Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Συνεδρία Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009, ώρα 10:00 π.μ., συνέρχεται στην Κοφίνου , το Κεντρικό Συμβούλιο της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Κεντρικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία για τη σχολική χρονιά 2009-2010 είναι :
 1. Ενημέρωση για την πορεία Συνδικαλιστικών αιτημάτων ΠΟΕΔ
 2. Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς
 3. Προγραμματισμός δράσης για την νέα σχολική χρονιά
 4. Διάφορα
Η συνεδρία είναι ανοιχτή για τα στελέχη και φίλους της Κίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Μάριο Στυλιανού στο τηλέφωνο 99356142

Διευκολύνσεις σε μητέρες

Από τη νέα σχολική χρονιά έχει αποφασιστεί όπως παραχωρηθεί στις μητέρες εκπαιδευτικούς άδεια να απουσιάζουν από το σχολείο 7 1/2 περιόδους κάθε εβδομάδα. Οι τρεις περίοδοι θα είναι από το διδακτικό τους χρόνο, ενώ οι υπόλοιπες 4 1/2 από τον υπόλοιπο χρόνο τους στο σχολείο. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι διευκολύνσεις αυτές παραχωρούνται για περίοδο εννέα μηνών από την ημερομηνία τοκετού/υιοθεσίας. Με το πέρας των εννέα μηνών, ο χρόνος των τριών περιόδων θα αξιοποιείται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και όπως θα αποφασιστεί από την αρμόδια Αρχή. Οι πιο πάνω διευκολύνσεις παραχωρούνται στις μητέρες εκπαιδευτικούς που το ζητούν γραπτώς από τους οικείους επαρχιακούς λειτουργούς, υποβάλλοντας πιστοποιητικά για την ημερομηνία του τοκετού ή της υιοθεσίας και την ημερομηνία που θα αναλάβουν καθήκοντα.

Κουζάλης : "Προτεραιότητα της ΕΕΥ να προστατέψει τα παιδιά και τις δασκάλες - μητέρες", δηλώσεις στην εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ σχετικά με παράπονα δασκάλων που μετατέθηκαν στην έδρα τους λόγω εγκυμοσύνης

Δικοινοτική Πορεία Ειρήνης

Πλατφόρμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εκπαιδευτικών
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ [ Ελληνοκυπριακό τμήμα ]

Προσοχή διόρθωση. Η προ-συγκέντρωση στη Πλατεία Ελευθερίας θα γίνει στις 6.00 το βράδυ.
Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου: Δικοινοτική Πορεία Ειρήνης

Ελάτε να βαδίζουμε για ειρήνη και λύση
Από τις δύο πλευρές της Λευκωσίας συγκλίνουμε σε συγκέντρωση στο Λήδρα Πάλας
Ζητούμε από τους Χριστόφια και Ταλάτ σύντομη λύση
Όλοι λοιπόν οι Ελληνοκύπριοι υποστηρικτές της λύσης και της επανένωσης, συγκεντρωνόμαστε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, η ώρα 6.00 στη Πλατεία Ελευθερίας, για να πορευτούμε μαζί στο Λήδρα Πάλας.
Οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας συγκεντρώνονται στην πλευρά τους και ενώνονται μαζί μας μπροστά από το Λήδρα Πάλας.
Μην μένουμε θεατές , ελάτε να αλλάξουμε το κλίμα που δημιουργούν οι δυνάμεις της διχοτόμησης.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Πλατφόρμα της Ειρήνης στην οποία μετέχουμε ως εκπαιδευτικοί.
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Πλατφόρμας να διαδώσουν την πληροφορία και να εργαστούν για να φέρουν κόσμο στη συγκέντρωση. Τα ΜΜΕ δεν μας δίνουν αρκετή δημοσιότητα. Πρέπει να την κατακτήσουμε και χωρίς αυτά. Δώστε ένα χεράκι.

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Οδηγίες ΠΟΕΔ προς τα μέλη της για την νέα σχολική χρονιά

Οδηγίες ΠΟΕΔ προς τα μέλη της :
"Με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών της Οργάνωσης για τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας του Δασκάλου
, της Νηπιαγωγού και του Ειδικού Εκπαιδευτικού, φέρουμε σε γνώση σας τα ακόλουθα και καλούμε τους συναδέλφους να εφαρμόζουν, όπου απαιτείται, ομοιόμορφη και με βάση τις κατά καιρούς αποφάσεις της Οργάνωσης πρακτική στα θέματα για τα οποία αυτή έχει καθορίσει θέσεις αρχής για διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών της :

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

2η Σειρά τοποθετήσεων Μετακινήσεων Δασκάλων Νηπιαγωγών - Τοποθετήσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

Μετακινήσεις - Τοποθετήσεις Δασκάλων Νηπιαγωγών - Excel Fıle

Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

Οι τοποθετήσεις μετακινήσεις θα ανακοινωθούν αύριο στις εφημερίδες

Ανακοίνωση ΕΕΥ για αναστολή μόνιμου διορισμού

Αναστολή μόνιμου με δοκιμασία διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή παραχώρηση σε πρόσωπα που αποδέχονται μόνιμο διορισμό άδειας απουσίας χωρίς απολαβές λόγω σπουδών

Σε σύσκεψη που έγινε στις 25.8.2009 στο Γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, συζητήθηκε το πιο πάνω θέμα με αρμόδιους Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αφού μελετήθηκαν οι σχετικές πρόνοιες των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων (άρθρο28Γ) και των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών (Κανονισμός 14(3)), αποφασίστηκαν τα ακόλουθα.Με βάση το άρθρο 28Γ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2008, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα εξετάζει αιτήματα για αναστολή μόνιμου με δοκιμασία διορισμού για ένα σχολικό έτος, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, πιστοποιούμενους από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο, ή για λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού, σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου.

Με βάση το ίδιο πιο πάνω άρθρο, η Επιτροπή θα εξετάζει επίσης αιτήματα για λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου «Μάστερ» ή διδακτορικού, πιστοποιούμενους από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα στο οποίο φοιτά ο αιτητής. Στην περίπτωση σπουδών διδακτορικού επιπέδου μπορείνα δοθεί αναστολή μέχρι δύο σχολικά έτη.

Σε περίπτωση έναρξης μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και στην περίπτωση παρακολούθησης μεταδιδακτορικών σπουδών, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, όχι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με βάση τονΚανονισμό 14(3) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΧορήγησηΑδειών) Κανονισμών.

Αιτήσεις για προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό 2009-2010

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 θα λειτουργήσει και πάλι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Οι δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί που εργάζονται στα πιο πάνω σχολεία ή αδιόριστοι δάσκαλοι/νηπιαγωγοί οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία πρέπει να συμπληρώσουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ» (Υ.Π.Π. ΟΣ 6) και να το αποστείλουν μέσω τηλεομοιότυπου στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 στους πιο κάτω αριθμούς:
Σχολεία που θα λειτουργήσουν Προαιρετικά Ολοήμερα

Νηπιαγωγεία που θα λειτουργήσουν Προαιρετικά Ολοήμερα

Έντυπο ενδιαφέροντος δασκάλου ΟΣ 06

Έντυπο ενδιαφέροντος νηπιαγωγού ΟΣ 06

Ένταση για το κοράνι

Επέστρεψε το σύνθημα «αυτή η χώρα είναι δική μας»

Στιγμές χωρίς προηγούμενο στα χρονικά του ψευδοκράτους εκτυλίχθηκαν χθες στα κατεχόμενα, όταν πολυπληθείς ομάδες ισλαμιστών που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά Κυθρέας, Γύψου και Γερόλακου, πραγματοποιώντας πορεία, κατέληξαν στα γραφεία της τ/κ συντεχνίας δασκάλων για να επιδώσουν ένα μαύρο στεφάνι, ζητώντας να συνεχιστούν τα μαθήματα για το κοράνι. Οι ομάδες ισλαμιστών, με συνθήματα (στο πλακάτ της φώτο αναγράφεται: «Η ευσέβεια δεν είναι έγκλημα»), ζήτησαν από τα μέλη της συντεχνίας να μην εναντιώνονται σε αυτά τα μαθήματα, λέγοντας πως βάσει και της ΕΕ τα μαθήματα των θρησκευτικών επιτρέπονται.
Σε αυτή την κινητοποίηση των ισλαμιστών, οι συντεχνίες των εκπαιδευτικών δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Παρέλαβαν το μαύρο στεφάνι διαμαρτυρίας των ισλαμιστών και κατευθύνθηκαν προς την «πρεσβεία» της Τουρκίας στα κατεχόμενα με το σκεπτικό ότι η 'Αγκυρα ευθύνεται για την όλη κατάσταση.
Ωστόσο η «αστυνομία» δεν επέτρεψε στις συντεχνίες να προσεγγίσουν την «πρεσβεία» και δημιουργήθηκε αρκετή ένταση. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των δασκάλων, Γκιουβέν Βάρογλου, υπέδειξε ότι η κυβέρνηση Ερντογάν θα έπρεπε να είναι ο πραγματικός αποδέκτης του μαύρου στεφανιού των ισλαμιστών, καθώς με την πολιτική της πληθυσμιακής αλλοίωσης των κατεχομένων έχουν προκύψει τέτοια ζητήματα. Ο πρόεδρος των Τ/Κ καθηγητών, Αντνάν Ερασλάν, είπε πως «όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χώρα αυτή είναι δική μας». Εν τω μεταξύ, η νεολαία του ΡΤΚ πραγματοποίησε εκδήλωση διαμαρτυρίας για την κίνηση της «κυβέρνησης» Έρογλου να αλλάξει τα νέα και αναθεωρημένα σχολικά βιβλία ιστορίας, καθώς και για τα μαθήματα κορανίου που θα διεξάγονται τη νέα χρονιά στα σχολεία.

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΥΠΠ για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης Α, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς


1. Σχολικά κυλικεία
Αποστολή εγκυκλίου (24.07.2009) προς όλους τους Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής,Μέσης και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τους Προέδρους τωνΣχολικών Εφορειών και τους διαχειριστές των σχολικών κυλικείων:
• Απαίτηση για αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας σε όλα τα σχολικά κυλικεία (Διαχειριστές κυλικείων).
• Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, όπου χρειάζεται (νιπτήρες και λεκάνες μεζεστό και κρύο νερό και εγκατάσταση πυκνού συρμάτινου πλέγματος στα παράθυρα) (Σχολικές Εφορείες και Διευθυντές Τεχνικών Σχολών), πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
• Διεξαγωγή ελέγχου των σχολικών κυλικείων από την πρώτη ημέρα έναρξης τηςσχολικής χρονιάς (Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων).
• Επανάληψη των ελέγχων επί καθημερινής βάσεως (Διευθυντές σχολείων ή εξουσιοδοτημένα άτομα).
• Άμεση ενημέρωση των Σχολικών Εφορειών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του Κράτους από τους Διευθυντές των σχολείων, εφόσον παρατηρηθούν οποιεσδήποτε παραβιάσεις κανόνων υγιεινής και καθαριότητας σε σχολικά κυλικεία.Τονίζεται ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο των κυλικείων, δεδομένου ότι η διατροφή αποτελείσημαντικό παράγοντα θωράκισης του οργανισμού στην γρίπη.
2. Ετοιμασία και αποστολή Σχεδίου Δράσης προς τα σχολεία
Εντός του Αυγούστου, και πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αποστέλλεται σε όλα τα σχολεία Σχέδιο Δράσης και αναλυτικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης οποιωνδήποτε περιστατικών.Στο Πρωτόκολλο θα επεξηγούνται, βήμα προς βήμα, όλες οι αναμενόμενες ενέργειεςκαι δράσεις από μέρους των μαθητών, των Διευθύνσεων των σχολείων, των γονιών και άλλων εμπλεκομένων, για οποιοδήποτε υποτιθέμενο σενάριο.Επίσης, θα κοινοποιηθούν τα τηλέφωνα των αρμοδίων Λειτουργών και Υπηρεσιών,όπου θα μπορούν να αποτείνονται οι Διευθυντές των Σχολείων και το κοινό.
3. Αποστολή και διανομή ενημερωτικού υλικού
Αποστέλλονται σε όλα τα σχολεία ενημερωτικά έντυπα του Υπουργείου Υγείας για να δοθούν σε όλους ανεξαίρετα τους μαθητές και το προσωπικό, την πρώτη ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς.Τα εν λόγω έντυπα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την αντιμετώπισητης νέας γρίπης.Συγκεκριμένα, επεξηγούν με απλό και κατανοητό τρόπο,
• τι είναι ο ιός της γρίπης Α(Η1Ν1),
• ποια τα συμπτώματα του ιού,
• τι μπορεί ο καθένας μας να κάνει για να βοηθήσει στην πρόληψη της εξάπλωσηςτης γρίπης,• ποια είναι τα βασικά μέτρα ατομικής υγιεινής που πρέπει να λαμβάνουμε,
• ποιες οι ομάδες υψηλού κινδύνου και
• ποια η διαδικασία ανάρρωσης στο σπίτι.
Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, θα ενημερώσουν τους διδασκαλικούς/καθηγητικούς συλλόγους κάθε σχολικής μονάδας και θα δώσουν σαφείς οδηγίες στους Εκπαιδευτικούς, ώστε οι τελευταίοι να ενημερώσουν,χωρίς πρόκληση πανικού και ανησυχίας, τους μαθητές κάθε τμήματος.Την πρώτη ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς θα αφιερωθούν δύο διδακτικές περίοδοι για να επεξηγηθούν οι απλές αυτές πληροφορίες στα παιδιά, σε μικρές ομάδες, από τους υπεύθυνους των τμημάτων.
Επίσης:Σε κάθε σχολική μονάδα θα αποσταλούν ειδικές αφίσες με απλές οδηγίες, για να αναρτηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας και σε κοινοχρήστους χώρους.
4. Πρόσθετες συστάσεις προς τις Διευθύνσεις των σχολείων
Πέραν των ενημερωτικών εντύπων, τα οποία θα διανεμηθούν την πρώτη ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, αποστέλλονται, επίσης, εντός του Αυγούστου, υπόμορφή εγκυκλίου, πρόσθετες συστάσεις για
• αυξημένα μέτρα καθαριότητας και υγιεινής και σχολαστικό καθάρισμα σεκοινόχρηστους χώρους,
• την αποθάρρυνση ή/και ακύρωση σχολικών εκδρομών, μαζικών αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων μαζικού χαρακτήρα με έντονα στοιχεία συγχρωτισμού, προκειμένου να μην εξαπλωθεί ο ιός της γρίπης,καθώς και
• άλλες πρακτικές συστάσεις και πληροφορίες που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων,
5. Συστάσεις προς τις Σχολικές Εφορείες
Αποστέλλονται συστάσεις προς τις Σχολικές Εφορείες σε ότι αφορά τα αυξημένα μέτραγενικής καθαριότητας και υγιεινής και τις οδηγίες που πρέπει να δοθούν στις καθαρίστριες των σχολείων, καθώς επίσης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε καθαριστικά, με τον οποίο θα πρέπει να εφοδιαστούν τα σχολεία:
• αντισηπτικά με βάση το αλκοόλ,
• υγρό σαπούνι,
• χαρτί για στέγνωμα των χεριών,
• κλειστοί κάλαθοι στις τουαλέτες,
• χρήση διαλύματος χλωρίνης
6. Ενημερωτικές συσκέψεις
• Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προγραμματίζει, από κοινού με το Υπουργείο Υγείας, τακτικές ενημερωτικές συσκέψεις, στις οποίες θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (εκπαιδευτικοί, γονείς, Σχολικές Εφορείες,συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι), ώστε να ενημερωθούν για το σχέδιο δράσης και τα μέτρα που περιλαμβάνει, και να εκφέρουν τις οποιεσδήποτε ανησυχίες τους.
• Προγραμματίζονται, επίσης, με την έναρξη της σχολικής, κατά επαρχία, επιμορφωτικά σεμινάρια/διαλέξεις μικρής διάρκειας, όπου θα προσκληθούν να παρευρεθούν οι Διευθυντές των σχολείων ή εκπρόσωποί τους, οι οποίοι, στη συνέχεια, θα επενεργούν ως πυρήνες και σύμβουλοι εντός της σχολικής μονάδας τους.
• Επίσης, η κάθε Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα καλέσει,εντός του Αυγούστου, σε σύσκεψη τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων,προκειμένου να τους δώσει οδηγίες για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων.Η ενημέρωση των Διευθυντών και όλων των Εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σχετικά με τη νέα γρίπη και τα νέα δεδομένα που, ενδεχομένως, θα προκύπτουν καθημερινά, θα γίνεται συστηματικά, με την παρότρυνση η ενημέρωση αυτή, μέσω των μαθητών, να μεταφέρεται και στις οικογένειές τους.
• Τακτική επιμόρφωση – ενημέρωση γονέων, μέσω των συνδέσμων γονέων για την εξέλιξη της νόσου.
7. Απουσίες μαθητών
Οι απουσίες των μαθητών οι οποίοι διαπιστωμένα απουσιάζουν από το σχολείο εξαιτίαςτης νέας γρίπης, δεν θα υπολογίζονται.
8 . Παροχή άδειας σε και μέλη του προσωπικού
Παροχή άδειας σε μέλος του προσωπικού της σχολικής μονάδας, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα νοσήσει ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του.
9. Άλλες ενέργειες
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας για αντιμετώπιση όλων των πιθανών σεναρίων
link:


Πρωτόκολλα Ενεργειών για τη διαχείριση κρουσμάτων Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία

Αιτήσεις από δασκάλους Δημοτικής Εκπαίδευσης για απόσπαση στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας, στο Weston Super Mare

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις από δασκάλους Δημοτικής Εκπαίδευσης για απόσπαση στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

(Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας, στο Weston Super Mare
, για τη σχολική χρονιά 2009-2010.

Καθήκοντα και ευθύνες

:
 1. Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και του ορθόδοξου χριστιανικού δόγματος στους Ομογενείς στη Μεγάλη Βρετανία
 2. Ετοιμασία και παρουσίαση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τηνευκαιρία εθνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων
 3. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων τους ανατεθούν από τον Επιθεωρητή/Προϊστάμενο της Κ.Ε.Α.

Κριτήρια

:

 • Ζήλος και ενθουσιασμός για το διδασκαλικό επάγγελμα
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δράση, στα σχολεία ή αλλού στην Κύπρο, σχετική με οργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες (μουσική, χορό, δημιουργικό δράμα).
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές και από συμβασιούχους και αδιόριστους δασκάλους.

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα έχουν οι μόνιμα διορισμένοι δάσκαλοι

Όροι εργασίας

:

α) Οι αποσπασμένοι θα εργάζονται από 14 μέχρι 19 ώρες (21-29 περιόδους των 40’). Ο διδακτικός χρόνος τους διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση που κατέχουν και τα χρόνιαυπηρεσίας τους .

β) Η υπηρεσία τους ως αποσπασμένων θα λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχουν γιασκοπούς προαγωγής αλλά όχι ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης με τηλεομοιότυπο

(στον αριθμό 22428277) μέχρι τη Δευτέρα, 31/8/2009. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να προμηθεύονται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στη διεύθυνση www.moec.gov.cy

Συναπάντημα Ειρήνης

Μεγάλη δικοινοτική εκδήλωση ΠΕΟ - DEVIS
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009 γήπεδο ΟΡΦΕΑ Λευκωσίας.
Η ΠΕΟ και η DEV-IS, τιμώντας την 1η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα Δράσης των Συνδικάτων για την Ειρήνη, διοργανώνουν μεγάλη δικοινοτική εκδήλωση την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009 ...

Ενημερωτικό Δελτίο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ιούλιος - Αύγουστος 2009

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Προαιρετικό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο - Εγκύκλιος 15 Μαϊου


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 θα λειτουργήσει και πάλι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Δικαίωμα φοίτησης στο Προαιρετικό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο έχουν τα παιδιά της προδημοτικής ηλικίας.

Σημειώνεται ότι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου θα λειτουργήσει μόνο στα νηπιαγωγεία που θα εγγραφεί ικανοποιητικός αριθμός μαθητών.

Οι νηπιαγωγοί ή άλλοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία πρέπει να συμπληρώσουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» (Υ.Π.Π. ΟΝ 6) και να το αποστείλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 στους πιο κάτω αριθμούς φαξ:

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία - Εγκύκλιος 15 Μαΐου


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 θα λειτουργήσει και πάλι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
Δικαίωμα φοίτησης στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο έχουν τα παιδιά των τάξεων Δ’ – Στ’, εκτός στις περιπτώσεις των σχολείων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) όπου δικαίωμα φοίτησης έχουν τα παιδιά όλων των τάξεων (Α’ – Στ’).

Σημειώνεται ότι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου θα λειτουργήσει μόνο στα σχολεία που θα εγγραφεί ικανοποιητικός αριθμός μαθητών. Επίσης, σχολεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο που ακολουθεί αλλά για οποιουσδήποτε λόγους δε θα ενταχθούν τελικά στο θεσμό, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα των Ολοήμερων Σχολείων τηλεφωνικώς (22 809543, 22 800800) ή μέσω τηλεομοιότυπου (22 800802). Τέλος, σχολεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πιο κάτω κατάλογο, αλλά επιθυμούν να ενταχθούν στο θεσμό, θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σχετική επιστολή στο Γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, υπόψη Συμβούλων Ολοήμερων Σχολείων και παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσουν σε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Οι δάσκαλοι ή άλλοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στα Ολοήμερα Σχολεία πρέπει να συμπληρώσουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» (Υ.Π.Π. ΟΣ 6) και να το αποστείλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 στους πιο κάτω αριθμούς φαξ:

Έναρξη της Α΄Φάσης Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών


Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 26 Αυγούστου οι Ειδικοί Εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα επιμόρφωσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) για να ελέγξουν την ομάδα στην οποία θα λάβουν μέρος στην Α΄Φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών (Επαρχία, Κέντρο Επιμόρφωσης, συνδυασμός ημερομηνιών διεξαγωγής των σεμιναρίων).

Για την Α΄Φάση θα λειτουργήσουν ομάδες Επιμόρφωσης σε 3 Επαρχίες :

Λευκωσία : (Δευτέρα και Πέμπτη, Τρίτη και Παρασκευή, Τετάρτη και Σάββατο)
Λεμεσός: (Δευτέρα και Πέμπτη, Τρίτη και Παρασκευή, Τετάρτη και Σάββατο)
Λάρνακα : (Δευτέρα και Πέμπτη, Τρίτη και Παρασκευή)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν πρόβλημα με την Ομάδα που έχουν τοποθετηθεί να δηλώσουν το πρόβλημα τους τηλεφωνικός μέχρι 3 Σεπτεμβρίου είτε στο τηλέφωνο 22402370 είτε μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Έναρξη του διαλόγου για το Προτεινόμενο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης

Σε συνάντηση της Γραμματείας της ΠΟΕΔ με τη Γ. Δ/ντρια του Υ.Π.Π. στις 19 Αυγούστου, στην παρουσία και του Γενικού Επιθεωρητή, συμφωνήθηκε η έναρξη εντατικού διαλόγου πάνω στο νέο σχέδιο αξιολόγησης που προτείνει το Υπουργείο.

Στόχος της ΠΟΕΔ αλλά και του Υπουργείου, όπως λέχθηκε, είναι ο διάλογος να καταλήξει το συντομότερο δυνατό σε ένα σχέδιο που να αντικαταστήσει το υπάρχον, το οποίο, κατά γενική ομολογία έχει χρεωκοπήσει.

Η Οργάνωση θεωρεί το προτεινόμενο σχέδιο σαν μια καλή βάση διαλόγου, αναμένοντας όμως σύντομα και το Παράρτημα που περιλαμβάνει τις νέες θέσεις που προτείνονται και άλλα σημεία που θα συμπληρώσουν κενά και ασάφειες, για να μπορεί η ΠΟΕΔ να έχει πιο ξεκαθαρισμένες θέσεις.

Παράλληλα θα ενεργοποιηθεί η Διακινησιακή Επιτροπή μελέτης του νέου σχεδίου αξιολόγησης για να τροφοδοτεί με απόψεις τη Γραμματεία στη διάρκεια του διαλόγου.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ έχει ήδη καταθέσει αναλυτικά τις απόψεις της στην τελευταία Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΠΟΕΔ τον περασμένο Ιούνιο και θα συμβάλει αποφασιστικά στην προσπάθεια για να έχουμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και αποδοτικό σχέδιο, που θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.

Λάζαρος Αβραάμ, Πρόεδρος Προοδευτικής

Μεταθέσεις και διοιρισμοί με σύμβαση Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Η ΕΕΥ Ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβασης Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης :

Νεαροί δάσκαλοι, Ηλικιωμένοι καθηγητές

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ οι Κύπριοι είναι οι νεαρότεροι δάσκαλοι της Ευρώπης σε αντίθεση με τους καθηγητές οι οποίοι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Έξι στους δέκα δασκάλους είναι ηλικίας 39 χρονών και κάτω.

"Ετοιμοπόλεμα σχολεία " , δηλώσεις Α.Κουζάλη στη ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Πλήρως στελεχωμένα θα βρει η νέα σχολική χρονιά όλα τα σχολεία σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Α. Κουζάλη στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, με δηλώσεις του στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ υπογράμμισε τα εξής :

 • Φέτος είναι λιγότερες οι ενστάσεις για μεταθέσεις από κάθε άλλη χρονιά. Οι ενστάσεις αφορούν κυρίως σε λόγους υγείας και οικογενειακά θέματα.
 • Βάση νόμου οι δημόσιοι υπάλληλοι δε μπορούν να αρνούνται να μετατεθούν όπου τους χρειάζεται η υπηρεσία τους
 • Προσπάθεια όλων στην Επιτροπή είναι τα σχολεία να στελεχώνονται έγκαιρα για να αρχίζει η νέα σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα

Διαβάστε τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΕΥ στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Το Σχολείο και οι Δάσκαλοι που θέλουμε, κ. Ανδρέα Δημητρίου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού


Ανδρέα Δημητρίου, Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού


Η εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα οφείλει να ικανοποιεί πολύ διαφορετικές ανάγκες από την εκπαίδευση στον αιώνα που πέρασε. O μαθητής του σήμερα πρέπει, από την αρχή της σχολικής του ζωής, να έλθει σε άμεση επαφή με τον κόσμο της επιστήμης για να την κατανοεί, να την κρίνει και να την επικρίνει, να τη βιώνει και να μετέχει στις λειτουργίες της. Πρέπει, επίσης, από πολύ νωρίς να μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί περίπλοκες τεχνολογίες και όργανα τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην εργασία του. Εξάλλου, πρέπει, από πολύ νωρίς, να κατανοεί τη δική του θέση και τις δικές του δυνατότητες στο τοπικό και διεθνές επίπεδο και να αναπτύσσεται ως πολίτης ικανός να προσφέρει και να παίρνει τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Πρέπει, με άλλα λόγια, να διαμορφώνεται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα ο ενεργός, δημιουργικός, κριτικός πολίτης του κόσμου που μπορεί να αποφασίζει επιλέγοντας, κρίνοντας, διαλεγόμενος και συνθέτοντας. Ο πολίτης που δημιουργεί για να χαίρεται και δίνει χαρά και ικανοποίηση μέσα από πολλές εναλλακτικές διαδρομές ζωής και εργασίας. Ιδεωδώς, ο πολίτης που δεν παρασύρεται, δεν προκαταλαμβάνεται, δεν φανατίζεται.


Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής - Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών υπενθυμίζει τις ενδιαφερόμενες συναδέλφωσες ότι σήμερα 24 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης προαγωγής για τις ακόλουθες θέσεις :

 • Εννέα (9) θέσεις Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική
  Εκπαίδευση)
 • Δεκαεννέα (19) θέσεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
  (Προδημοτική Εκπαίδευση)


Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Αυγούστου 2009.

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

Ένας Τ/κ δάσκαλος αναζητεί το στόχο του υπ. Παιδείας…

ΜΕΧΜΕΤ ΜΑΧΜΟΥΝΤ: Ένας Τ/κ δάσκαλος σε ε/κ σχολείο
Αναζητώντας το στόχο του υπ. Παιδείας…
«Το σύστημα αποφάσισε να λειτουργεί σχολεία για τους Τ/κ, αλλά ακόμα δεν έχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα γι’ αυτές τις περιπτώσεις»«Εγώ τώρα δουλεύω στη Λεμεσό. Σε ποια συντεχνία πρέπει να είμαι μέλος; Η ΠΟΕΔ είναι των Ελλήνων δασκάλων και η KTOS των Τ/κ. Θα αναγνωριστεί αυτή η συντεχνία απ’ εδώ; Το υπουργείο Παιδείας θα καθίσει να συζητήσει και να συμφωνήσει τα προβλήματά μας με την KTOS;»
Οι περισσότερες οικογένειες Τ/κ (κυρίως αθίγγανοι) που ζουν στη Λεμεσό, δεν νιώθουν ότι είναι κομμάτι της κοινωνίας.Την αδιαφορία του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο του Αγίου Αντωνίου (βρίσκονται στα όρια της ε/κ με την τ/κ συνοικία) στη Λεμεσό, κατέδειξε, χθες, ο Τ/κ δάσκαλος στο εν λόγω γυμνάσιο, Μεχμέτ Μαχμούντ. Στα δύο αυτά σχολεία κάθονται στα ίδια θρανία Ε/κ και Τ/κ μαθητές.Μπορεί ο στόχος του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να είναι «η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης Ε/κ – Τ/κ», ωστόσο η πολιτεία φαίνεται να μην γνοιάζεται ιδιαίτερα για ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο άπτεται πτυχών του κυπριακού προβλήματος.
«Έχουμε στο δημοτικό σχολείο 50 – 60 Τ/κ παιδιά (κυρίως παιδιά αθιγγάνων) και μερικά άλλα που είναι παιδιά πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία. Στο Γυμνάσιο είχαμε (πέρσι) μόνον επτά Τ/κ», είπε ο κ. Μαχμούντ μιλώντας στον «Άστρα».Σύμφωνα με τον Τ/κ δάσκαλο, αυτά τα παιδιά (Τ/κ) αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και προσαρμογής. «Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι πως αυτοί οι μαθητές θα μάθουν το σύστημα και να έρχονται στο σχολείο κάθε μέρα», εξήγησε ο κ. Μαχμούντ.Σημείωσε δε, πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προνόησε να έχει αναλυτικό πρόγραμμα γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις των σχολείων. «Το σύστημα αποφάσισε να λειτουργεί σχολεία για τους Τ/κ, αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμα δεν έχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα γι’ αυτές τις περιπτώσεις (τα δύο σχολεία είναι ενταγμένα στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας). Τι να διδαχθεί, πώς να διδαχθεί, πότε να διδαχθεί… Και πρέπει να πω ακόμα κάτι… Δεν έχουμε βιβλία. Εγώ έφερα βιβλία από το βορρά και με εκείνα τα βιβλία διδάσκω, διότι κάνουμε Λογοτεχνία, κάνουμε Ιστορία –Ιστορία είναι η Ιστορία της Κύπρου- Γεωγραφία», υπογράμμισε.
Είπε ακόμα ότι οι εκπαιδευτικοί χωρίζουν αυτά τα παιδιά (εκ των οποίων κάποια έχουν σοβαρές γνωσιολογικές ελλείψεις) σε τρεις ομάδες αναλόγως των δυνατοτήτων τους, ούτως ώστε να προσφέρεται όσον το δυνατόν καλύτερη μάθηση. «Το πρόβλημα στη Λεμεσό είναι ότι αυτοί (οι αθίγγανοι) είναι μια μικρή κοινότητα, που οι περισσότεροι δεν έχουν δουλειά ή δουλεύουν περιστασιακά και δεν νιώθουν ότι είναι κομμάτι της κοινωνίας», τόνισε.
Πού να ανήκω;
Ο Μεχμέτ Μαχμούντ διερωτήθηκε, επίσης, σε ποια συντεχνία θα πρέπει να ανήκει ένας Τ/κ δάσκαλος που εργάζεται σε ε/κ σχολείο στις ελεύθερες περιοχές, όταν η ΠΟΕΔ (Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) είναι η οργάνωση των Ελλήνων δασκάλων. «Εγώ τώρα δουλεύω στη Λεμεσό. Σε ποια συντεχνία πρέπει να είμαι μέλος; Η συντεχνία είναι των Ελλήνων δασκάλων, εγώ πού πρέπει να πάω; Να φέρω την KTOS απ’ εδώ; Είναι για τους Τ/κ δασκάλους αυτή η συντεχνία... Θα αναγνωριστεί αυτή η συντεχνία απ’ εδώ; Το υπουργείο Παιδείας θα καθίσει να συζητήσει και να συμφωνήσει τα προβλήματά μας με την KTOS; Έχουμε προβλήματα. Από τον καιρό που αρχίσαμε να διδάσκουμε, έχει τέσσερα χρόνια, ακόμα δεν έχουμε σύμβαση για την εργοδότησή μας. Είμαστε διορισμένοι από το Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό είναι ένα πρόβλημα», ανέφερε.
Μας προσβάλλουν
Ο κ. Μαχμούντ έθιξε κάποιες προσβλητικές συμπεριφορές Ε/κ προς Τ/κ που έρχονται στις ελεύθερες περιοχές. «Για παράδειγμα, στο νοσοκομείο ακούμε ‘‘μα δεν έχετε νοσοκομείο και έρχεστε απ’ εδώ;’’ » είπε ο Τ/κ δάσκαλος, σημειώνοντας ότι αυτές οι συμπεριφορές κάνουν το πρόβλημα της Κύπρου μεγαλύτερο.
Δεν υπάρχει πολιτική
Η Ευγενία Νικηφόρου είναι εκπαιδευτικός σε ιδιωτικό σχολείο. «Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει πολιτική συγκεκριμένη για τα ε/κ σχολεία στα οποία φοιτούν Τ/κ μαθητές. Επειδή η εκπαίδευση στην Κύπρο ιστορικά ήταν χωριστή, δηλαδή μιλάμε για ε/κ σχολεία και τ/κ σχολεία, τέτοια πολιτική διαμορφωμένη δεν υπάρχει. Άρα ο καθηγητής -κυρίως ο καθηγητής που εργάζεται σε σχολεία όπου αυξήθηκε ο αριθμός των Τ/κ μετά το 2003, αφότου άνοιξαν τα οδοφράγματα- αναπόφευκτα νιώθει κάπως ξεκρέμαστος ή μόνος», επεσήμανε.Η κα Νικηφόρου, η οποία μιλούσε και αυτή στον «Άστρα», είπε ακόμα ότι η αλήθεια είναι πως «ουσιαστικά ήρθαν οι Τ/κ μαθητές (στις ελεύθερες περιοχές), χωρίς να υπάρχει κάποια πολιτική που να στηρίζει την εισαγωγή τους στο ε/κ σχολείο, αλλά και την επανένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον». Οπόταν ήταν και είναι δύσκολα τα πράγματα, υπογράμμισε.Σημειώνεται ότι στις ελεύθερες περιοχές φοιτούν πέραν των 600 Τ/κ μαθητών. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του ’60, η παιδεία στην Κύπρο είναι υπόθεση της κάθε κοινότητας ξεχωριστά. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πολιτικά, λόγω και της λειτουργίας σχολείων στα κατεχόμενα, στα οποία φοιτούν παιδιά εγκλωβισμένων.

Πηγή : Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Σχολεία Εργοτάξια και Φέτος

«Σχολεία – εργοτάξια» θα λειτουργήσουν και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, δήλωσε ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Ανδρέας Παττίχης, διαβεβαιώνοντας, ωστόσο, ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ενόψει της επικείμενης έναρξης της σχολικής χρονιάς, ο κ. Παττίχης είπε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες «υλοποιούν ένα μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων», σημειώνοντας ότι τα έργα αυτού του προγράμματος, «διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».«Τα έργα αυτά», πρόσθεσε, «αφορούν στην ανάπτυξη της σχολικής υποδομής γενικά, όπως είναι η επέκταση των χώρων διδασκαλίας και η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής».
Το πρόγραμμα αυτό, συνέχισε, είχε αρχίσει το 2001 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2011, «διότι προέκυψαν πολλά άλλα έργα στην πορεία».Ο κ. Παττίχης, είπε, ότι παρόλο που ο αριθμός των μαθητών μειώνεται, εντούτοις «εμείς, συνεχώς κτίζουμε νέα σχολεία, είτε γιατί μειώνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, είτε γιατί μετακινούνται οι μαθητές από περιοχή σε περιοχή».

Σημείωσε ότι «φέτος θα λειτουργήσουν δύο νέα Δημοτικά σχολεία, το Δημοτικό σχολείο Τύμβου στη Μακεδονίτισσα και το Δημοτικό Σχολείο Ασίνου».
Είπε, επίσης, ότι «έχουν ολοκληρωθεί οι δύο φάσεις ανέγερσης των λυκείων Εμπας και Γεροσκήπου».

85 σχολεία - εργοατάξια
Ερωτηθείς κατά πόσο θα παρατηρηθεί και φέτος το φαινόμενο με την ύπαρξη «σχολείων – εργοταξίων», είπε ότι «ασφαλώς και θα υπάρχουν σχολεία εργοτάξια, διότι συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των σχολείων το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια».
Ο αριθμός των σχολείων-εργοταξίων, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ανέλθει κατά τη φετινή σχολική χρονιά στα 85 περίπου σχολεία και αφορούν, όπως είπε, « είτε ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, είτε επεκτάσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων».
Δήλωσε, επίσης, στο ΚΥΠΕ ότι «πολλά έργα μικρής κλίμακας έγιναν σε πάρα πολλά σχολεία, γύρω στα 150, κατά τη περίοδο των καλοκαιρινών μηνών», σημειώνοντας ότι «είναι κάτι που φέτος γίνεται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση».
Διαβεβαίωσε, παράλληλα, πως στα σχολεία – εργοτάξια θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τους μαθητές, προσθέτοντας ότι στα σχολεία αυτά, όπου θα διεξάγονται έργα, είναι αναπόφευκτο ότι θα υπάρχει και κάποια μικρής κλίμακας οχληρία.
«Ο στόχος μας είναι να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με το θέμα της ασφάλειας των μαθητών και η οχληρία να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό», είπε.Οπως ανέφερε, «αυτή τη στιγμή επιθεωρούμε τα σχολεία για να βεβαιωθούμε ότι θα είναι ασφαλή για τους μαθητές κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο».

Ο κ. Παττίχης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα ανέγερσης νηπιαγωγείων και είπε ότι «μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα λειτουργήσουν φέτος και αρκετά νέα νηπιαγωγεία».
Ερωτηθείς, τέλος από το ΚΥΠΕ, ποια θα είναι δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, είπε ότι «ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη των σχολείων για το 2009 ανερχόταν στα 75 εκατομμύρια ευρώ», σημειώνοντας ότι «έχει δοθεί η έγκριση για άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 95 εκατομμύρια ευρώ».

Μεγάλες Αλλαγές στα σχολεία εξαγγέλει ο Υπουργός , Κόντρα Δημητρίου - Τορναρίτη για την Παιδεία

Νέα κόντρα μεταξύ Υπουργού Παιδείας, Αντρέα Δημητρίου και Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, Νίκου Τορναρίτη για την Παιδεία με αφορμή τη χθεσινή συνάντηση ΠΟΕΔ - Τορναρίτη και τις δηλώσεις του Τορναρίτη μετά τη συνάντηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΣ ,ο κ.Τορναρίτης κάλεσε τον Υπουργό να επιλύσει τα μικρά καθημερινά προβλήματα των Δασκάλων που του έθεσε η ΠΟΕΔ. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε τον Νίκο Τορναρίτη να σταματήσει να "λαϊκίζει" και εξάγγειλε μεγάλες αλλαγές στα σχολεία για τη νέα χρονιά, αναφερόμενος στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και στο νέο σχέδιο αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας ΣΗΜΕΡΙΝΗ, ο Υπουργός ανάφερε επίσης ότι το ΥΠΠ ετοιμάζει πρόταση προς την ΠΟΕΔ για την παραχώρηση συντονιστικού χρόνου για τους Η.Υ.

Διαβάστε το δημοσίευμα της εφημερίδας ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009

Συνέντευξη προέδρου Ε.Ε.Υ., Α.Κουζάλη, στη ΧΑΡΑΥΓΗ


Συνέντευξη στην εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ παραχώρησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Α. Κουζάλης. Ανάμεσα σε άλλα , ο πρόεδρος της ΕΕΥ, δήλωσε :     • Οι κατάλογοι διοριστέων έχουν φτάσει σε κορεσμό, δεν έχουν καμιά πιθανότητα να διοριστούν αυτοί που εγγράφονται τώρα. Ο εκσυγχρονισμός τους καθίσταται επιτακτική ανάγκη.

     • Το θέμα των ΤΕΙ λύθηκε τελεσίδικα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

     • Μετά την προαγωγή τους, εκπαιδευτικοί, παρουσιάζουν στην ΕΕΥ πιστοποιητικά ότι δε μπορούν να υπηρετήσουν εκτός έδρας.

     • Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών.

     • Το σύστημα αξιολόγησης πρέπει ν' αλλάξει, η διαδικασία αξιολόγησης έχει χρεοκοπήσει

     Διαβάστε τη συνέντευξη του προέδρου της ΕΕΥ στην εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ

     Χρονιά των Αλλαγών

     Πηγή : Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
     ΜΠΟΡΕΙ η προηγούμενη σχολική χρονιά να είχε ονομαστεί ως έτος εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όμως η επόμενη είναι αυτή που θα φέρει μεγάλες αλλαγές στην Παιδεία. Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Ανδρέα Δημητρίου κατά το 2009-2010 αναμένεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση σε τρία κεφαλαιώδη ζητήματα που θα επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σύστημα, ικανές να επηρεάσουν μέχρι και τον τελευταίο μαθητή και εκπαιδευτικό. Το πρώτο αφορά στη διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων και το δεύτερο το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ενώ στην πορεία θα ανοίξει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και καυτό θέμα, αυτό του εκσυγχρονισμού του καταλόγου διοριστέων.
     Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το υπουργείο άρχισε ήδη να επεξεργάζεται σχετική πρόταση, η οποία πιθανόν να κατατεθεί στο τραπέζι του διαλόγου το προσεχές φθινόπωρο. Με βάση το πλάνο που κατήρτισε το υπουργείο, το θέμα του καταλόγου θα συζητηθεί αφού κλείσει εκείνο του νέου συστήματος αξιολόγησης. Μετά τον δεκαπενταύγουστο προγραμματίζονται εντατικές διαβουλεύσεις για το συγκεκριμένο, δεδομένου ότι το υπουργείο έχει παραδώσει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τη δική του πρόταση από τον περασμένο Μάιο. Όπως είπε ο υπουργός, θα περιμένει από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός σχεδίου αξιολόγησης με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.

     Στον αέρα η σχολική χρονιά

     Πηγή : Εφημερίδα Φιλελεύθερος
     Προς «θερμό» Σεπτέμβρη στην Παιδεία - Έντονη δυσαρέσκεια κατά υπ. Παιδείας

     ΣΤΟ ΠΑΡΑ-ΕΝΑ του ανοίγματος των σχολείων θα διασαφηνιστεί η στάση δασκάλων και καθηγητών, οι οποίοι θα μελετήσουν την πρόοδο των αιτημάτων που είχαν θέσει στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και αναλόγως θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι προοπτικές πάντως είναι δυσοίωνες καθώς -σύμφωνα με εκτιμήσεις συνδικαλιστών από το χώρο της ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ- «ο χρόνος λιγοστεύει και τα αιτήματα παραμένουν βουνό». Όπως όλα δείχνουν, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπ. Παιδείας για ομαλή έναρξη της νέας χρονιάς, πλησιάζει ένας “θερμός” Σεπτέμβρης στην Παιδεία. Δάσκαλοι και καθηγητές έχουν εξουσιοδοτήσει -μέσω παγκύπριων συνδιασκέψεων- τα δ.σ. των δύο οργανώσεων να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων, “μη εξαιρουμένων των δυναμικών”, σε περίπτωση που τα αιτήματά τους παραμείνουν σε εκκρεμότητα.
     Κυρίαρχο αίτημα της ΠΟΕΔ, σε μια μακροσκελή λίστα, είναι η παραχώρηση συντονιστικού χρόνου στους εκπαιδευτικούς που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα σχολεία. Εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις, οι υπολογιστές στις αίθουσες διδασκαλίας θα παραμείνουν εκτός πρίζας, καθώς οι εκπαιδευτικοί, όπως έπραξαν προηγουμένως, δεν θα τους χρησιμοποιήσουν. Από την πλευρά της η ΟΕΛΜΕΚ, ιεραρχεί έξι ζητήματα, ζητώντας μεταξύ άλλων επέκταση της εργαστηριοποίησης πέντε ειδικοτήτων και ολοκλήρωση του θεσμού του υπεύθυνου τμήματος με την εφαρμογή του στην δευτέρα Γυμνασίου.

     Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009

     Στο δρόμο πέντε (5) Φυσιοθεραπευτές και δύο (2) Εργοθεραπευτές

     Μέτα την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους απόφοιτους ΤΕΙ των ειδικοτήτων Φυσιοθεραπέιας - Λογοθεραπείας και Εργοθεραπέιας, για συμπερίληψή τους στους καταλόγους διοριστέων και την συμμόρφωση της Ε.Ε.Υ. με την συγκεκριμένη απόφαση, 7 συνάδελφοι έμειναν αδιόριστοι. Πρόκειται για 5 Φυσιοθεραπευτές και 2 Εργοθεραπευτές, οι οποίοι την περσινή χρονιά εργάζονταν με σύμβαση στη δημοτική Εκπαίδευση και μετά την αναθεώρηση των καταλόγων έμειναν αδιόριστοι.

     Διαβάστε σχετικά δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου :

     1. Βάση Νόμου έπραξε η Ε.Ε.Υ. - Εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ
     2. Πέρσι μας ήθελαν φέτος μας πέταξαν στους δρόμους - Εφημερίδα Μάχη
     3. Στους δρόμους Φυσιοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές - Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

     Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

     Διορισμοί με σύμβαση και μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

     Η ΕΕΥ ανακοίνωσε διορισμούς με σύμβαση και μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

     Οι διορισμοί Φυσιοθεραπευτών - Εργοθεραπευτών και Λογοθεραπευτών έγιναν σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΥ, στη βάση των νέων καταλόγων διοριστέων, μετά από εγγραφή των αποφοίτων ΤΕΙ :

     Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι που εργάζονταν με σύμβαση για χρόνια στην εκπαίδευση να μείνουν εκτός εργασίας.

     Η Προοδευτική καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την ΕΕΥ να δώσουν λύση άμεσα στο όλο θέμα γιατί τα "παρατράγουδα των νέων σχεδίων υπηρεσίας Ειδικής Εκπαίδευση" συνεχίζονται και φέτος.

     Απαιτούμε όπως όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονταν τα προηγούμενα χρόνια, απασχοληθούν και φέτος στην Εκπαίδευση.

     Η Προοδευτική δεσμεύεται να μελετήσει την νέα κατάσταση και πολύ σύντομα να εισηγηθεί λύσεις, αν αυτό είναι δυνατό.

     Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

     Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης-Μια κριτική παρουσίαση (2)

     Χρίστος Γιασεμής
     Εκπαιδευτικός Δημοτικής
     Ph.D. in Education
     Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθώ με το σημείο 7 του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης (Ν.Σ.Α., «Σύστημα Αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών» σ.24-32) ενώ στο προηγούμενο άρθρο είχα ασχοληθεί με το σημείο 3 (Ν.Σ.Α., «Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας», σ.10-14).
     Με το Ν.Σ.Α. προτείνονται τα δύο πιο κάτω μοντέλα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών:

     1. Με βάση το πρώτο μοντέλο αξιολόγησης, όσοι Εκπαιδευτικοί, Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι και Διοικητικοί Βοηθοί Διευθυντές επιθυμούν να διεκδικήσουν προαγωγή, αφού πληρούν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων σχεδίων υπηρεσίας (π.χ. προϋπηρεσία, προσόντα κτλ.), υποβάλλουν αίτηση για να τύχουν εξωτερικής-συγκριτικής αξιολόγησης κατά την επόμενη σχολική χρονιά. Ο Εκπαιδευτικός, ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός, ο Διοικητικός Βοηθός Διευθυντής και ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος θα αξιολογούνται για σκοπούς προαγωγών από δύο Σχολικούς Συμβούλους-Αξιολογητές και το Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Οι Διευθυντές, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Επαρχιακοί Διευθυντές/Πρώτοι Σχολικοί Σύμβουλοι/Γενικός Σχολικός Σύμβουλος θα αξιολογούνται από δύο αξιολογητές ανώτερης βαθμίδας από αυτή που ήδη βρίσκονται, για σκοπούς προαγωγών.

     Καλές Πρακτικές Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας

     Διαβάστε τις Εισηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόληψη της παραβατικότητας στις σχολικές Μονάδες :

     Διαβάστε επίσης ένα ενδιαφέρον - "σχετικό με την πειθαρχία" - δημοσίευμα της Εφημερίδας ΑΛΗΘΕΙΑ :

     Νέοι Καταλόγοι Ειδικής Εκπαίδευσης - Οι απόφοιτοι ΤΕΙ επιστρέφουν στους καταλόγους

     Η ΕΕΥ συμμορφώθηκε με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και ετοιμάζει νέους καταλόγους διοριστέων Ειδικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνουν τους απόφοιτους ΤΕΙ στους κλάδους Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τους περσινούς καταλόγους μετά από σχετική απόφαση της ΕΕΥ. Οι κατάλογοι αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέχρι αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΥ, κ, Αναστάσιο Κουζάλη.

     Η σειρά στους καταλόγους διοριστέων των πιο πάνω κλάδων αναμένεται ν' αλλάξει, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει άτομα που περίμεναν διορισμό τη φετινή σχολική χρονιά.

     Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της εφημερίδας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

     Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

     Μεταθέσεις και διορισμοί δημοτικής Εκπαίδευσης

     Η ΕΕΥ ανακοίνωσε διορισμούς και μεταθέσεις δημοτικής εκπαίδευσης

     Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87, Κανονισμός13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουνικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχριτην Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2009, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

     Μονάδες Μετάθεσης Δημοτικής Εκπαίδευσης

     Έντυπα Τοποθετήσεων :
     Τα έντυπα τοποθετήσεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ :
     Λάρνακα - Αμμόχωστος : Οδηγίες , Έντυπα Τοποθέτησης
     Τα έντυπα υποβάλλονται εντός 2 εργασίμων ημερών στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου.
     Για τη Λευκωσία κοινοποιείτε την αίτηση τοποθέτησής σας και πιθανές ενστάσεις στο φαξ 22447818 (ΠΟΕΔ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ή στο email proodeftikidask1@gmail.com

     Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

     Συνεννόηση Κύπρου Ελλάδας σε θέματα Παιδείας

     Με στόχο την αλληλοενημέρωση των δυο χωρών για τις αλλαγές που προωθούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου λαμβάνει μέρος στις συνεδρίες του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) της Ελλάδος, του οποίου προεδρεύει ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης.
     Σε δηλώσεις στον «Φ», ο λειτουργός του γραφείου των αναλυτικών προγραμμάτων Γιώργος Ζήσιμος, εξήγησε ότι μετέχει στις συνεδρίες του ΣΠΔΕ ως παρατηρητής μετά από συμφωνία των αρμόδιων υπουργών των δυο χωρών. Μέχρι στιγμής συμμετείχε σε πέντε συνεδρίες από τις οποίες η τελευταία έγινε την περασμένη βδομάδα με θέμα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο κ. Ζήσιμος εξήγησε ότι το ΣΠΔΕ έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαλόγου για την αναμόρφωση του Λυκείου, της υποβολής προτάσεων για τα αναλυτικά προγράμματα και τη μελέτη ενός νέου συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή, όπως είπε, για ζητήματα τα οποία απασχολούν και το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Σε κάποια από αυτά, μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η χώρα μας βρίσκεται πιο μπροστά. Π.χ. στο θέμα της διαμόρφωσης νέων αναλυτικών προγραμμάτων η Κύπρος προηγείται σημαντικά, αφού τα νέα προγράμματα παραδίδονται το προσεχές φθινόπωρο.

     Μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Προδημοτικής

     Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης

     Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87, Κανονισμός 13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 11 Αυγούστου, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy/.
     Μονάδες Μετάθεσης Προδημοτικής Εκπαίδευσης
     Έντυπα Τοποθετήσεων :Λευκωσία : Νηπιαγωγός Πόλη, Νηπιαγωγός Ύπαιθρος
     Λεμεσός : Προδημοτική Εκπαίδευση
     Λάρνακα - Αμμόχωστος : Έντυπα Τοποθέτησης
     Πάφος : Έντυπα Εκπαιδευτικών

     Τα έντυπα υποβάλλονται εντός 2 εργασίμων ημερών στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009.

     Συνάντηση Εκπαιδευτικών Οργανώσεων με Γενική Διευθύντρια ΥΠΠ

     Συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ κ. Ολυμπία Στυλιανού, είχαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου οι εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η προστασία των εγκύων από τον Ιό της νέας γρίπης, ο χρόνος των εκπαιδευτικών που έχουν βρέφη κάτω των δώδεκα μηνών, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών καθώς και το θέμα των νέων σχεδίων υπηρεσίας λειτουργών στα πλαίσια της αναδόμησης του ΥΠΠ.

     Διαβάστε σχετικά δημοσιεύματα :
     1. Προστασία των εγκύων από τον Ιό της Γρίπης - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
     2. Συνάντηση Εκπαιδευτικών Οργανώσεων με Γενική Διευθύντρια - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

     Δεν προγραμματίζεται κλείσιμο των σχολείων για τον Ιό της Νέας Γρίπης

     Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προγραμματίζεται να λάβει μια σειρά από μέτρα για προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών από την νέα γρίπη, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Διαβάστε τα σχετικά δημοσιεύματα :

     1. Δεν τίθεται θέμα κλεισίματος των σχολείων - Εφημερίδα Χαραυγή
     2. Δεν προγραμματίζεται κλείσιμο των σχολείων - Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ

     Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

     Στην ιστορία έχουμε μείνει ανεξεταστέοι...

     Μάριος Στυλιανού
     Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρνακας


     Το γεγονός ότι εν έτη 2009 θα είχαμε λογοκρισία από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, το οποίο πρεσβεύει την ελευθερία στη σκέψη, με άφησε άφωνο. Η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας απαίτησε από τον Έλληνα Υπουργό Πολιτισμού κ. Αντώνη Σαμαρά να λογοκριθούν οι σκηνές του βίντεο του Κώστα Γαβρά που δείχνουν ρασοφόρους να σπάνε τον Παρθενώνα και προβαλλόταν στο μουσείο της Ακρόπολης. Αμέσως έσπευσαν να υπακούσουν στους ρασοφόρους οι πολιτειακοί παράγοντες και για μία ακόμα φορά η εκκλησία καταφέρνει να μην ειπωθεί η αλήθεια για τη μεθοδευμένη καταστροφή του Ελληνικού πολιτισμού.

     Η προσπάθεια αυτή των διαφόρων παραγόντων να μην αφήνονται να ειπωθούν γεγονότα της ιστορίας στα οποία έχουμε όλοι κάνει λάθος, δεν είναι κάτι το ξένο για μας στην Κύπρο. Πριν ακόμη γίνει συζήτηση για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα διάφοροι προσπαθούσαν κι έσπερναν ζιζάνια πως δήθεν υπάρχει προσπάθεια για παραχάραξη της ιστορίας. Παραχάραξη της ιστορίας δε σημαίνει να προσπαθείς να αναφέρεις κάποια γεγονότα τα οποία είναι ιστορικά εξακριβωμένα, αλλά παραχάραξη σημαίνει να προσπαθείς να αποκρύβεις τα δικά σου ιστορικά λάθη και να τα ρίχνεις σε άλλους ή σε κάποιο Εφιάλτη.