Κυριακή, 31 Αυγούστου 2008

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Συνάντηση με αδιόριστους στη ΛΕΜΕΣΟ


Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΛΕΜΕΣΟΥ διοργανώνει τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου Ενημερωτική συνάντηση με αδιόριστους Εκπαιδευτικούς. Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην ΠΟΕΔ Λεμεσού η ώρα 1900.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Μάριο Ρήγα 99423223

Προϋποθέσεις για Συμμετοχή στο Θεσμό του Μέντορα (Δημοτική Εκπαίδευσης)

Προϋποθέσεις για Συμμετοχή στο Θεσμό του Μέντορα (Δημοτική Εκπαίδευσης) :

 1. Πείρα εργασίας στο σχολείο (τουλάχιστον 8 χρόνια). Σε σπάνιες περιπτώσεις που σε σχολική μονάδα δεν υπάρχει άτομο που να έχει τον απαιτούμενο αριθμό χρόνων υπηρεσίας μπορεί να γίνουν δεκτά ως μέντορες άτομα με μικρότερο αριθμό χρόνων Υπηρεσίας. Προτεραιότητα έχουν οι Βοηθοί Διευθυντές που επιδεικνύουν ενδιαφέρον και πληρούν τα κριτήρια.
 2. Εργασία ως υπεύθυνοι τμήματος τουλάχιστον τα πέντε από τα 8 τελευταία χρόνια.
 3. Συνάδελδοι που εφαρμόζουν σύγχρονες ή άλλες μεθοδολογίες που διασφαλίζουν αποτελεσματική μάθηση.
 4. Συνάδελφοι που έχουν επάρκεια στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Windows,Word,E-mail,Internet)

Θα συσταθεί επιτροπή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη διαδικασία επιλογής των μεντόρων. Η επιτροπή θα μελετήσει τις αιτήσεις για να εντοπίσει τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις που σε ένα σχολείο υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι μέντορες θα επιλεγεί ο αρχαιότερος Βοηθός Διευθυντής ή ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός που πληρεί τις προυποθέσεις.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης για Μέντορες αποτελείτε από 3 φάσεις συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών περιόδων. Θα δίνεται επίδομα επιμόρφωσης, 10 ευρώ ανά διδακτική περίοδο, σύνολο 600 ευρώ, σε όσους μέντορες ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.

Τι έγινε φέτος με τους διορισμούς Δασκάλων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το 2007 – 2008 διορίστηκαν με σύμβαση 667 δάσκαλοι δημοτικής Εκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής διορίστηκαν με σύμβαση για το σχολικό έτος 2008-2009, 746 δάσκαλοι δημοτικής Εκπαίδευσης. Σύνολο 79 νέες θέσεις μέχρι στιγμής για τη δημοτική Εκπαίδευση.

Η σειρά του καταλόγου :

Με βάση τους τελευταίους διορισμούς μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν υπήρχαν νέοι διορισμοί για το λόγω ότι οι τελευταίοι συνάδελφοι που διορίστηκαν είναι τα ίδια άτομα που διορίστηκαν και πέρσι τελευταία, με τους έκτακτους διορισμούς του Ιανουαρίου 2008. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για τους πιο κάτω λόγους :

· Κάθε χρόνο ο κατάλογος διοριστέων είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο. Κάθε χρόνο υπάρχουν ανακατατάξεις στον κατάλογο, λόγω κατάθεσης μεταπτυχιακών και πίστωσης μονάδων προϋπηρεσίας είτε από εργασία με σύμβαση είτε από αντικαταστάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι συνάδελφοι να «ανεβαίνουν» θέσεις στον κατάλογο και κάποιοι να βρίσκονται πιο χαμηλά.
· Από τον κατάλογο συνάδελφοι που μπορούσαν να είχαν διοριστεί την περσινή χρονιά, απουσίαζαν είτε για σπουδές, είτε δεν είχαν αποδεχτεί διορισμό για διάφορους λόγους και τη φετινή χρονιά επέστρεψαν για να εργαστούν. Για παράδειγμα από τους 771 (αριθμός μέχρι τον οποίο έχουν διοριστεί με σύμβαση) πρώτους συμβασιούχους που βρίσκονται στον κατάλογο, 27 άτομα δεν έχουν κάνει αίτηση για διορισμό με σύμβαση για τη φετινή χρονιά.

Συνεπώς για να βρει κάποιος τον αριθμό των νέων συναδέλφων που διορίστηκαν τη φετινή χρονιά πρέπει να προβεί σε σύγκριση των ονομάτων του περσινού και του φετινού καταλόγου και όχι απλά να σημειώσει το περσινό νούμερο του τελευταίου που διορίστηκε και να το συγκρίνει με το φετινό νούμερο του τελευταίου που διορίζεται. Εμείς πολύ πιο εύκολα και απλά συγκρίνουμε τις συμβάσεις που πρόσφερε η πολιτεία την περσινή χρονιά (667) με τις συμβάσεις που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής τη φετινή χρονιά (746). Είναι γι ’αυτό το λόγο που υποστηρίζουμε ότι μέχρι στιγμής έγιναν 79 νέοι διορισμοί.

Παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τους μέχρι στιγμή διορισμούς :

Η μείωση των μαθητών που φοιτούν στη δημοτική εκπαίδευση ( περίπου 1000 μαθητές λιγότεροι) είχε ως αποτέλεσμα ακόμα και το κλείσιμο σχολείων, κυρίως στην Ύπαιθρο, αλλά και τη λειτουργία λιγότερων τμημάτων στη δημοτική εκπαίδευση με αποτέλεσμα να έχουμε και λιγότερους διορισμούς.
Λιγότερες Εκπαιδευτικές άδειες τη φετινή χρονιά. Ενώ μέσο όρο κάθε χρονιά δίνονται σε εκπαιδευτικούς περίπου 90 εκπαιδευτικές άδειες, μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας μόνον 70 για τη φετινή χρονιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 20 λιγότερες θέσεις διορισμού. Μέχρι όμως και τον Οκτώβριο εγκρίνονται, αν φυσικά αιτηθούν συνάδελφοι, εκπαιδευτικές άδειες, γεγονός που αφήνει ανοικτό παράθυρο για νέους διορισμούς.
Λιγότερες αφυπηρετήσεις : Τη φετινή χρονιά οι αφυπηρετήσεις ήταν μειωμένες. Φυσικά αυξήθηκαν οι διευθυντικές θέσεις παγκύπρια, γεγονός που δημιούργησε επιπρόσθετες ανάγκες την περσινή χρονιά. Στο σύνολο όμως της πρόσθεσης αφυπηρετήσεων και νέων διευθυντικών θέσεων, φαίνεται ότι σε σχέση με τη περσινή χρονιά χάθηκαν θέσεις διορισμού λόγω των μειωμένων αφυπηρετήσεων που είχαμε τη φετινή χρονιά.

Παράγοντες που επηρέασαν θετικά τους μέχρι στιγμής διορισμούς :
* Όλα τα στοιχεία που δίνονται πιο κάτω αποτελούν πρόχειρους υπολογισμούς κυρίως όσο αφορά τη δημιουργία εκπαιδευτικών αναγκών

Επέκταση της μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και στη Δ΄ τάξη. Από τη μείωση μαθητών και στη Δ΄ τάξη δημιουργήθηκαν επιπλέον ανάγκες για 40 περίπου νέους διορισμούς
Επιμόρφωση νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών. Από τους 100 μέντορες και τους 100 νεοδιόριστους που θα τυγχάνουν μείωση 2 και μίας διδακτικής περιόδου αντίστοιχα για επικοινωνία, παρακολούθηση και συντονισμό διορίστηκαν επιπλέον 14 συνάδελφοι. (περιλαμβανομένου και την αύξηση των αποσπάσεων κατά 4 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
Ενισχυτική διδασκαλία –δημιουργία τμημάτων υποδοχής αλλόγλωσσων μαθητών. Από το συγκεκριμένο μέτρο διορίστηκαν επιπλέον 12 συνάδελφοι, λόγω αύξησης των ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας.
Παραχώρηση ωρών σε εκπαιδευτικούς που θα έχουν στην τάξη τους φοιτητές τετάρτου έτους, 120 διδακτικές περιόδους, 4 επιπλέον ανάγκες.
Παρεκκλίσεις : Η πολιτική παραχώρησης παρεκκλίσεων συνεχίστηκε και φέτος από το Υπουργείο Παιδείας. Συνολικά παραχωρήθηκαν 3538 διδακτικές περίοδοι ως παρεκκλίσεις από το Υπουργείο Παιδείας που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 122 θέσεων δασκάλων. Παρεκκλίσεις παραχωρούνται από το Υπουργείο κάθε χρόνο. Σε σχέση με τη περσινή χρονιά είχαμε μικρή αύξηση των διδακτικών ωρών παγκύπρια (πέρσι παραχωρήθηκαν περίπου 3000 διδακτικές περίοδοι), σε καμία περίπτωση δεν είχαμε μείωση όπως κατηγορά η ΠΑΔΕΔ το Υπουργείο Παιδείας. Είχαμε επιπλέον 19 θέσεις περίπου επιπλέον από τις παρεκκλίσεις
Αύξηση αποσπάσεων : Οι αποσπάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, όσο αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση, ήταν αυξημένες τη φετινή χρονιά, κατά 10.

Τι μπορούσε να γίνει και δεν έγινε για να δημιουργούνταν περισσότερες θέσεις :

Από τη φετινή χρονιά η κυβέρνηση μπορούσε επιπλέον :
Μείωση μαθητών ανά τμήμα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού
: Αν δικαιολογία αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αίθουσες διδασκαλίας, καμία δικαιολογία δεν υφίσταται για τα σχολεία που είχαν τις αίθουσες και δεν εφαρμόστηκε το μέτρο. Μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση να εφαρμόσει το συγκεκριμένο μέτρο στα σχολεία που είχαν τις αίθουσες και να ξεκινήσει προετοιμασία για ανέγερση αιθουσών για καθολική επέκταση την επόμενη χρονιά.
Παραχώρηση ωρών διδασκαλίας στα σχολεία για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές : Δεδομένου και του γεγονότος ότι τα σχολεία μας γέμισαν με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, αλλά και της εκπαιδευτικής ανάγκης για προσαρμογή της διδασκαλίας στις σύγχρονες τεχνολογίες, έπρεπε και όφειλε η κυβέρνηση να εξετάσει πιο ζεστά το θέμα και να ικανοποιήσει το αίτημα της ΠΟΕΔ για επιπλέον ώρες στα σχολεία για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Συνοπτικά, 79 νέες συμβάσεις δόθηκαν από την κυβέρνηση για τη φετινή σχολική χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχαμε 79 νέους διορισμούς, οι νέοι διορισμοί ήταν ελαφρώς λιγότεροι για τους λόγους που εξηγώ πιο πάνω. Περιμένουμε όμως ακόμα 20 νέους διορισμούς, από επιπλέον εκπαιδευτικές άδειες που θα εγκριθούν αλλά και από πιθανά ελλείμματα στα σχολεία, τα οποία θα εντοπιστούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η πρόβλεψη της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών για 100 νέες εκπαιδευτικές ανάγκες τη φετινή χρονιά θα επιβεβαιωθεί.

Απόστολος Σκουρουπάτης
Πρόεδρος Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Λευκωσίας
apostolosskouroupatis@yahoo.com

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

Μετακινήσεις Τοποθετήσεις Δημοτικής Ειδικής Εκπαίδευσης

Μετακινήσεις Δημοτικής

Τοποθετήσεις Μετακινήσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

Πορεία για την ειρήνη και επανένωση της Κύπρου

Όλοι στη μεγάλη εκδήλωση Ειρήνης

Πορεία για την ειρήνη και επανένωση της Κύπρου διοργανώνεται την 1η Σεπτεμβρίου από οργανώσεις στις ελεύθερες περιοχές και τα κατεχόμενα, οι οποίες την ίδια ημέρα θα επιδώσουν επιστολές στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων με τα αιτήματά τους όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού. Στις Οργανώσεις αυτές συμμετέχει και η ΠΟΕΔ.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Λήδρα Πάλας αναγνώστηκε δήλωση από τον εκπρόσωπο της Πλατόφορμας Ε/κ και Τ/κ Εκπαιδευτικών ''Ενωμένη Κύπρος'' Παύλο Παύλου και τον εκπρόσωπο της Πλατφόρμας Ειρήνης Κύπρου Σαλίχ Ουγκούρογλου.

Οι επιστολές θα επιδοθούν την 1ην Σεπτεμβρίου, στις 10:00 στον Τ/κ ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και στις 12:00 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια.

Στη δήλωση γίνεται αναφορά στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που ξεκίνησε με την κατοχή της Πολωνίας την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 και στο ό,τι η 1η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης για να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστροφές.

''Οι Κύπριοι, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των λαών του κόσμου, έχουν υποφέρει και αυτοί πολλά από τους πολέμους. Οι πληγές που προκάλεσαν τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην πρόσφατη ιστορία μας, δεν έχουν ακόμη επουλωθεί. Σε όλο αυτό διάστημα που έχει περάσει από τις συγκρούσεις, όχι μόνο δεν έχει επιτευχθεί η ειρήνη, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ούτε καν η επίσημη κατάπαυση του πυρός'', αναφέρεται.

Προστίθεται ότι ''όλοι οι Κύπριοι ζουν κάθε στιγμή με τον κίνδυνο του πολέμου, ακόμη και αν δεν το σκέφτονται συνέχεια'' και ότι ''για την επίτευξη της ειρήνης χρειάζεται ένας μαζικός, αποφασιστικός και αποτελεσματικός αγώνας''.

''Ολοι οι φιλειρηνιστές που ζουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία, να συντονιστούν και να προωθήσουν τον κοινό αγώνα για την ειρήνη και την ενωμένη Κύπρο, υψώνοντας τις φωνές τους με αποφασιστικότητα'', αναφέρεται.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί πορεία την 1η Σεπτεμβρίου στις 19:00. Στις ελεύθερες περιοχές η πορεία θα ξεκινήσει από την Πλατεία Ελευθερίας και στα κατεχόμενα από Κουγκουλού Παρκ. Οι δύο πορείες θα συναντηθούν στο Λήδρα Πάλας, όπου οι συμμετέχοντες θα ανάψουν κεριά για την ειρήνη. Δίνουμε όλοι μαζικά το παρόν μας στην πλατεία Ελευθερίας, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00

''Μαζί θα διαδηλώσουμε την κοινή μας απαίτηση για ειρήνη. Μαζί θα τραγουδήσουμε και θα γιορτάσουμε την έναρξη του κοινού μας αγώνα. Για αυτό καλούμε όλους τους Κύπριους, Ε/κ, Τ/κ, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους, να έρθουν να ανάψουν ένα κερί για την ειρήνη και να συμμετάσχουν στον κοινό αγώνα για την ενωμένη Κύπρο''

Επιτροπή κατά της Βίας

Σημαντικές προτάσεις για αντιμετώπιση των περιστατικών βίας που παρουσιάζονται στα σχολεία μας, έδωσε ο Υπουργός Παιδείας στη δημοσιότητα, προτάσεις που αποτελούν εισηγήσεις της Επιτροπής κατά της Βίας. Σημειώνουμε τη δημιουργία επιτελικής Ομάδας αντιμετώπισης της σχολικής βίας η οποία θα παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά βίας που παρουσιάζονται στα σχολεία μας.


Σχετικό δημοσιέυμα Εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗ : "Σύσταση επιτελικής ομάδας αντιμετώπισης της σχολικής βίας, λειτουργία Συντονιστικού Φορέα και παρατηρητηρίου για τη βία στο σχολείο, εισαγωγή του θεσμού του σχολικού κοινωνικού λειτουργού και του συμβουλευτικού ψυχολόγου, ανάπτυξη του θεσμού του «μέντορα», αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου τμήματος.
Αυτές και πολλές άλλες εισηγήσεις περιέχονται στην έκθεση της επιτροπής για την σχολική παραβατικότητα, η οποία συστάθηκε για να αξιολογήσει το πρόβλημα της σχολικής βίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία, και ακολούθως να υποβάλει προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα...

Σχετικό δημοσίευμα Εφημερίδας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ : "Τα σχολεία μας για να απαλλαγούν από τη βια δεν θέλουν κάμερες, αλλά πιο πολλούς εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς. Χρειάζονται προγράμματα αγωγής υγείας και ανάπτυξη στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας, παρά συστήματα συναγερμού. Κι αντί να χτίζουμε τείχη γύρω από τις αυλές, ας υιοθετήσουμε κίνητρα μάθησης, να φτιάξουμε αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης και να ανεγείρουμε σύγχρονα κτίρια που να σέβονται τον μαθητή. Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα...

Δημοσίευμα εφημερίδας ΧΑΡΑΥΓΗ

Συνοπτική Έκθεση της Επιτροπής κατά της Βίας

Μεταθέσεις και διορισμοί Προδημοτικής Εκπάιδευσης

Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης


Διορισμοί με σύμβαση Ειδικών Εκπαιδευτικών αναμένονται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Σεμπτεμβρίου.

Στόχοι νέας Σχολικής Χρονιάς

1ος Στόχος: Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας
Προτεινόμενες ενέργειες και δραστηριότητες:
1. Ενδοσχολικές Δραστηριότητες
:
• Ανάληψη εργασιών στα πλαίσια των μαθημάτων που να αναφέρονται σε θέματα όπως: κοινή συμβίωση, επιτεύγματα, κοινοί αγώνες, επαγγέλματα, αρχιτεκτονική – κατοικία, διατροφικές συνήθειες, μουσική, χορός, ελεύθερος χρόνος, παιχνίδια, τρόποι διασκέδασης κ.ά., που να αγγίζουν και τις δύο κοινότητες.
• Ανάληψη εργασιών που να έχουν σχέση με το μέλλον, όπως πιθανές δυσκολίες συμβίωσης και πώς θα αντιμετωπιστούν.
• Ανάληψη εξειδικευμένων εργασιών από μαθητές των Λυκείων που διδάσκονται την τουρκική γλώσσα σχετικά με τη σύγκριση των δύο γλωσσών, την αλληλεπίδρασή τους, κτλ.
• Δημιουργία Ομίλου Δραστηριοτήτων, που θα προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
• Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή εκθέσεων δικοινοτικού περιεχομένου όπου κάθε ομάδα ή κοινότητα μπορεί να προβάλει τη δική της κουλτούρα, καθώς και στοιχεία από την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά (χορός, μουσική, θέατρο, ζωγραφική, τραγούδι).
• Διοργάνωση διαγωνισμών (π.χ. εκθέσεις ιδεών, τέχνης, φωτογραφίας) σχετικά με τις επαφές των δύο κοινοτήτων.
2. Διδακτική Πράξη:
• Διδασκαλία τουρκοκυπριακών λογοτεχνικών και άλλων κειμένων, που προάγουν την καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων στα πλαίσια των δράσεων των ομίλων, της βιβλιοθήκης, κτλ.
• Ένταξη έργων Τουρκοκύπριων λογοτεχνών ως παράλληλα κείμενα.

3. Εξωσχολικές δραστηριότητες με εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών:
• Διοργάνωση μαθητικών συνεδρίων με περιεχόμενο που θα προωθεί το πνεύμα της ειρηνικής συνύπαρξης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (είτε σε σχολεία, είτε σε διάφορα σημεία επαφής, όπως το Λήδρα Πάλας και η Πύλα)
• Διοργάνωση κοινών προγραμμάτων επιμόρφωσης Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων εκπαιδευτικών και γενικότερα επαφών, που να συνεισφέρουν στη δημιουργία κοινών εμπειριών και προσεγγίσεων (είτε σε σχολεία, είτε σε διάφορα σημεία επαφής όπως το Λήδρα Πάλας και η Πύλα).
• Συναντήσεις γνωριμίας εκπαιδευτικών και μαθητών (αθλητικές ημερίδες, συμμετοχή σε κοινά συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό, συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις, κτλ.)
• Συμμετοχή εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων σε ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα.
• Δημοσιεύσεις σε μαθητικά έντυπα.

4. Αξιοποίηση των ΤΠΕ και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού:
• Επιλογή και πολλαπλασιασμός ψηφιακών δίσκων με τραγούδια Κυπρίων δημιουργών, που αναφέρονται στις σχέσεις των δύο κοινοτήτων.
• Επιλογή και εκτύπωση μεταφρασμένων ποιημάτων Τουρκοκύπριων λογοτεχνών.
• Επιλογή και εκτύπωση ποιημάτων Ελληνοκύπριων ποιητών.
Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες των σχολείων για την προώθηση του Διαπολιτισμικού Διαλόγου, που ήταν βασικός στόχος της περσινής σχολικής χρονιάς, μέσα στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2008 ως ευρωπαϊκού έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ι. Παράλληλα τμήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Η εφαρμογή της παροχής ενισχυτικού χρόνου διδασκαλίας στη βάση των κριτηρίων που έχει αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του, με αρ. 59.550 ημερ. 25 Φεβρουαρίου 2004, εξακολουθεί να ισχύει και για την παρούσα σχολική χρονιά (σχετική η εγκύκλιος με αρ. φακ. 7.1.19.1/10, 7.1.10.3/4, ημερ. 21 Ιανουαρίου 2008). Ταυτόχρονα, με την έναρξη της παρούσας σχολικής χρονιάς δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία να εφαρμόσουν και το θεσμό της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε εκείνα τα σχολεία που έχουν μεγάλο αριθμό αλλόγλωσσων μαθητών και παίρνουν ικανοποιητικό χρόνο ενισχυτικής διδασκαλίας.

ΙΙ. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, αλλά και γενικότερα της πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, απαιτείται η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πρόκειται να διευρύνει την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διδασκαλίας σε τάξεις μαθητών με διαφορετική μητρική γλώσσα και πολιτισμική ταυτότητα και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή/και ως ξένης γλώσσας.

IΙΙ. Υποδοχή νεοεισερχόμενων αλλόγλωσσων μαθητών – Οδηγός Υποδοχής. Πέρα από τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ετοιμάζει σχετικό Οδηγό Υποδοχής, με στόχο την ομαλοποίηση της υποδοχής των νεοεισερχόμενων αλλόγλωσσων μαθητών από τα σχολεία.

ΙV. Μελλοντικοί σχεδιασμοί. Η υλοποίηση των πιο πάνω προγραμμάτων κρίνεται επιβεβλημένη για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα σχολεία με την εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών. Πέρα όμως από τα προτεινόμενα προγράμματα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζει ότι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καθιστά αναγκαία και τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων, αφού η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν απευθύνεται μόνο στα αλλόγλωσσα παιδιά, αλλά και στα παιδιά της πλειοψηφίας. Σε αυτά τα πλαίσια θα ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:
• Η προσθήκη διαπολιτισμικών στοιχείων στα νέα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια, που πρόκειται να δημιουργηθούν στα πλαίσια των αλλαγών στη δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.
• Η παραγωγή και δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, όπως και η αξιοποίηση διδακτικού υλικού που έχει παραχθεί στην Ελλάδα.

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

Πρόταση Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής ΠΑΣΚ Αγώνα για τροποποιήσεις στα νέα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού

Η Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής ΠΑΣΚ Αγώνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, τις ακόλουθες τροποποιήσεις στα νέα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού:

Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Ισότιμων Σχολών
Αν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. δεν καλυφτούν τελικά με τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας, τότε να προστεθεί η σημείωση που υπήρχε στα προηγούμενα Σχέδια : «Πανεπιστήμιο ή Ανώτατη Σχολή σημαίνει το Πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται, ως πανεπιστήμιο η ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης» ή να προστεθεί η φράση «ή απόφοιτοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» μετά τη φράση “ισότιμο προσόν”, στα απαιτούμενα προσόντα.

Απόφοιτοι μη Ελληνικού Πανεπιστημίου
Να τροποποιηθεί η σημείωση 6 , με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι απόφοιτοι μη Ελληνικού Πανεπιστημίου να έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η παρακολούθηση των 4 μαθημάτων. Τα τέσσερα μαθήματα να αποτελούν προϋπόθεση για μόνιμο διορισμό.

Ειδικότητες Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας,Μουσικοθεραπείας, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας και Ειδικής Γυμναστικής
Τροποποίηση της σημείωσης 7, έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα να τοποθετούνται εκτός από σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και σε Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης

Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί με μεταπτυχιακό ενός έτους στην αντίστοιχη ειδικότητα
Να αφαιρεθεί από τα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού η παράγραφος 1.1. β στη σελίδα 2, με την οποία τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού επιτρέπουν σε δασκάλους ή νηπιαγωγούς με μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση να συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού.

Για να καλυφθούν όσοι εργάζονταν στην Ειδική Εκπαίδευση με σύμβαση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2008
Προσθήκη στην παράγραφο 1.1 γ (i) «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ή πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Ειδικότητες Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας και Ειδικής Γυμναστικής»

Ενημερωτική συγκέντρωση πρωτοδιόριστων και αδιόριστων δασκάλων και νηπιαγωγών με έδρα την Επαρχία Λευκωσίας

Το Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Λευκωσίας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τους πρωτοδιόριστους και αδιόριστους δάσκαλους και νηπιαγωγούς, την Παρασκευή 29 Αυγούστου και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Οργάνωσης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 18, 5ος Όροφος, Λευκωσία.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την εκδήλωση είναι :

- Δυνατότητες διορισμού των αποφοίτων δασκάλων και νηπιαγωγών.
- Αντικαταστάσεις
- Απασχόληση στο Ολοήμερο Σχολείο ( ενημέρωση από τον αρμόδιο επιθεωρητή κ. Ελπιδοφόρο Νεοκλέους)
- Υποχρεώσεις – Δικαιώματα νέων εκπαιδευτικών
- Ο ρόλος της ΠΟΕΔ απέναντι στα προβλήματα των μελών της. Διαδικασία εγγραφής στην Οργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα ακόλουθα μέλη της Ε.Ε. ΠΟΕΔ Λευκωσίας :

Απόστολο Σκουρουπάτη , Πρόεδρος : 99431467
Ελένη Ματαίου , Οργ. Γραμματέας : 99582167

Μεταθέσεις - Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής

Μεταθέσεις διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

Κινητοποιήσεις των αποφοίτων ΤΕΙ


Ξεκινούν με τετράωρη στάση εργασίας την ερχόμενη Πέμπτη

Σε δυναμικά μέτρα προχωρούν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, διεκδικώντας την συμπερίληψη τους στον κατάλογο των διοριστέων.

Μιλώντας σε διάσκεψη τύπου, εκπρόσωποι των κλάδων φυσιοθεραπευτών, λογοθεραπευτών και εργοθεραπευτών ανακοίνωσαν ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας από τις 10 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ. , ενώ στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
Ταυτόχρονα μελετούν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Για το σκοπό αυτό θα ζητήσουν νομική συμβουλή, ενώ θα ενημερώσουν και την Επίτροπο Διοικήσεως.

Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Μετακινήσεις Τοποθετήσεις Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από τη διέυθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης οι τοποθετήσεις σε σχολεία και νηπιαγωγεία των εκπαιδευτικών λειτουργών δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης για τη νέα σχολικη χρονιά 2008-2009.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής

Τοποθετήσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Δικαίωμα ένστασης έχουν όσοι συνάδελφοι/σες δεν ικανοποιήθηκαν μέχρι την Τετάρτη 27/08/2008.Υπενθυμίζουμε ότι οι τοποθετήσεις έγιναν βάση των νέων κανονισμών τοποθετήσεων και μετακινήσεων

Νέοι κανονισμοι τοποθετήσεων και μετακινήσεων

Για πληροφορίες και βοήθεια μπορείται να αποταθείται στα ακόλουθα στελέχη της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Απόστολο Σκουρουπάτη 99431467 Λευκωσία
Μάριο Ρήγα 99429223 Λεμεσό
Λάζαρο Αβραάμ 99787472 Λάρνακα
Κώστα Αρχοντούς 99542627 Πάφο
Πέτρο Θεοδούλου 99447123 Αμμόχωστο
Αντρέα Χατζηπροκόπη 99485434 Μόρφου
Θέκλα Πασχάλη 99571033 Κερύνεια

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

Ανακοίνωση Προοδευτικής για την Προδημοτική Εκπαίδευση

Με βάση τους τελευταίους διορισμούς Νηπιαγωγών η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών επιθυμεί να σημειώσει τα εξής :

 • Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι οι ανάγκες για την Προδημοτική Εκπαίδευση δεν έχουν δοθεί ακόμα εξολοκλήρου στην Ε.Ε.Υ. από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα η στελέχωση των νηπιαγωγείων να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
 • Αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα τουλάχιστον το διορισμό με σύμβαση ακόμα 10 νηπιαγωγών. Μέχρι τον Οκτώβριο αναμένουμε και το διορισμό επιπλέον νηπιαγωγών με σύμβαση.
 • Χαιρετίζουμε τη μείωση του αριθμού των παιδιών σε κάθε τάξη από 30 σε 25, την εξαγγελία για επέκταση του προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σε ακόμα 10 νηπιαγωγεία και την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην προς τα κάτω επέκταση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να καλύψει και τα παιδιά ηλίκιας 3,8 χρονών και άνω.
 • Χαιρετίζουμε και την παραχώρηση 70 νέων οργανικών θέσεων νηπιαγωγών για το 2008 καθώς και την έγκριση 16 θέσεων βοηθών διευθυντριών και 14 θέσεων Διευθυντριών Νηπιαγωγείου για την επόμενη τριετία από το Υπουργείο Οικονομικών.
 • Εκφράζουμε όμως την έντονη αντίδραση μας για τον αποκλεισμό παιδιών μικρότερης ηλικίας από τα δημόσια νηπιαγωγεία. Αν τα μικρότερα παιδιά παρέμεναν στα δημόσια νηπιαγωγεία μας τότε σήμερα θα είχαμε περισσότερους διορισμούς νηπιαγωγών με σύμβαση.
 • Ζητούμε από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναγνώριση της παιδονομίας στα νηπιαγωγεία ως διδακτικό χρόνο καθώς και στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων νηπιαγωγών για ικανοποίηση αναγκών που προκύπτουν κατά διαστήματα με την απουσία νηπιαγωγών, κυρίως σε μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία.
 • Θεωρούμε υπερβολικές, άκαιρες και άστοχες τις δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΔ, περί στραγγαλισμού της Προδημοτικής Εκπαίδευσης από την κυβέρνηση Χριστόφια. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ όφειλε να περιμένει μέχρι να συμπληρωθεί η στελέχωση των νηπιαγωγείων και μετά να τοποθετηθεί.
 • Δηλώνουμε την ετοιμότητα της Κίνησης να αντιδράσει δυναμικά σε περιπτώσεις Οικονομίστικης προσέγγισης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης από πλευράς κυβέρνησης.

Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

22/8/2008

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

Έναρξη εργασιών στα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2008-2009


Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης:Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία για ανάληψη καθηκόντων τη Δευτέρα 1.9.2008.


Κατά την περίοδο από 1.9.2008 μέχρι και 3.9.2008 θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες, ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων την Πέμπτη 4.9.2008 (κατανομή παιδιών σε τμήματα, ανάληψη τμημάτων από εκπαιδευτικούς, καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος, ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από το προσωπικό, ετοιμασία αιθουσών, διανομή βιβλίων στα τμήματα, έλεγχος υλικών και περιουσίας κ.ά.).


Τα παιδιά των δημοτικών σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους την Πέμπτη 4.9.2008 για να κατανεμηθούν σε τμήματα, να παραλάβουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.


Τα παιδιά των νηπιαγωγείων που φοιτούσαν και την προηγούμενη χρονιά καθώς και τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 4 8/12 – 5 8/12 θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους στις 4.9.2008. Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.Τα παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρόνων που δε φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε νηπιαγωγείου.


Τα παιδιά αυτά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή καθημερινή αύξηση του χρόνου, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά από τις 7:30 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., για όλα τα παιδιά, το αργότερο μέχρι τις 12.9.2008, ημερομηνία κατά την οποία θα συμπληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.

Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης στην πράξη

Έφτασε η ώρα που η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων θα επιχειρηθεί στην πράξη. Η αρχή, μάλιστα, θα γίνει στη φετινή σχολική περίοδο, στο πλαίσιο ευρύτερου μακροχρόνιου σχεδιασμού από το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του "Πολίτη" εντός των ημερών θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μεταξύ άλλων υπάρχει πρόταση για γνωριμία των Ελληνοκύπριων μαθητών με Τουρκοκύπριους λογοτέχνες, για πραγματοποίηση επαφών μεταξύ μαθητών των δύο κοινοτήτων και για από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Πίνακες διοριστέων Ειδικού Εκπαιδευτικού

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), ύστερα από την έρευνα που διεξήγαγε αναφορικά με τα πτυχία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της Ελλάδας, την επί του θέματος αυτού πρόσφατη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας και τις επαφές της με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), ανακοινώνει τα ακόλουθα:Η φράση «ισότιμο προσόν στην αντίστοιχη ειδικότητα» στην πρόνοια «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην αντίστοιχη ειδικότητα», η οποία περιλαμβάνεται στα σχέδια υπηρεσίας θέσεων της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένου και του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού, ερμηνεύεται από την ΕΕΥ ότι προϋποθέτει την ισοτιμία και αντιστοιχία τίτλων σπουδών.
Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που, για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων οποιασδήποτε ειδικότητας, η ΕΕΥ απαιτεί από τους υποψηφίους, εκεί όπου υπάρχει αμφιβολία για το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών τους, να προσκομίσουν από το ΚΥΣΑΤΣ πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με πτυχίο πανεπιστημίου στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Τα πτυχία των ΤΕΙ είναι ισότιμα αλλά όχι ισότιμα και αντίστοιχα με πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου στην αντίστοιχη ειδικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ανακοίνωση του ΚΥΣΑΤΣ ημερομηνίας 19.8.2008.
Με βάση τα πιο πάνω η ΕΕΥ αποφάσισε ότι, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο, δεν είναι δυνατή η εγγραφή στους πίνακες διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών των αποφοίτων των ΤΕΙ για τις ειδικότητες της Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας. Δεδομένου όμως ότι οι ειδικότητες αυτές στην Ελλάδα προσφέρονται αποκλειστικά από τα ΤΕΙ και επομένως δεν υπάρχει πανεπιστημιακό ίδρυμα που προσφέρει τις εν λόγω ειδικότητες και το οποίο να μπορεί να ληφθεί ως πρότυπο μέτρο κρίσης για αντιστοίχιση των ειδικοτήτων αυτών, η ΕΕΥ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε, το συντομότερο δυνατό, να εξευρεθεί κατάλληλος και νόμιμος τρόπος αντιστοίχισης του περιεχομένου σπουδών των εν λόγω πτυχίων των ΤΕΙ με το περιεχόμενο ανάλογων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται σήμερα από πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η ΕΕΥ μελέτησε με ιδιαίτερη προσοχή τις περιπτώσεις των αποφοίτων των ΤΕΙ στις ειδικότητες της Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης των αντίστοιχων ειδικοτήτων και εργάζονταν με σύμβαση σε δημόσια σχολεία στην Ειδική Εκπαίδευση κατά την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού και, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και ειδικότερα με βάση το άρθρο 51(2) του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 (Ν.158(Ι)/99), αποφάσισε όπως εγγράψει στους αντίστοιχους πίνακες διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών τους προαναφερόμενους αποφοίτους των ΤΕΙ
Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008

Μεταθέσεις και διορισμοί Προδημοτικής Εκπάιδευσης

Συντονιστικός Φορέας Αποφοίτων των ΤΕΙ και Ισότιμων Σχολών

Με αφορμή την ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), σχετικά με το πολύκροτο ζήτημα της αφαίρεσης των αποφοίτων ΤΕΙ, από τους πίνακες διοριστέων ειδικού εκπαιδευτικού, ο ΣΥ.Τ.Ε.Μ. Κύπρου, φορέας των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. στη χώρα μας, χαιρετίζει την κίνηση έστω και την υστάτη η ΕΕΥ να προχωρήσει και να συμβουλευτεί το ΚΥΣΑΤΣ σε θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης, που αφορούν ειδικότερα τα πτυχία των ΤΕΙ.

Η εξέλιξη των πραγμάτων δικαιώνει απόλυτα τις αταλάντευτες, υπεύθυνες και σταθερές θέσεις του φορέα, όπως αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν αφ’ ενός μεν στην άρνηση αποδοχής της πανεπιστημιακής ισοτιμίας που δόθηκε στα πτυχία των ΤΕΙ και αφ’ ετέρου στην παράτυπη ερμηνεία του σχεδίου υπηρεσίας, που οδήγησαν σε μια αχρείαστη ταλαιπωρία τους επηρεαζόμενους απόφοιτους των συγκεκριμένων ειδικοτήτων των ΤΕΙ και όχι μόνο.

Το ΚΥΣΑΤΣ με ανακοίνωση του επαναβεβαιώνει ότι, ''το πτυχίο που απονέμεται από ΤΕΙ της Ελλάδας είναι ισότιμο πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου στη συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά δεν είναι ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου στη συγκεκριμένη ειδικότητα''.

Είναι απορίας άξιο πως και έξω από κάθε δεοντολογία να ζητείται αντιστοίχηση και ως μέτρο κρίσης να λαμβάνεται ο αντίστοιχος τίτλος Δημόσιων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, ειδικότερα όταν στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι αντίστοιχες ειδικότητες, όπως και αυτές της ειδικής εκπαίδευσης, δεν προσφέρονται στο πανεπιστημιακό τομέα.

Η φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά των ΤΕΙ, έχουν ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάκλητα μέσα και από τον πρόσφατο νόμο 3549/2007 της Ελληνικής Δημοκρατίας, περί αποσαφήνισης του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Σχετικά με το νέο Σχέδιο Υπηρεσίας (35/2008) το οποίο αναφέρει αυτολεξεί στα απαιτούμενα προσόντα «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην αντίστοιχη ειδικότητα» και κατά το πνεύμα του νόμου αντίστοιχη ειδικότητα, εννοούνται οι καθοριζόμενες ειδικότητες ειδικής εκπαίδευσης, επικαλούμενοι και πάλι παλαιότερη ανακοίνωση της ΕΕΥ με αρ. 127/03 -25/2/2003 κατόπι τότε γνωμάτευσης της Εισαγγελίας, θεωρούμε ότι δίνονται σαφείς απαντήσεις στα σημερινά διλημματικά ερωτήματα.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αλλαγή στο σχέδιο υπηρεσίας δεν έγινε σκόπιμα για να επιβάλλει αποκλεισμούς ή φραγμούς επιλεκτικά και να μην επιτρέπει την επαγγελματική δραστηριοποίηση και εξέλιξη των αποφοίτων των ΤΕΙ, μεταθέτοντας χρονικά το ζήτημα, ώστε να δοθεί χρόνος να έχουν τη κατάληξη τους άλλες διαδικασίες που ίσως έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν στη συνέχεια και θα θέτουν εκ νέου φραγμούς στους αποφοίτους των ΤΕΙ, δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ενισχύονται δυστυχώς οι ανησυχίες ότι κάποιοι έχουν καταφέρει να ποδηγετούν τις εξελίξεις, διακατεχόμενοι από προκαταλήψεις και φοβίες αλλά και εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.

Πεποίθηση μας είναι ότι, η χορήγηση ισοτιμίας σε ένα πτυχίο, αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του προσκομιζόμενου τίτλου σπουδών, αφού αυτή η μορφή αναγνώρισης λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μείζονος σημασίας, όπως η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης, όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών κλπ και πιστοποιεί το επίπεδο αναγνώρισης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν και είναι άλλο, από το Πανεπιστημιακό.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη,

Καλούμε την ΕΕΥ να προχωρήσει άμεσα και πριν την ανάρτηση των αναθεωρημένων καταλόγων, χωρίς άλλη καθυστέρηση, με πολιτικό θάρρος και τόλμη, στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και να τοποθετήσει τους αποφοίτους ΤΕΙ στη φυσική τους θέση, εκεί δηλαδή που δικαιωματικά βρίσκονταν, τερματίζοντας την αχρείαστη και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία τους.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι, όταν εφαρμόζονται τεχνητοί κοινωνικοί αποκλεισμοί, σαν και αυτόν που βιώνουν σήμερα οι απόφοιτοι ΤΕΙ και οι πολίτες δεν είναι όλοι ίσοι έναντι των νόμων, τότε υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας μάλιστα «ενδο-ευρωπαϊκό».

Είναι για αυτό, που καλούμε την κυβέρνηση να μελετήσει σοβαρά την πρακτική που ακολουθήθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα και να διαπιστώσει την αναγκαιότητα εκπροσώπησης των αποφοίτων αυτής της κατεύθυνσης στα πολιτειακά όργανα, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατικότητα της λειτουργίας τους μέσα από τη δυνατότητα έκφρασης και συζήτησης όλων των θέσεων και απόψεων.

Είναι ευθύνη του κράτους και της πολιτείας στο σύνολο τους, η διασφάλιση της ισότιμης και ισόνομης εφαρμογής των θεσμών, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των προθέσεων και το δίκαιο των αποφάσεων, ειδικότερα τώρα που η χώρα μας είναι μέλος της ΕΕ.

Ο ΣΥ.Τ.Ε.Μ. – Κύπρου, στα πλαίσια του ρόλου του θα βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και συνεργασία με όλα τα μέλη της κοινότητας των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σε Κύπρο και Ελλάδα, προκειμένου να προασπίσει τη θέση τους, όπως αυτή έχει κατακτηθεί και αναγνωριστεί μέχρι σήμερα και θα καταδικάζει και θα καταγγέλλει,

· την οποιαδήποτε άδικη ή μεροληπτική απόφαση και αντιμετώπιση των χιλιάδων πτυχιούχων των ΤΕΙ στη χώρα μας, που αντανακλά στα ίδια τα Ιδρύματα αλλά και την πολιτεία γενικότερα, με βάση και τις διαδικασίες εισδοχής σε αυτά.
· οποιαδήποτε προβλήματα εκδηλώνονται και επηρεάζουν την επαγγελματική δραστηριοποίηση των αποφοίτων των ΤΕΙ, αλλά και τη δυνατότητα περαιτέρω ακαδημαϊκής ανάπτυξης τους.

Από μέρους του ΣΥ.Τ.Ε.Μ. – Κύπρου

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

Συνάντηση Ε.Ε.Υ. με ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ για τα Τ.Ε.Ι.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για τα πτυχία των Τ.Ε.Ι.

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών αναμένει από την Ε.Ε.Υ. να δώσει οριστική λύση για τους απόφοιτους των Τ.Ε.Ι. και Ισότιμων Σχολών και να τους εγγράψει ξανά στους κατάλογους διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών.

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2008

Συντονιστικός Φορέας Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και Ισότιμων Σχολών

Σχετικά με το σάλο που δημιουργήθηκε από την αφαίρεση, κατόπιν απόφασης της Ε.Ε.Υ., των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. από τους καταλόγους διοριστέων, της κατηγορίας Ειδικής Εκπαίδευσης.
Ο ΣΥ.Τ.Ε.Μ. Κύπρου, φορέας των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. στη χώρα μας, με αφορμή τον σάλο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την αφαίρεση από τους καταλόγους διοριστέων, των αποφοίτων ΤΕΙ των ειδικοτήτων ειδικής εκπαίδευσης, αφού μελέτησε διεξοδικά το θέμα και με μοναδικό σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των αρμοδίων και του κοινού, αλλά και την αποκατάσταση της αλήθειας, απερίφραστα δηλώνει ότι:

Ø Καμιά αλλαγή στο καθεστώς του Ακαδημαϊκού επιπέδου των ΤΕΙ, που παραμένουν νομοθετικά κατοχυρωμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται μέσα από την συνολική νομοθεσία περί Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην Ελλάδα.
Ø Όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν αυτές τις ημέρες περί του αντιθέτου, αποτελούν αποκυήματα νοσηρής φαντασίας και κακής προαίρεσης αλλά και ευσεβοποθησμό αυτών που θέλουν να μονοπωλούν τη γνώση, την επιστήμη και την τεχνολογία.
Ø Οι βαρύγδουποι τίτλοι σε ημερήσιες εφημερίδες, σαν αποτέλεσμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με αλλαγή στο ακαδημαϊκό επίπεδο, δηλαδή την αξία, ισοτιμία και αντιστοιχία των χορηγουμένων πτυχίων, αλλά σε προβλήματα που προέκυψαν από μια νέα παράτυπη ερμηνεία, κατά την άποψη μας, που έδωσε η ΕΕΥ, με αφορμή την τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας, που αφορά στην κατηγορία ειδικής εκπαίδευσης και παρ’ ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση από το προηγούμενο Σχέδιο Υπηρεσίας (βλέπε πρόνοια 3α), στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

Στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική που έχει χαραχθεί -από κοινού- εδώ και πολλά χρόνια, είναι η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των ευρωπαϊκών χωρών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ανώτατη Εκπαίδευση σε όλη την ΕΕ, είναι Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Έτσι τα Τεχνολογικά Ιδρύματα χωρών της ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος κλπ) έχουν μετεξελιχθεί σε ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, χωρίς ποτέ να αμφισβητείται η αξία των χορηγούμενων πτυχίων, μετά από τακτική παρακολούθηση προγράμματος σπουδών, σε αυτά.

Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η δήλωση ενός από τους πλέον έγκριτους νομικούς στην Ελλάδα, με μια πλούσια, έντονη και αξιοζήλευτη συνάμα πολιτική δράση, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, μέσα από το πολιτικό του ημερολόγιο στο διαδίκτυο, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά στις 13/11/2006: «Τα ΤΕΙ πρέπει να είναι κανονικά ισότιμα ΑΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Συνεπώς ότι λέγεται για τα πανεπιστήμια αφορά και τα τεχνολογικά πανεπιστήμια μια που τώρα ονομάζονται ΤΕΙ. Φυσικά αυτό σημαίνει σεβασμό των ακαδημαϊκών προδιαγραφών όπως αυτές ισχύουν διεθνώς».

Ας μη ξεχνάμε επίσης παλαιότερες δηλώσεις αξιωματούχων και δει του τότε Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στη χώρα μας, όταν προέκυψαν τα νέα δεδομένα από τον νόμο ανωτατοποίησης των ΤΕΙ. Κατηγορηματικά υποστήριζε ότι, «αυτό που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα, έγινε προ δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν τα 50 πολυτεχνεία μετεξελίχθηκαν σε πανεπιστήμια» και πολύ ορθά διερωτήθηκε «γιατί εφόσον αναγνωρίζουμε τα αντίστοιχα ΤΕΙ του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να εφαρμόσουμε άλλη τακτική στην περίπτωση των ΤΕΙ της Ελλάδος». Πρόσθεσε μάλιστα ότι, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ αναγνωρίζονται όπως ακριβώς και οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων, το μόνο που απομένει έλεγε τότε, είναι «η τυπική διαπίστευση από το ΚΥΣΑΤΣ», αφού τύχει και της γραπτής πληροφόρησης από το αντίστοιχο Υπουργείο της Ελλάδος. Όπως και πραγματικά έγινε στη συνέχεια (γιατί άραγε η EEY στην όλη διαδικασία, απαξίωσε το ΚΥΣΑΤΣ;).

Επτά χρόνια μετά, στο ίδιο έργο θεατές. Και όλα αυτά φτιαγμένα με την ίδια συνταγή. Πλήρης απομόνωση και απηνής διωγμός μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα. Βιώνουμε μια απίστευτη κατάσταση για δημοκρατικό κράτος.

Αφού δυστυχώς δεν καλεστήκαμε για να εκφέρουμε απόψεις σε κανένα στάδιο της όλης διαδικασίας, με κατάπληξη λοιπόν πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ, απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), που δε στηρίχθηκε στα βάσιμα δεδομένα που είχε στη διάθεση της, αλλά κατά βάση σε πληροφόρηση που σύμφωνα με τον τύπο επικαλείται ότι είχε από την Ελλάδα και δει από τα ΤΕΙ Πειραιά (γιατί άραγε όχι από τα αρμόδια όργανα;), της οποίας με βάση τα προαναφερθέντα, αμφισβητούμε και την εγκυρότητα αλλά και την ερμηνεία που της δόθηκε από την επιτροπή, μάλλον κατά το δοκούν. Φαίνεται, κάποιοι να έχουν καταφέρει να ποδηγετούν τις εξελίξεις, διακατεχόμενοι από προκαταλήψεις και φοβίες. Όταν εφαρμόζονται τεχνητοί κοινωνικοί αποκλεισμοί, σαν και αυτόν που βιώνουν οι απόφοιτοι ΤΕΙ και οι πολίτες δεν είναι όλοι ίσοι έναντι των νόμων, τότε υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας, μάλιστα ενδο-ευρωπαϊκό.

Η πρακτική που ακολουθήθηκε στη λήψη της σχετικής απόφασης πέραν του ότι δεν ήταν η πρέπουσα, αφήνει υπόνοιες και για «εχθρική» αντιμετώπιση των αποφοίτων των ΤΕΙ, αφού η απουσία εκπροσώπησης των αποφοίτων αυτής της κατεύθυνσης, επιτρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις, ερήμην ημών. Επιτακτικά λοιπόν προβάλλει και πάλι η ανάγκη εκπροσώπησης των αποφοίτων αυτής της κατεύθυνσης στα πολιτειακά όργανα, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατικότητα της λειτουργίας τους μέσα από τη δυνατότητα έκφρασης και συζήτησης όλων των θέσεων και απόψεων και όχι την υιοθέτηση μονόπλευρων και αγκυλωμένων απόψεων, που πηγάζουν πιθανά από προκαταλήψεις και ιδιοτέλεια.

Επικρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πρωτίστως και η ΕΕΥ κατά δεύτερο λόγο ενήργησαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, που σαν αποκορύφωμα είχε να σταλεί και με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος το θέμα στη βουλή και ουσιαστικά όπως οι ίδιοι οι βουλευτές επικαλούνται, δε δόθηκε ευκαιρία ευρύτερου διαλόγου και ως ισχυρίζονται παραπλανήθηκαν, αφού επιμελώς αγνόησαν οι αρμόδιοι να ενημερώσουν το σώμα για τις παρενέργειες που θα επέφερε αυτή η ήδη ειλημμένη απόφαση τους ή έστω παρέλειψαν να εξετάσουν προηγουμένως πιθανές παρενέργειες, ένα γεγονός που εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.

Εκφράζουμε την λύπη μας αλλά και την αγανάκτησή μας για αυτή την κατάντια και θεωρούμε ότι η απόφαση της ΕΕΥ δημιουργεί θέμα ηθικής τάξης και οδηγεί τις εξελίξεις σε επικίνδυνα μονοπάτια. Πολύ φοβούμαστε ότι η απόφαση της ΕΕΥ ενισχύει ανησυχίες για εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων και ισοπέδωση θεσμών και αξιών, εκθέτοντας τη χώρα μας διεθνώς. Ουσιαστικά μέσα από αυτή την μεροληπτική αντιμετώπιση των αποφοίτων των ΤΕΙ, επιβάλλει φραγμούς και επιλεκτικά δεν επιτρέπει την επαγγελματική δραστηριοποίηση και εξέλιξη των αποφοίτων των ΤΕΙ, μεταθέτοντας χρονικά το ζήτημα ώστε να δοθεί χρόνος να έχουν τη κατάληξη τους άλλες διαδικασίες που ίσως έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν στη συνέχεια και θα θέτουν εκ νέου φραγμούς στους αποφοίτους των ΤΕΙ και όχι μόνο, δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης.

Το πρόβλημα της αμφισβήτησης των ΤΕΙ και των αποφοίτων τους στην Κυπριακή κοινωνία δεν είναι σημερινό, αλλά διαχρονικό. Για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι όταν υπάρχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, τότε οι οποιεσδήποτε αντιστάσεις κάμπτονται, τα νομικά ακόμα και συνταγματικά εμπόδια υπερπηδούνται και οι ακαδημαϊκές φωνές αγνοούνται, από πολιτειακά όργανα και όχι μόνο, που εμφανίζονται μάλιστα διπρόσωπα.

Τιμωρούν τους χιλιάδες Πτυχιούχους και φοιτητές των Τ.Ε.Ι, οι οποίοι επέλεξαν, μέσω ενιαίων κρατικών εξετάσεων, να σπουδάσουν για 4 χρόνια σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην
Ελλάδα, προσμετρώντας βέβαια σε αυτή τους την απόφαση και τα ισχύοντα δεδομένα επαγγελματικής δραστηριοποίησης με την επιστροφή τους στην χώρα μας, απόρροια υπεύθυνων αποφάσεων αρμοδίων Πολιτειακών οργάνων, ως και η ΕΕΥ. Τα πολιτειακά αυτά όργανα σήμερα, κατά τους θερινούς μήνες σπέρνουν ανέμους, αλλά είμαστε σίγουροι ότι από το φθινόπωρο θα θερίσουν θύελλες.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και επιπρόσθετα το γεγονός ότι,
· Το ακαδημαϊκό “status” των ΤΕΙ έχει ήδη ρυθμιστεί μέσα από σχετικούς νόμους και αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, σε Κύπρο και Ελλάδα, από το 2001.
· Το πτυχίο των ΤΕΙ αναγνωρίζεται σαν Πτυχίο - Βασικός Τίτλος Σπουδών (Bachelor degree) - που δίνει πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
· Τα ΤΕΙ σήμερα έχουν όμοια χαρακτηριστικά ως και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα που συναποτελούν την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα:
v Είναι Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τετραετή διάρκεια σπουδών.
v Θεσμοθετήθηκε σ' αυτά η έρευνα ως αναπόσπαστο στοιχείο του προσανατολισμού τους.
v Υλοποιούνται σ' αυτά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια.
v Ανέπτυξαν εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και έχουν πετύχει την αναγνώρισή τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
· Το ΚΥΣΑΤΣ σήμερα, αναγνωρίζει τον τίτλο σπουδών Πτυχίο που απονεμήθηκε από τα ΤΕΙ ως τίτλο ισότιμο και ισότιμο και αντίστοιχο προς Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα και όπως ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς 4.-(1) «Πτυχίο» που σημαίνει τον καταληκτικό τίτλο πανεπιστημιακού επιπέδου, ο οποίος χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών και
· Σε περίπτωση απλής ισοτιμίας, το ΚΥΣΑΤΣ σύμφωνα και με δήλωση της κ. Ε. Κεραυνού στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, αναγνωρίζει το πτυχίο των ΤΕΙ ισότιμο με «Πτυχίο», που σημαίνει τον καταληκτικό τίτλο πανεπιστημιακού επιπέδου,
· Αποτελεί το πλέον οξύμωρο σχήμα, τα πτυχία τρίτων χωρών, τα οποία με βάση την αξιολόγηση που τυγχάνουν από το ΚΥΣΑΤΣ , θεωρούνται ισότιμα και αντίστοιχα με αυτά των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων, να γίνονται αποδεκτά από την ΕΕΥ και τα ίδια τα αποδιδόμενα από τα ΤΕΙ πτυχία, να τυγχάνουν απόρριψης. Παγκόσμια πρωτοτυπία.
· Σχετικά τώρα με το νέο Σχέδιο Υπηρεσίας (35/2008) το οποίο αναφέρει αυτολεξεί στα απαιτούμενα προσόντα «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην αντίστοιχη ειδικότητα», θεωρούμε ότι με βάση και το αποδιδόμενο από το ΚΥΣΑΤΣ ως πιο πάνω, «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας Τίτλου Σπουδών», σε συνάρτηση με τα όσα παλαιότερα προσμετρήθηκαν και οδήγησαν την ΕΕΥ στην ανακοίνωση της με αρ.127/03 - 25/2/2003, αποτελεί αυταπόδεικτη απάντηση στα σημερινά διλήμματα που προβάλλονται, αποτέλεσμα ουσιαστικά ενός «λογοπαίγνιου» και όχι βέβαια ζητημάτων επί της ουσίας.
· Προσμετρώντας σε αυτά, την θεμελιώδη αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών και την θεμελιώδη αρχή της ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους πολίτες αυτού του Ευρωπαϊκού κράτους,

Ο Φορέας μας Θεωρεί,

· Ηθικά, πολιτικά και κοινωνικά αδιανόητο το πτυχίο των Τ.Ε.Ι. που δεν είναι καθόλου θολό και αδιαβάθμητο, να αναγνωρίζεται από Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως πρώτος ακαδημαϊκός καταληκτικός τίτλος, να παρέχουν δυνατότητα στους απόφοιτους να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές,
ορθότατα το αρμόδιο όργανο στην Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ να αναγνωρίζει αυτά τα Μάστερ και Διδακτορικά, αλλά το ίδιο δικαίωμα, το δυναμικά κατακτημένο από το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, σε όλη την Ευρώπη, να μην αναγνωρίζεται στη Κυπριακή κοινωνία, στους ίδιους πτυχιούχους.
· Απαράδεκτη και προσβλητική για την Κυπριακή κοινωνία, τη στάση και πρακτική που ακολούθησε η ΕΕΥ και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το συγκεκριμένο ζήτημα, «επιλέγοντας»
ουσιαστικά τον χρόνο και τον τρόπο που έβγαλε προς τα έξω μια τέτοια σοβαρή απόφαση της, εμπαίζοντας τους αποφοίτους αυτής της κατεύθυνσης και όχι μόνο.
· Απαράδεκτη και προσβλητική για τα θέσμια, τη στάση της ΕΕΥ να μην λάβει υπόψη, παρ’ ότι υπήρχαν στη διάθεση της, τα όσα στο παρελθόν είχαν προκύψει σαν επακόλουθο της ψήφισης του νόμου 2916/2001 στην Ελλάδα και του 219(I)/2002 από την Βουλή των αντιπροσώπων της χώρας μας, ως επίσης και παλαιότερη απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας για το ίδιο θέμα, σαν αποτέλεσμα της επίσημης πληροφόρησης που ζήτησε και πήρε τότε και από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., όσο και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, μέσω του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (Γιατί άραγε εφτά χρόνια μετά, μπήκε εκ νέου στην ίδια διαδικασία);
Θυμίζω την χαρακτηριστική απάντηση του τότε Ειδικού Γραμματέα ΤΤΕ στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Δελίδη, σε ανάλογα ερωτήματα του τότε Προέδρου του ΚΥΣΑΤΣ, όπου ξεκαθάριζε ότι, «σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας, υπάρχει διάκριση μεταξύ Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και όχι μεταξύ Ανώτερης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» και συνεχίζοντας και κάνοντας αναφορά στο άρθρο 1 του ν.2916/2001, καταλήγει ότι, «το διλημματικό ερώτημα σας, κατά πόσο το πτυχίο των ΤΕΙ είναι δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης ή πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου, στερείται νοήματος», δίδοντας έτσι ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι ενιαία και ισότιμη, είτε Πανεπιστημιακού, είτε Τεχνολογικού τομέα. (23/5/2002 – Αριθ. Πρωτ. Ε5/53364/Ε5).
· Αυθαιρεσία την αλλαγή των Σχεδίων Υπηρεσίας, χωρίς προηγουμένως την απαιτούμενη μέριμνα κατοχύρωσης όλων των επηρεαζόμενων και δει των ευρισκόμενων στην εκπαίδευση, αλλά και πρόνοια ενημέρωσης των αρμοδίων και άλλων ενδιαφερομένων, για πιθανές παρενέργειες που θα προκαλούσε αυτή τους η ενέργεια.
· Το λιγότερο αντιδεοντολογική και μη προσήκουσα σε αρχές και αξίες, τη στάση της ΕΕΥ, η οποία αντιβαίνει τους κανονισμούς λειτουργίας της και δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες διάκρισης σε βάρος μας. Ενέργειες που σε καμιά περίπτωση δεν συνάδουν με ζητήματα χρηστής διοίκησης.

Επισημαίνει,
· Την ευθύνη του κράτους και της πολιτείας στο σύνολο τους, για τη διασφάλιση της ισότιμης και ισόνομης εφαρμογής των θεσμών, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των προθέσεων και το δίκαιο των αποφάσεων, ειδικότερα τώρα που η χώρα μας είναι μέλος της ΕΕ.
· Είναι ντροπή να εκτοξεύονται ανακρίβειες από άτομα που είτε δεν γνωρίζουν, είτε προσποιούνται άγνοια της υπάρχουσας πραγματικότητας και είναι ακόμη πιο λυπηρό να επιχειρείται αυτό από ακαδημαϊκούς δασκάλους και άλλους επιστήμονες.
· Η έλλειψη τόλμης από μέρους των πολιτειακών οργάνων να αντιμετωπίσουν ζητήματα που προκύπτουν από τη νέα τάξη πραγμάτων, δε νομιμοποιεί κανέναν από του να υποβάλλει τους πολίτες σε μια αχρείαστη και άδικη ταλαιπωρία με ανεπανόρθωτες επιπτώσεις σε προσωπικό, κοινωνικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, προβάλλοντας μια απλή και φτηνή δικαιολογία του κάναμε λάθος και επανορθώνουμε επτά χρόνια μετά !!!!!, μια τακτική που αποτελεί και πάλι παγκόσμια πρωτοτυπία.
· Παρά την προσκόμιση στο παρελθόν από μέρους μας, επίσημων επιστολών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αυταπόδεικτο στοιχείο τόσο του ακαδημαϊκού επιπέδου όσο και της ακαδημαϊκής ισοτιμίας παλιών και νέων αποφοίτων των ΤΕΙ, η ΕΕΥ θέλει να αναμοχλεύει το θέμα και αυτό ευνόητα δημιουργεί σωρεία ερωτημάτων.
Καταγγέλλει,
· Την «εν κρυπτώ» διαδικασία προώθησης του νέου Σχεδίου Υπηρεσίας (35/2008) για Ειδικούς Εκπαιδευτικούς, καθώς και τις όποιες νοοτροπίες και συμπεριφορές που συμβάλλουν στην αυθαιρεσία και την αναξιοκρατία, στην εκπαίδευση.
· Την καλοστημένη παράσταση, όπου κάποιοι παίζουν με το άγχος και την αγωνία των φοιτητών, αποφοίτων και υποψηφίων φοιτητών των ΤΕΙ, αφού χωρίς να έχει προκύψει κάτι νέο που να αφορά στο καθεστώς αυτών των πτυχίων, χωρίς να έχουν κανένα αξιόπιστο στοιχείο που να δικαιολογεί αυτές τους τις θέσεις, κινδυνολογούν και απλά υποθέτουν…
· Την αδικαιολόγητη άρνηση της ΕΕΥ, για παραλαβή αιτήσεων από ενδιαφερομένους απόφοιτους των ΤΕΙ, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τους επικείμενους διορισμούς με σύμβαση, με ανεπανόρθωτη βλάβη.
· Την αδικαιολόγητη αφαίρεση από τους καταλόγους διοριστέων, των ήδη ευρισκόμενων εδώ και πέντε χρόνια εκπαιδευτικών στην δημοτική εκπαίδευση, όπου μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, έχουν δώσει σαν απόφοιτοι ΤΕΙ, την καλύτερη απάντηση στους αμφισβητούντες.

Καταδικάζει
· την οποιαδήποτε άδικη ή μεροληπτική απόφαση και αντιμετώπιση των χιλιάδων πτυχιούχων των ΤΕΙ στη χώρα μας, που αντανακλά στα ίδια τα Ιδρύματα αλλά και την πολιτεία γενικότερα, με βάση και τις διαδικασίες εισδοχής σε αυτά.
· οποιαδήποτε προβλήματα εκδηλώνονται και επηρεάζουν την επαγγελματική δραστηριοποίηση των αποφοίτων των ΤΕΙ, αλλά και τη δυνατότητα περαιτέρω ακαδημαϊκής ανάπτυξης τους.

Ερωτούμε τους αρμόδιους,

Πραγματικά, πόσο νόμιμο είναι:
· Η ΕΕΥ ενεργώντας αυτοβούλως και χωρίς την απαιτούμενη συνεννόηση με τα άλλα αρμόδια όργανα, φορείς και άμεσα επηρεαζομένους, χωρίς την απαιτούμενη επαρκή ενημέρωση και αντικειμενική αιτιολόγηση, τη διαφάνεια που επιβάλλει η σοβαρότητα τέτοιων ζητημάτων, ερμηνεύει κατά το δοκούν τα επίσημα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν το “status” των ακαδημαϊκών μας προσόντων και αντιπαραβάλλοντας αυτά με τις πρόνοιες του σχεδίου υπηρεσίας, που ουσιαστικά προνοεί τα αυτονόητα ως και προηγουμένως, όπου με βάση παλαιότερη δική της απόφαση (127/03 - 25/02/2003), κατόπι γνωμάτευσης της Εισαγγελίας και πάλι, με δεδομένα τα ίδια ως και τα σημερινά, προχώρησε τότε στο διορισμό των σήμερα επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης και άλλων αποφοίτων των ΤΕΙ.

Πραγματικά, πόσο ηθικό είναι:
· Να μην υπάρχει μια ισόνομη και ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των πολιτών σε θέματα αξιολόγησης των προσόντων του, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά αντίθετα να εφαρμόζονται κατά περίπτωση, επιλεκτικές διαδικασίες.
· Η ΕΕΥ να ενεργεί αλλοπρόσαλλα, χωρίς την αναγκαία διαφάνεια και να αθετεί δικές της και όχι μόνο αποφάσεις.
· Να αγνοεί τοπικές και διεθνείς εξελίξεις και να προσβάλει θεσμούς σε ζητήματα ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών.

Προσδοκούμε έστω και την υστάτη,
· Κάτω από το πρίσμα της ένταξης της χώρας μας στην ΕΕ, το κράτος δια μέσου του αρμοδίου οργάνου του, να αντικρίσει με μεγαλύτερη ευαισθησία, διαφάνεια, αντικειμενικότητα και δημοκρατικότητα το ζήτημα που μας απασχολεί, ώστε μακριά από σκοπιμότητες και συμφέροντα, να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των προθέσεων του και το δίκαιο των αποφάσεων του.
Χαιρετίζουμε,
· Την κατ’ αρχή στάση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας που συνήλθε εκτάκτως για να μελετήσει τα σοβαρότατα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και εκτιμούμε ότι κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους και βέβαια για νομικούς λόγους που συνδέονται με την αρχή της χρηστής διοίκησης και της καλόπιστης συμπεριφοράς απέναντι στους πολίτες, καθώς και για βασικές συνταγματικές αρχές, τοποθετώντας έτσι τα δεδομένα στην πραγματική τους διάσταση.

Καλούμε,
· Την νέα κυβέρνηση και ειδικότερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να παρέμβει για να σπάσει επιτέλους τον φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας που διακρίνει τα κατεστημένα της κοινωνίας και να επιβάλει την ανάγκη εφαρμογής στη πράξη θεσμών διαφάνειας που να διασφαλίζουν τις αρχές της χρηστής διοίκησης.
· Την νέα κυβέρνηση και ειδικότερα τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, να παρέμβουν και να διασφαλίσουν την ισότιμη και ισόνομη αντιμετώπιση για το σύνολο των αποφοίτων, παρατείνοντας παράλληλα την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για τους καταλόγους διοριστέων με σύμβαση, ώστε να μη θυματοποιηθούν ανυποψίαστοι και ανυπεράσπιστοι, πολίτες .
· Την ΕΕΥ λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αυτές τις μέρες έχουν ακουστεί από αρμοδίους του κράτους και της πολιτείας και μη, με νηφαλιότητα, ευαισθησία, διαφάνεια, αντικειμενικότητα και δημοκρατικότητα, να αντικρίσει το ζήτημα επί της ουσίας του, ώστε μακριά από παραπλανητικές υποκειμενικές εκτιμήσεις και αντιλήψεις, σκοπιμότητες ή συμφέροντα, να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των προθέσεων της και το δίκαιο των αποφάσεων της.
Χωρίς άλλη καθυστέρηση, με πολιτικό θάρρος και τόλμη, να προχωρήσει στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και να τοποθετήσει τους αποφοίτους ΤΕΙ στη φυσική τους θέση, εκεί που δικαιωματικά βρίσκονταν, τερματίζοντας έτσι την αχρείαστη και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία τους, που παραπέμπει σε τραυματική εμπειρία παρωχημένων εποχών, για φοιτητές και αποφοίτους των ΤΕΙ.

Η Φορέας μας απεφάσισε,
· Να καταγγείλει στη κοινή γνώμη και στα αρμόδια όργανα, την αυθαίρετη, απαράδεκτη και αντιδεοντολογική στάση της ΕΕΥ και των αρμόδια υπευθύνων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
· Την ανάληψη πρωτοβουλίας για συντονισμό των αποφοίτων των ΤΕΙ, για την από κοινού αντιμετώπιση του θέματος, στη συνέχεια.
· Να ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις θέσεις και απόψεις του και να τεθεί στη διάθεση κάθε αρμοδίου για ένα εποικοδομητικό διάλογο, ώστε να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδα, δίδοντας μια οριστική λύση στο ζήτημα.
· Να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα νομικά ή άλλα πολιτικά μέσα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη καταγγελία των παρανομούντων, τη διασφάλιση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των αποφοίτων ΤΕΙ και την άρση της αδικίας που διενεργείται σε βάρος τους.
· Σε κάθε περίπτωση αντίθετης της καθαρής λύσης, που περιγράφεται μέσα από τη νομοθεσία και συνοπτικά παρουσιάζεται στα έγγραφα που έχουμε κατά συρροή καταθέσει στο παρελθόν σε όλους τους αρμόδιους φορείς στη χώρα μας και εξακολουθούν να είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου, σας διαβεβαιώνουμε ότι οι υπεύθυνοι θα εισπράξουν τη μαζική κατακραυγή του συνόλου των πτυχιούχων των ΤΕΙ όλης της χώρας μας, αλλά και των οικογενειών των σημερινών φοιτητών σε αυτά, καθώς βλέπουν να χρηματοδοτούν σπουδές που μέσα από τέτοιες ενέργειες, καθίστανται μη κατοχυρωμένες.

Δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι,
· Στα πλαίσια του ρόλου του θα βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και συνεργασία με όλα τα μέλη της κοινότητας των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σε Κύπρο και Ελλάδα, προκειμένου να προασπίσει τη θέση τους, όπως αυτή έχει κατακτηθεί και αναγνωριστεί μέχρι σήμερα.
· Δεν πρόκειται να παρασυρθεί στο ανούσιο παιχνίδι των διαψεύσεων και των αντεγκλήσεων, αφού δεν ανταγωνιζόμαστε κανέναν, αλλά απλά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας όσο καλύτερα μπορούμε. Οι δραστηριότητές μας, οι απόφοιτοί μας, η αγορά εργασίας αλλά και η αυξανόμενη αποδοχή του έργου των Ιδρυμάτων μας, αποτελούν την καλύτερη απάντηση στους αμφισβητούντες.

Ισχυρά συνιστά στους αποφοίτους των ΤΕΙ ότι,
· Σαν απόφοιτοι Τεχνολογικής Κατεύθυνσης να συμπορευτούν στο σύνολο τους στην προσπάθεια που διενεργείται, ώστε συσπειρωμένοι στον ενιαίο φορέα εκπροσώπησης, να επιτυγχάνεται η συντονισμένη και συγκροτημένη δράση στη διεκδίκηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων μας. Άμεσα και ανεξάρτητα των εξελίξεων όλοι οι επηρεαζόμενοι εμπρόθεσμα να προχωρήσουν στη διαδικασία υποβολής ένστασης για την αυθαίρετη απόφαση αφαίρεσης ή μη συμπερίληψης τους στους νέους καταλόγους διοριστέων

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

Οδηγίες για την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς

Μεταθέσεις - Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης


Μεταθέσεις διορισμοί με σύμβαση δημοτικής

Για πληροφορίες και ενστάσεις επικοινωνήστε :

Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467
Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880
Λάζαρος Αβραάμ 99787472


Αιτήσεις Τοποθετήσεων σε Σχολεία πατήστε εδώ....
Αιτήσεις για τοποθετήσεις σε σχολεία μέχρι την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2008 στα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

Να λογοδοτήσουν για την Ειδική Εκπαίδευση

Για όσους γνώριζαν έστω και επιφανειακά την πορεία της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο, οι τραγικές εξελίξεις που αφορούν τα νέα σχέδια υπηρεσίας και την ξαφνική δημιουργία νέων καταλόγων για διορισμό στους κλάδους της Ε.Ε., ήταν απλά ένα αναμενόμενο γεγονός υποστηρίζει ομάδα αδιόριστων επηρεαζομένων.

Αλλωστε, εδώ και χρόνια είχε τεθεί ως βασικός στόχος, γιατί ήταν εμφανέστατο ότι τα προηγούμενα σχέδια υπηρεσίας "δεν εξυπηρετούσαν πλέον ολοκληρωτικά", όπως στις προηγούμενες δεκαετίες. Εμείς δε θα ασχοληθούμε όμως με το παρελθόν και τις τότε αδικίες, γιατί απλούστατα το μέλλον θα είναι χειρότερο, γεμάτο με σωρεία προβλημάτων και με το αίσθημα της αδικίας να πνίγει όσο ποτέ άλλοτε όλους τους πραγματικά δικαιούχους για διορισμό στις θέσεις αυτές.

Ήδη επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στις τάξεις όλων των ειδικών δασκάλων, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από την Ε.Ε.Υ. για να επιλυθούν μερικά από τα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν. Άλλωστε όλες οι ομάδες των ειδικών που εργάζονται στην Ε.Ε. έχουν επηρεαστεί άμεσα, με πρώτους τους απόφοιτους των Τ.Ε.Ι., στους οποίους και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας, γιατί εντελώς άδικα εκδιώχθηκαν κυριολεκτικά από την εργασία τους.

Ακόμη και το θέμα της μονιμοποίησης των ψυχολόγων, οι οποίοι εργάζονται ως ειδικοί δάσκαλοι στην Ε.Ε., θα μπορούσε εδώ και πολλά χρόνια να επιλυθεί με την απλή επιμόρφωσή τους σε μαθήματα που δεν είχαν στις βασικές τους σπουδές και ταυτόχρονα την παράλληλη μονιμοποίησή τους. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του πολιτισμένου κόσμου οι εμπνευστές των σχεδίων αυτών θα έπρεπε να λογοδοτήσουν δημόσια, στη νήσο όμως των Αγίων, ίσως θα πάρουν και προαγωγές.
Εφημερίδα "Φιλελεύθερος" 10/8/2008

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

Λειτουργία δημόσιων νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω από 15

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της λειτουργίας των 22 δημόσιων νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω από 15 που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω κατάλογο για την επόμενη σχολική χρονιά 2008-2009, με τη δέσμευση ότι θα γίνουν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οι απαιτούμενες ενέργειες για να επιτευχθεί η συγχώνευση όσο το δυνατό περισσότερων νηπιαγωγείων από τη σχολική χρονιά 2009-2010, νοουμένου ότι τα κτηριολογικά και μεταφορικά προβλήματα μπορούν να λυθούν άμεσα.
Λευκωσία : Άγιος Επιφένειος , Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Καμπιά - Αναλυόντας, Μιτσερό, Μουτουλάς, Νικητάρι, Ορούντα, Ποταμιά, Σια.

Λεμεσός : Άγιος Ιωάννης Αγρού, Ασγάτα, ΚΑντού, Πεντάκωμο.

Λάρνακα : Άγιος Θεόδωρος, Αλαμινός , Μαζωτός, Πυργά.

Πάφος : Ίνεια, Νατά, Πωμός, Παναγιά, Σίμου.

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

Διχάζει η ερμηνεία για τα ΤΕΙ

Μαρία Θρασυβούλου (Ε.Ε.Υ.) :«Δεν ήταν εύκολο να αφήσουμε εκτός τόσο κόσμο. Η ενημέρωση όμως που είχαμε για το θέμα δεν άφηνε περιθώρια. Τα πτυχία των ΤΕΙ δεν είναι τα ίδια με των πανεπιστημίων". Ανέφερε επίσης ότι απόφοιτοι των ΤΕΙ άρχισαν να εγγράφονται στον κατάλογο διοριστέων στην ειδική εκπαίδευση το 2003, αφού είχε προηγηθεί απόφαση της Ελλάδας για ανωτατοποίηση των ΤΕΙ. Το 2004 ωστόσο καταργήθηκε με προεδρικό διάταγμα η απόφαση με αποτέλεσμα τα ΤΕΙ να μην θεωρούνται πανεπιστημιακά ιδρύματα. «Έπρεπε από τότε η ΕΕΥ να διαγράψει αυτούς τους ανθρώπους από τον κατάλογο διοριστέων», πρόσθεσε. Επεσήμανε ακόμη ότι η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για τους αποφοίτους των ΤΕΙ διαβιβάστηκε στην ΕΕΥ από την ελληνική πρεσβεία στη Λευκωσία στις 28 του περασμένου Ιουλίου. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η ΕΕΥ θα αναμένει τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, αναφορικά με τα σχέδια υπηρεσίας και υπογράμμισε πως «εάν η Νομική Υπηρεσία μάς δώσει μια διαφορετική ερμηνεία, θα διορθώσουμε τα πράγματα».
Ελπίδα Κεραυνού (ΚΥΣΑΤΣ
"Στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΚΥΣΑΤΣ υπάρχουν οξύμωρα στοιχεία, για αυτό πρέπει να εξετασθεί τάχιστα η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο. Αφού εξέφρασε το παράπονο ότι το ΚΥΣΑΤΣ δεν ενημερώθηκε για τα νέα σχέδια υπηρεσίας, σημείωσε ότι οι ερμηνείες τους καταλήγουν σε αντιφάσεις. Σύμφωνα με την κ.Κεραυνού, υπάρχουν δύο τύποι πτυχίων στην Ελλάδα (πανεπιστημιακά και τεχνολογικά), ενώ στην Κύπρο ένας τύπος και γιΆ αυτό στα σχέδια υπηρεσίας δεν γίνεται διαχωρισμός. «Είναι όλα ανώτατου επιπέδου», τόνισε, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για δύο παράλληλους τομείς σπουδών και τα πτυχία των ΤΕΙ είναι ισότιμα με των πανεπιστημίων, αλλά όχι αντίστοιχα». Το παράδοξο της υπόθεσης αναφέρθηκε πάντως χθες από την κ.Κεραυνού, η οποία είπε πως όταν μια ειδικότητα δεν προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά προσφέρεται από τα ΤΕΙ, τότε η ισοτιμία/αντιστοιχία γίνεται σε σχέση με τα ΤΕΙ. Σημειώνεται ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις πτυχίων χωρών όπως η Βουλγαρία.
Άλλα σχετικά αρθρα :

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008

Αιτήσεις για Αντικαταστάτες Εκπαιδευτικούς


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2008-2009 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών
που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια λοχείας κτλ.), να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του
εντύπου ΕΕΥ 09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:

α) Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 25 Αυγούστου 2008 δε θα ληφθούν υπόψη.

β) Είναι απαραίτητο να δηλώνονται αριθμοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού) για
σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας, διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι δε θα
μπορούν να προχωρούν σε επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Επίσης, η Επιτροπή
δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική
επικοινωνία.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων,
σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την υποβολή της
αίτησής τους: 22602634,22602652,22602613,22602612
Πληροφορίες : Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880, Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467

Κυριακή, 3 Αυγούστου 2008

Συνέντευξη του καθηγητή Γιώργου Τσιάκαλου στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣΓιώργος Τσιάκαλος - Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής που συστάθηκε για τη διαμόρφωση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων:
"μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η επιτροπή φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει το πλαίσιο, στο οποίο θα βασιστούν οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, προκειμένου στη συνέχεια να οριστούν οι περίπου 30 επιτροπές, που θα φτιάξουν τα αναλυτικά προγράμματα κατά γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδες. Το έργο αυτών των επιτροπών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά ειδικά στα αναλυτικά προγράμματα, εξήγησε ότι θα γίνουν με "μια συγκεκριμένη λογική, που λέει ότι δεν είναι αναμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο αλλά σε ό,τι αφορά τους στόχους. Στην Ελλάδα συνήθως οι αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων γίνονται με βάση το περιεχόμενο. Αυτό που αναφέρουν συνήθως για τη Φινλανδία είναι ότι η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων έγινε με βάση τους στόχους. Μπορεί, δηλαδή, κάποιος να πετύχει καλά αποτελέσματα, διατηρώντας το ίδιο περιεχόμενο αλλά ελαφρύνοντας το."


Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στην εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΗΣ"

Ενημερωτική Εκδήλωση για τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού


Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών σε συνεργασία με την Προοδευτική Κ.Φ Βουλγαρίας διοργανώνουν συνάντηση ενημέρωσης με θέμα : Τα προβλήματα και οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Ειδικής Παιδαγωγικής και της Λογοθεραπείας.

Τετάρτη 6 Αυγούστου στις 19:00 μ.μ. στην αίθουσα Α018 στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου


Προσκαλούμε όλους τους φοιτητές και απόφοιτους των πιο πάνω ειδικοτήτων καθώς επίσης και τους ειδικούς παιδαγωγούς και λογοθεραπευτές μέλη της ΠΟΕΔ να παρευρεθούν στην συνάντηση.


Ομιλητές : 1. Γιώργος Λουκαϊδης Υπεύθυνος Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ.

 2. Δρ Αναστάσιος Κουζάλης Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

 3. Λάζαρος Αβραάμ Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ

Για περισσότερες πληροφορίες 99431467 Απόστολος Σκουρουπάτης


Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.