Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Συζητούν τη σχολική βία

Μέτρα και εισηγήσεις στο Συμβούλιο Παιδείας

Συζητούν τη σχολική βία

Στη συνεδρίαση του Σαββάτου το Υπ. Παιδείας θα παρουσιάσει μέτρα/δράσεις για αντιμετώπιση του φαινομένου. Τα μέτρα προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2009


Εισηγήσεις και μέτρα άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς θα συζητήσει το Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο θα συνέλθει το ερχόμενο Σάββατο. Τα μέτρα θα παρουσιαστούν από τον Υπ. Παιδείας, ενώ στόχος είναι η υποβολή προτάσεων, η ανταλλαγή απόψεων και η λήψη τελικών αποφάσεων.
Ο κατάλογος των μέτρων και δράσεων ετοιμάστηκε, αφού λήφθηκαν υπόψιν προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, η οποία συστάθηκε με βασικό όρο εντολής την υποβολή εισηγήσεων. Σημειώνεται ότι τα μέτρα/δράσεις είναι άμεσης εφαρμογής και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2009. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τα εν λόγω μέτρα συζητήθηκαν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και έγιναν αποδεκτά από τους εμπλεκόμενους φορείς χωρίς να εκφραστούν ουσιαστικές διαφωνίες.

Αύξηση κρουσμάτων
Στο κείμενο που θα υποβάλει το Υπ. Παιδείας στο Συμβούλιο Παιδείας υπογραμμίζεται ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών στα σχολεία τα τελευταία χρόνια αλλάζει τόσο ως προς τη συχνότητα εμφάνισής της, όσο και ως προς τις μορφές που εκδηλώνεται και υπογραμμίζεται ότι ως φαινόμενο γίνεται όλο και πιο σύνθετο. Επισημαίνεται επίσης ότι για αντιμετώπιση της κατάστασης επιβάλλεται η λήψη μέτρων και καταγράφονται 15 μέτρα/δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2009 (κάποια από αυτά άρχισαν ήδη να εφαρμόζονται). Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
-Σύσταση Επιτελικής Ομάδας 'Αμεσης Παρέμβασης σε σχολικές μονάδες, η οποία θα στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.
-Λειτουργία Συντονιστικού Φορέα σε επίπεδο Υπ. Παιδείας, για την παραγωγή πολιτικής, συντονισμό και αξιολόγηση των προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο.
-Λειτουργία Παρατηρητηρίου για τη βία στο σχολείο, το οποίο θα καταγράφει, κωδικοποιεί, αναλύει και αξιολογεί τα στοιχεία σχετικά με την έκταση και τις μορφές βίας ανά σχολείο, επαρχία, φύλο.
-Διοργάνωση νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων για το εκπαιδευτικό και το εποπτικό προσωπικό σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και παραβατικότητας.
-Αναδόμηση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.
-Αξιολόγηση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.
-Εισαγωγή του Θεσμού του Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού, σε πιλοτική βάση.
-Ενσωμάτωση προγραμμάτων αγωγής υγείας στα νέα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων.
-Επέκταση του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας σε νέες περιοχές και σχολικές μονάδες.
-Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε όλες τις επαρχίες, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες και γονείς.
-Επέκταση της λειτουργίας του Ανοιχτού Σχολείου σε νέους Δήμους.

Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Ζητούνται δάσκαλοι για το δημοτικό σχολείο της εταιρείας "Ιωάννου και Παρασκευαΐδης" στη Σαουδική Αραβία

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις από δασκάλους για υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο της Εταιρείας «Ιωάννου και Παρασκευαΐδης» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Η υπηρεσία θα είναι για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης από χρόνο σε χρόνο με ανώτατο όριο πέντε χρόνια. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν δάσκαλοι δημοτικών σχολείων του μόνιμου προσωπικού, με υπηρεσία τουλάχιστον πέντε χρόνων.

Για πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς όρους, το χρόνο απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην εταιρεία «Ιωάννου και Παρασκευαΐδης», Λεωφόρος Βύρωνος 1, 1096 Λευκωσία, τηλ. 22868634, κ. Πανίκο Ορφανίδη.


Στο δάσκαλο που θα επιλεγεί θα παραχωρηθεί άδεια απουσίας χωρίς απολαβές και η περίοδος υπηρεσίας του θα θεωρείται υπηρεσία στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Κύπρου. Θα αναγνωρίζεται, επίσης, για σκοπούς σύνταξης, μισθολογικών προσαυξήσεων και προαγωγής.

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Εκκρεμούντα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων


 • Υπεύθυνος Τμήματος
 • Συντονιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ολοήμερο Σχολείο
 • Μείωση Μαθητών και στη Στ΄τάξη από τη φετινή χρονιά
 • Αναγνώριση Παιδοκομίας στο νηπιαγωγείο
 • Εξάσκηση φοιτητών στα σχολεία μας
 • Μεντορική στήριξη νεοεισερχομένων
 • Στελέχωση σχολείων Πάφου με Βοηθούς Διευθυντές
 • Έγκαιρες αποφάσεις για τις αποσπάσεις

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση

Παραχώρηση Εκπαιδευτικής Άδειας

Με εγκύκλιό του ο ΔΔΕ υπενθυμίζει τους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να ζητήσουν εκπαιδευτική άδεια για τη σχολική χρονιά 2009-2010 ότι τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 31η Μαΐου 2009.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα οποία να φαίνεται η βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και ο κλάδος σπουδών, διάρκεια και περιεχόμενο σπουδών.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΔΔΕ με περισσότερες λεπτομέρειες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ χαιρετίζει με ικανοποίηση την εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας κ. Αντρέα Δημητρίου (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας) για το πιο πάνω θέμα. Με την εξέλιξη αυτή γίνεται το πρώτο και ουσιαστικό βήμα για κατάργηση του επιθεωρητισμού και εφαρμογή του θεσμού του συμβούλου, θέση που μπαίνει ξεκάθαρα και στο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης που ο Υπουργός παρέδωσε πρόσφατα στην ΠΟΕΔ.Πάγια θέση της Κίνησής μας είναι ότι η Αξιολόγηση αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά πάντα επιμέναμε σε αλλαγή και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αναχρονιστικού συστήματος.

Η σωστή αξιολόγηση δεν επιτυγχάνεται με τον επιθεωρητισμό και αυτό δεν έχει να κάμει προσωπικά με τους συναδέλφους επιθεωρητές, που πιστεύουμε ότι συμμερίζονται αυτή την άποψη. Φαίνεται ότι ο Υπουργός έχει πλήρως συνταυτιστεί με την άποψη αυτή και είναι προς τιμή του που παρέβλεψε τις όποιες αντιδράσεις και προχώρησε στην εγκύκλιο αυτή, δίνοντας και το μήνυμα ότι προχωρούμε πλέον αποφασιστικά στις διαβουλεύσεις για εκσυγχρονισμό του συστήματος στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που προχωρεί σταθερά.

Λάζαρος Αβραάμ , Πρόεδρος Προοδευτικής

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Ανακοίνωση Υ.Π.Π. για επιθεωριτισμό

Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο : "Η δημιουργικότητα πέρα από τα λόγια"






Η ΠΑΣΚ Δασκάλων - Νηπιαγωγών ΑΓΩΝΑΣ διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου 2009 Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα : "Η δημιουργικότητα πέρα από τα λόγια". Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ΚΒ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, ώρα 9:00-13:30.




Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με τον Μενέλαο Πιτσιλλίδη στο τηλέφωνο 99608856











Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

Παραγγελίες βιβλίων με ένα απλό κλικ

"Με απώτερο σκοπό την καλύτερη οργάνωση και την έγκαιρη αποστολή των βιβλίων στα σχολεία, η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων αποφάσισε να εφαρμόσει μια νέα μέθοδο παραγγελίας των σχολικών συγγραμμάτων που ανέρχονται κάθε χρόνο στα 6 εκατομμύρια περίπου."
Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου στο 23ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΠΟΕΔ-ΔΟΕ, χθες στη Λάρνακα

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί Κύπρου και Ελλάδας,Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να παραστώ σήμερα στο 23ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΠΟΕΔ-ΔΟΕ. Η διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών συνεδρίων από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις Κύπρου και Ελλάδας είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στη σύσφιγξη των αδελφικών μας δεσμών, αλλά και στην ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων και εμπειριών για σύγχρονα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα και ζητήματα.


Συγχαίρω γι΄ αυτό θερμά την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων και τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν στο νησί μας το 23ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Με την ευκαιρία της πρώτης μου παρουσίας στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο θέλω να σας διαβεβαιώσω, για άλλη μια φορά, ότι το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης γενικότερα για τα θέματα της παιδείας είναι ιδιαίτερα αυξημένο.


Ως Κυβέρνηση κατατάσσουμε τους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας, αφού θεωρούμε ότι αποτελούν την καλύτερη επένδυση για την κοινωνική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου.Η σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση Χριστόφια στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2009, τον πρώτο της διακυβέρνησης Χριστόφια, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2008 περίπου κατά 16%.


Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την επιστημονικοτεχνική επανάσταση, την έκρηξη των γνώσεων και τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας η οποία, πολύ εύστοχα, έχει χαρακτηριστεί ως η εποχή της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε ώστε κανένας νέος να μη μένει αμόρφωτος. Θα πρέπει όλοι μαζί να διασφαλίσουμε την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους νέους και, κυρίως, να εξισώσουμε τις δυνατότητες επιτυχίας τους.


Απορρίπτοντας λογικές που στοχεύουν στην προσαρμογή ή, ακόμη χειρότερα, στην ολοκληρωτική υποταγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς, θέλουμε ο δικός σας λόγος, των εκπαιδευτικών και των επιστημόνων, ειδικά σε θέματα παιδείας, να έχει μεγαλύτερη απήχηση από ό,τι ο λόγος των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.


Η πολιτική που ακολουθούμε τοποθετεί την παιδεία πάνω από την αγορά. Στοχεύοντας στην ενίσχυση όλων των δημόσιων φορέων παιδείας οραματιζόμαστε ένα δημοκρατικό σχολείο της αγοράς του δήμου. Ένα δημοκρατικό σχολείο του πολίτη και όχι ένα σχολείο της οικονομίας της αγοράς στο οποίο όλοι, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, μέσα σε συνθήκες αποδοχής όλων από όλους, σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων, των προτιμήσεων και ενίσχυσης των κλίσεων και των ταλέντων τους θα οδηγούνται να βρουν το δρόμο που θέλουν να ακολουθήσουν και να τον διατρέξουν μέχρι το τέλος.


Αναγνωρίζοντας ότι το παγκοσμιοποιημένο, πλέον, θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση περιλαμβάνει και θετικά στοιχεία, όπως είναι ο στόχος για περισσότερη ισότητα στην εκπαίδευση, για μείωση του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για βελτίωση της εκπαίδευσης που προσφέρεται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, προσδοκούμε στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μας παρέχονται για το καλό της κυπριακής εκπαίδευσης.


Η εκπλήρωση του οράματός μας περνά μέσα από την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Δεσμευθήκαμε ότι η προώθηση των αλλαγών θα γίνεται πάντοτε μέσα από ένα συνεχή, ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Γνώμονας των προσπαθειών μας ήταν και θα είναι η σύνθεση απόψεων και ιδεών. Με συναίνεση μπορούν να βρεθούν αποτελεσματικές και συγκεκριμένες λύσεις στις οποίες μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε και έτσι να χαράξουμε μια μακροπρόθεσμη πολιτική. Η επιτυχία στηρίζεται στη συλλογική θέληση και αποφασιστικότητα. Στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια και είναι υποχρέωσή μας να συνθέσουμε, μέσα από τη διαφορετικότητα των θέσεων και απόψεων, μια κοινή γραμμή.


Η ιστορική εμπειρία διδάσκει ότι καμιά προσπάθεια για πραγματική αλλαγή στην εκπαίδευση, καμιά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν υπάρχει η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία όλων των φορέων. Στο διάλογο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και, πολύ περισσότερο, στην τιτάνια προσπάθεια για υλοποίησή της, εκφράζω την πεποίθηση ότι θα έχετε και εσείς τη δική σας αποφασιστική συνδρομή και συμβολή. Θα είναι αυτό ακόμα μια υπηρεσία των εκπαιδευτικών οργανώσεων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα κοντά στις τόσες άλλες που πρόσφεραν και προσφέρουν.


Με αυτές τις σκέψεις, απευθύνω σε όλους σας τα θερμά συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου για το σημαντικό έργο που επιτελείτε. Προσωπικά πιστεύω ότι εσείς οι εκπαιδευτικοί και οι οργανώσεις σας νοιάζεστε για την παιδεία μας και είστε έτοιμοι να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό στην προσπάθεια αναβάθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Έχω εμπιστοσύνη στο έργο και επενδύω στη συνεισφορά σας για να θεμελιώσουμε από κοινού ένα σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης που θα δίνει στα δικά μας παιδιά όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται για να κατακτήσουν το μέλλον.


Εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου για τη δράση και προσφορά της ΠΟΕΔ και της ΔΟΕ, εύχομαι ξανά κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.


Το ετήσιο συνέδριο των ΠΟΕΔ - ΔΟΕ αποτελεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό σταθμό τόσο για σας, αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί όσο και για την κοινωνία ευρύτερα. Μέσα από αυτό δίνεται η ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και άλλων συνόλων γύρω από σημαντικά ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο την εκπαίδευση, της οποίας εσείς αποτελείτε το βασικό κομμάτι, αλλά όλες σχεδόν τις πτυχές της κοινωνίας. Ο διάλογος που αναπτύσσεται σε τέτοιου είδους συνέδρια βοηθά καταλυτικά στην επέκταση και εμβάθυνση του ευρύτερου, δημόσιου διαλόγου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.


Πολλά θα μπορούσαν σίγουρα να λεχθούν αναφορικά με το πολύ ενδιαφέρον θέμα του συνεδρίου σας, στα οποία, οπωσδήποτε, εσείς θα επεκταθείτε και θα εμβαθύνετε μέσα από τις εισηγήσεις και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν.


Εκφράζω και πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια στις δύο οργανώσεις των δασκάλων της Κύπρου και της Ελλάδας για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία τους, καλωσορίζω και συγχαίρω τους εισηγητές και όλους τους συνέδρους στην όμορφη Λάρνακα και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας

O Aρχιεπίσκοπος Kύπρου στις επάλξεις

Eδώ και κάποιους μήνες, ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου κ. Xρυσόστομος "σηκώνει το δάχτυλο" στον υπουργό Παιδείας της Kύπρου Α. Δημητρίου, εφιστώντας του την προσοχή στις συνέπειες που θα επισύρουν οι χωρίς την έγκριση του πρώτου αλλαγές στα σχολικά βιβλία. Tο "σηκωμένο δάχτυλο" όμως ενός ιεράρχη κατά του υπουργού Παιδείας, κατά του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι απειλές που εκτοξεύει συνεχώς για κάψιμο των βιβλίων, εκτός από το γεγονός ότι συνιστούν προσβολή κατά της Δημοκρατίας, κατά του λαού, κατά του πολιτικού και πνευματικού κόσμου, δείχνει και τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η σύγκρουση με αφορμή τη βελτίωση των σχολικών βιβλίων Iστορίας, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση Xριστόφια.H παιδεία, εκκλησιαστικό προνόμιο, στο πλαίσιο αυταρχικών εξουσιώνAς μιλήσουμε όμως λίγο για Iστορία και ας δούμε πότε και στο πλαίσιο ποιων ιστορικών και πολιτικών πραγματικοτήτων η Eκκλησία είχε προνομιακά υπό την εξουσία της την παιδεία, και τι σήμαινε αυτό πολιτικά. Στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, κυρίως στον 19ο αιώνα, η οθωμανική εξουσία αναγνώρισε, με μεταρρυθμίσεις "εκδυτικισμού", το προνόμιο σε κάθε εθνοθρησκευτική ομάδα (μιλλέτι) να έχει τη δική της παιδεία. H παιδεία αποτελούσε προνόμιο της Eκκλησίας, και όχι πολιτικό δικαίωμα της κάθε κοινότητας. Ο Oικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν για το σύνολο των Pωμιών --ο Aρχιεπίσκοπος, αντίστοιχα, για τους Pωμιούς της Kύπρου-- είχε υπό την αιγίδα του την παιδεία, ως προνόμιο που απέρρεε από τον πολιτικό ρόλο που του αναγνώριζε ο σουλτάνος: τον ρόλο του εθνάρχη (μιλλέτ μπασί).
Tόσο ο σουλτάνος όσο και η θρησκευτική εξουσία μπορούσαν να διατηρούν "νομιμοποιημένο" πολιτικό ρόλο μόνο στο πλαίσιο μιας αυταρχικής νεωτερικότητας, όπου ο λαός οριζόταν κατακερματισμένος σε εθνοθρησκευτικές κοινότητες και η παιδεία αποτελούσε πνευματική υπόθεση της κάθε κοινότητας, και όχι πολιτική υπόθεση μιας εκλεγμένης λαϊκής εξουσίας.
Στην Kύπρο την αυταρχική νεωτερικότητα του σουλτάνου τη διαδέχεται η εξίσου αυταρχική και άκρως οριενταλιστική νεωτερικότητα των αποικιοκρατών. Τα χαρακτηριστικά της παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες με αυτά της οθωμανικής, αφού η αποικιακή εξουσία θεμελίωσε το πολιτικό της σύστημα στην πρώην οθωμανική διάκριση των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων. Tο κύριο στοιχείο λοιπόν της αυταρχικής νεωτερικότητας επί αποικιοκρατίας ήταν η διαιρετική τομή ανάμεσα στις δύο κοινότητες του τόπου. H ελληνική παιδεία, ως κοινοτική υπόθεση των Eλληνοκυπρίων, διεκδικήθηκε (και κερδήθηκε) από την Eκκλησία στο εσωτερικό της κοινότητας ως εθνικό πλέον (πνευματικό) της προνόμιο. Tο περιεχόμενο της ελληνικής παιδείας καθοριζόταν βεβαίως από το πολιτικό κέντρο αναφοράς (την Aθήνα), η Eκκλησία ωστόσο έπαιζε τον ρόλο του ιστορικού διερμηνευτή στην Kύπρο, τόσο του πολιτικού κέντρου όσο και της "ψυχής του υπόδουλου ελληνισμού". H κατακερματισμένη αυταρχική νεωτερικότητα της αποικιοκρατίας καθιστούσε τόσο την πολιτικοποίηση όσο και την αντιαποικιακή συνείδηση των Kυπρίων μια κατακερματισμένη, κοινοτική υπόθεση, όπου η επιβίωση της κάθε κοινότητας εξαρτιόταν από την αντίστασή της όχι μόνο απέναντι στον αποικιοκράτη αλλά κυρίως απέναντι στην άλλη κοινότητα.
H διαιρετική λοιπόν αυταρχική νεωτερικότητα της αποικιοκρατίας αποτελούσε το κατάλληλο πλαίσιο για την πολιτική ενίσχυση του εθναρχικού ρόλου της Eκκλησίας της Kύπρου σε κοινοτικό επίπεδο: τη "διευκόλυνε" να οικειοποιείται μονοπωλιακά την πολιτική (πνευματική) έκφραση της ψυχής του ελληνισμού της Kύπρου. Tα πολιτικά κόμματα που δημιουργούνταν είτε περιθωριοποιούνταν ως εθνοπροδοτικά είτε "χώνονταν κάτω από το ράσο" ως εθνικές δυνάμεις. Kυρίως τα κόμματα, όπως το AKEΛ, που προσπάθησαν να υπονομεύσουν (δεκαετίες 1940 και 1950) την αποικιακή διαιρετική τομή και να διαμορφώσουν τους όρους κοινής αντιαποικιακής δράσης "Eλλήνων και Tούρκων της Kύπρου" περιθωριοποιήθηκαν από τις αυταρχικές ηγεσίες Eλληνοκυπρίων και Tουρκοκυπρίων.
Mε το Σύνταγμα του 1960, όπου η παιδεία της κάθε κοινότητας αναγνωρίζεται ως κοινοτική υπόθεση, η Eκκλησία διατήρησε την εξουσία της επί της παιδείας, πολύ περισσότερο που ο πρόεδρος της Kυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου και εθνάρχης Mακάριος. Άλλωστε, η αυταρχική ιδεολογία τόσο της ελληνοκυπριακής όσο και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας καθιστούσε και πάλι την παιδεία "πνευματική υπόθεση του έθνους" και τη διατήρηση μέσω αυτής της διαιρετικής τομής ανάμεσα στις δύο κοινότητες "ιερή αποστολή" της καθεμιάς.
Mετά το 1974, όταν η Eκκλησία αναγκάστηκε επιτέλους να αποσυρθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή, η εισβολή και η ριζοσπαστικοποίηση της διαιρετικής τομής ανάμεσα στις δύο κοινότητες που αυτή επέφερε, επέτρεψε στην Eκκλησία (με τις ευλογίες της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας), να αναπροσαρμόσει μέσω της παιδείας τον εθναρχικό της ρόλο στα νέα δεδομένα. Mέσα από την εκπαίδευση ανέλαβε να εκφράζει "το αιώνιο πνεύμα και την ψυχή του υπό κατοχή έθνους", ενώ η πολιτική εξουσία τη συγκυριακή και για καθημερινά πράγματα λαϊκή θέληση. Kρατώντας λοιπόν "προνομιακά" υπό τον έλεγχό της την εκπαίδευση, η Eκκλησία έλεγχε την ελληνικότητα της πολιτικής εξουσίας και το κατά πόσο η έκφραση της λαϊκής θέλησης ανταποκρινόταν στο "πνεύμα και την ψυχή του έθνους". Έτσι, είχε τον πρώτο λόγο στην επιλογή του υπουργού Παιδείας, μια επιλογή που προϋπέθετε πολιτικές συμμαχίες με το κόμμα (ή τα κόμματα) στην εξουσία. Aυτές οι συμμαχίες είχαν διπλή λειτουργικότητα: από τη μια μεριά, η Eκκλησία έδινε πιστοποιητικό ελληνοφροσύνης στην κυβέρνηση, από την άλλη μεριά, η ίδια ανανέωνε μέσω της πολιτικής εξουσίας τον εθνοσωτήριο ρόλο της. Mε το βάρος του εθναρχικού της ρόλου είχε βεβαίως κύριο λόγο επί της λύσης του Κυπριακού.
Tο τέλος του "εθναρχισμού" στην Kύπρο;
H κυβέρνηση Xριστόφια δεν έθεσε σε αμφισβήτηση την ελληνικότητα της παιδείας των Eλληνοκυπρίων, ούτε έδωσε δείγματα "αφελληνισμού" του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων. Στις αποφάσεις της όμως υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά πολιτικά στοιχεία. Πρώτον, ο υπουργός Παιδείας, ως πολιτικό πρόσωπο, επιλέγεται ανοιχτά και καθαρά από την πολιτική εξουσία που έλαβε τη λαϊκή εντολή, δηλαδή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. H λαϊκή θέληση λοιπόν εμπεριέχει "την ψυχή και το πνεύμα του έθνους", επομένως δεν χρειάζονται ενδιάμεσοι για να τα διερμηνεύσουν. Δεύτερον, το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, κυρίως αυτών της Iστορίας της Kύπρου, είναι βεβαίως ελληνικό αλλά όχι διαιρετικό. H συζήτηση περί αλλαγών στα βιβλία --έτσι όπως την είχε διακηρύξει ο ίδιος ο πρόεδρος προεκλογικά-- αφορά την ιστορικοποίηση της διαιρετικής τομής ανάμεσα στις δύο κοινότητες, και όχι βεβαίως τον αφελληνισμό της παιδείας ή την παραχάραξη των ιστορικών γεγονότων. Iστορικοποίηση της διαιρετικής τομής σημαίνει ότι τα ιστορικά γεγονότα μελετώνται στο πλαίσιο της ιστορικής πραγματικότητας που τα δημιούργησε, και όχι στο πλαίσιο των παθών του ελληνισμού και των απειλών που τον παραμονεύουν, απειλή που επιβάλλει την ύπαρξη μιας "υπεράνω" δύναμης προστασίας (δηλαδή της Eκκλησίας). Για παράδειγμα, τα γεγονότα του 1963 που οδήγησαν στην αποχώρηση των Tουρκοκυπρίων από το κράτος, αναφέρονται μέχρι σήμερα στα σχολικά βιβλία κωδικοποιημένα με τη διατύπωση "η ανταρσία των Tουρκοκυπρίων". Iστορικοποίηση αυτού του γεγονότος σημαίνει ότι ο αυθαίρετος ιστορικά όρος "ανταρσία" εξηγείται στις πραγματικές του διαστάσεις: "Γιατί αποχώρησαν οι Tουρκοκύπριοι"; "Tι σήμαινε η μονομερής αναθεώρηση των 13 σημείων του Συντάγματος που πρότεινε ο Mακάριος"; Kαι πολλά άλλα.
Eν τέλει, η ιστορικοποίηση των γεγονότων σημαίνει ότι κάθε κοινότητα αντιμετωπίζει μέσω της παιδείας αναστοχαστικά το παρελθόν της, όχι ως εσαεί θύμα κάποιου προαιώνιου εχθρού από τον οποίο πρέπει μονίμως να προστατεύεται για να επιβιώσει, αλλά ως πολίτης που έχει σε κάθε ιστορική περίοδο ευθύνη για την ιστορία της χώρας του. Aυτό συνεπάγεται την ακύρωση όχι της Iστορίας αλλά αυτών που επιβάλλονται ως προστάτες του έθνους και της ψυχής του· την υπονόμευση όχι της ελληνικότητας των Eλληνοκυπρίων αλλά "του πνεύματος του έθνους" που επιτρέπει σε "εθναρχικές δυνάμεις" του 19ου αιώνα να διατηρούν πολιτικό ρόλο στον 21ο. Aυτό ακριβώς είναι που φοβάται ο Aρχιεπίσκοπος. H λύση του Κυπριακού είναι, εν τέλει, για τον Δ. Xριστόφια υπόθεση μιας δημοκρατικά εκλεγμένης πολιτικής εξουσίας η οποία εκφράζει τη λαϊκή θέληση, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εκλογές. Δεν είναι μια παρασκηνιακή υπόθεση συμμαχιών ανάμεσα σε εξουσίες που εκφράζουν μονοπωλιακά ένα ακαθόριστο και αυταρχικά προσδιορισμένο από τις ίδιες "ιστορικό πνεύμα" του έθνους. O Aρχιεπίσκοπος, βέβαια, βρίσκεται στις επάλξεις και ήδη έχει στήσει το δίκτυο των συμμαχιών με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις που τον βολεύουν και τις βολεύει. H υπόθεση έχει μέλλον!
Σία Αναγνωστοπούλου
Η Σία Aναγνωστοπούλου διδάσκει Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πηγή:http://www.ananeotiki.gr

Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Πολλές Ευχές για

Καλό Πάσχα και

Καλή Ανάσταση!

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών εύχεται η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει και την Ανάσταση της Κύπρου μας.

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Ανακοίνωση ΠΟΕΔ για Επιθεωρητισμό


Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων εκφράζει την ικανοποίησή της για τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την Επιθεώρηση των Σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης και οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην ΠΟΕΔ. Με τις νέες πρόνοιες σηματοδοτείται μαι σειρά διαφοροποιήσεων σε σχέση με τον υφιστάμενο επιθεωρητισμό καθώς και ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού των θεσμών στα σχολεία μας.

Στα ίδια πλαίσια η ΠΟΕΔ χαιρετίζει τη σύνταξη και παράδοση από πλευράς Υπουργείου, νέας πρότασης για νέο σύστημα Αξιολόγησης. Η ΠΟΕΔ θεωρεί το διάλογο για την αξιολόγηση ουσιαστική παράμετρο αναβάθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος και σημαντικό στοιχείο για τη μελλοντική φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού λειτουργήματος και των σχολείων.

23ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΠΟΕΔ - ΔΟΕ

Συνοπτικό Πρόγραμμα Εργασιών του 23ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ΠΟΕΔ – ΔΟΕ 2009

Τετάρτη, 22 Απριλίου, 2009
08.30 – 09.30 Εγγραφές
09.30 – 14.00 Εργασίες Συνεδρίου
19.00 – 20.00 Επίσημη Τελετή
20.30 - Επίσημο Δείπνο

Πέμπτη, 23 Απριλίου, 2009
09.30 – 12.00 Εργαστήρια
12.00 – 14.30 Συζήτηση – Παρεμβάσεις - Πορίσματα – Κλείσιμο Εργασιών
Σημ. : Παρακαλούνται οι συνάδελφοι – σύνεδροι να παρουσιαστούν έγκαιρα για εγγραφή, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός.

Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει στην Ιστοσελίδα της όλα τα άρθρα που αφορούν το νέο Σύστημα Αξιολόγησης.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν άρθρα, κριτική ή παρατηρήσεις για το νέο σχέδιο αξιολόγησης να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο email: proodeftikidask1@gmail.com

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Οφειλόμενη απάντηση στην ΑΚΙΔΑ

Στο τελευταίο τους έντυπο οι συνάδελφοι της ΑΚΙΔΑ τα βάζουν και πάλι με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ. Πέρα από τα τετριμμένα περί κομματικών κινήσεων (έχουν πλέον καταντήσει γραφικοί οι άνθρωποι) υποβάλλουν ερωτήματα και κατηγορούν και παρουσιάζονται ως «οι μόνοι υπερασπιστές του διδασκαλικού κλάδου και των δικαίων του». Αναφέρουν ένα σωρό θέματα για τα οποία αγωνίζονται -μόνοι αυτοί- και δίνουν και το αίμα τους (!) για την προώθησή τους.

Όλα αυτά μόνο στα έντυπά τους και μόνο για λαїκή κατανάλωση. Γιατί μέσα στα σώματα της ΠΟΕΔ, όπου παίρνονται οι αποφάσεις, η πραγματικότητα είναι άλλη. Κατηγορούν την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ για διάφορα. Ξεχνούν ότι εδώ και πολλά χρόνια είναι η δεύτερη κίνηση στην ΠΟΕΔ, και έχουν δύο εκπροσώπους στη Γραμματεία εκ των οποίων ο ένας είναι ο Γενικός Γραμματέας. Όλα αυτά τα χρόνια συμπορεύονται με την ΠΑΔΕΔ (μιλούμε για τη δράση τους μέσα στην ΠΟΕΔ και όχι πώς εμφανίζονται προς τα έξω) και έχουν καταφέρει να φτάσουμε στα χάλια, όπως οι ίδιοι περιγράφουν.

Ρωτούν στο τελευταίο τους έντυπο σε ύφος εμβατηρίου :
«Πότε επιτέλους θα ξυπνήσουμε όλοι μας και δάσκαλοι και ΠΟΕΔ ; Πότε θα αποφασίσουμε να πάρουμε δραστικά μέτρα και να αλλάξουμε την κατάσταση ; Πότε θα διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει; Πότε θα πούμε και κανένα όχι;»

Ρωτούμε και μεις :
Πότε η ΑΚΙΔΑ και η ΠΑΔΕΔ πρότειναν να πάρουμε δραστικά μέτρα και εμείς αρνηθήκαμε; (Μιλάμε βέβαια στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ και όχι στα λαικίστικα τους έντυπα). Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει τόσα χρόνια. Πάμπολλες φορές η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ έχει εισηγηθεί δυναμικά μέτρα για πλείστα θέματα που αντιμετωπίζαμε την άρνηση από το Υπουργείο και η συμμαχία ΑΚΙΔΑ – ΠΑΔΕΔ και η ΔΗΚΙ μετέτρεπε τις αποφάσεις σε «έντονες ανακοινώσεις στον Τύπο και έκφραση δυσαρέσκειας». Πότε η επαναστατική ΑΚΙΔΑ διεκδίκησε αυτά που πρέπει, εκεί που πρέπει και όχι μόνο στα έντυπά της και στις προεκλογικές συνάξεις της; Ποιοι δηλαδή έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα στραβά και ανάποδα στην ΠΟΕΔ, αυτοί που συγκυβερνούν στην Οργάνωση εδώ και δύο δεκαετίες ή εμείς;

Ο διδασκαλικός κλάδος, φίλοι της ΑΚΙΔΑ, έχει κριτήριο και κρίνει. Αφήστε λοιπόν την χωρίς επιχειρήματα κριτική ενάντια στην ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ γιατί είναι γνωστή η ιστορία και η δράση μας και δεν αλλοιώνεται όσα λαϊκίστικα έντυπα και να εκδώσετε. Δείτε τα του οίκου σας και στοχεύσετε εκεί που πρέπει την κριτική σας. Εμείς αποδείξαμε τη θέλησή μας για συνεργασία με σκοπό την αλλαγή και αν θέλετε και σεις να είστε πειστικοί αποδεχτείτε τις εισηγήσεις μας για αλλαγή του απηρχειωμένου καταστατικού της ΠΟΕΔ από το οποίο πηγάζουν τα πλείστα προβλήματα στη λειτουργία της Οργάνωσης. Οσο παραμένετε προσκολλημένοι στις απόψεις της ΠΑΔΕΔ και δεν αντιδράτε, είστε συνυπεύθυνοι.

Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών

Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπάιδευσης

Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Από νεοφανή αμύντορα…

Έχω διαβάσει με έκπληξη το άρθρο της πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κλαίρης Αγγελίδου, στη «Σημερινή» της 8ης Απριλίου 2009, ως απάντηση του δικού μου άρθρου στο «Φιλελεύθερο» της 3ης Απριλίου 2009 με τίτλο: «Πώς γράφεται τελικά η Ιστορία;», στο οποίο ελλείψει αντεπιχειρημάτων αρκέστηκε σε χαρακτηρισμούς.

Με αποκάλεσε «νεοφανή αμύντορα» για τα όσα έχω γράψει. Το ότι είμαι νεοφανής κ. Αγγελίδου, δε σημαίνει πως δεν μπορώ να εκφράσω την άποψή μου, όπως κάνετε κι εσείς βέβαια, κι εδώ είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας… Να μπορεί ακόμη κι ένας νεοφανής να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του. Κι ας μην ξεχνάμε πως κάποτε ήσασταν κι εσείς νεοφανής αμύντορας.

Στο άρθρο σας αναφέρεστε ότι ήσασταν τριάντα πέντε χρόνια δασκάλα και δε χρειάζεστε υποδείξεις για το πώς θα γραφτεί η ιστορία. Το ότι κάποιος είναι τόσα χρόνια εκπαιδευτικός δε σημαίνει ότι παίρνει το αλάθητο και ότι όλοι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους.

Τονίζετε, κατόπιν, ότι ούτε εγώ ούτε ο πιο επιτήδειος παραχαράκτης μπορεί να ξεγράψει την Ιστορία, η οποία γράφτηκε με αίμα, και αναφέρεστε στην πρόσφατη ιστορία του Έθνους μας, παίρνοντας πάλι επιλεκτικά τις ημερομηνίες (1821, 1940, 1955, την Τουρκανταρσία του 1963 και την εισβολή του Αττίλα το 1974). Προσθέτετε πως ακόμη και η Οκτωβριανή Επανάσταση, που ειρωνικά ελπίζετε να τη γνωρίζω, γράφτηκε κι αυτή με αίμα.

Δεν αμφιβάλλει κανείς κ. Αγγελίδου πως όσα γεγονότα έχετε αναφέρει, ακόμη και τα γεγονότα που σκόπιμα δεν έχετε αναφέρει, έχουν γραφτεί με αίμα είτε δικό μας είτε άλλων. Δεν καταλάβατε, όμως, ή δε θέλετε να καταλάβετε το άρθρο μου. Στο άρθρο μου αναφέρθηκα πως η Ιστορία, αποτυπωμένη σε ένα σχολικό εγχειρίδιο, δεν πρέπει να διαπνέεται από εθνικιστικά στοιχεία και ούτε να είναι σημείο εκμετάλλευσης από κάποιους για να φανατίσουν το ανώνυμο πλήθος, με την προτροπή να χύσουν περισσότερο αίμα στο μέλλον. Η Ιστορία είναι ένας ατέλειωτος διάλογος ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν. Και η σημερινή κοινωνία οφείλει να επαναδιατυπώσει την ιστορία της για το παρελθόν. Το παρελθόν αυτό υφίσταται ένα μέλλον που συνιστά αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της Ιστορίας. Το μέλλον θα γεννηθεί από τους καρπούς ενός παρόντος, που δε διαπνέεται από φανατισμό και «αίματα», ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση των γενιών που έπονται. Οι γενιές που έπονται θέλουν να ζήσουν μέσα σε ένα ειρηνικό περιβάλλον κι εδώ είναι το σημείο σεβασμού προς τους νέους.

Λέτε πως δυστυχώς δε σέβομαι τους νέους, κι εγώ και οι ομοϊδεάτες μου, θέλουμε τους νέους ξενέρωτους, χωρίς πιστεύω, χωρίς οράματα και αυτεπίγνωση, χωρίς ιστορικό παρελθόν για να είναι ευκολότερη λεία για εμάς. Προσθέτετε, ακόμη, πως είμαι ανιστόρητος, αν και είμαι δάσκαλος. Δεν επαίρομαι κ. Αγγελίδου πως γνωρίζω όλη την Ιστορία. Δε σημαίνει πως όποιος είναι δάσκαλος γνωρίζει τα πάντα κι έχει το αλάθητο. Οι απόψεις αυτές για εκπαιδευτικούς με αλάθητο ανήκουν πλέον στην Ιστορία της Παιδαγωγικής. Επιτρέψετε μου, όμως, επειδή είμαι νέος δάσκαλος, να σέβομαι τον ίδιο μου τον εαυτό, να μην είμαι ξενέρωτος, να έχω πιστεύω τα οποία και εκφράζω, να έχω οράματα για μια Κύπρο όπου όλοι οι πολίτες της θα ζουν ειρηνικά και να μην αποτελώ λεία κανενός. Αντίθετα, εύκολη λεία αποτελούν οι νέοι οι οποίοι φανατίζονται για να χύσουν «αίμα» κι αυτό το απέδειξε ουκ ολίγες φορές τόσο η Παγκόσμια Ιστορία όσο και η δική μας.

Στη συνέχεια για να δείξετε τον εκδημοκρατισμό που υπήρξε επί υπουργεία σας με παραπέμπετε σε διαβεβαίωση από τους δεκάδες ομοϊδεάτες μου, υπαλλήλους του Υπουργείου, οι οποίοι για πρώτη φορά ανέπνεαν «αέρα ελευθερίας». Από πότε κ. Αγγελίδου ο εκάστοτε Υπουργός χωρίζει τους υπαλλήλους του σε ομοϊδεάτες «μου» και «σας»; Επίσης , παραδέχεστε εμμέσως πλην σαφώς πως κάποιοι υπάλληλοι του Υπουργείου δεν τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους υπόλοιπους.

Τέλος, αναφέρεστε στην ερμηνεία που έχω δώσει για το ποίημα τού Παντελή Μηχανικού: «Ο Ονήσιλος» και τονίζετε πως είναι δυστυχώς λανθασμένη. Αμέσως, θυμήθηκα τον παλιό μου δάσκαλο όταν με ρωτούσε με την περίφημη φράση «Τι ήθελε να πει ο ποιητής;» και περίμενε να απαντήσω αυτό που ήθελε να ακούσει. Κανείς αναγνώστης, κ. Αγγελίδου, όσο «επαρκής» κι αν είναι, δεν μπορεί να αντιληφθεί το σύνολο των νοημάτων που δυνητικά βρίσκεται σε ένα ποίημα. Οι αναγνώστες, όμως, είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και επομένως θεωρητικά μπορούμε να έχουμε τόσες ερμηνείες, όσες και οι αναγνώστες. Γι’ αυτό θεωρώ και τη δική σας ερμηνεία σωστή μολονότι θεωρείται τη δική μου λανθασμένη. Πρέπει, όμως, να μη γίνεται επιλεκτική χρήση στίχων, και κατ΄ επέκταση ιστορικών γεγονότων, για να δοθεί η ερμηνεία τους, αλλά να ερμηνεύονται τόσο οι στίχοι ενός ποιήματος στην ολότητά του όσο και όλα τα ιστορικά γεγονότα και οι σχέσεις συνάφειάς τους. Τότε μόνο θα δημιουργήσουμε άτομα με κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης, που είναι μια ικανότητα που πρέπει να διαθέτουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, όπως τονίζεται μέσα στην πρόταση για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Τότε και μόνο τότε, κ. Αγγελίδου, οι νέοι μας θα σέβονται τον εαυτό τους και δε θα αποτελούν εύκολη λεία για κανένα…


Μάριος Στυλιανού
Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρνακας

Βασικές Αρχές Νέου Συστήματος Αξιολόγησης - Τι αλλάζει.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την πρόταση του ΥΠΠ για την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου αξιολόγησης είναι οι ακόλουθες:

 • Η διάκριση των μορφών αξιολόγησης (εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων, διαμορφωτική-συμβουλευτική αξιολόγηση, αξιολόγηση για σκοπούς προαγωγών).
 • Η απόδοση της πρέπουσας έμφασης στη διαμορφωτική-συμβουλευτική αξιολόγηση και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
 • Ο περιορισμός της εξωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις μονιμοποίησης και προαγωγής
 • Η αποσύνδεση της ανέλιξης των εκπαιδευτικών από την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων.
 • Ο καθορισμός συγκεκριμένων λειτουργικών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή αξιολόγησης και τη θέση προαγωγής
 • Η διαμόρφωση έγκυρων και επιστημονικά θεμελιωμένων εντύπων αξιολόγησης, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα και τα καθήκοντα της θέσης προαγωγής (εκπαιδευτικό, εποπτικό, διοικητικό έργο)
 • Η υιοθέτηση συμμετοχικού μοντέλου αξιολόγησης
 • Η διαφάνεια σε κάθε στάδιο των διαδικασιών αξιολόγησης, στα πλαίσια της οποίας κάθε εκπαιδευτικός θα γνωρίζει το πότε θα αξιολογηθεί, τις μεθόδους αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν, τα κριτήρια της αξιολόγησής του, καθώς και τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας.
 • Η υιοθέτηση αναπτυξιακής, εξελικτικής και ανατροφοδοτικής προσέγγισης στην αξιολόγηση, ώστε να γίνεται ουσιαστική αξιοποίηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ :

 1. Εισάγεται σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, για σκοπούς βελτίωσης του έργου που επιτελείται στις σχολικές μονάδες και όχι σύγκρισης μεταξύ των σχολικών μονάδων. Με το προτεινόμενο σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης αναγνωρίζεται θεσμικά η σχετική αυτονομία των σχολικών μονάδων να διαμορφώνουν και να ασκούν εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων και στόχων του ΥΠΠ και με βάση τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους (ιστορία του σχολείου, παράδοση, σύνθεση μαθητικού πληθυσμού, μέγεθος, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, βαθμίδα, γεωγραφική περιοχή, καινοτόμα προγράμματα, κ.ά.).
 2. Εισάγεται σύστημα υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
 3. Δημιουργείται η θέση του Παιδαγωγικού Συμβούλου, ο οποίος θα βοηθά συστηματικά τον εκπαιδευτικό να βελτιώνεται στο έργο του.
 4. Καθιερώνονται νέες θέσεις ανέλιξης, οι οποίες δε συνδέονται με ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε καλούς εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν στα διδακτικά ή παιδαγωγικά καθήκοντα.
 5. Δημιουργείται Ακαδημία Στελεχών Εκπαίδευσης, αφού η κατάρτιση των στελεχών της εκπαίδευσης (Διοικητικών Βοηθών Διευθυντών, Παιδαγωγικών Συμβούλων, Σχολικών Συμβούλων) αποτελεί βασική παράμετρο για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού συστήματος.
 6. Προτείνονται δύο εναλλακτικά μοντέλα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών, ένα με εξωτερική-συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για προαγωγή στην τάξη και ένα με αξιολόγηση των υποψηφίων στα πλαίσια των προγραμμάτων της Ακαδημίας Στελεχών Εκπαίδευσης.
 7. Προτείνονται συγκεκριμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις περιπτώσεις υπηρεσιακής ανεπάρκειας / ακαταλληλότητας.

Ο Υπουργός Παιδείας παρέδωσε στην ΠΟΕΔ την πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέας Δημητρίου παρέδωσε σήμερα την πρόταση για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔ κ. Δημήτρη Μικελλίδη και σε αντιπροσωπία μελών της Οργάνωσης, στην παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας κας Ολυμπίας Στυλιανού.

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς τους δημοσιογράφους:
«Σκοπός της σημερινής επίσκεψης μου στα Γραφεία της ΠΟΕΔ είναι να παραδώσω την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Προτίμησα να έρθω εδώ να παραδώσω ο ίδιος την πρόταση για να δώσω το μήνυμα ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Επίσης, για να δώσω το μήνυμα ότι θεωρούμε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις τους βασικούς μας εταίρους και για τον λόγο αυτό θέλουμε να προκύψει το τελικό σύστημα αξιολόγησης μέσα από τη συναίνεση και τον διάλογο. Έτσι, παραδίδοντας σήμερα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις την πρόταση μας ανοίγουμε τον διάλογο. Θα δοθεί στη δημοσιότητα και θα δείτε ότι εισάγονται πολλά καινοτόμα στοιχεία που μεταρρυθμίζουν τη σχέση του Υπουργείου Παιδείας με τον εκπαιδευτικό και με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με σκοπό η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών να ανέβει στο ύψος της νέας εκπαίδευσης την οποία θέλουμε. Θεωρούμε την πρόταση μας συμπληρωματική των αλλαγών που φέρνουμε στα Αναλυτικά Προγράμματα. Επομένως από σήμερα αρχίζει ο διάλογος και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε».
Κληθείς να ανακοινώσει μερικά από τα βασικά σημεία της πρότασης, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην εισαγωγή συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, έτσι που να βελτιώνεται η ποιότητα του έργου και της λειτουργίας των σχολείων, και διευκρίνισε ότι θα υπάρχει και εξωτερική αλλά και εσωτερική αξιολόγηση. Επίσης, αναφέρθηκε στην εισαγωγή συστήματος υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, στη δημιουργία θέσης επαγγελματικού συμβούλου ο οποίος θα βοηθά τον εκπαιδευτικό να βελτιώνεται στο έργο του και στην καθιέρωση νέων θέσεων ανέλιξης των εκπαιδευτικών που δεν συνδέονται με την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, ώστε ο καλός εκπαιδευτικός να αμείβεται και να προάγεται χωρίς να είναι υποχρεωμένος για να αμειφθεί και να προαχθεί να διεκδικήσει θέση διευθυντή. Ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι δημιουργείται Ακαδημία Στελεχών Εκπαίδευσης που σκοπό θα έχει την κατάρτιση των διοικητικών και των παιδαγωγικών συμβούλων, των διευθυντών καθώς επίσης και τη διαμόρφωση εναλλακτικών μοντέλων αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών και για σκοπούς ανάπτυξης.
Από πλευράς του ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ κ. Μικελλίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αυτά που ανακοινώνει με την πρόταση ο κ. Υπουργός δεν είναι κάτι που ακούει για πρώτη φορά η οργάνωση. Το Σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, είπε, απ’ ό,τι μας έχει ειπωθεί και απ’ ό,τι βλέπουμε, έχει στηριχθεί στο Σχέδιο της Κοινοπραξίας «Αθηνά», το οποίο είχε παραδοθεί πριν από τρία χρόνια και για το οποίο είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Δεν έχει και πάρα πολλές διαφορές από το Σχέδιο το οποίο ήρθε αργότερα και με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για ένα πολύ πιο λεπτομερές σχέδιο από αυτό του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι έχει συζητηθεί και με το Υπουργείο Οικονομικών και αυτό διευκολύνει τη διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά τα διάφορα ζητήματα που θίγονται εντός του σχεδίου. Σημείωσε ότι, ως τίτλοι, οι αλλαγές τις οποίες ανέφερε ο κ. Υπουργός είναι αυτά τα οποία ανέμεναν ως φιλοσοφία αλλά πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το έγγραφο. Ο κ. Μικελλίδης υπογράμμισε ότι η οργάνωση συνειδητά έκανε αγώνα για να δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης γιατί είναι ο θεμέλιος λίθος για να μπορέσει να αλλάξει η κουλτούρα των σχολείων. Τόνισε δε ότι θα δουλέψουν πολύ σκληρά με συναίνεση και όρεξη για διάλογο με το Υπουργείο για να μπορέσουν σύντομα να καταλήξουν και να προχωρήσουν στα τεχνικά ζητήματα.

Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης - Αποκόμματα Εφημερίδων

Διαβάστε τι έγραψαν οι σημερινές εφημερίδες για την παράδοση του νέου σχεδίου Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών, το οποίο παρέδωσε ο Υπουργός Παιδείας στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις :


Νεό Σχέδιο Αξιόλογησης - Εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ

Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών - Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ

Το τέλος του Επιθεωρητή - Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Στα χέρια των Εκπαιδευτικών το νέο Σχέδιο Αξιολόγησής τους - Εφημερίδα ΜΑΧΗ

Φρένο στον επιθεωρητισμό - Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών θα μελετήσει το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και Εκπαιδευτικών Λειτουργών και θα καταθέσει τις απόψεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ.

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Η Νηπιαγωγός

Το στοίχημα δεν το κερδίσαμε ακόμα

Διαβάστε τη συνέντευξη του Γ. Λουκαϊδη, Υπεύθυνου του Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ, στην εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ την Κυριακή 12 Απριλίου 2009

Ο Υπουργός Παιδείας παραδίδει στην ΠΟΕΔ το προτεινόμενο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης

Σήμερα Δευτέρα 13 Απριλίου ο Υπουργός Παιδείας κ. Αντρέας Δημητρίου θα συναντηθεί με τη Γραμματεία της ΠΟΕΔ στα γραφεία μας για να επιδώσει επίσημα στην Οργάνωση το προτεινόμενο από το Υ.Π. Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών.

Το νέο σχέδιο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί όλοι κατανοούμε την αναγκαιότητα ενός σύγχρονου, προοδευτικού σχεδίου αξιολόγησης που θα αντικαταστήσει επιτέλους το απηρχειωμένο και χρεοκοπημένο σημερινό σύστημα.

Με βάση και τις δεσμεύσεις του Δημήτρη Χριστόφια στο προεκλογικό του πρόγραμμα «επιβάλλεται να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης που να προκύψει συναινετικά μέσα από έναν ανοιχτό, δομημένο και συστηματικό διάλογο στον οποίο σημαντικός θα είναι ο ρόλος των ίδιων των εκπαιδευτικών».

Οι γενικές αρχές του νέου συστήματος, που αναμένουμε να περιλαμβάνει το νέο σχέδιο αξιολόγησης, είναι :
1. Η κατάργηση του μονοδιάστατου μοντέλου του επιθεωρητισμού και η καθιέρωση ενός πολυδιάστατου μοντέλου αξιολόγησης
2. Η ανάπτυξη ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας
3. Ο περιορισμός της εξωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις μονιμοποίησης και προαγωγής μόνο
4. Η δημιουργία εναλλακτικών βαθμίδων ανέλιξης των εκπαιδευτικών, που αποσκοπούν στην αξιοποίησή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις τους

Ως ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ θεωρούμε την εξέλιξη αυτή συνέχεια της μεγάλης προσπάθειας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που συνεχίζεται προγραμματισμένα και σταδιακά. Ήδη στην ΠΟΕΔ παραδόθηκε πρόσφατα και η Πρόταση του Υ.Π.Π. (Επιστημονικό Συμβούλιο) για Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών. Είμαστε βέβαιοι ότι με σωστή δουλειά και συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία το όραμα για δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο θα υλοποιηθεί σύντομα.

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πληροφορεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης ότι προτίθεται να προβεί σε διορισμούς με σύμβαση Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Ειδικών Εκπαιδευτικών, για το σχολικό έτος 2009 – 2010. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εργαστούν με σύμβαση κατά το σχολικό έτος 2009-2010 να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος:
i. μέχρι τον αριθμό 1000 του πίνακα διοριστέων Δασκάλων
ii. μέχρι τον αριθμό 300 του πίνακα διοριστέων Νηπιαγωγών
iii. μέχρι τον αριθμό 120 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Λογοθεραπείας
iv. μέχρι τον αριθμό 20 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Φυσιοθεραπείας
v. μέχρι τον αριθμό 20 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Ειδικής Γυμναστικής και
vi. όλοι του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών για τις ειδικότητες:
- Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών
- Εργοθεραπείας
- Μουσικοθεραπείας
- Τυφλών
- Κωφών
Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου (έντυπο ΕΕΥ.06) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009.
Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν με σύμβαση.
Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

5 ώρες την εβδομάδα, όχι5 περίοδοι των 40 λεπτών

Παρέμβαση της Αρχής Ισότητας θα διορθώσει την κατάσταση

Ο νόμος για τη μητρότητα είναι καθαρός: Για το θηλασμό ή/και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της κάθε γυναίκα δικαιούται για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τον τοκετό μία ώρα κάθε μέρα από το χρόνο εργασίας της. Δηλαδή, πέντε ώρες την εβδομάδα.
Στη Δημοτική Εκπαίδευση, όμως, εφαρμόζεται αλλιώς: Στις δασκάλες παραχωρούνται όχι πέντε ώρες την εβδομάδα, αλλά πέντε διδακτικές περίοδοι (40λεπτες) την εβδομάδα. Δηλαδή, πιο λίγος χρόνος. Άν και αυτή η ρύθμιση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών οργανώσεων, εντούτοις είναι παράνομη και μετά από παρέμβαση της Επιτρόπου Αρχής Ισότητας θα διορθωθεί ώστε να συμβαδίζει με τη νομοθεσία.
Το θέμα ήγειρε στη Βουλή ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, ρωτώντας κατά πόσο η πιο πάνω ρύθμιση για τη Δημοτική Εκπαίδευση είναι νόμιμη. Στην απάντησή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους αναφέρει μεταξύ άλλων:Οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης εργάζονται 28 ώρες την εβδομάδα και ο χρόνος αυτός αναλύεται σε 19 ώρες διδακτικού χρόνου (29 40λεπτες περίοδοι) και 9 ώρες μη διδακτικού χρόνου.Σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 έως 2007:(α) Η γυναίκα για το θηλασμό ή / και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της δικαιούται για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τον τοκετό ή από την ημέρα που αρχίζει η άδεια μητρότητας στην περίπτωση υιοθεσίας, είτε να διακόπτει την εργασία για μια ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρεί αργότερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.(β) Ο χρόνος της μιας ώρας ημερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
Με βάση το αναφερόμενο άρθρο για το θηλασμό ή και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της, η γυναίκα - συνεχίζει η κ. Χαραλάμπους - δικαιούται μια ώρα κάθε ημέρα από το χρόνο εργασίας της, ενώ στις εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραχωρεί πέντε διδακτικές περιόδους (40λεπτες) και όχι πέντε ώρες εργάσιμου χρόνου.Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, το ίδιο θέμα διερευνήθηκε από την Αρχή Ισότητας (του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως) μετά από καταγγελία της Ανεξάρτητης Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Στην έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παραβιάζουν το άρθρο 5 των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 έως 2007 και καλεί το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε περίοδο δύο μηνών να προβεί σε τροποποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων.«Η άποψη του Τμήματος Εργασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του εν λόγω νόμου συγκλίνει με τη θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως και προς τούτο έχει επικοινωνήσει με το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και προσφέρθηκε να συμβάλει στην επίλυση του εγειρόμενου θέματος», καταλήγει η υπουργός Εργασίας.
Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ

Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Εισαγωγική ομιλία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου στην παρουσίαση του έργου του Υπουργείου κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου

Η σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού αποτυπώνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2009, τον πρώτο της παρούσας Κυβέρνησης, ο οποίος ξεπερνά το 1,071 δις ευρώ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2008 κατά 119,4 εκ. ευρώ ή 12,5%.

Αν προσθέσει κανείς στην αύξηση αυτή τα 12 εκ. ευρώ του πακέτου φοιτητικής μέριμνας που ενέκρινε πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο και τα πρόσθετα περίπου 26 εκ. ευρώ για έργα σχολικής υποδομής που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης, τότε η αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2009 κυμαίνεται στο 16%, αποδεικνύοντας με τον πιο σαφή τρόπο το υψηλό ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τα προγράμματα του Υπουργείου.
Νέοι θεσμοί που μεταρρυθμίζουν την Παιδεία
· Δημιουργήθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αποστολή του οποίου είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας και η συνεχής επιστημονική αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.
· Διορίστηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης έτσι ώστε η εκπαιδευτική πολιτική να διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης και όχι μέσα από τον «παιδαγωγικό εμπειρισμό» που επικρατούσε μέχρι σήμερα.
· Συστάθηκε Επιστημονική Επιτροπή, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γιώργο Τσιάκαλο, η οποία εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο με στόχο να τεθούν οι βάσεις για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δεδομένων και στις ανάγκες του 21ου αιώνα, που τον χαρακτηρίζει η ραγδαία και διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες του Ελληνισμού, με τη βοήθεια των οποίων θέλουμε να οδηγήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην κορυφή.
· Ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την επιμόρφωση μεντόρων και νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, στο οποίο συμμετέχουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά περίπου 350 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
· Ολοκληρώθηκε η πρόταση του Υπουργείου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, η οποία θα παραδοθεί σε λίγες μέρες στους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός, με βάση διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης που θεσμοθετήθηκε το 1976 και εφαρμόζεται έκτοτε χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις.
Μέτρα που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία των σχολείων
· Μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα στους 25 στην Προδημοτική, τη Δ’ Δημοτικού και Β’ Γυμνασίου.
· Οργανώθηκαν, για πρώτη φορά, τμήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από αλλόγλωσσους μαθητές στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.
· Επεκτάθηκε και στηρίχθηκε με νέα μέτρα ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για την απάμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.
· Ετοιμάστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.
· Αναβαθμίστηκαν οι παιχνιδότοποι των δημόσιων Νηπιαγωγείων.
· Αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε ο εξοπλισμός των ειδικών σχολείων και των ειδικών μονάδων ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά.· Αναβαθμίστηκε η υλικοτεχνική υποδομή των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων.
· Επεκτάθηκε ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου, ο οποίος λειτουργεί σήμερα σε εννέα Δήμους (από τέσσερις).
· Προχώρησε η επέκταση του προαιρετικού ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
· Προχώρησε η επέκταση της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Βιολογίας, Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Ενιαίο Λύκειο.
· Προχώρησε η επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στην Α’ Γυμνασίου.· Επιταχύνεται η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής μέσα από τη σημαντική αύξηση των δαπανών για την ανέγερση και την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων από 68,3 εκ. ευρώ το 2008 στα 101,5 εκ. ευρώ το 2009 (αύξηση δαπανών κατά 48%).

Τροχοπέδη στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

Τροχοπέδη για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης αποτελεί το σταύρωμα των κονδυλιών από την πλειοψηφία των κομμάτων στη βουλή, όλα πλην του ΑΚΕΛ, αλλά και η υπόσκαψη των προσώπων που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για τις αλλαγές στην παιδεία. Ούτε τα λειτουργικά έξοδα των ακαδημαϊκών που έχουν έρθει στην Κύπρο για να ενισχύσουν τη προσπάθεια για δημιουργία νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων δεν μπορεί να καλύψει το Υπουργείο Παιδείας, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα κονδύλια της μεταρρύθμισης είναι σταυρωμένα.

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της εφημερίδας ΧΑΡΑΥΓΗ

Συνέντευξη Yπουργού Παιδείας στην Εφημερίδα Χαραυγή

 • Για πρώτη φορά υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική στο θέμα της νεανικής παραβατικότητας
 • Τα σχολεία μας δεν είναι "πεδία μάχης"
 • Μέσα από τις αποχές ΠΟΕΔ, ΟΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ επισήμαναν μιαν πραγματικότητα : Ότι αργήσαμε ως πολιτεία να πάρουμε συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα για την νεανική παραβατικότητα.

Αυτά και άλλα πολλά δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σε συνέντευξή του που παραχώρησε στην εδημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ. Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη.

Ανακοίνωση ΠΟΕΔ για τις Εξοχικές Κατοικίες στις Πλάτρες

Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ
κατά τα 15-νθήμερα των Χριστουγέννων και του Πάσχα


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πρακτική της υποβολής γραπτών αιτήσεων για κράτηση κατοικίας, με το σύστημα τακτών ημερών (4-ήμερα, 5-νθήμερα κτλ.) στα Εξοχικά της Οργάνωσης, για την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε σκοπό και ότι, αντίθετα, δυσκολεύει τη διάθεση των κατοικιών στους συναδέλφους που θα επιθυμούσαν να τις χρησιμοποιήσουν για μικρότερα χρονικά διαστήματα.

Για το λόγο αυτό, από φέτος, η διάθεση των εξοχικών κατοικιών, για τις πιο πάνω περιόδους, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και για τα Σαββατοκυρίακα της χειμερινής περιόδου, δηλαδή με τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία με το γραφείο ΠΟΕΔ (υπόψη κας Μάρως Σοφοκλέους, τηλ. 22817594, από 8 – 1.30 το πρωί καθημερινά και από 3 - 5 τα απογεύματα Δευτέρας και Τρίτης).

Δικαίωμα πρόσβασης στους προσωπικούς φακέλους των εκπαιδευτικών

"Μετά και τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 13 /02 /09, μετά από αίτημα του ΥΠΠ, φαίνεται ότι το κοινό αίτημα ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ που αφορά το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για πρόσβαση στο προσωπικό του φάκελο, βαίνει προς οριστική επίλυση. Ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε στο ερώτημα του ΥΠΠ ότι κάθε Εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό/υπηρεσιακό φάκελό του. Μετά από τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα το δικαίωμα πρόσβασης στους προσωπικούς μας φακέλους θεωρείται πλέον κατοχυρωμένο. "
Αυτά αναφέρει περιληπτικά η ΟΕΛΜΕΚ σε ανακοίνωσή της με ημερομηνία 31/3/09.

Αντιδράσεις των Οργανώσεων των Κρατικών Υπαλλήλων στην τροποποίηση του Νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Κρατικών υπαλλήλων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου και Σύνδεσμος Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και η ΕΤΥΚ και η ΠΟΑΣ, σε σημερινή τακτική τους σύσκεψη μελέτησαν την κατάσταση που δημιουργείται σε βάρος των μελών τους, μετά τη ψήφιση της τελευταίας τροποποίησης του Νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που καταργεί το δικαίωμα των κρατικών υπαλλήλων σε ανεργιακό επίδομα και εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους γιατί οι πλήρως τεκμηριωμένες θέσεις τους αγνοήθηκαν από τη Βουλή στην ψήφιση της
τροποποίησης του Νόμου.

Επανατονίζεται ότι η στέρηση του επιδόματος από τους κρατικούς υπαλλήλους επιτείνει την άνιση μεταχείρισή τους, γιατί τα οφέλη τους δεν βρίσκονται σε ισοζύγιο με τις εισφορές τους, γεγονός που τεκμηριώνεται απόλυτα από τα στοιχεία εισφορών και ωφελημάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι Οργανώσεις αποφάσισαν συγκεκριμένα μέτρα αντίδρασης για αποκατάσταση ισότιμης μεταχείρισης των μελών τους. Για το σκοπό αυτό οι Οργανώσεις θα ενεργοποιηθούν τόσο προς την πλευρά της Κυβέρνησης όσο και προς τα πολιτικά κόμματα.
31/3/2009

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Ηγεσία της ΑΛΛΑΓΗΣ εναντίον του Γ. Τσιάκαλου , ζήτημα τακτικής.

Η ηγεσία της κίνησης καθηγητών ΑΛΛΑΓΗ με μια ανακοίνωση που βρίθει αιχμών και χαρακτηρίζεται από προκλητικότητα σχολιάζει τα όσα είπε ο κ.Γιώργος Τσιάκαλος σε σχέση με την απεξάρτηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου από αυτό της Ελλάδας. Δεν ήμουν παρών στο συνέδριο για να μαρτυρήσω τι ειπώθηκε και τι όχι , θέλω όμως να σχολιάσω ακριβώς το ύφος της ανακοίνωσης το οποίο φανερώνει μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια να πληγεί , προσωπικά πλέον, ο πρόεδρος της Επιτροπής για τη διαμόρφωση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην Κύπρο , κ. Γιώργος Τσιάκαλος .

Η ηγεσία της ΑΛΛΑΓΗΣ έχει ξεδιπλώσει πρόσφατα συγκεκριμένη τεχνική διείσδυσης του λόγου της στο πολιτικό σκηνικό . Αυτή η τεχνική δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση οποιασδήποτε άποψης δεν τους βρίσκει σύμφωνους όχι με αντιπαράθεση επί της ουσίας αλλά με ανάδειξη υποτιθέμενων εχθρών και κινδύνων ώστε να τονίζεται η δική τους ακραιφνής ελληνικότητα , να τονίζεται η δική της –και μόνο δική της- ευαισθησία σε ότι έχει σχέση με τον ελληνισμό . Ο κ. Τσιάκαλος παρουσιάζεται τώρα ως ένας ψεύτης – που ξεσήκωσε μάλιστα και τεχνικές φασιστικών προδιαγραφών . Γράφουν χαρακτηριστικά «διαστρέφει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια, που θα ζήλευαν και κάποιοι στη Γερμανία της δεκαετίας 1935-1945. »

Επί της ουσίας , μήπως δε γνωρίζουν ότι αμέσως μετά τη σύσταση της Επιτροπής για τη Διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στην Κύπρο σε παρόμοια πράξη προέβη και το ελληνικό αρμόδιο υπουργείο ώστε να γίνει και στην Ελλάδα αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων ; Μήπως δε γνωρίζουν ότι αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες ; Είναι κολάσιμο να διατυπώνει έστω κάποιος την άποψη ότι θα πρέπει να απεξαρτηθεί εκπαιδευτικά η Κύπρος από την Ελλάδα ; Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν περισσότερα δομικά ή και άλλα προβλήματα από ότι στο κυπριακό ; Μήπως θα ήταν μια καλή κίνηση ταύτισης με τους Ελλαδίτες συναδέλφους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουμε και το δικό μας μισθολόγιο με το δικό τους ; Μήπως θα ήταν ακόμα καλά να αντιγράψουμε- για ακόμα περισσότερη ταύτιση- και τα αρχιτεκτονικά σχέδια των ελλαδικών σχολείων ; Μήπως θα ήταν τελικά ωφέλιμο να εξηγήσει ο καθένας τι εννοεί λέγοντας εξάρτηση και απεξάρτηση ;

Πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας σε όλους τους τομείς – και στον εκπαιδευτικό - ήταν και είναι και σήμερα δεδομένη . Αυτή η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω προς όφελος όλων . Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε ήδη στην Κύπρο προϋποθέτει όραμα και σκληρή δουλειά . Δυστυχώς τέτοιες και άλλες ανακοινώσεις ,όπως αυτή που σχολιάζουμε, φανερώνουν διάθεση για προβολή προσκομμάτων και πρόκληση αχρείαστης έντασης .Είναι καθαρό ότι κάποιοι έχουν δυστυχώς επιλέξει το δρόμο των προσωπικών επιθέσεων , κι ας λένε ότι δεν το επιδιώκουν . Τους καλούμε να μείνουν στο πεδίο των επιχειρημάτων , στο πεδίο της δημιουργίας και όχι της άρνησης.

Γιώργος Σ. Γεωργίου
Εκπαιδευτικός

Έκκληση για αποδέσμευση κονδυλίων

Δημιουργήθηκαν προβλήματα στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
Εκκληση για αποδέσμευση των κονδυλίων για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απηύθυνε ο Υπεύθυνος Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης προς τα κόμματα που σταύρωσαν τα συγκεκριμένα κονδύλια. Οπως ανέφερε ο Γ. Λουκαΐδης, το σταύρωμα των κονδυλίων έχει δημιουργήσει διάφορες επιπλοκές στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αφορούν κυρίως την καθυστέρηση του έργου των επιτροπών για τα αναλυτικά προγράμματα, αλλά και την αδυναμία του Υπουργείου Παιδείας να πληρώσει μεγάλες ομάδες εργαζομένων όπως τους εργαζόμενους στο ολοήμερο σχολείο με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίδραση και αναβρασμός.
Ο Γ. Λουκαΐδης συναντήθηκε χθες με την Παγκύπρια Συντονιστική των Μαθητών (ΠΣΕΜ) όπου συζήτησαν κυρίως τα ζητήματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και της νεανικής παραβατικότητας. Ο Υπεύθυνος Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ τόνισε πως υπάρχει κοινή αντίληψη ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κινείται με ταχείς ρυθμούς, αναφέροντας χειροπιαστά παραδείγματα υλοποίησης της μεταρρύθμισης στη μέση εκπαίδευση όπως η δουλειά των επιτροπών για εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων, ο θεσμός του σχολικού λεωφορείου, η επιχορήγηση για αγορά υπολογιστή στους μαθητές της Β Γυμνασίου, η μείωση των μαθητών ανά τμήμα, η δημιουργία προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κ. α. Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά νεανικής παραβατικότητας, ο Γ. Λουκαΐδης ανέφερε πως δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να δίνεται η εικόνα ότι τα σχολεία μας είναι χώροι παραγωγής εγκληματικής συμπεριφοράς. «Δυστυχώς δίνεται υπερπροβολή στα κρούσματα παραβατικότητας, αλλά το ίδιο δε συμβαίνει για τα επιτεύγματα του δημόσιου σχολείου», τόνισε, προσθέτοντας πως δίνεται μια αρνητική εικόνα που αδικεί το δημόσιο σχολείο. Επεσήμανε πως η νεανική παραβατικότητα είναι κοινωνικό πρόβλημα που δυστυχώς μεταφέρεται στα σχολεία, «αλλά υπάρχει και η κοινή πεποίθηση ότι το σχολείο δεν είναι καταδικασμένο απλώς να παράγει και να αναπαράγει κοινωνικά φαινόμενα, αλλά μπορεί μέσα από εκσυγχρονιστικές αλλαγές να απαμβλύνει το πρόβλημα», σημείωσε. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων, η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας που αποτελεί γενεσιουργό αιτία για τη μαθητική παραβατικότητα, αλλά και επι μέρους εξειδικευμένα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί μέσα από ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό και ξεκίνησαν ηδη να υλοποιούνται. Ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ Πέτρος Κούκος εξέφρασε την ικανοποίηση των μαθητών για τις θέσεις του ΑΚΕΛ και χαιρέτισε όλα τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε σχέση με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τη βία στα σχολεία. «Εμείς ως ΠΣΕΜ ζητούμε να προχωρήσει η υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης», ανέφερε ο Π. Κούκος, ενω αναφερόμενος στη νεανική παραβατικότητα τόνισε ότι είναι λάθος να λέμε πως δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά είναι και λάθος να λέμε ότι το δημόσιο σχολείο καταρρέει και δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. «Η συνολική εικόνα των μαθητών δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ», κατέληξε

Στην απ'έξω οι δάσκαλοι της Ειδικής Εκπαίδευσης

Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της Βουλής : "Αποδίδει ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας για την κωλυσιεργία που παρατηρείται στις τροποποιήσεις στα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού"

Υπουργός Παιδείας : " Η Ad Hoc Επιτροπή που διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και η ΠΟΕΔ κατέθεσαν τις απόψεις τους. Το Υπουργείο ετοίμασε προσχέδιο και αναμένεται η συζήτησή του στην Μικτή Επιτροπή Προσωπικού. Ακολούθως θα τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας και θα κατατεθεί στη βουλή"

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσιέυμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Ειδική Εκπαίδευση : Ζητά Σχέδια Υπηρεσίας, Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Συνέντευξη Yπουργού Παιδείας στο Περιοδικό Down Town

"Κάποιοι με είδαν σαν σάκο του μποξ"

"Δεν με ενδιαφέρει η δημοτικότητά μου αλλά το μέλλον των παιδιών μας"

"Εκείνοι που δεν θα ήθελαν να δουν την Κύπρο ν' αλλάζει και να εκσυγχρονίζεται, προφανώς θα ήταν ευτυχείς να έβλεπαν εμένα ή την ίδια την κυβέρνηση εκτός εξουσίας"

Αυτά και άλλα πολλά αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δημοσίευσε το περιοδικό Down Town, την περασμένη Κυριακή 29/03/2009.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Αντρέα Δημητρίου.

Πώς γράφεται τελικά η ιστορία;

Το τελευταίο διάστημα έχω μπερδευτεί από πομπώδεις δηλώσεις διαφόρων αυτοαποκαλούμενων εθνοπατέρων που έχουν βγει από τη ναφθαλίνη και προσπαθούν να νουθετήσουν τις επιτροπές για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, για το πώς γράφεται η ιστορία. Έχει δηλώσει πρόσφατα η πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κλαίρη Αγγελίδου, πως η ιστορία γράφεται με αίμα για να συμπληρώσει και ο Αρχιεπίσκοπος πως η ιστορία δε γράφεται σε κλειστά γραφεία.

Μόλις είχα ακούσει αυτές τις δηλώσεις που περιείχαν «αίμα» και το κοινό να αποδέχεται με ενθουσιασμό αυτά που άκουε, θορυβήθηκα και κοίταξα αμέσως το ημερολόγιο τοίχου. Έγραφε «Μάρτιος του 2009»... Τότε, κατάλαβα πως η κ. Αγγελίδου και ο Αρχιεπίσκοπος «ξέχασαν» να γυρίσουν το δικό τους ημερολόγιο μπροστά. Είχαν μείνει με ημερολόγια τοίχου περασμένων εποχών, που οι διάφοροι επιτήδειοι έκοβαν και έραβαν την ιστορία στα μέτρα τους, ενθουσίαζαν το ανώνυμο πλήθος, το οποίο θυσιαζόταν, κι έρχονταν αυτοί μετά, παίρνοντας τη δόξα, να καταθέτουν μια φορά το χρόνο στεφάνι στο μνημείο τους.

Αφήστε κ. Αγγελίδου τη νέα γενιά να γράψει την ιστορία χωρίς αίμα. Αφουγκραστείτε κ. Αγγελίδου τα νέα παιδιά που δε θέλουν να χύσουν άλλο αίμα. Ζητούν να ζήσουν ειρηνικά, να χαρούν τη ζωή τους, να γελάσουν, να ερωτευτούν. Μη μας γυρνάτε σε εποχές μεσαίωνα για την εκπαίδευση, όπως ήταν η περίοδος που διατελέσατε υπουργός.

Η ιστορία είναι ένας ατέλειωτος διάλογος ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν. Κάθε κοινωνία, σε κάθε εποχή, οφείλει να επαναδιατυπώνει την ιστορία της για το παρελθόν. Η ιστορία δεν είναι στατική, γι΄ αυτό τα γεγονότα πρέπει να επανεξετάζονται διαρκώς. Κάθε εποχή επινοεί διανοητικά την αναπαράστασή της για το ιστορικό παρελθόν. Το ίδιο κάνατε κι εσείς στη δική σας εποχή. Επιλεκτικά ρίξατε στη λήθη την περίοδο 1963-74, το σκοτεινό ρόλο της Εκκλησίας στις διάφορες εποχές, όπως ήταν ο ρόλος της στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και καταστήσατε μυθικές, μάχες και περιόδους, όπως την περίοδο 1955-59, λες και ήταν ξεκομμένες από το ρου της ιστορίας.

Το παρελθόν μπορεί να αποτελεί μια κατασκευή, αλλά συγχρόνως αποτελεί και μια συνεχή επανερμηνεία. διότι υφίσταται ένα μέλλον που συνιστά αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας. Το μέλλον αυτό, κ. Αγγελίδου, θα γεννηθεί από τους καρπούς ενός παρόντος που οφείλει να εξασφαλίζει μια επιβίωση για τις γενιές που έπονται. Οι καρποί αυτοί του παρόντος πρέπει να διαπνέονται από αντιλήψεις που οδηγούν σε ειρηνικές καταστάσεις κι όχι σε καταστάσεις εμποτισμένες με «αίματα», όπως έχετε δηλώσει.

Όσο απομακρυσμένα κι αν φαίνονται τα γεγονότα μιας ιστορίας, όσο κομμένα κι επιλεκτικά ραμμένα στα μέτρα κάποιων έχουν γραφτεί, χωρίς να δίνεται η ερμηνεία τους, η ιστορία πρέπει να είναι σύγχρονη. Η ιστορία πρέπει να αναφέρεται στην πραγματικότητα, στις παρούσες ανάγκες και στις παρούσες καταστάσεις στο πλαίσιο των οποίων έχουν αντίκτυπο εκείνα τα γεγονότα. Και οι παρούσες ανάγκες της νέας γενιάς είναι η επιβίωση μέσα σε ειρηνικές συνθήκες και όχι να επανέλθουμε σε καταστάσεις φανατισμού, που εξυπακούουν και το χύσιμο αίματος.

Δεν μπορείτε κ. Αγγελίδου να φανατίζεται τους νέους, λέγοντας πως η ιστορία γράφεται με αίμα. Διότι έχετε αποσιωπήσει κι άλλες «ιστορίες», οι οποίες έχουν γραφτεί κι αυτές με αίμα, ελληνοκυπριακό ή τουρκοκυπριακό. Αφουγκραστείτε, λοιπόν, τους νέους που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, διότι δίπλα μας στέκεται ο βασιλιάς Ονήσιλος, βγαλμένος από την ιστορία και το θρύλο ολοζώντανος. Κρατά στο χέρι του ένα καύκαλο – το δικό του κρανίο – γεμάτο μέλισσες. Τριάντα πέντε χρόνια στέλλει ο Ονήσιλος τις μέλισσες του, να σας κεντρίσουν, να σας ξυπνήσουν, να σας φέρουν ένα μήνυμα: «Η νέα γενιά αναζητεί την ειρήνη. Θέλει να γελάσει, να μεγαλουργήσει». Τριάντα πέντε χιλιάδες μέλισσες έστειλε μέχρι σήμερα ο Ονήσιλος κι όλες ψοφήσανε πάνω στο παχύ σας δέρμα, χωρίς τίποτα να νιώσετε. Έχετε μείνει κολλημένοι στο παρελθόν και μπορεί κάποτε να είναι πλέον αργά. Θα χάσουμε κι αυτά που διεκδικούμε ή ακόμα και το πιο ακραίο, μπορεί το ποδοβολητό των βαρβάρων να φτάσει στη Λάρνακα και στην Πάφο. Και τότε ο Ονήσιλος θα αρπάξει το καύκαλό του και θα το θρυμματίσει πάνω στο κεφάλι σας. Θα πέσετε άδοξοι, άθλιοι, καταραμένοι από τον Ονήσιλο και την ίδια την ιστορία. Και η ιστορία αυτά θα τα καταγράψει... Δε θα τα αποσιωπήσει...


Μάριος Στυλιανού
Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρνακας