κρατικών υπαλλήλων και της ΕΤΥΚ

Σύσκεψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των κρατικών υπαλλήλων και της ΕΤΥΚ

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων, ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμοι Αστυνομίας, Σύνδεσμοι Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Στρατού και η ΕΤΥΚ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2010, στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα θέματα της οικονομίας και ειδικότερα για τις διάφορες προτάσεις που διατυπώνονται για αντιμετώπιση των προβλημάτων, που δημιουργούνται λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Η σύσκεψη ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις εισηγήσεις κυρίως από τις εργοδοτικές Οργανώσεις και από μερίδα πολιτικών κομμάτων για αναζήτηση λύσεων σε περικοπές των κρατικών δαπανών, με κύριο στόχο δικαιώματα των κρατικών υπαλλήλων και γενικότερα των εργαζομένων.

Οι Οργανώσεις επανέλαβαν την πάγια θέση τους ότι οι λύσεις στα προβλήματα της οικονομίας και γενικά η δημοσιονομική εξισορρόπηση, θα πρέπει να αναζητηθούν στο σκέλος των κρατικών εσόδων στο οποίο υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για το κράτος και ισοσκέλιση των εσόδων και των εξόδων του κράτους.

Οι Οργανώσεις επισημαίνουν ότι η παραοικονομία, η τεράστια φοροδιαφυγή – φοροκλοπή και η μεγάλη ανισότητα στην κατανομή του φορολογικού βάρους, αποτελούν στο σύνολό τους θεμελιακή αιτία δημοσιονομικής ανισορροπίας και αποκαλύπτουν την κοινωνική βάση της δημοσιονομικής κρίσης που εντοπίζεται στις μη μισθωτές ομάδες του πληθυσμού.

Οι Οργανώσεις κατηγορηματικά απορρίπτουν προτάσεις που στοχεύουν στην κατάργηση ή επηρεασμό εργατικών δικαιωμάτων και στη μείωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Οι Οργανώσεις σημείωσαν με ικανοποίηση τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι τα βάρη δεν θα τα επωμισθούν οι εργαζόμενοι και αποφάσισαν να παρακολουθούν στενά τις συναφείς εξελίξεις παραμένοντας σε εγρήγορση ώστε να αντιδράσουν δυναμικά σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων.

Οι Οργανώσεις αναγνωρίζουν ότι η διεθνής οικονομική κρίση επηρεάζει και την Κυπριακή οικονομία και καλούν την Κυβέρνηση και γενικότερα το κράτος να αναζητήσει τις λύσεις στην ορθή κατεύθυνση χωρίς πρόσθετα βάρη στους εργαζόμενους, οι οποίοι εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους προς το κοινωνικό σύνολο ενώ άλλοι διαχρονικά παρανομούν και φοροδιαφεύγουν αποστερούντες το κράτος από τους πόρους που χρειάζεται για τις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες.

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Λιγότερες ώρες στις τάξεις

Πρόταση της Επιτροπής Αναλυτικών για αλλαγές στα Δημοτικά


Λιγότερες ώρες στις τάξεις

Η Επιτροπή εισηγείται όπως οι διδακτικές περίοδοι (δηλαδή οι ώρες στις οποίες παραδίδεται «νέα ύλη») μειωθούν από 35 σε 28. Προτείνει επίσης κατάργηση τής κατ' οίκον εργασίας για τις μικρότερες τάξεις


Μείωση των διδακτικών περιόδων, εξάωρο τις Παρασκευές, μεγαλύτερης διάρκειας διαλείμματα. Αυτή την εικόνα θα έχει το νέο δημοτικό σχολείο σε περίπτωση που υιοθετηθεί και εφαρμοστεί η πρόταση που ετοίμασε για το θέμα η Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Η πρόταση με τις απαραίτητες αλλαγές ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ενώ τις επόμενες μέρες θα δοθεί στην ΠΟΕΔ, στους λειτουργούς, στους επιθεωρητές της δημοτικής εκπαίδευσης και στους διευθυντές των δημοτικών για να εκφράσουν την άποψή τους και ιδιαίτερα για να επεξεργαστούν και να προτείνουν τρόπους εφαρμογής. Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί με συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά από δύο εβδομάδες.

Μεγαλύτερα διαλείμματα

Οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή έχουν στόχο να κάνουν πιο ευχάριστο και πιο αποδοτικό το νέο δημοτικό σχολείο και επηρεάζουν και τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Σε ό,τι αφορά στους μαθητές, στην πρόταση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

*Οι ώρες παραμονής των παιδιών στο σχολείο μειώνονται από 35 στις 34 ώρες. Την Παρασκευή σε όλα τα σχολεία θα υπάρχει εξάωρο, δηλαδή τα μαθήματα θα τελειώνουν μια ώρα νωρίτερα.


*Οι διδακτικές περίοδοι (δηλαδή οι ώρες στις οποίες παραδίδεται «νέα ύλη») μειώνονται από 35 σε 28.


*Έξι ώρες την εβδομάδα (δηλαδή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα από μία ώρα και μια ημέρα της εβδομάδας από δύο ώρες), θα αφιερώνονται στην εμπέδωση των μαθημάτων, έτσι ώστε για τις μικρότερες τάξεις να καταργείται και για τις μεγαλύτερες τάξεις να μειώνεται αισθητά η κατ΄ οίκον εργασία.


*Το δεύτερο και το τρίτο διάλειμμα (που μέχρι σήμερα ήταν μόνον δέκα λεπτά) μεγαλώνουν και γίνονται εικοσάλεπτα.

Σημειώνεται ότι κατά την συζήτηση και ετοιμασία της πρότασης ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιώργος Τσιάκαλος διευκρίνισε ότι «οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα γίνονται εφικτές χάριν στον εκσυγχρονισμό του αναλυτικού προγράμματος του δημοτικού. Νέες μέθοδοι διδασκαλίας, θεματικές συνθέσεις μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, παραχώρηση κάποιας αυτονομίας στις σχολικές μονάδες, σε σχέση με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και ενίσχυση της παιδαγωγικής ελευθερίας των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του νέου αναλυτικού προγράμματος, αποτελούν τις καινοτομίες που μας επιτρέπουν να έχουμε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, σε ένα περιβάλλον που θα είναι πιο ευχάριστο και αποδοτικό για τα παιδιά, θα αφήνει χώρο στη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών και δεν θα φορτώνει με έγνοιες και άγχος τους γονείς».

Μείωση ωρών διδασκαλίας

Σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς, αναμένονται επίσης σημαντικές αλλαγές, καθώς η μείωση των διδακτικών περιόδων «παλαιάς μορφής» σε συνδυασμό με τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί (με σκοπό την κατάργηση ή μείωση της κατ΄ οίκον εργασίας) συνεπάγεται, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των υπευθύνων των τάξεων από 29 σε 27 ώρες. Σύμφωνα με τον κ. Τσιάκαλο, «το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για την επιτυχία του νέου σχολείου», ενώ υπογράμμισε ότι «η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Πολιτεία». Σημειώνεται ότι η έκτη ώρα εμπέδωσης «κερδίζεται» με την ενσωμάτωση μέρους των ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας που διατίθενται στα σχολεία σε ειδικές κατηγορίες μαθητών. Για το θεσμό αυτό θα υπάρξει σχετική πρόταση της Επιτροπής.

Πηγή: Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

"Εγώ ελπίζω να τη βολέψω" - Θεατρική Παράσταση


Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

Tι αλλάζει στην εκπαίδευση

ο Γ.Τσιάκαλος αποκαλύπτει στον ΑΣΤΡΑ τι αλλάζει στην εκπαίδευση

Σημαντικές αλλαγές στην δημοτική και μέση εκπαίδευση ανήγγειλε από τα μικρόφωνα του ΑΣΤΡΑ ο επικεφαλής της επιτροπής για τα νέα αναλυτικά προγράμματα Γιώργος Τσιάκαλος.


Όσον αφορά στην δημοτική εκπαίδευση θα υπάρξει μείωση στις διδακτικές ώρες από 35 θα γίνουν 28, χωρίς να μειώνονται όμως οι ώρες παραμονής των μαθητών στο σχολείο.

Όπως εξήγησε, με βάση το νέο πρόγραμμα, μεγαλώνουν το δεύτερο και το τρίτο διάλειμμα, και όλα τα διαλλείματα γίνονται πλέον 20λεπτά. Παράλληλα την τελευταία ώρα θα γίνεται αποκλειστικά η κατ’ οίκον εργασία και αυτό ίσως να ισχύσει μέχρι την 3η δημοτικού.

Όσον αφορά στις αλλαγές στην Μέση Εκπαίδευση, ο κύριος Τσιάκαλος σημείωσε ότι δεν θα υπάρχουν τεχνικές σχολές αλλά θα υπάρχουν μόνο λύκεια.

Όπως εξήγησε μέχρι την 1η λυκείου οι μαθητές θα έχουν όλοι το ίδιο πρόγραμμα.

Για την 2α και 3η λυκείου ο κύριος Τσιάκαλος παρουσίασε την δική του πρόταση σύμφωνα με την οποία εισηγείται για αρχή, κοινό πρόγραμμα με 18 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα με στόχο να δοθεί στα παιδιά μια ανθρωπιστική και κοινωνική παιδεία αποκτώντας ικανότητες-κλειδιά, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι στόχος είναι να υπάρξουν βιωματικές μορφές μάθησης, δηλαδή σχέδια εργασίας, τα οποία θα γίνονται υπό την επίβλεψη των καθηγητών.

Ακολούθως τα παιδιά θα κάνουν επιλογές προγραμμάτων και όχι μαθημάτων. Αυτά τα προγράμματα ανέρχονται στα 14 και έτσι θα υπάρχουν μόνο λύκεια και όχι τεχνικές σχολές.

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Εκπαιδευτικό Συνέδριο : "Διαδραστικός Πίνακας : Παράθυρο στο Εκπαιδευτικό Μέλλον"

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών διοργανώνει εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα :


"Διαδραστικός Πίνακας : Παράθυρο στο Εκπαιδευτικό Μέλλον"
ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
Λευκωσία:

6 Μαρτίου 2010, Γ΄Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς

Πληροφορίες : Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880

Δήλωση Συμμετοχής στο φαξ : 22447818 ή στο email theophanouschr@cytanet.com.cy

"Ο ΣΠΑΝΟΣ ΤΖΙΑΙ ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΡΑΤΖΙΟΙ", θεατρική ομάδα "Σκηνοβάτες " ΠΟΕΔ Λευκωσίας

Αφίσα Θεάτρου

«Ο Σπανός τζιαί οι Σαράντα δράτζιοι» Θεατρική Ομάδα «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ» ΠΟΕΔ Λευκωσίας
Ημερομηνίες Παράστασης :

Πρεμιέρα : 11 Μαρτίου, ώρα 20:00
Δεύτερη Παράσταση : Σάββατο 13 Μαρτίου, ώρα 17:00 στο κινηματοθέατρο ΠΑΛΛΑΣ .
Τιμή Εισόδου : €5

Συντελεστές :Διασκευή: Ν.Νικολαϊδης / Δ.Ξύστρας, Σκηνοθεσία: Νίκος Νικολαϊδης Σκηνικά -κοστούμια : Γιώργος Κωνσταντίνου Μουσική : Γιώργος ΚάρβελλοςΤους ρόλους ερμηνεύουν: Δημήτρης Γεωργίου, Μαρία Ελευθεριάδου, Μαρία Ιατροπούλου, Ηλιάνα Καναρά, Θέκλα Καρίττεβλη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Έλενα Μαυρογένη ,Έλενα Μούρεττου, Μαργαρίτα Μούρεττου, Βέρα Νεοφύτου, Κυριάκος Παστίδης, Ελεάνα Στυλιανού, Στέλλα Στυλιανού, Κλειώ Φλουρέντζου, Αλεξία Χριστοδουλίδου

Χορηγός: Δήμος Λευκωσίας
Στηρίζει : Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων Κύπρου

Περίληψη έργου:
Ο Σπανός, ένας άνθρωπος που δεν έβγαζε γένια ούτε μουστάκια, ήταν ο περίγελος του χωριού. Όταν οι σαράντα Δράκοι σταματούν την ροή του νερού(πηγή ζωής) στο χωριό, κανείς δεν αποφασίζει να πάει να τους παλέψει και να διεκδικήσει πίσω το νερό εκτός από το Σπανό. Αρχίζει ένα αντιπάλεμα εξυπνάδας και θάρρους ενάντια στη δύναμη και στο μέγεθος. Ο Σπανός καταφέρνει να μπει στο κάστρο τους, να τους πείσει για τη δύναμη του και να επιβιώσει μέσα από τις διάφορες παγίδες που του στήνουν. Τελικά θα μπορέσει να τους αποτελειώσει ; Το νερό θα γυρίσει στο χωριό μαζί με τη ζωή;


Προμηθευτείτε Εισιτήρια:


Νίκος Νικολαϊδης 99467674 Γιώργος Κωνσταντίνου 22572718 Δημήτρης Γεωργίου 99483286
Μαρία Ελευθεριάδου 99311051 Μαρία Ιατροπούλου 99420917 Ηλιάνα Καναρά 99566242
Θέκλα Καρίττεβλη 99682731 Έλενα Μαυρογένη 99408453 Έλενα Μούρεττου 99564757
Μαργαρίτα Μούρεττου 96606716 Βέρα Νεοφύτου 99694206 Κυριάκος Παστίδης 99406644
Στέλλα Στυλιανού 99631615 Κλειώ Φλουρέντζου 99326615 Αλεξία Χριστοδουλίδου 99479997 Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467 Ρεβέκκα Νικολαΐδου 99108600 Αγάθη Γεωργιάδου 99521653 Ελεάνα Στυλίανου 99445483 Θεοδώρα Κάππα 99544057 Σίσσυ Ψημολοφίτου 99544053
Ανδρομάχη Πιερή 99407010

Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΠΟΕΔ Λεμεσού "Συναίσθημα και Μάθηση"

Σάββατο 6 Μαρτίου 2010
Β΄Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Σχετικά Έντυπα με το Συνέδριο

Οργανωτές : ΠΟΕΔ Λεμεσού, Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Λεμεσού, Κέντρο Πρόληψης "Μικρή Άρκτος" ΟΝΕΚ

Εισηγητές : 
  • Χάρης Ψάλτης, Λέκτορας στο τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστημίο Κύπρου
  • Αθανασία Κακούρη, Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ομάδας, Οικογενειακή Θεραπεύτρια
  • Ελισάβετ Παύλου - Παπαγιάννη, Εργοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια, Κοινωνοθεραπεύτρια, Λειτουργός Νεολαίας ΟΝΕΚ.
Το συνέδριο περιλαμβάνει Βιωματικά Εργαστήρια

Περισσότερες Λεπτομέρειες....

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου στην ΚΥΠΡΟ από την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ


 

 
Παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα

 
Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στο Θέατρο του Νέου Κόσμου πέρσι στην Αθήνα και φέτος στη Θεσσαλονίκη το έργο "Εγώ ελπίζω να τη βολέψω" τώρα και στην Κύπρο, με  τη συνεργασία ΕΔΟΝ, Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων, Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών, ΡΙΑΛΤΟ

 
Ο δημιουργός της θρυλικής Κατσαρίδας, Βασίλης Μαυρογεωργίου σκηνοθέτησε την παράσταση βασιζόμενος σε κείμενα – εκθέσεις μαθητών. Ο Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα, δάσκαλος στο Αρζάνο της Νότιας Ιταλίας, είχε την ιδέα να συγκεντρώσει και να εκδώσει τις εκθέσεις των μαθητών του. Σ’ αυτές, τα παιδιά σχολιάζουν τις οικογένειές τους, τους γύρω τους, την πατρίδα τους αλλά και άλλες χώρες, την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, την επικαιρότητα…

 
Τα γραπτά τους γίνονται ένας ολοκάθαρος καθρέφτης για όλο τον κόσμο. Τίποτα δεν ξεφεύγει από την αντίληψη των μικρών μαθητών. Και ο αφελής και ξεκαρδιστικός τρόπος με τον οποίο περιγράφουν ό,τι συμβαίνει γύρω τους, είναι συχνά πιο εύγλωττος και πιο ξεκάθαρος από πολλών μεγάλων…

 

 
Συντελεστές της παράστασης:
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου
Επιμέλεια κίνησης: Αγγελική Στελλάτου
Σκηνικά - Κοστούμια: Δήμητρα Χίου
Μουσική: Λαέρτης Μαλκότσης/Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Φακούρας
Βοηθός σκηνοθέτη: Βαγγέλης Μουσίκας

 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Φώτης Καραμπάς, Σωτήρης Μετζέλος, Άννα Παπαϊωάννου, Πέτρος Σπυρόπουλος, Λυδία Τζανουδάκη

 

 
2 Μοναδικές Παραστάσεις στην ΚΥΠΡΟ:
Λεμεσός :Σάββατο 13 Μαρτίου Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ
Λευκωσία :Κυριακή 14 Μαρτίου στο θέατρο της ΠΕΟ στη Λευκωσία

 
Είσοδος: 10 ευρώ

 
Περισσότερες Λεπτομέρειες και Εισιτήρια / Κρατήσεις

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ΚΕΑ -Επαναφορά του επιδόματος εκπατρισμού

Το οικονομικό πρόβλημα που προέκυψε, μετά από την αδικαιολόγητη διακοπή, πριν από μερικά χρόνια, της παροχής του επιδόματος εκπατρισμού είναι αυτή τη στιγμή το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) Μεγάλης Βρετανίας. Η διαβίωση στη Μεγάλη Βρετανία και ειδικά στο Λονδίνο (την πόλη με το ψηλότερο κόστος ζωής στην Ε.Ε. και το δεύτερο ψηλότερο στο κόσμο) είναι ιδιαίτερη δύσκολη χωρίς την απαραίτητη στήριξη της πολιτείας. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής όλοι οι επίσημοι φορείς δηλώνουν ότι συμφωνούν με την επαναφορά του επιδόματος εκπατρισμού, η κατάσταση αυτή συνεχίζεται για έκτο χρόνο και δεν φαίνεται να γίνονται ουσιαστικές ενέργειες προς επίλυση του προβλήματος.

Τονίζουμε ότι το επίδομα αυτό δεν αποτελεί προνόμιο που θα επιτρέψει στα μέλη της ΚΕΑ να ζουν στην πολυτέλεια ή να αυξήσουν τις καταθέσεις τους, αλλά άμεση ανάγκη για την διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μόνο για το ενοίκιο και τον τοπικό φόρο για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου σε μια φθηνή περιοχή του Λονδίνου (η οποία συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλής) χρειάζονται γύρω στα 1400 ευρώ ανά μήνα. Το επίδομα ενοικίου που παραχωρείται είναι πολύ χαμηλό και σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της Μεγάλης Βρετανίας. Συγκεκριμένα είναι ίσο ή και χαμηλότερο σε πολλές περιπτώσεις από το επίδομα που παραχωρείται στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της Κύπρου όπου το ενοίκιο για ένα σπίτι δεν υπερβαίνει συνήθως τα 200 ευρώ μηνιαίως.

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ εξακολουθούν να έχουν και οικονομικές υποχρεώσεις στην Κύπρο που απορρέουν από το γεγονός ότι αν και υπηρετούν στην Μ. Βρετανία εξακολουθούν να έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο (ενοίκια ή δόσεις δανείων για εξασφάλιση κατοικίας, διάφορες έμμεσες και άμεσες φορολογίες προς το κράτος και τις τοπικές αρχές κτλ.).

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθουν οικονομικά είναι η εξασφάλιση δανείων. Δημιουργούνται έτσι επιπρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις που θα τους ακολουθούν και μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας τους στη Μεγάλη Βρετανία.


Η επίτροπος διοικήσεως, αναφερόμενη στο θέμα, επισημαίνει σε σχετική έκθεσή της (24/10/2006) ότι: «Η αμφίβολη οικονομία που το κράτος επιτυγχάνει από κάθε εκπαιδευτικό που αποδέχεται να υπηρετήσει στην ΚΕΑ χωρίς επίδομα εξωτερικού, γίνεται σε βάρος της ποιότητας των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών αυτών ενώ δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών αυτών».

Η παρούσα οικονομική κρίση δεν αποτελεί ικανοποιητική δικαιολογία για τη μη αποκατάσταση μιας αδικίας που έγινε εις βάρος των μελών της ΚΕΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση και πολύ περισσότερο για τη διατήρηση ενός καθεστώτος άνισης μεταχείρισης ανάμεσα σε αυτούς και τους υπόλοιπους υπαλλήλους της Κυπριακής Δημοκρατίας που εργάζονται στο εξωτερικό. Είναι αδιανόητο η οικονομική κρίση να επιβάλλει τη συνέχιση της στέρησης του επιδόματος εξωτερικού στα μέλη της ΚΕΑ ενώ την ίδια στιγμή οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Δημοκρατίας στο εξωτερικό αλλά και οι συνάδελφοί τους που υπηρετούν στην εκπαιδευτική αποστολή των Ιεροσολύμων το λαμβάνουν κανονικά.

Θεωρούμε ότι η συζήτηση του θέματος έχει πια εξαντληθεί και αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση. Καλούμε λοιπόν την πολιτεία να άρει άμεσα αυτή την αδικαιολόγητη πρακτική, που αποτελεί ουσιαστικά εκμετάλλευση μιας μερίδας υπαλλήλων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία σοβαρών οικονομικών προβλημάτων για μια ομάδα εκπαιδευτικών που υπηρετούν το κυπριακό κράτος στο εξωτερικό. Η αντίθετη εξέλιξη θα αποδείξει, δυστυχώς, ότι η πολιτεία δεν έχει τη διάθεση να σταθεί δίπλα στους εκπαιδευτικούς της ΚΕΑ στο σημαντικό έργο που τους ανάθεσε εδώ στη Μεγάλη Βρετανία και θα επιβεβαιώσει ότι η συνέχιση της άνισης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών της ΚΕΑ γίνεται αποδεκτή.

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη του θέματος, τα μέλη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Μεγάλης Βρετανίας θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά και με ζήλο, αφού πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα παιδιά της παροικίας μας θα πρέπει να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, έστω κι αν η πολιτεία δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να μας στηρίξει στο βαθμό που πρέπει. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με όποιο μέσο μπορούμε αυτά που αδίκως και χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία στερούμαστε.

Συντονιστική Επιτροπή Μελών Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Μεγάλης Βρετανίας


Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010

Απολυτήρια με ένα... κλικ

Πηγή : Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ


Θα εκτυπώνονται μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα

Απολυτήρια με ένα... κλικ

Σταματά, από φέτος, η αποστολή απολυτηρίων στα σχολεία για τους μαθητές της Στ' τάξης των Δημοτικών. Δεν θα συμπληρώνονται πλέον στο χέρι από τα σχολεία, αλλά θα εκτυπώνονται ηλεκτρονικά.

Χέρι ακόμη και στην έκδοση των απολυτηρίων των Δημοτικών βάζει πλέον η τεχνολογία και ειδικότερα το διαδίκτυο. Κι αυτό καθώς από τη φετινή σχολική χρονιά και εφεξής, δεν θα αποστέλλονται απολυτήρια για τους μαθητές της Στ΄ τάξης, ώστε να συμπληρώνονται στο χέρι από τα σχολεία, αλλά θα εκτυπώνονται ηλεκτρονικά, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε από το ΚΕΕΑ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, με σκοπό τη μηχανογράφηση συγκεκριμένων στοιχείων των μαθητών των τάξεων Γ΄ και Στ΄ για τις ανάγκες της ίδιας της Διεύθυνσης, αλλά και αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων του ΚΕΕΑ.
Προσωπικά δεδομένα

Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο των απολυτηρίων, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ενημέρωσε τις διευθύνσεις όλων των σχολείων ότι μετά από υποδείξεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σχετικές οδηγίες του Υπ. Παιδείας, όλα τα ενδεικτικά και απολυτήρια των μαθητών θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
*Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής (Πιστοποιητικό Γέννησης)
*Αριθμός Μητρώου
*Ονοματεπώνυμο
*Ημερομηνία γέννησης

Κάλεσε γι΄ αυτό τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει όλα τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα των μαθητών εκτός από τον Προσωπικό Αριθμό Εγγραφής, να εισέλθουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του σχολείου τους και να συμπληρώσουν για όλους τους μαθητές της Στ΄ τάξης, τον συγκεκριμένο αριθμό. Σημειώνεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής αναγράφεται στα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών και θα αποτελεί τον αριθμό δελτίου ταυτότητας των παιδιών μετά την ηλικία των 12 ετών. Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ξεκαθάρισε επίσης ότι σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά γέννησης ορισμένων μαθητών του σχολείου δεν έχουν τον αριθμό αυτό, θα πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς τους ώστε να προσκομίσουν νεότερο μηχανογραφημένο πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται ο Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής του παιδιού. «Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιθανόν να δημιουργήσει κάποια ταλαιπωρία τόσο στα σχολεία, όσο και στους γονείς, αλλά πρόκειται για απαραίτητο στοιχείο που βοηθά στη μηχανογράφηση των δεδομένων αλλά και στη διασφάλιση της μοναδικότητας του κάθε απολυτηρίου που εκδίδεται», κατέληξε η Διεύθυνση Δημοτικής.

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚO ΑΠΟ Π.Ι. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD
α/α Περιγραφή
1.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Γ' & Δ' Δημοτικού (Μέγεθος 143MB)
2.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Α' & Β' Δημοτικού (Μέγεθος 284MB)
3.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Γ' & Δ' Δημοτικού (Μέγεθος 428MB)
4.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Ε' & ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 433MB) ( Οδηγίες)
5.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Εικαστικά Α' - ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 225MB)
6.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μουσική Α' - ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 550MB) ( Οδηγίες)
7.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 207MB)
8.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 153MB)
9.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσικά Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 94MB)
10.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Α΄& Β΄ Δημοτικού (Μέγεθος 94MB)
11.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 66MB)
12.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωγραφία Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 265MB)
13.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 90MB)
14.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά Δ' - Ε' Δημοτικού (Μέγεθος 84MB)
15.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Ε' & ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 231MB)
16.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μελέτη Περιβάλλοντος Α' - Δ' Δημοτικού (Μέγεθος 303MB) Οδηγίες
17.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Ε' και ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 76MB)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ LINKS ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2010-2011

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Αποσπασμένων, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στα διάφορα Τμήματα/ Υπηρεσίες του, όπως φαίνονται πιο κάτω. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στο συνημμένο έντυπο στους οικείους Διευθυντές Τμημάτων το αργότερο μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, 2010.

Εγκύκλιος για τις θέσεις απόσπασης
Συννημένα Έντυπα