Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Ειδική Εκπαίδευση: Δίνουμε δύναμη στη φωνή μας!!!

 Ειδική Εκπαίδευση: Δίνουμε δύναμη στη φωνή μας!!!

Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής της Ειδικής Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση από την πολιτεία, η Προοδευτική ήταν μαζί με τους συνάδελφους της Ειδικής, στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, αλλά και στο πλάι τους στις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν και καταβάλλουν για εδραίωση και ανάπτυξη της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  Ο κλάδος της Ειδικής Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια γιγαντώνεται, αφού η πολιτεία, παρά τις περικοπές και τις μειώσεις στις ώρες παροχής Ειδικής Εκπαίδευσης στους μαθητές που χρήζουν εκπαιδευτικής βοήθειας, αναγνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες των μαθητών μας για βοήθεια και εκπαίδευση από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Εκπαιδευτικούς Θεραπευτές. Μέσα από αυτό το πλαίσιο η Προοδευτική, έχοντας την τιμή να έχει στις τάξεις της δεκάδες στελέχη της Ειδικής Εκπαίδευσης, δηλώνει με τον πιο έντονο τρόπο, ότι θα συνεχίσει στον δρόμο της διεκδίκησης να απαιτεί:

1.     Αύξηση των Οργανικών θέσεων (μονιμοποιήσεις) σε όλες τις ειδικότητες της Ειδικής Εκπαίδευσης, αφού ο αριθμός των εκτάκτων συναδέλφων είναι σε όλους τους κλάδους της Ειδικής υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των μόνιμων συναδέλφων.

2.     Αύξηση των ωρών Ειδικής Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας που αντιστοιχούν σε κάθε εγκεκριμένο παιδί, με στόχο την παροχή Ειδικής Αγωγής που να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δύο διδακτικές περιόδους για κάθε μαθητή.

3.     Καθορισμός ανώτατου αριθμού μαθητών ανά ειδικό δάσκαλο σε σχέση με τις ώρες διδασκαλίας του καθενός.

4.     Μείωση αριθμού παιδιών στη γενική τάξη, όταν φοιτά παιδί με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας (πχ. αυτισμό, σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομα, διαταραχές, σοβαρά προβλήματα υγείας).

5.     Οι ώρες διακίνησης για εκπαιδευτικούς της Ειδικής Εκπαίδευσης να θεσμοθετηθούν και να μην αφαιρούνται από τον παρεχόμενο χρόνο στήριξης των μαθητών.

6.     Επέκταση της εφαρμογής του Υπεύθυνου Τμήματος και στα Ειδικά Σχολεία.

7.     Ρύθμιση ανώτατου και κατώτατου αριθμού παιδιών σε μονάδες, καθώς επίσης και αύξηση του αριθμού των σχολικών συνοδών, τόσο στις Ειδικές Μονάδες όσο και γενικότερα στις σχολικές μας μονάδες.

8.     Παραχώρηση άδειας για συμμετοχή - παρακολούθηση σε εξειδικευμένα θέματα από συναδέλφους Ειδικής Εκπαίδευσης σεμιναρίων στο εξωτερικό ή εσωτερικό με ταυτόχρονη επιχορήγηση από την Πολιτεία. Επιμόρφωση των ειδικών εκπαιδευτικών στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα τους, στις νέες έρευνες και στις νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

 

 

 

9.     Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του μηχανισμού εντοπισμού των παιδιών που χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης, με περιορισμό της αχρείαστης και χρονοβόρας διαδικασίας. Δημιουργία ανεξάρτητων κέντρων αξιολόγησης με σταθμισμένα τεστ με στελέχωσή τους  από ειδικούς όλων των ειδικοτήτων. Παροχή διευκολύνσεων επιπλέον χρόνου για συμπλήρωση ΑΠΕ και Αξιολογήσεων.

10.  Διασφάλιση των κτηριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της Ειδικής Εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές μονάδες. Περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής για την παροχή ποιοτικής Ε.Ε. και λογοθεραπείας.

11.  Αύξηση ειδικών μονάδων σε νηπιαγωγεία. Στο παρόν στάδιο η πλειοψηφία των παιδιών νηπιαγωγείου φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικού.

12.  Αύξηση του αριθμού των Συνδετικών Λειτουργών και ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού (βιβλία, υλικά, νέες τεχνολογίες, κλπ.) για την παροχή Ε.Ε. και λογοθεραπείας.

13.  Ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Αύξηση κλινικών ψυχολόγων για θεραπευτικό και παρεμβατικό έργο από το Υπουργείο Υγείας. Αναβάθμιση της Παγκύπριας Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και βελτίωση της δομής και της λειτουργίας των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

14.  Ξεχωριστό κονδύλι για την Ειδική Εκπαίδευση από τις Σχολικές Εφορείες.

15.  Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργείας των Δημοτικών Σχολείων και Ειδικών Σχολείων με στόχο τη δημιουργία πρωτόκολλου αντιμετώπισης επικίνδυνων συμπεριφορών μαθητών, ειδικά όταν χρήζουν ή χαρακτηρίζονται παιδοψυχιατρικής φύσεως.

16.  Ανάληψη καθηκόντων από τις θεραπευτικής ειδικότητες και στις Ειδικές Μονάδες, πέραν των Ειδικών Σχολείων. Επίβλεψη σε μονάδες από εργοθεραπευτές - ένας εργοθεραπευτής υπεύθυνος για τις μονάδες και την εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων

 

Στον δρόμο της  διεκδίκησης…. με την Προοδευτική δυναμώνουμε τη φωνή μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: