Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Τα προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία -Ειδικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία για τη σχολική χρονιά 2012-2013

Διοργάνωση Διημέρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (5 - 7 Σεπτεμβρίου 2012).

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί διήμερο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Το διήμερο επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει κεντρική και ενδοσχολική επιμόρφωση και σε αυτό θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία καθώς και στα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία. Συνεπώς επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα αρχίσουν τη φοίτησή τους από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου.

Α. Κεντρική επιμόρφωση

Η κεντρική επιμόρφωση θα περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες για τα Δημοτικά Σχολεία και έξι (6) θεματικές ενότητες για τα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία. Επιπρόσθετα, θα προσφερθούν εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια για τα τρία (3) ειδικά θέματα (Τέχνη, Μουσική και Φυσική Αγωγή) καθώς επίσης και για την Ειδική Εκπαίδευση, τα οποία θα παρακολουθήσουν αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί που τα διδάσκουν.

Κάθε εκπαιδευτικός, με εξαίρεση αυτούς που θα παρακολουθήσουν τα τρία ειδικά θέματα και τα θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο, μία θεματική ενότητα στην οποία επιθυμεί να επιμορφωθεί.

Η κεντρική επιμόρφωση θα είναι ολοήμερη (8:30 – 13:00) και θα πραγματοποιείται σε διάφορους χώρους, ανά επαρχία. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας , μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy, (χώρος ανακοινώσεων με τον τίτλο Διήμερο Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης). Για την Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός παραγγελίας βιβλίων του σχολείου. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να γίνουν την περίοδο από τις 10:00π.μ της 3ης Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι τις 10:00π.μ της 4ης Σεπτεμβρίου 2012.

Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Χειμώνα (τηλ. 22402372) ενώ για βοήθεια με τον κωδικό παραγγελίας βιβλίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Γαβριέλα Φλουρή (τηλ. 22402482).
Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα επιμόρφωσης της επαρχίας στην οποία ανήκει η σχολική τους μονάδα. Τονίζεται πως δε θα γίνονται δεκτά αιτήματα για αλλαγή της επαρχίας επιμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής. Όταν συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων ανά θεματική ενότητα, τότε αυτόματα δε θα επιτρέπονται άλλες εγγραφές. 

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία θα συμπεριληφθούν στο προσωπικό του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, με το οποίο συστεγάζονται ή του πλησιέστερου προς αυτό. Επομένως η Διεύθυνση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου καλείται να ενημερώσει και τους εκπαιδευτικούς των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και στη συνέχεια να προχωρήσει στην υποβολή των σχετικών δηλώσεων συμμετοχής για κάθε νηπιαγωγό.

Η κεντρική επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στις πιο κάτω ημερομηνίες:
Α/Α Επαρχία/ες Ημερομηνία
1 Λευκωσία 05/09/2012
2 Λεμεσό - Πάφο 06/09/2012
3 Λάρνακα - Αμμόχωστο 07/09/2012

Στα συνημμένα παραρτήματα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την κεντρική επιμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 επισυνάπτονται οι θεματικές ενότητες, οι ημερομηνίες οι χώροι διεξαγωγής και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τα Δημοτικά Σχολεία .
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 επισυνάπτονται οι θεματικές ενότητες, οι ημερομηνίες, οι χώροι διεξαγωγής και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 επισυνάπτονται οι ημερομηνίες, οι χώροι διεξαγωγής και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τα επιμορφωτικά σεμινάρια των ειδικών θεμάτων (Τέχνη, Μουσική και Φυσική Αγωγή).
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 επισυνάπτονται οι ημερομηνίες και οι χώροι διεξαγωγής για τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Ειδικής Εκπαίδευσης. Σημειώνεται πως σε κάθε επαρχία, την ημέρα διεξαγωγής της κεντρικής επιμόρφωσης, στο επιμορφωτικό σεμινάριο, θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης της συγκεκριμένης επαρχίας.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία
Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 επισυνάπτονται κατάλογοι με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση για το μάθημα της Τέχνης.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 επισυνάπτονται κατάλογοι με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 επισυνάπτονται κατάλογοι με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση για το μάθημα της Μουσικής.
Τονίζεται ότι οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, των Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Σχολείων δεν θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια της κεντρικής επιμόρφωσης. Σημειώνεται πως για τους Διευθυντές, θα προσφερθεί εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου, για το οποίο θα κυκλοφορήσει σχετική ανακοίνωση σύντομα.
Β. Ενδοσχολική επιμόρφωση:
Κατά τη διάρκεια της μέρας της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζήτηση άρθρων για τα νέα Προγράμματα Σπουδών των διάφορων γνωστικών αντικειμένων, τη φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, την υιοθέτηση καλών πρακτικών για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, κ.α.. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν είτε από τον οικείο Διευθυντή είτε από μέλη του προσωπικού του κάθε σχολείου με βάση συγκεκριμένο πλάνο που θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί από τις προηγούμενες μέρες με ευθύνη της διεύθυνσης του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τον οικείο επιθεωρητή. Όσοι επιθεωρητές δεν θα αναλάβουν ρόλο επιμορφωτή στην κεντρική επιμόρφωση, θα επισκεφθούν όσο το δυνατό περισσότερα σχολεία της περιφέρειάς τους ώστε να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του προγράμματος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και, όπου είναι δυνατό, να συμμετέχουν σε αυτή.
Κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα τηρηθούν πρακτικά με τις σημαντικότερες καλές πρακτικές και εισηγήσεις που θα συζητηθούν. Τα πρακτικά θα καταχωρηθούν στο φάκελο συνεδριών προσωπικού.
Η ενδοσχολική επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στις πιο κάτω ημερομηνίες:
Α/Α Επαρχία/ες Ημερομηνία
1 Λευκωσία 06/09/2012
2 Λεμεσό - Πάφο 07/09/2012
3 Λάρνακα - Αμμόχωστο 06/09/2012
Επιμορφωτικό υλικό το οποίο θα αξιοποιήσουν οι σχολικές μονάδες για την ενδοσχολική επιμόρφωση υπάρχει ήδη αναρτημένο στις ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης:
(α) http://www.schools.ac.cy/klimakio/index.html
(β) http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/
και στις ιστοσελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
(α) http://www.pi.ac.cy/
(β) http://www.nap.pi.ac.cy/
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία
Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy
Στα συνημμένα παραρτήματα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την ενδοσχολική επιμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 επισυνάπτονται λεπτομερείς οδηγίες και εισηγήσεις για καλύτερη οργάνωση του προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα Δημοτικά Σχολεία, καθώς και σχετικό δείγμα προγραμματισμού.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 επισυνάπτεται μια παρουσίαση σε μορφή .ppt την οποία οι Διευθυντές μπορούν να αξιοποιήσουν την ημέρα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης (30-40 λεπτά) για να ενημερώσουν το προσωπικό τους σχετικά με τη σταδιακή εισαγωγή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και τις επεκτάσεις τους κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 επισυνάπτεται το πλάνο και το πρόγραμμα με βάση το οποίο τα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία θα οργανώσουν το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν κατά τη μέρα διεξαγωγής της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Πλάνο και πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουν τα Ειδικά Σχολεία κατά τη μέρα διεξαγωγής της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα δοθεί στις Διευθύνσεις τους από τον υπεύθυνο επιθεωρητή της κάθε επαρχίας.

Τα διθέσια και τριθέσια Δημοτικά Σχολεία, με ευθύνη των διευθυνόντων και κατόπιν συνεννόησης με τον οικείο επιθεωρητή είτε θα συμμετάσχουν στην ενδοσχολική επιμόρφωση του πλησιέστερου πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου είτε θα συγκροτήσουν για τη μέρα αυτή μικρά δίκτυα ενδοσχολικής επιμόρφωσης μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται πως όσοι Διευθυντές σχολείων Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στις ανοικτές, προαιρετικές ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με το διήμερο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού (για πληροφορίες και διευκρινίσεις) που προγραμμάτισε η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κατά το τριήμερο 28 - 30 Αυγούστου 2012.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 επισυνάπτεται το πρόγραμμα των ενημερωτικών συναντήσεων με τους Διευθυντές.

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Έντυπα Τοποθετήσεων σε Κοινότητες με περισσότερα από δύο σχολείο

Μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα τοποθετήσεων , ανά ειδικότητα και ανα Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας στην κεντρική σελίδα της Προοδευτικής www.proodeftikidask.com

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα για υποβολή αίτηση τοποθέτησης έχουν όσοι συνάδέλφοι και συναδέλφισσες διορίστηκαν ή μετατέθηκαν σήμερα 9/8/2012 σε κοινότητα με δύο ή περισσότερα σχολεία. Οι αιτήσεις τοποθέτησης πρέπει να γίνουν στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία μέχρι την Τρίτη 14/8/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Μεταθέσεις και διορισμοί Προδημοτικής - Ειδικής και Δημοτικής

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση :
1. Ειδικής Εκπαίδευσης
2. Προδημοτικής Εκπαίδευσης
3. Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η αναστολή της Επέκτασης του Υπεύθυνου Τμήματος συνιστά πλήγμα στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΚΙΝΓΚΣ

Πηγή :http://www.exandasdocumentaries.com/gr/documentaries/chronologically/2011-2012/286-mathimata-apo-tous-vikings
 
Το 2008 η Ισλανδία ήρθε αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου οικονομική καταστροφή. Οι τρεις τράπεζές της κατέρρευσαν συμπαρασύροντας στο γκρεμό όλη την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
Τέσσερα χρόνια μετά, το 2012, η Ισλανδία άρχισε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Η ανεργία μειώνεται, η ανάπτυξη βρίσκεται περίπου στο 2,5%. Ωστόσο για να γίνει αυτό, μπήκαν σε εφαρμογή ανορθόδοξοι χειρισμοί, τελείως διαφορετικοί από αυτούς που επιβάλλει η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. σε χώρες της ευρωζώνης που πλήττονται από την κρίση. Χειρισμοί που πολλές φορές έφεραν τη χώρα αντιμέτωπη με τη Διεθνή Κοινότητα και τις αγορές. Πλέον ακόμα και το Δ.Ν.Τ. παραδέχεται πως η διαφορετική διαχείριση της κρίσης από τους Ισλανδούς έφερε καρπούς. Πώς τα κατάφεραν οι απόγονοι των Βίκινγκς;
http://www.exandasdocumentaries.com/gr/documentaries/chronologically/2011-2012/286-mathimata-apo-tous-vikings
«Ο Θεός να ευλογεί την Ισλανδία!», δήλωνε στις 6 Οκτωβρίου του 2008, σε διάγγελμά του προς τον ισλανδικό λαό, ο τότε πρωθυπουργός και πρόεδρος του δεξιού Κόμματος της Ανεξαρτησίας, Γκέιρ Χάαρντε. Η ελεύθερη αγορά είχε πια σταματήσει να δίνει την ευλογία της και το νεοφιλελεύθερο οικονομικό θαύμα της νησιωτικής χώρας είχε αποδειχθεί ένα ισλανδικό παραμύθι. Οι τρεις τράπεζες της χώρας πτώχευσαν και σα να βρυχήθηκε το ρήγμα πάνω στο οποίο βρίσκεται η Ισλανδία, η οικονομία της κατέρρευσε. Πώς, όμως, μια χώρα, «η καλύτερη για να ζεις» σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 2007, έφτασε μόλις ένα χρόνο μετά στο χείλος της καταστροφής;
Η Ισλανδία είναι ένα ιδιαίτερα όμορφο, ηφαιστειογενές νησί του Βόρειου Ατλαντικού, με μόλις 320 χιλιάδες κατοίκους. Βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη του κόσμου, πάνω στο ρήγμα της ευρωπαϊκής με την αμερικανική τεκτονική πλάκα. Λόγω αυτού, έχει πλούσιες γεωθερμικές πηγές και οι άφθονες ποσότητες ανανεώσιμης ενέργειας καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της. Παραδοσιακά, οι κάτοικοί της απασχολούνταν στην αλιεία, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Μέχρι, όμως, τα μέσα της δεκαετίας του 1990.
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ «ΙΣΛΑΝΔΙΚΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ»
«Στις αρχές του 1990 ένα καινούργιο νεοφιλελεύθερο κόμμα ανέβηκε στην εξουσία, φέρνοντας ένα νέο τρόπο πολιτικής σκέψης», μας λέει ο καθηγητής των πολιτικών επιστημών Έιρικουρ Μπέργκμαν. Η συνταγή ήταν γνωστή: Ιδιωτικοποιήσεις, μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, πλήρης απελευθέρωση της αγοράς, αδύναμα αντανακλαστικά των ελεγκτικών μηχανισμών και άφθονο πλαστικό χρήμα και δάνεια για τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. «Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα εδώ έδωσε ώθηση σε αυτή την ανάπτυξη. Οι τράπεζες επεκτάθηκαν στο εξωτερικό, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία και διευρύνθηκαν. Τελικά, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας υπερέβη κατά 10 φορές το μέγεθος της οικονομίας. Δηλαδή οι τράπεζες είχαν πλούτο 10 φορές μεγαλύτερο από τον πλούτο της ίδιας της χώρας», επισημαίνει ο κ. Μπέργκμαν.
Φιλόδοξα golden boys, και νεαροί τραπεζίτες που ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για τα μεγαλύτερα κέρδη έδιναν τον τόνο και η υπόλοιπη κοινωνία ακολουθούσε. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι και ελάχιστοι ήταν αυτοί που έλειπαν από το ξέφρενο αυτό πάρτι του χρήματος. Απλοί εργαζόμενοι άρχισαν να παίρνουν αφειδώς δάνεια για πολυτελή σπίτια και αυτοκίνητα και το όνειρο της «μεγάλης ζωής» είχε κατακτήσει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. «Πιστεύω ότι ο κόσμος υπερέβη εαυτόν αγοράζοντας όλων των ειδών τα πράγματα. Και εγώ το έκανα, ξέρετε. Δεν είμαι αθώα. Έκανα όλων των ειδών τις παλαβομάρες, γιατί νόμιζα ότι αυτός είναι ο καιρός για να τις κάνω», εξομολογείται σχεδόν απολογητικά η τραγουδίστρια Έλεν Κριστιάντοτιρ.
Η ΣΚΛΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Όμως η ευδαιμονία δεν κράτησε για πολύ. Η κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 επηρέασε άμεσα τις ισλανδικές τράπεζες. Η διατραπεζική αγορά πάγωσε καθώς άρχισε να επικρατεί δυσπιστία. Οι τράπεζες κοιτούσαν να κλείσουν τα ανοίγματά τους και να μαζέψουν ρευστό. Οι αγορές ζητούσαν πίσω τα χρήματα που είχαν δανείσει, όπως και οι ξένοι καταθέτες από την Ολλανδία και την Αγγλία. Οι ισλανδικές τράπεζες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν και η Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας ήταν αδύνατο να τους δανείσει τόσα χρήματα, καθώς ήταν υπεραναπτυγμένες. Η κατάρρευσή τους ήταν αναπόφευκτη.
Ο υπουργός οικονομικών Στέινγκριμουρ Σίγκφουσον περιγράφει: «Ήταν μια οικονομική φούσκα. Και όλα αυτά έφτασαν σε ένα πολύ γρήγορο και δραματικό τέλος τον Οκτώβριο του 2008. Οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες με εκτεταμένες διεθνείς συναλλαγές κατέρρευσαν και ήταν ένα σοβαρό σοκ για όλη την ισλανδική οικονομία. Ο οικονομικός τομέας πρακτικά εξαφανίστηκε, υπήρξε μια τεράστια πτώση στις τιμές ακινήτων, το νόμισμα υποτιμήθηκε πολύ απότομα και αυτό προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στις επιχειρήσεις και τις πωλήσεις ακινήτων. Αυτά τα γεγονότα ήταν πολύ δραματικά».
ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Ξέσπασαν πρωτοφανείς διαμαρτυρίες για τα δεδομένα της χώρας και στο Ρέικιαβικ οι διαδηλωτές ήρθαν για πρώτη φορά μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αντιμέτωποι με τα δακρυγόνα της αστυνομίας. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας ξεχύθηκαν στους δρόμους, προκαλώντας μια σειρά γεγονότων που έμεινε γνωστή ως «Επανάσταση των Τηγανιών και των Κατσαρολών». «Ήταν απλά άνθρωποι που δεν μπορούσαν άλλο, που ένιωσαν ηθικά υποχρεωμένοι να κάνουν κάτι, άνθρωποι που ίσως δεν είχαν κάνει τίποτα νωρίτερα», λέει η βουλευτής με το "Κίνημα των Πολιτών", Μπιργκίτα Γιόνσντοτιρ.
Οι διαδηλώσεις δεν άφησαν πίσω τους μόνο τον εκκωφαντικό θόρυβο, αλλά πέτυχαν την εκθρόνιση της κυβέρνησης της κρίσης και την εκλογή νέας, με τη συμμαχία κεντροαριστεράς και πράσινης αριστεράς. “Αφού εκδιώξαμε την προηγούμενη κυβέρνηση με μία αναίμακτη επανάσταση η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή, δόθηκε σε κάποιους η ευκαιρία να χτίσουν μία νέα κυβέρνηση”, εξηγεί ο διαδηλωτής Χιόρτουρ Χάουζερ.
ΛΟΓΑΡΙΑΖΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ
Tο πρώτο πράγμα που έκανε η νέα κυβέρνηση ήταν να διαπραγματευτεί με την αγγλική και την ολλανδική κυβέρνηση, που πίεζαν για την εξόφληση των πολιτών τους. Ήρθαν σε συμφωνία, η οποία πέρασε από το ισλανδικό κοινοβούλιο και προέβλεπε να πληρώσει ο λαός την ζημιά που ιδιωτικές εταιρείες, οι τράπεζες δηλαδή, είχαν δημιουργήσει. Η απόφαση του κοινοβουλίου πήγε στον Πρόεδρο της χώρας για επικύρωση, ο οποίος όμως κάτω και από την πίεση της κοινωνικής βάσης, αρνήθηκε να την υπογράψει και κάλεσε σε δημοψήφισμα.
«Στην ουσία ήταν ένα ερώτημα, εάν οι καθημερινοί άνθρωποι της Ισλανδίας, αγρότες, ψαράδες, νοσοκόμες, γιατροί, νέοι και μεγάλοι άνθρωποι, θα έπρεπε να γίνουν υπεύθυνοι για την αποτυχία μιας ιδιωτικής τράπεζας", εξηγεί ο Πρόεδρος της ισλανδικής Δημοκρατίας, Όλαφουρ Ράγκναρ Γκρίμσον. "Για να το θέσω διαφορετικά: Έχουμε ένα σύστημα στο οποίο τα κέρδη των τραπεζών οδηγούν σε υπερκέρδη για τους μετόχους και σε μπόνους για τους τραπεζίτες, αλλά οι ζημιές των τραπεζών επιβαρύνουν την κοινωνία; Δηλαδή ιδιωτικοποιούμε τα κέρδη και κοινωνικοποιούμε τις απώλειες;" αναρωτιέται ο κύριος Γκρίμσον.
Η απόφασή του Προέδρου έκανε έξαλλη τη διεθνή οικονομική κοινότητα και κατακρίθηκε από εχθρούς και φίλους ως λαϊκιστική και αδιέξοδη. Άνθρωποι της ευρωζώνης απείλησαν ότι η Ισλανδία θα μετατραπεί σε «Κούβα του Βορρά», θα απομονωθεί, θα γίνει κράτος - παρίας. Ωστόσο η απόφαση του κ. Γκρίμσον ήταν αμετάκλητη. Και τον Μάρτιο του 2010, ο ισλανδικός λαός με το συντριπτικό ποσοστό του 93%, αρνήθηκε μέσω του δημοψηφίσματος να πάρει στις πλάτες του τα χρέη των τραπεζών.
"Φτάνεις σε αυτά τα σταυροδρόμια, όπου από τη μια πλευρά είναι οι απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και από την άλλη είναι η δημοκρατική βούληση του κόσμου. Μπροστά σε με μια τέτοια επιλογή, η απάντησή μου ήταν και είναι ξεκάθαρη: Η δημοκρατική βούληση του κόσμου πρέπει να επικρατήσει!» επισημαίνει με νόημα ο Ισλανδός Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Θορυβημένοι Άγγλοι και Ολλανδοί από το ηχηρό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος κάλεσαν την Ισλανδική κυβέρνηση προκειμένου να ξανασυζητήσουν το θέμα. Τους προσέφεραν καλύτερους όρους από την προηγούμενη φορά. Ωστόσο και πάλι ο Πρόεδρος έδειξε την κάλπη του δημοψηφίσματος. Και πάλι το αποτέλεσμα ήταν "Όχι".
"Ποια είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά της Ευρώπης στον πολιτισμό;" διερωτάται ο κ. Γκρίμσον. "Δεν είναι η οικονομία των αγορών. Είναι η δημοκρατία, η μεγαλύτερη συνεισφορά της Ευρώπης στον κόσμο. Υπάρχουν χώρες σήμερα που έχουν πολύ δυνατές οικονομίες, αλλά πολύ λίγη δημοκρατία".
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Η βαθιά δημοκρατική πίστη του ισλανδικού λαού ταξιδεύει πίσω στους αιώνες, στο 930 μ.Χ. Ήταν τότε που ιδρύθηκε ένα από τα αρχαιότερα κοινοβούλια του κόσμου. Κάτοικοι από κάθε γωνιά του νησιού κατέφθαναν ταξιδεύοντας επί μέρες με τα άλογά τους στις πεδιάδες του Θινκβελίρ, όπου κάτω από τον ανοιχτό ουρανό λάμβαναν αποφάσεις για τα κοινά. Η Εθνική Συνέλευση ήταν ο μόνο θεσμός που νομοθετούσε, αφού δεν υπήρχε κεντρική εξουσία ή βασιλιάς.
Έτσι και στις μέρες μας, οι Ισλανδοί πολίτες ανέλαβαν και πάλι να νομοθετήσουν. Έπειτα από ειδικό νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή, απλοί άνθρωποι αποφασίστηκε να συμμετάσχουν στην αναθεώρηση του συντάγματος του ισλανδικού κράτους.
Καταθέτοντας την εμπειρία της, η φοιτήτρια και συμμετέχουσα στη Συνταγματική Συνέλευση Άστρος Γκουνλαουσντότιρ, λέει: «Διαβάζαμε τα άρθρα ένα - ένα για να δούμε πως ήταν ως τις μέρες μας και αν χρειαζόταν να γραφούν ξανά. Μετά δημιουργούσαμε τα δικά μας άρθρα, τα οποία δημοσιεύονταν στο Ίντερνετ, όπου το κοινό μπορούσε να σχολιάσει. Έπειτα, κοιτούσαμε αυτά τα σχόλια και εξετάζαμε αν χρειαζόταν αλλαγή στα άρθρα, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις του κοινού.» Και καταλήγει: «Για μένα είναι βήμα προς το μέλλον. Είναι μέρος της άμεσης δημοκρατίας, να επιτρέπεται σε καθημερινούς πολίτες να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της πολιτικής. Και το ίντερνετ μπορεί να παίξει έναν τέτοιο ρόλο».
ΟΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ
Παράλληλα, ικανοποιείται άλλο ένα αίτημα των πολιτών. Μέσα από ειδικό δικαστήριο αναζητούνται οι ποινικές ευθύνες όσων συνέβαλαν στην κρίση του 2008.
Ο πρώην πρωθυπουργός, Γκέιρ Χάαρντε, γίνεται ο πρώτος πολιτικός ηγέτης στον κόσμο που κατηγορείται για εγκληματική ευθύνη αναφορικά με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ο ίδιος εμφανώς συγκινημένος λέει: "Η συνείδησή μου είναι καθαρή, δεν παραβίασα το νόμο, δεν έκανα ποτέ κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις που πήρα θα πρέπει να οδηγήσουν τον πρωθυπουργό στη φυλακή. Το αντίθετο μάλιστα! Είναι ντροπιαστικό για τους πολιτικούς μου αντιπάλους να θέλουν να πλήξουν εμένα και το κόμμα μου με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, η πολιτική μετατράπηκε σε ποινική υπόθεση, η δικαιοσύνη γύρισε αλλού το κεφάλι της", καταλήγει.
Ο κ. Χάαρντε αντιμετωπίζει την ανώτερη ποινή κάθειρξης που στην Ισλανδία είναι δύο χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτός... Τρεις πρώην διοικητές της κεντρικής τράπεζας, υπουργοί και στελέχη των τριών ιδιωτικών τραπεζών καλούνται να λογοδοτήσουν. Ο μόνιμος γραμματέας του υπουργείου οικονομικών ήδη καταδικάστηκε. Ο εισαγγελέας έβγαλε διεθνή εντάλματα σύλληψης, καθώς πολλά golden boys των τραπεζών διέφυγαν στο εξωτερικό, κάνοντας μία μέρα πριν από την εκδήλωση της κρίσης τεράστιες αναλήψεις από τους λογαριασμούς τους. Τρεις συνελήφθησαν και κρατούνται.
Κανείς, ούτε καν οι κατηγορούμενοι, δεν αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της ειδικής εξεταστικής επιτροπής που μέσα σε 15 μήνες από τη σύγκλισή της, κατέληξε σε πόρισμα 2.400 σελίδων. Το "μαύρο πόρισμα", όπως αποκαλείται στην Ισλανδία, αναγνώστηκε για 6 μέρες χωρίς σταματημό, από 45 ηθοποιούς στο δημοτικό θέατρο της πόλης. Για τους Ισλανδούς ήταν ένα είδος κάθαρσης.
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ
Η κρίση σημάδεψε βαθειά τη μικρή νησιωτική χώρα. Η κορόνα υποτιμήθηκε απότομα περίπου 80%. Χιλιάδες έμειναν άνεργοι και οι τράπεζες άρχισαν να κατάσχουν σπίτια και αυτοκίνητα, καθώς οι πολίτες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Ασυνήθιστο για ένα σκανδιναβικό κράτος - πολλώ δε μάλλον για την Ισλανδία, που οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της μπορούν να εξασφαλίσουν ένα πολύ καλό βιοτικό επίπεδο- αυξήθηκαν σημαντικά και οι άνθρωποι που στράφηκαν στα κοινωνικά παντοπωλεία για να εξασφαλίσουν είδη πρώτης ανάγκης. «Τώρα, έχουμε γύρω στις επτακόσιες οικογένειες που έρχονται, ενώ πριν από την κρίση είχαμε τριακόσιες με τριακόσιες πενήντα. Οι ομάδες που γίνονται όλο και μεγαλύτερες, κάθε εβδομάδα, είναι αυτές των ανέργων», σημειώνει η Άσγκερντουρ Φλοσαρντότιρ, υπεύθυνη κοινωνικού παντοπωλείου.
Η βαθιά πληγωμένη οικονομία της Ισλανδίας ήταν αδύνατον να ορθοποδήσει χωρίς βοήθεια. Τα σκανδιναβικά κράτη δάνεισαν στη χώρα 2,5 δισ. δολάρια, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμφανίστηκε μετά από 35 χρόνια στην Ευρώπη για να δανείσει στην Ισλανδία 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Τις διαπραγματεύσεις με το Δ.Ν.Τ. ανέλαβε ο υπουργός οικονομικών Στεΐνγκριμουρ Σίγκφουσον, σφοδρός πολέμιός του μέχρι τότε. Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρος μαζί τους: «Συνειδητοποιείτε ότι έρχεστε σε ένα σκανδιναβικό κράτος κοινωνικής πρόνοιας, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινωνικό κράτος; Αυτή είναι μια νέα εμπειρία για σας. Και πρέπει να το γνωρίζετε αυτό!», τους είπε. Και εξηγώντας το πώς εξέλαβαν οι ιθύνοντες του Δ.Ν.Τ. τα λεγόμενά του, συνεχίζει: «Ήταν αρνητικοί στην αρχή, αλλά όταν είδαν ότι είμαστε σοβαροί και είχαμε στιβαρά επιχειρήματα γι’ αυτά που σκοπεύαμε να κάνουμε, το δέχτηκαν και μας επέτρεψαν να σχεδιάζουμε τα μέτρα έτσι όπως εμείς νομίζαμε ότι θα ήταν καλύτερα για τη χώρα».
Ο εκπρόσωπος του Δ.Ν.Τ. στην Ισλανδία, Φράνεκ Ροζβαντόβσκι, δηλώνει ότι έχει εκπλαγεί από το πώς πήγαν τα πράγματα: «Είναι μάλλον αλήθεια ότι οι άνθρωποι της μεσαίας και εργατικής τάξης καταλήγουν να πληρώνουν δυσανάλογα το κόστος της κρίσης. Είναι ατυχές αλλά αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Αλλά, δεν ήταν αυτή η περίπτωση της Ισλανδίας. Ένα από τα πράγματι αξιοσημείωτα στοιχεία αυτού του προγράμματος που οι αρχές σχεδίασαν και εφάρμοσαν, είναι ότι πήραν αρκετά μέτρα για να προστατέψουν το φτωχότερο μέρος του πληθυσμού, τη μεσαία τάξη και τους φτωχούς». Και καταλήγει: «Νομίζω πως αυτό ήταν ένα σημαντικό και σπουδαίο επίτευγμα των ισλανδικών αρχών. Στην περίοδο μετά την κρίση, η ανισότητα στην κατανομή εισοδήματος έχει γίνει, για την ακρίβεια, λιγότερη, παρά μεγαλύτερη».
Με οδηγό τη διατήρηση του κοινωνικού κράτους και προσανατολισμό την αύξηση της φορολογίας στα εύπορα κοινωνικά στρώματα, η χώρα βαδίζει στο σωστό δρόμο. Όπως επισημαίνει ο κ. Σίγκφουσον: «Τώρα που έχει περάσει καιρός από την κρίση μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Τα πράγματα πήγαν καλά για την Ισλανδία γιατί ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη, δεν υπάρχουν πλέον συζητήσεις για πτώχευση ή τέτοια πράγματα, η αποκατάσταση προχωρά, η οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται αυτό το χρόνο είναι 2.5% - 3%. Η ανεργία πέφτει συνεχώς και οι περισσότεροι δείκτες σήμερα δείχνουν βελτίωση. Αλλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο».
Η Ισλανδία αποτελεί σίγουρα ένα διαφορετικό παράδειγμα διαχείρισης της κρίσης που προέκυψε από την κατάρρευση των τραπεζών της. Οικονομικά, πολιτικά, δικαστικά και πολιτισμικά προσπάθησε να λειτουργήσει όχι με βάση τις απαιτήσεις των αγορών που την έφεραν στο χείλος της καταστροφής, αλλά με επίκεντρο τον πολίτη και τα συμφέροντά του. Ακόμα και έτσι όμως, τα προβλήματα που γεννήθηκαν από την κρίση παραμένουν παρόντα για να θέτουν ρητά το ερώτημα: Ποιος είναι ο πυρήνας του προβλήματος που έχει εξωθήσει στην ανέχεια τους λαούς, από την Αργεντινή μέχρι τη Γουατεμάλα, από την Τυνησία μέχρι την Κένυα και από την Ισλανδία μέχρι την Ελλάδα;

Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών σε μυστικά γραφεία

Εφτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές και ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε συντονισμένη επιχείρηση με τους “δορυφόρους” του ξεκίνησαν την ψηφοθηρία με αθέμιτες και προκλητικές μεθόδους. Συμπεριφέρονται ως σίγουρη εξουσία, τάζοντας σε όσους ψηφίσουν Νίκο Αναστασιάδη ειδική μεταχείριση, είτε για προαγωγή είτε για μετάθεση είτε για οποιαδήποτε άλλη ευνοιοκρατική εξυπηρέτηση.
Συγκεκριμένα, δεκάδες εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν χθες στα γραφεία μας στη Λεμεσό για να καταγγείλουν, αλλά και να διαμαρτυρηθούν ταυτόχρονα, για μια συντονισμένη και στοχευμένη επικοινωνία που είχαν μαζί τους, στελέχη της παράταξης των εκπαιδευτικών “Πρωτοπορία”, που ως γνωστό προέρχεται από τον ΔΗΣΥ. Το πρώτο ερώτημα, που απευθύνουν οι παραπονούμενοι, αφορά τον τρόπο εξασφάλισης των προσωπικών τους δεδομένων από την “Πρωτοπορία”. Πρόκειται για καθαρή παραβίαση των προσωπικών μας δεδομένων, όπως μας δήλωναν, αφού έχουν στην κατοχή τους όλα μας τα προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση και τηλέφωνα κινητά και σταθερά. Αυτό, όπως μας ανέφεραν, θα πρέπει να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και να ληφθούν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα.

Ολόκληρο το άρθρο