Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

«Προδημοτική Εκπαίδευση : Η βάση της Εκπαιδευτικής Πυραμίδας.»

 

«Προδημοτική Εκπαίδευση : Η βάση της Εκπαιδευτικής Πυραμίδας.»

Όλα αυτά τα χρόνια , η Προδημοτική Εκπαίδευση αποτελεί τον φτωχό συγγενή του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τα προβλήματα της καθημερινότητας, η ανυπαρξία της πολιτικής βούλησης να στηριχθεί η Προδημοτική Εκπαίδευση από την πολιτεία, η απουσία στρατηγικής και οράματος, οι συνεχείς μειώσεις στον προϋπολογισμό των Σχολικών Εφορειών για τα νηπιαγωγεία μας, η υποστελέχωση των νηπιαγωγείων σε διευθυντικό προσωπικό, τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και υγείας, το «τσουβάλιασμα» 25 παιδιών, 5 διαφορετικών ηλικιών σε μια τάξη, είναι μόνον μερικά από τα δεκάδες παραδείγματα που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη σημασία και τη σπουδαιότητα της προσχολικής ηλικίας. Οι νηπιαγωγοί μας δίνουν καθημερινά άνισες μάχες για να κρατήσουν σε ψηλά και ανταγωνιστικά επίπεδα το δημόσιο  Νηπιαγωγείο. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και σταθερότητα σε θέσεις αρχής, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ συνεχίζει να διεκδικεί μαζί με τους Νηπιαγωγούς μας :

*                    Επέκταση της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα παιδιά ηλικίας 3 χρονών και πάνω, με πρώτο βήμα τη μετατροπή όλων των Κοινοτικών Τμημάτων σε Δημόσια.

*                    Άμεση εφαρμογή και στα νηπιαγωγεία όσων έχουν κερδηθεί και εφαρμοστεί στα δημοτικά σχολεία.

*                    Αύξηση των ωρών του Υπεύθυνου Τμήματος από μία σε δύο ώρες για όλα τα τμήματα στη βάση της συμφωνίας ΠΟΕΔ – ΥΠΠΑΝ στη ΜΕΠΕΥ, αναγνώριση της παιδονομίας ως διδακτικό χρόνο, παραχώρηση ωρών Συντονιστή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και εφαρμογή πολιτικής για την ενισχυτική διδασκαλία και τα αλλόγλωσσα παιδιά και στα νηπιαγωγεία.

*                    Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών εργασίας σε όλα τα νηπιαγωγεία μας, μέσα από την μείωση των μαθητών ανά τμήμα ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών, το εμβαδόν της τάξης και την ιδιαιτερότητα της σχολικής κοινότητας (π.χ. φοίτηση μαθητών με αναπηρίες). Περιορισμό της κατ’ εξαίρεσης έγκρισης φοίτησης μικρότερων παιδιών από 3 χρονών την 1η Σεπτεμβρίου, όπου δεν προκύπτουν σοβαροί λόγοι. Την αύξηση, επιμόρφωση και την υιοθέτηση κανονισμών μετακίνησης των σχολικών βοηθών και διασφάλιση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγείας συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της καταλληλόλητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, για να μπορούν οι νηπιαγωγοί μας να εργάζονται ανθρώπινα και απρόσκοπτα προς όφελος όλων των παιδιών.

*                    Σωστή στελέχωση όλων των νηπιαγωγείων μας με αύξηση των οργανικών θέσεων Βοηθού Διευθυντή και Διευθυντή, θεσμοθέτηση της παραχώρησης διοικητικού χρόνου για τη διεύθυνση μονοθέσιου νηπιαγωγείου και αύξηση των ωρών εργασίας του γραμματειακού προσωπικού.

*                    Άμεση αξιολόγηση παραπομπών και ουσιαστική στήριξη σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς από παιδοψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς.

*                    Διορισμός συμβασιούχων εκπαιδευτικών προδημοτικής εκπαίδευσης, για να καλύπτουν τις ανάγκες για ολιγοήμερες αντικαταστάσεις στα μικρά νηπιαγωγεία (δημιουργία «δεξαμενής αντικαταστατών»).

*                    Ίσες ευκαιρίες ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης νηπιαγωγών των μονοθέσιων νηπιαγωγείων με τους νηπιαγωγούς μεγαλύτερων νηπιαγωγείων.

Με υπευθυνότητα και διεκδικητικότητα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για εδραίωση και ανάπτυξη της Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Δυνατή ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΝΗ για την ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: