Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

10 + 1 Προτεραιότητες της Προοδευτικής για Αντικαταστάτες – Συμβασιούχους - Αορίστου Χρόνου και Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς.Οι θέσεις μας συμβόλαιο με τον διδασκαλικό κόσμο… «Νέα Γενιά Εκπαιδευτικών»

10 + 1 Προτεραιότητες της Προοδευτικής για Αντικαταστάτες – Συμβασιούχους - Αορίστου Χρόνου και Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς.

Ζούμε και αφουγκραζόμαστε καθημερινά τις ανησυχίες , τους προβληματισμούς και την αγωνία της νέας γενιάς εκπαιδευτικών, στη βάση άρχων και αφού στις τάξεις της Προοδευτικής είναι οργανωμένοι αρκετοί αντικαταστάτες , συμβασιούχοι, αορίστου αλλά και μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μονιμοποιηθήκαν μετά το 2011.  Δίνουμε τον αγώνα της επιβίωσης και της ανάκτησης των δικαιωμάτων του κλάδου, καθημερινά μαζί τους.  Η Προοδευτική, μαζί με την νέα γενιά εκπαιδευτικών, συνεχίζει στον δρόμο της διεκδίκησης και του αγώνα για :

*                    1. Αύξηση των θέσεων εργασίας στην εκπαίδευση, μέσα από μεταρρυθμίσεις για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης (π.χ. επέκταση του Υπεύθυνου Τμήματος, θεσμοθέτηση του χρόνου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, επέκταση και αύξηση των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων, μείωση του διδακτικού χρόνου της Διευθυντικής Ομάδας κλπ),  και κατάργηση των οροφών, έτσι ώστε να μην αδικηθούν άλλο συνάδελφοι μας που επλήγησαν άμεσα από την εφαρμογή του ΝΣΔΕ.

*                    2. Την επανένταξη των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεως ή την δημιουργία ενός Νέου Αντίστοιχου Επαγγελματικού Σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίζει μια αξιοπρεπή σύνταξη και εφάπαξ φιλοδώρημα με την αφυπηρέτηση, αλλά και να καλύπτει πλήρως τους τομείς της ασφάλειας, σύνταξης ανικανότητας, σύνταξης τέκνων και ορφανών.

*                    3. Διόρθωση των στρεβλώσεων του Νέου Σχεδίου Διορισμού στην Εκπαίδευση (π.χ. διαδικασία εξετάσεων κάθε δύο χρόνια, δικαίωμα πρόσβασης στο γραπτό και αναβαθμολόγηση κλπ) , έτσι ώστε να μην αδικούνται συνεχώς εκπαιδευτικοί με σημαντική εμπειρία και υπηρεσία στην Εκπαίδευση.

*                    4. Την αύξηση των οργανικών θέσεων στην εκπαίδευση (μονιμοποιήσεις), έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εκτάκτων εκπαιδευτικών. Η προσπάθεια για μονιμοποίηση των αορίστου χρόνου δημοσιών υπαλλήλων, να περιλάβει και την εκπαίδευση.

*                    5. Την αναγνώριση του αθροιστικού τριαντάμηνου για μετατροπή σε  εργαζόμενο αορίστου χρόνου, είτε αυτό αφορά υπηρεσία από συμβάσεις είτε υπηρεσία από αντικαταστάσεις.

*                    6. Την εξίσωση των δικαιωμάτων των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών με τους μόνιμούς εκπαιδευτικούς (άδειες, μονάδες μετάθεσης κλπ).

*                    7. Την αναγνώριση μονάδων μετάθεσης ακόμα και για τους συμβασιούχους μετά από ένα χρονικό διάστημα κάποιον ετών με σύμβαση.

*                    8.Την πλήρη επαναφορά του καθεστώτος εργοδότησης αντικαταστάτη (29 περιόδους για κάθε αντικατάσταση)  και τη δημιουργία και υιοθέτηση Σχεδίων Υπηρεσίας Αντικαταστάτη Εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να αποκτήσουν και οι νεότεροι στο επάγγελμα συνάδελφοι μας , ουσιαστικά δικαιώματα.

*                    9. Την καταβολή ανεργιακού επιδόματος με τον τρόπο που δινόταν πριν τον Απρίλιο του 2013, ανεξάρτητα αν η αντικατάσταση συνεχίζεται μετά τις διακοπές. Την καταβολή επιδόματος για το Σαββατοκύριακο, όταν μια αντικατάσταση τελειώνει την Παρασκευή και ξεκινά νέα την αμέσως επόμενη Δευτέρα.

*                    10. Την κατάργηση του καθεστώτος εργοδότησης μέσα από την διαδικασία της αγοράς Υπηρεσιών στα Προαιρετικά και Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία και την αναγνώριση της υπηρεσίας στα ΠΟΣ. Την αύξηση των ωρών εργοδότησης των νέων εκπαιδευτικών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπούς ετήσιου εισοδήματος και όχι εισοδήματος πείνας και την καταβολή ανεργιακού ή άλλου επιδόματος για τις περιόδους των αργιών των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

*                    11.Την ενίσχυση του ρόλου και του λόγου των Κλαδικών Επιτροπών Αντικαταστατών, Συμβασιούχων και Αορίστου Χρόνου Εκπαιδευτικών μέσα στην ΠΟΕΔ.

Μαζί πορευθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, μαζί συνεχίζουμε…. Έχουμε τη δύναμη, μπορούμε να δώσουμε αέρα διεκδίκησης και μαχητικότητας στην ΠΟΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: