Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2012, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (2 θέσεις)
- Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)
- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση)
(36 θέσεις)
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (42 θέσεις)
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση)
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (21 θέσεις)
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (41 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 14 μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ..

Ύστερα από τη δημοσίευση, στις 4.3.2011, του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2011 (Ν.24(Ι)/2011), καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου εντός της πιο πάνω προθεσμίας.

Φορολόγηση ΕΦΑΠΑΞ από 2013 και άλλες συνταξιοδοτικές αλλαγές


Νεότερη Ενημέρωση... Δεν οδηγείται ολομέλεια η Φορολόγηση του ΕΦΑΠΑΞ
πηγή : www.stockwatch.com.cy

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος οδηγούνται σήμερα στην ολομέλεια άλλα τέσσερα μνημονιακά νομοσχέδια και κανονισμοί, μεταξύ των οποίων και η φορολόγηση του φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα νομοσχέδια θα εξετάσει σε έκτακτη συνεδρία η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Πρόκειται για τα νομοσχέδια που αφορούν το συνταξιοδοτικό στο δημόσιο τομέα, αναθεώρηση ορισμένων τελών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες της ΕΕ για μετοχές και πληροφορίες που τηρούνται στα λογιστικά βιβλία των εταιρειών, διεύρυνση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας καθώς και κανονισμούς για τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. 

Tο νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου κατοχυρώνονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που έχει διασφαλίσει ο υπάλληλος για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Επίσης προβλέπει αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στις περιπτώσεις οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης ή παραίτησης για υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Σε ό,τι αφορά υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012 θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις, συγκεκριμένα υπάλληλος ο οποίος θεμελίωσε ή θεμελιώνει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 δικαίωμα σε σύνταξη και εφάπαξ ποσό, λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας των σαράντα πέντε ή σαράντα οκτώ ετών, ανάλογα με την περίπτωση, και αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.•

Εξάλλου υπάλληλος o οποίος θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα πέντε χρόνων, αλλά δεν συμπληρώνει τη συγκεκριμένη ηλικία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, και ο οποίος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά ποσό που υπολογίζεται με βάση το εξηκοστό έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.
Παράλληλα, υπάλληλος ο οποίο θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα οκτώ χρόνων, αλλά δεν συμπληρώνει την εν λόγω ημερομηνία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, και ο οποίος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, ποσό που υπολογίζεται με βάση το εξηκοστό τρίτο έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης .

Το νομοσχέδιο προβλέπει και μη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία που κερδήθηκε ή θα κερδηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, ενώ η φορολόγηση του εφάπαξ ποσού διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Ως γνωστό, η φορολόγηση του εφάπαξ έδωσε αφορμή για εκατοντάδες πρόωρες αφυπηρετήσεις από το δημόσιο.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα επιλογής για καταβολή του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, είτε στο σύνολό του, είτε μετατροπής αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό, είτε καταβολής μέρους αυτού και μετατροπής του υπολοίπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του υπαλλήλου για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, με βάση το μέσο όρο των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

Εξάλλου προβλέπεται επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο ηλικίες, δηλαδή 6 μήνες το χρόνο, για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα μέλη της δημοτικής, μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, τα μέλη της αστυνομίας και τα μέλη του κυπριακού στρατού.

Όλοι οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή διορίζονται σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011 θα εντάσσονται στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

Επιπρόσθετα προνοείται μη επιστροφή των περιοδικών εισφορών που καταβάλλει ο υπάλληλος στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών, στις περιπτώσεις όπου αφυπηρετεί ή παραιτείται και κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του δεν είναι νυμφευμένος ή διαζευγμένος ή η/ο σύζυγος έχει αποθάνει.

Καταργείται και η πρόνοια σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση νυμφευμένου κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης συνταξιούχου, ο οποίος λόγω θανάτου του ή της συζύγου νυμφεύθηκε εκ νέου, ο ή η τελευταίος ή τελευταία σύζυγος καθίσταται δικαιούχος σε σύνταξη χήρας/ου σε περίπτωση θανάτου.

Δημιουργία Κλαδικής Επιτροπής Συμβασιούχων Εκπαιδευτικών ΠΟΕΔ ΛευκωσίαςΑγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Λευκωσίας προτίθεται να προχωρήσει σε λειτουργία Κλαδικής Επιτροπής Συμβασιούχων Εκπαιδευτικών στην Επαρχία Λευκωσίας.
Η λειτουργία της συγκεκριμένης κλαδικής επιτροπής, κρίθηκε αναγκαία από την Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Λευκωσίας, λόγω της σωρείας προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα συναδέλφων, αλλά και της πρωτοφανής επίθεσης που δέχονται αυτό το διάστημα οι συμβασιούχοι συνάδελφοι, όσον αφορά την μελλοντική τους εργοδότηση.
Η Κλαδική Επιτροπή Συμβασιούχων Εκπαιδευτικών ΠΟΕΔ Λευκωσίας θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς την Επαρχιακή Επιτροπή και θα ασχολείται με θέματα που αφορούν τους συμβασιούχους. Παράλληλα,  θα δώσει την ευκαιρία στους νέους συναδέλφους να αντιμετωπίσουν διεξοδικά τυχόν προβλήματα, αλλά και να διεκδικήσουν οργανωμένα, μέσω του Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Λευκωσίας τα αιτήματά τους.
Για το σκοπό αυτό, καλούμε όσους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς (Δάσκαλους- Νηπιαγωγούς-Ειδικούς Εκπαιδευτικούς) είναι μέλη της ΠΟΕΔ Λευκωσίας και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην κλαδική επιτροπή Συμβασιούχων, όπως παρευρεθούν στην πρώτη συγκέντρωση της Κλαδικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ, 5ος όροφος Λεωφ. Μακαρίου Γ΄18.
Θέματα Συνεδρίας :
·             Ενημέρωση
·             Εκλογή Κλαδικής Επιτροπής Συμβασιούχων
·             Προγραμματισμός Δράσης
·              
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής ΠΟΕΔ Λευκωσίας στα ακόλουθα τηλέφωνα :
Πρόεδρος : Απόστολος Σκουρουπάτης - 99431467
Γραμματέας : Αγάθη Γεωργιάδου - 99521653
Αντιπρόεδρος : Κυριάκος Παστίδης - 99406644
Ταμίας : Ρέα Κωνσταντίνου - 99482215
Οργανωτικός Γραμματέας : Θεοδώρα Κάππα - 99544057
Βοηθός Γραμματέας : Ανδρομάχη Πιερή - 99407010
Βοηθός Οργ. Γραμματέας : Λούκας Κυριάκου – 99464472
Από την ΠΟΕΔ Λευκωσίας

Δεν αλλάζει το ωράριο των σχολείων

Λανθασμένη ήταν η χθεσινή αναφορά του τηλεοπτικού σταθμού SIGMA και του sigmalive.com, περί αλλαγής του ωραρίου των σχολείων από την νέα σχολική χρονιά. Το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στη βουλή και αφορούσε το νέο ωράριο των εργαζομένων στη Δημόσια Υπηρεσία, ΔΕΝ περιλαμβάνει τέτοια πρόνοια.

Σύμφωνα με το www.stockwatch.com.cy , το νομοσχέδιο αναφέρει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2013 επιβάλεται  ο θεσμός του συνεχούς ωραρίου, προωθείται η πρακτική του ελαστικού ωραρίου και καταργείται το εργάσιμο απόγευμα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, καταργείται το απόγευμα της Τετάρτης και μεταφέρεται η ώρα έναρξης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας κατά μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 08:00 αντί στις 07:30 όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα επεκτείνεται το ελαστικό ωράριο από μισή σε μια ώρα.

Οι ώρες εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων παραμένουν οι ίδιες, δηλαδή 37, 5 ώρες τη βδομάδα οι οποίες θα κατανέμονται ολόχρονα.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εργάζονται 7,5 ώρες την ημέρα, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και το ωράριο τους θα αρχίζει στις 08:00 ή 09:00 το πρωί μέχρι τις 15:30 και 16:30 αντίστοιχα.

Για να μη διαταραχθεί οι προγραμματισμός της οικογενειακής ζωής και δεδομένου ότι έγιναν ήδη οι διευθετήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σε σχέση με τη φροντίδα των παιδιών, προβλέπεται μεταβατική διάταξη ώστε το ωράριο να είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από την 1η του χρόνου μέχρι τέλος Αυγούστου από 07:30 ή 08:30 μέχρι 15:00 ή 16:00. Από την 1η Σεπτεμβρίου το ωράριο θα είναι από τις 08:00 ή 09:00 μέχρι τις 15:30 ή 16:30.

Ο κάθε προϊστάμενος υπηρεσίας θα έχει τη δυνατότητα να κατανέμει το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, διατηρώντας όμως την ευχέρεια ελαστικού ωραρίου μισής τουλάχιστον ώρας στο πλαίσιο του καθορισμένου ελαστικού ωραρίου για σκοπούς μείωσης του χάσματος των δύο ωρών που μπορεί να προκύψει με την επέκταση του ελαστικού ωραρίου αλλά και για διασφάλιση της λειτουργίας της Δημόσιας υπηρεσίας και της εξυπηρέτησης του κοινού.

Μετά τη μεταβατική περίοδο των 9 μηνών να διενεργηθεί μελέτη για το ωράριο 07:00 μέχρι τις 17:00 ή 19:00.


Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Εκδήλωση για την Οικονομία, Δευτέρα 17/12/2012 και ώρα 1830

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Καθηγητών και η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων,  σας προσκαλούν σε εκδήλωση τη Δευτέρα 17/12/2012 στις 6.30 μ.μ στη Δημοσιογραφική Εστία με θέμα:

«Οικονομική Κρίση, Τρόικα, Μέτρα «Εξυγίανσης» 
Μύθοι και Πραγματικότητα»

Ομιλητέςθα είναι:

• Σταύρος Τομπάζος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου
• Αντρέας Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Frederick
Συντονιστής: Γιώργος Παυλίδης, Δημοσιογράφος «Άστρα

Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, Τετάρτη 12/12 και ώρα 1530

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΠΟΕΔ-ΟΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ οργανώνουν νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας εναντίων των προνοιών του Μνημονίου που πλήττουν την Παιδεία. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 1530, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Και αυτή την ΤΕΤΑΡΤΗ δίνουμε ΜΑΖΙΚΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Παρών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Κάτω τα χέρια από την Παιδεία....

Κοινές δράσεις ΠΟΕΔ και Οργανωμένων Γονιών. «Παιδεία, ο δικός μας ήλιος»

Διευθυντές και Προσωπικό
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Κύπρου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι αρνητικές επιπτώσεις και επιδράσεις της οικονομικής κρίσης και στην Παιδεία του τόπου, επιβεβαιώνονται από τις πρόνοιες της αρχικής συμφωνίας που έγινε ανάμεσα στην Τρόικα και την Κυβέρνηση στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης.
ΠΟΕΔ και Οργανωμένοι Γονείς, ταγμένοι να θωρακίσουμε το δημόσιο σχολείο και να αντισταθούμε σε πολιτικές αποψίλωσής του μέσα από περικοπές κονδυλίων και άλλες εκπτώσεις, αποφασίσαμε από κοινού σειρά δράσεων και εκδηλώσεων τόσο εκτός, όσο και εντός των σχολείων, μέσα από τις οποίες θα στείλουμε το μήνυμα ότι η Παιδεία, ως ο μοναδικός φορέας ανάκαμψης και εξόδου από την οικονομική κρίση, επιβάλλεται να παραμείνει αλώβητη και να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού.
Στις δράσεις αυτές, πέρα από τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί από κοινού, τις κοινές ανακοινώσεις, την ανάρτηση κοινών πανό κ.ά., περιλαμβάνεται και η παρότρυνση των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία να ασχοληθούν με τους μαθητές τους κατά την ώρα διεξαγωγής της Διάσκεψης, που θα γίνει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, στις 12:00 μ.μ., με μια δημιουργική δραστηριότητα κάτω από το γενικό τίτλο «Παιδεία, ο δικός μας ήλιος». Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συζητήσουν με τα παιδιά την αξία της μόρφωσης και της αγωγής στον άνθρωπο και τις προοπτικές προόδου και βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και, στη συνέχεια, τα παιδιά να παροτρυνθούν να αποδώσουν τα νοήματα που θα αποκομίσουν, είτε μέσα από σχέδια, είτε μέσα από ποιήματα και μικρά κείμενα που θα γράψουν κάτω από τον γενικό τίτλο της όλης δραστηριότητας. Κάτω από το συγκεκριμένο σύνθημα, τα παιδιά, αφού τους επεξηγηθεί και συζητήσουν το νόημα του μηνύματος, θα μπορούσαν, στα πλαίσια της διδακτικής πράξης και των μαθησιακών δράσεων, ελεύθερα να εκφραστούν γύρω από την ανάγκη διαφύλαξης της Δημόσιας εκπαίδευσης.
Σχολεία τα οποία έχουν ειλημμένη υποχρέωση κατά την ώρα που θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη δράση, καλούνται να αναλάβουν ανάλογη δραστηριότητα στη διάρκεια άλλης μέρας. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, θα μπορούσε να ενταχθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο σχολικό πρόγραμμα, ώστε να της δοθεί περισσότερος χρόνος και έμφαση, για τα ανάλογα αποτελέσματα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν :
1.    Αφίσα σχετική με την οικονομική κρίση και το Δημόσιο Σχολείο.
2.    Καταγραφή σχετικών συνθημάτων και μηνυμάτων τα οποία και θα μπορούσαν ν΄ αναρτηθούν.
3.    Κατασκευές ή εικαστικές δημιουργίες.
4.    Συγγραφή μικρού άρθρου ή σύντομης ομιλίας για το θέμα.
5.    Σύνθεση μικρού ποιήματος.
6.    Οργάνωση σχολικού σχεδίου ( project) με συναφή δημοσιεύματα.
Διευκρινίζεται ότι σε καμιά περίπτωση οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν αποσκοπούν στην επιβάρυνση της καθημερινότητας των σχολείων, αλλά επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση παιδιών και γονιών για την ανάγκη υπεράσπισης του αγαθού της Παιδείας.
Οι δημιουργίες των παιδιών θα μπορούν να αναρτηθούν στις πινακίδες των τάξεών τους και σε χώρους του σχολείου τους στέλλοντας το πανανθρώπινο και διαχρονικό μήνυμα για την αξία της μόρφωσης και της Παιδείας.
Στις διάφορες επαρχίες, εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ και των Οργανωμένων Γονιών θα επισκεφθούν συμβολικά ένα σχολείο κατά επαρχία και, σε μια μικρή εκδήλωση, θα αναρτήσουν έξω από τα σχολεία αυτά πανό με συνθήματα για προάσπιση της Παιδείας στέλλοντας, έτσι, την αντίθεση και αντίδραση όλων μας στις περικοπές και εκπτώσεις στην Παιδεία, στις περικοπές και εκπτώσεις στη μόρφωση και στο μέλλον των παιδιών μας. Τα σχολεία που έχουν επιλεγεί, για το σκοπό αυτό, έχουν ενημερωθεί ξεχωριστά.
Για το σύνολο των δράσεων έχει, εξάλλου, ενημερωθεί και η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι συνάδελφοι κατανοούν την κρισιμότητα των στιγμών που διερχόμαστε και ότι αυτοί θα σταθούν στο πλευρό της Οργάνωσης στην προσπάθειά της να περισώσει την Εκπαίδευση από τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Αναμένουμε από αυτούς να ενεργούν, πάντοτε, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΕΔ, συνασπιζόμενοι γύρω από την ηγεσία της και δίνοντάς της τη δύναμη που χρειάζεται για την επίτευξη των κοινών στόχων όλων μας.

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις περικοπές στην παιδεία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου, 2012, στις 3.30 μετά το μεσημέρι
Λευκωσία, 3 Δεκεμβρίου, 2012
Η ΠΟΕΔ καλεί τα μέλη της, συμβασιούχους, αντικαταστάτες, αδιόριστους και λοιπούς εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης σε κοινή με τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων της Εκπαίδευσης συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα λάβει χώρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου, 2012, στις 3.30 μετά το μεσημέρι.
Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη, ώστε να δοθεί το καθολικό μήνυμα αντίδρασης στην κατ’ αρχήν συμφωνία για την υπογραφή Μνημονίου για την Οικονομία και τις συγκεκριμένες πρόνοιές της που πλήττουν την Παιδεία και οδηγούν στην αύξηση της ανεργίας.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Πάμε Θέατρο... "MISERY"
“MISERY”
του Στίβεν Κινγκ
Ο Πωλ Σιέλτον είναι επιτυχημένος συγγραφέας άρλεκιν μυθιστορημάτων που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της καριέρας του. Η ηρωίδα στα μυθιστορήματα του, η Μίζερη έχει φτάσει στο τέλος της. Ο Πωλ θέλει να γράψει για την πραγματική ζωή. Λίγο έξω από τη γνωστή πόλη φάντασμα Silver Creek στην χιονισμένη πολιτεία του Colorado τελειώνει το νέο του συγγραφικό πόνημα αφήνοντας μια για πάντα πίσω του το παρελθόν του στην ελαφριά ψυχαγωγία των ροζ ιστοριών της Μίζερη. Στη διαδρομή για να παραδώσει το νέο του βιβλίο στην ατζέντισα του, γιορτάζει το τέλος και τη νέα του αρχή με αλκοόλ. Ένα φοβερό αυτοκινητιστικό ατύχημα τον ρίχνει στις χιονισμένες χαράδρες του Silver Creek . Ο Πωλ ξυπνά μετά από πέντε μέρες, καθηλωμένος στο κρεβάτι στο απομονωμένο αγροτόσπιτο της νοσοκόμας Άννυ Γουίλκς, της πιο φανατικής θαυμάστριας του. Η Άννυ είναι μια ψυχασθενής προσωπικότητα που ευτυχεί μόνο μέσα από τα βιβλία της Μίζερη και για αυτό θα εξαναγκάσει τον ανήμπορο Πωλ να ξαναγράψει ακόμα ένα βιβλίο για τη Μίζερη για να την επαναφέρει στη ζωή.
Ο αμερικανός συγγραφέας Stephen King, γνωστός για την ικανότητα του να περιγράφει τους προσωπικούς φόβους, μέσα από την εφιαλτική ιστορία ενός βίαιου εξαναγκασμού αφηγείται σε πρώτη ανάγνωση, την ψυχωτική αγάπη-ανάγκη του κοινού για δακρύβρεχτα ρομάντζα και το φόβο που βιώνει ο λαϊκός-ήρωας συγγραφέας όταν επιχειρεί να προχωρήσει το έργο του σε νέα άγνωστα μονοπάτια για το αναγνωστικό κοινό του.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο ο εφιάλτης που ζει ο Πωλ Σιέλτον, μοιάζει με την πορεία επιβίωσης του ανώνυμου ανθρώπου, που οι εξαναγκασμοί και τελικά ο φόβος καταδυναστεύουν τη ζωή του μετατρέποντας την σε εφιάλτη. Από αυτό τον εφιάλτη δραπετεύουν μόνο οι θαρραλέοι.

Η θεατρική προσαρμογή του «Misery» από τον Simon Moore σε συνδυασμό με την κινηματογραφική τοποθέτηση του Rob Rainer στην ομώνυμη ταινία του 1990 έδωσαν το υλικό στο σκηνοθέτη Νείλο Ιακώβου για να μεταφέρει το «Misery» στη σκηνή.

Η παράσταση θα ανεβεί από την Κάτω Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου, στο Υπόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου Βλαδίμηρος Καυκαρίδης και θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη στις 8:30 το βράδυ.

Τακτικές παραστάσεις κάθε  Τετάρτη & Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ.

Σκηνικά και κοστούμια της παράστασης κάνει ο Χάρης Καυκαρίδης και τη μουσική γράφει ο Δημήτρης Ζαχαρίου
Τους ρόλους ερμηνεύουν η Πόπη Αβραάμ και ο Νίκος Νικολαΐδης

τιμή εισόδου 8 ευρώ (επιχορηγημένη τιμή από την Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων)

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

«Θεραπεύοντας το σχολείο»


Οι εκδόσεις Νήσος και το βιβλιοπωλείο Μετροπόλιταν
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αν. Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού
Δρος Μιχάλη Παπαδόπουλου
«Θεραπεύοντας το σχολείο»
  
Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου,  7:00 μ.μ.
Αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (Δημοσιογραφική Εστία)
Λεωφόρος ΡΙΚ 12, Αγλαντζιά
 Πληροφορίες:  22669909
Χαιρετισμοί
Γιώργος Δημοσθένους
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Γεράσιμος Κουζέλης
Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
 Παρουσίαση βιβλίου

Δρ Νίκος Περιστιάνης

Κοινωνιολόγος, Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

Φιλόλογος - Κοινωνιολόγος

  

Σχόλια από το συγγραφέα

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Πάμε θέατρο... συνεργασία Προοδευτικής με Σατιρικό Θέατρο

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών για ακόμη μια χρονιά έχει αγοράσει εισιτήρια του Σατιρικού Θεάτρου και τα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς στην επιχορηγημένη τιμή των 8 ευρώ αντί 15 ευρώ που είναι η κανονική τιμή. Τα εισιτήρια ισχύουν για οποιαδήποτε παράσταση του Σατιρικού Θεάτρου και για οποιοδήποτε έργο, φτάνει να γίνει κράτηση στο Σατιρικό.Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Αναβολή Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ομαδοσυνεργατική Μάθηση: Για ένα Ανθρώπινο και Δημοκρατικό Σχολείο», Λεμεσός, 24/11/12ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αναβολή Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ομαδοσυνεργατική Μάθηση: Για ένα Ανθρώπινο και Δημοκρατικό Σχολείο», Λεμεσός, 24/11/12  

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Το Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο «Ομαδοσυνεργατική Μάθηση: Για ένα Ανθρώπινο και Δημοκρατικό Σχολείο»,  το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Λεμεσό, το Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012, αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Από την Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών