Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση ΠΟΕΔ για ομαδική προσφυγή μελών της σχετικά με το καθεστώς αορίστου χρόνουΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ΔΣ της ΠΟΕΔ λόγω της σοβαρότητας του θέματος του καθεστώτος αορίστου χρόνου και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα επηρεαζόμενα μέλη της, αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά τους συναδέλφους που είναι μέλη της οι οποίοι θα προχωρήσουν σε ομαδική προσφυγή για το θέμα του καθεστώτος αορίστου χρόνου.

To ΔΣ ΠΟΕΔ αποφάσισε να προχωρήσει σε ομαδική προσφυγή των μελών της για το καθεστώς του αορίστου χρόνου με το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Σίμου Αγγελίδης. Ως εκ τούτου η ΠΟΕΔ παροτρύνει τα μέλη της να συμμετέχουν στην ομαδική προσφυγή, γιατί θα επωφεληθούν επιπλέον της ανάλογης μειωμένης τιμής που έχει προσφέρει το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο για την ΠΟΕΔ και τα μέλη της.

Σημειώνουμε ότι τα επηρεαζόμενα μέλη της ΠΟΕΔ που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομαδική προσφυγή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσουν προσωπικά με το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο (τηλ. 22670223). Επίσης, είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ το αργότερο μέχρι τις 8 Αυγούστου 2017 για διευκόλυνση της όλης διαδικασίας. Ενημερώνουμε σχετικά ότι το δικαίωμα προσφυγής ισχύει 75 ημέρες από τη λήψη απαντητικής επιστολής από τον εργοδότη.

Τέλος, σημειώνεται πως όλα τα μέλη της ΠΟΕΔ που έχουν ήδη προσφύγει με άλλο δικηγορικό γραφείο ή θα προσφύγουν για το συγκεκριμένο θέμα στο άμεσο μέλλον, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 8 Αυγούστου 2017 να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το πιο πάνω σχετικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ.

Από την ΠΟΕΔ


Η πρόταση της Προοδευτικής όπως κατατέθηκε στο ΔΣ της ΠΟΕΔ στις 18/7/2017 

Πρόταση για επιχορήγηση προσφυγών για το καθεστώτος αορίστου χρόνου

Η ΠΟΕΔ να επιχορηγήσει με το ποσό των €150, κάθε μέλος της που θα κάνει προσφυγή για το καθεστώτος αορίστου χρόνου, μετά την παράδοση της απόδειξης πληρωμής της σχετικής προσφυγής. Σε περίπτωση θετικής κατάληξης των προσφυγών τα ποσά επιστρέφονται στην ΠΟΕΔ ή δεν επιχορηγούνται στους επηρεαζόμενους. Ταυτόχρονα να γίνει προσπάθεια παρότρυνσης να επιλέξουν την ομαδική προσφυγή που θα επιλεγεί από την ΠΟΕΔ.

18/7/2017

Για την Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Χριστόφορος Θεοφάνους
Απόστολος Σκουρουπάτης
Μάριος Ρήγας
Στέλιος Κασιαής
Μάριος Στυλιανού