Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Διαγωνισμός Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου με θέμα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού»

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου με θέμα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού» που λήγει στις 2 Ιουλίου 2010.


Όροι Συμμετοχής στο διαγωνισμό:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οποιαδήποτε πρόσωπα ιδιαίτερα: α) οι εκπαιδευτικοί δημόσιας και ιδιωτικής Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης, Τεχνικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης και β) θεατρικοί συγγραφείς.

2. Συμμετοχές γίνονται δεκτές από άτομα ή ομάδες ατόμων.

3. Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει:

• να είναι γραμμένα στα Ελληνικά και σε γλώσσα κατανοητή και φιλική από παιδιά

• το θέμα να σχετίζεται άμεσα με τα δικαιώματα του παιδιού και να αντανακλά τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

• ο αριθμός των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στην υπόθεση του σεναρίου να μην υπερβαίνει τα 10

• η διάρκειά του σε περίπτωση που ανεβαστεί σε παράσταση να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά,

• να είναι δακτυλογραφημένο σε 35 περίπου αριθμημένες σελίδες Α4 στην μια πλευρά της κόλλας (μέγεθος γραμμάτων 12, Arial, διάστημα γραμμών 1,5)4. Εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν έργο στο διαγωνισμό μπορούν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο έργο στα πλαίσια ενδοσχολικών εορτών ή άλλων δραστηριοτήτων.5. Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετέχει με υποβολή ενός μόνο έργου το οποίο να μην έχει υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό και να μην έχει ξαναπαιχτεί (εξαιρούνται οι ενδοσχολικές γιορτές).

6. Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο όπου εξωτερικά να αναγράφεται το ψευδώνυμο του/των συγγραφέα/ων. Εντός του φακέλου θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα αντίγραφα των πιο κάτω:

α) σύντομη ανάλυση από τον/τους συγγραφέα/εις όπου επεξηγείται η σύνδεση της υπόθεσης του σεναρίου με το γενικό θέμα του διαγωνισμού «Τα Δικαιώματα του Παιδιού»,

β) περίληψη της υπόθεσης του σεναρίου,

γ) θεατρικό σενάριο,

δ) περιγραφή των χαρακτήρων που συμμετέχουν στο έργο

ε) ένας δεύτερος μικρότερος κλειστός φάκελος στον οποίο επίσης εξωτερικά να αναγράφεται το ψευδώνυμο. Μέσα στο δεύτερο κλειστό φάκελο θα πρέπει να βρίσκονται τα πραγματικά στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τηλέφωνο και διεύθυνση).

Αξιολόγηση και άλλες πληροφορίες:

1. Η τελική αξιολόγηση των έργων θα ανατεθεί σε επιτροπή που θα συσταθεί από την Επίτροπο. Στην επιτροπή αξιολόγησης θα συμμετέχουν και παιδιά.

2. Οι συγγραφείς των τριών πρώτων έργων που θα διακριθούν θα πάρουν τιμητική πλακέτα και χρηματικά έπαθλα αξίας €500 (Α’ βραβείο), €300 (Β’ βραβείο) και €200 (Γ’ βραβείο). Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί τιμητικό δίπλωμα.

3. Οι απονομές θα γίνουν το βράδυ της επετειακής εκδήλωσης στις 20 Νοεμβρίου 2010. Τα έργα που θα διακριθούν θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

4. Όσα έργα υποβληθούν δυνατό να αξιοποιηθούν από την Επίτροπο για δράσεις που προάγουν την ευαισθητοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης τους σε βιβλίο ή σε οποιαδήποτε άλλη έντυπη μορφή καθώς και παρουσίασης θεατρικής παράστασης από οποιοδήποτε σχήμα, χωρίς οποιαδήποτε άλλη έγκριση ή χρηματική αμοιβή στον/στους συγγραφέα/είς. Οποιαδήποτε αξιοποίηση θα γίνεται με αναφορά στο όνομα του/των συγγραφέα/ων και μετά από ενημέρωσή του/τους.

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010, ώρα 2:00μ.μ. στα Γραφεία της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στη διεύθυνση: Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος όροφος, 1496, Λευκωσία.

Όσα έργα σταλούν ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου όχι αργότερα από τις 2 Ιουλίου 2010.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 22 873200 ή 22 873174

Ποιό X-Factor και ταλέντα; Κύπρος έχεις...πατέντα

Η θεατρική Ομάδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ" παρουσιάζει την πρώτη της  σατιρικη επιθεώρηση με τίτλο "Ποιό X-Factor και ταλέντα; Κύπρος έχεις...πατέντα"

την Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό.Τιμή Εισόδου : 5 Ευρώ

Εισιτήρια :

Σωκράτης Πουλής 99549964
Αγγέλα Σαββίδου 99515954
Σόφη Καμένου 99580630
Λάμπρος Στεφάνου 99310517

Με τη στήριξη της
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Εκπαιδευτικό Υλικό για την 1η Μαΐου

Παρουσίαση για την 1η Μαϊου

Αιτήσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για παραχώρηση υπηρεσιών στις Κεντρικές Φυλακές στη Λευκωσία

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς για παραχώρηση των υπηρεσιών τους στις Κεντρικές Φυλακές στη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ιδιόχειρες αιτήσεις στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010.

Πρόκειται για μία (1) θέση η οποία αφορά εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η παραχώρηση υπηρεσιών θα γίνει σε πλήρη βάση (5/5) για περίοδο ενός σχολικού έτους. Το ωράριο εργασίας θα είναι το ίδιο με το ωράριο των δημοτικών σχολείων.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων, με υπηρεσία πέντε χρόνων τουλάχιστον σε μόνιμη θέση. Δυνατό να προτιμηθεί εκπαιδευτικός με δίπλωμα ή πτυχίο Ψυχολογίας.

Η περίοδος υπηρεσίας στα πιο πάνω σχολεία θα θεωρείται υπηρεσία στη θέση που κατέχει ο εκπαιδευτικός. Θα αναγνωρίζεται, επίσης, για σκοπούς σύνταξης, μισθολογικών προσαυξήσεων και προαγωγής.

Γραφείο Τύπου και Δημοσιότητας
29 Απριλίου 2010
ΝΠ 27/

Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιμορφωτικά μαθήματα από το Διεθνές Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Φέρουμε σε γνώση σας ότι το Διεθνές Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος θα οργανώσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, επιμορφωτικά μαθήματα για φιλολόγους/καθηγητές και για δασκάλους που ασχολούνται με το θέατρο στην Εκπαίδευση.

Τα μαθήματα θα λάβουν χώρα στην Πόλη Χρυσοχούς, από 20 Ιουλίου μέχρι 10 Αυγούστου, 2010, για δασκάλους. Έχουν παραχωρηθεί 10 υποτροφίες για μέλη της ΠΟΕΔ.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, με επιστολή του προς την Οργάνωση, μας πληροφορεί, σχετικά, ότι προσφέρει σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης δέκα (10) υποτροφίες που καλύπτουν δίδακτρα, διαμονή και διατροφή για τρεις (3) εβδομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Διεθνές Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

τηλ. 99419579, φαξ 26332556
e-mail : ccoiti2@cytanet.com.cy
website : www.ancientgreekdramainstitute-cyprus.org

προς το οποίο και θα πρέπει να υποβάλουν, εξάλλου, πριν από τις 20 Μαϊου, 2010, κατάλληλα συμπληρωμένη, τη σχετική αίτηση που ακολουθεί.

Αίτηση

Πολιτικά δικαιώματα Εκπαιδευτικών - Επιστολή ΠΟΕΔ

Έντιμοι Κύριοι,


Αναφορικά με το θέμα της παραχώρησης δικαιώματος στους εκπαιδευτικούς και γενικότερα στους δημόσους υπαλλήλους για υποβολή υποψηφιότητας ως πρόεδροι ή μέλη κοινοτικών συμβουλίων ή δημοτικών συμβουλίων θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1. Η ΠΟΕΔ πιστεύει πως η υφιστάμενη κατάσταση και πρακτική γύρω από τα πολιτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών δεν αρμόζει σε μια δημοκρατική χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε αναχρονισμό και οπισθοδρόμηση για ένα κράτος δικαίου να αποκλείει ουσιαστικά από τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσης στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα υπόλοιπα αιρετά σώματα, τον εκπαιδευτικό κόσμο και γενικότερα τους δημόσιους υπαλλήλους.

2. Θέση μας είναι πως οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλά να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και δεν μπορεί να μετατρέπονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας μέσα στην ίδια τη χώρα τους. Όταν αλλοδαποί παίρνουν την κυπριακή υπηκοότητα και έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα είναι για μας αδιανόητο να μη συμβαίνει το ίδιο και με τους εκπαιδευτικούς μας.

3. Οι εκπαιδευτικοί, και γενικότερα οι δημόσιοι και ημικρατικοί υπάλληλοι, θα πρέπει να μπορούν να εκλέγονται στο αξίωμα του κοινοτάρχη, κοινοτικού συμβούλου και δημοτικού συμβούλου διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση και την εργασία τους στην εκπαίδευση.

4. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να μπορούν να εκλέγονται σε θέση δημάρχου ή βουλευτή και να τους παραχωρείται εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές (για λόγους δημοσίου συμφέροντος) για το διάστημα που θα εκτελούν τα καθήκοντα στα οποία εκλέχθηκαν. Με τη λήξη της θητείας τους στο δημαρχιακό ή βουλευτικό αξίωμα να δικαιούνται επιστροφή στην εκπαίδευση.

Η υπηρεσία τους στο δημαρχιακό/βουλευτικό αξίωμα να αναγνωρίζεται ως υπηρεσία στην εκπαίδευση και στη θέση που κατείχαν όταν είχαν πάρει τη σχετική εκπαιδευτική άδεια. Αυτή η πρακτική ακολουθείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνουμε πως η ΠΟΕΔ θεωρεί προσβολή προς τα μέλη της τη συνεχιζόμενη άρνηση της πολιτικής ηγεσίας του τόπου να μην τους αναγνωρίζει πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Επιπλέον είναι για μας αναχρονισμός να χρειάζεται κάθε φορά να αναπτύσσουμε σχετικά επιχειρήματα για θέματα που στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες είναι αυτονόητα.

Ως Εκπαιδευτικοί με ιδιαίτερες ευαισθησίες σε σχέση με την εξασφάλιση απρόσκοπτης δυνατότητας στα μέλη μας, για προσφορά στα κοινά του τόπου, αναμένουμε, όπως αντικρίσετε επιτέλους θετικά τις πιο πάνω θέσεις μας και προχωρήσετε στις απαραίτητες αλλαγές, έτσι που να μη νιώθουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας στον ίδιο τον τόπο μας.

Σας ευχαριστούμε
Δημήτρης Μικελλίδης Κων/νος Κωνσταντίνου
Πρόεδρος Γ. Γραμματέας

"ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ" - Διαβάστε τον "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ" σε ηλεκτρονική μορφή

"ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ"  "Περιοδικός διάλογος με τους εκπαιδευτικούς"

Εκδίδεται από την Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

(Απρίλιος 2010)


Α' μέρος (σελ. 1-8)
Β΄ μέρος (σελ. 9-16)

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

"Ο Σπανός τζιαι οι σαράντα δράτζιοι"- παραστάσεις στη Λευκωσία, 2 Μαΐου

Η θεατρική ομάδα "ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ" ΠΟΕΔ Λευκωσίας θα παρουσιάσει την πετυχημένη παράσταση "Ο ΣΠΑΝΟΣ ΤΖΙΑΙ ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΡΑΤΖΙΟΙ" την Κυριακή 2 Μαϊου στον Κινηματογράφο ΠΑΛΛΑΣ στη Λευκωσία στις 11:00 π.μ και στις 3:00 μ.μ. Η παράσταση είναι μια προσφορά του Δήμου Λευκωσίας προς τους μαθητές και τους δημότες του.


Είσοδος ελεύθερη.

Κρατήσεις : 99431467

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, κατά την επόμενη σχολική χρονιά, 2010/2011, θα υπάρξουν εκπαιδευτικές ανάγκες για τα κατεχόμενα σχολεία του Ριζοκαρπάσου στις πιο κάτω ειδικότητες:

ΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


  • Δάσκαλοι
  • Νηπιαγωγοί
  • Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Λογοθεραπεία)
  • Eιδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικών μαθησιακών, νοητικών, λειτουργικών και προσαρμοστικών δυσκολιών
Τονίζεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους κατέχουν μόνιμη θέση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Σημειώνεται, επίσης, ότι σε ορισμένες ειδικότητες τυχόν έκτακτος διορισμός δυνατόν να είναι για μερική απασχόληση.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με ιδιόχειρη επιστολή στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010.

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Εκδήλωση προς τιμήν των Αφυπηρετούντων Εκπαιδευτικών 2009-2010 Λευκωσίας

Τα Επαρχιακά Γραφεία ΠΟΕΔ Λευκωσίας, Μόρφου και Κερύνειας διοργανώνουν και φέτος την καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών που αφυπηρετούν τη σχολική χρονιά 2009-2010.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Μαΐου 2010 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, ώρα 19:30. Η εκδήλωση περιλαμβάνει σύντομους χαιρετισμούς, αντιφώνηση από αφυπηρετούντες εκπαιδευτικούς, απονομή αναμνηστικού δώρου, καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δεξίωση.


Οι εκπαιδευτικοί που αφυπηρετούν και θα τιμηθούν στην εκδήλωση είναι :

Ολόκληρη η Ανακοίνωση των Επαρχιακών Γραφέίων ΠΟΕΔ Λευκωσίας - Μόρφου - Κερύνειας
Αφίσσα Εκδήλωσης
Δήλωση Συμμετοχής

Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

* Προβολή της Ταινίας “Όνειρα σε Άλλη Γλώσσα” για τα σχολεία Φανερωμένης

Η ταινία θα προβληθεί στις 28 και 29 Απριλίου στο Πάνθεον στη Λευκωσία, στις 19:45“Δε ξεχνώ λένε ακόμη τα μαθητικά τετράδια, αλλά για τους σημερινούς μαθητές της Φανερωμένης αυτό σημαίνει άλλα πράγματα . Αυτοί πασχίζουν τώρα να ζήσουν σε μια νέα χώρα την Κύπρο και πολλοί απ’ αυτούς δεν ξεχνούν τις δικές τους χώρες.


Σκηνικά πολέμων, διωγμοί φτώχεια τους έφεραν εδώ σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, σε αυτό το νησί. Ποιος άνεμος τους έφερε εδώ; Τύχη καλή, την υποδοχή τους ανέλαβαν δάσκαλοι με καρδιά μικρού παιδιού.

Ο πόλεμος δεν καταστρέφει μόνο τη γη αλλά κάνει τις καρδιές πέτρινες ,τα μάτια τυφλά.

Μετανάστης είναι ο άνθρωπος χωρίς σπίτι, το σπίτι δεν είναι ένα μέρος μα ένα πρόσωπο που σε αναγνωρίζει.

Η μετανάστευση ενσωματώνει την αιχμή της προσωπικής του ελπίδας ως προς το απρόσωπο μέλλον.”
(από το δελτίο τύπου της ταινίας)


Η ταινία θα προβληθεί στις 28 και 29 Απριλίου 2010, στο Πάνθεον στη Λευκωσία, στις 19:45.

Πηγή : www.falies.com

Στην πρώτη θέση των Κυπριακών Εκπαιδευτικών Ιστοσελίδων η www.proodeftikidask.com

Πρώτες οι ιστοσελίδες της Προοδευτικής στην Κύπρο
http://www.proodeftikidask.com/
http://www.proodeftikidask.blogspot.com/

Μέσα σ'ένα χρόνο ζωής, η νέα ιστοσελίδα της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών, http://www.proodeftikidask.com/  σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση στην κατάταξη του http://www.alexa.com/ .

Αναλυτικά η κατάταξη των ιστοσελίδων των παρατάξεων της ΠΟΕΔ στην ΚΥΠΡΟ, βάση στοιχείων του http://www.alexa.com/ :

  1. http://www.proodeftikidask.com/ (Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών) θέση 872 στην ΚΥΠΡΟ και 2,379,685 στην Παγκόσμια Κατάταξη
  2. http://www.proodeftikidask.blogspot.com/ (Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών) θέση 2208 στην ΚΥΠΡΟ και 3,541,063 στην Παγκόσμια Κατάταξη
  3. http://www.ekpedeftikos.com/ (ΠΑΔΕΔ) θέση 3091 στην ΚΥΠΡΟ και 3,698,213 στην Παγκόσμια Κατάταξη
  4. http://www.akida.info/ (ΑΚΙΔΑ) θέση 3108 στην ΚΥΠΡΟ και 3,135,276 στην Παγκόσμια Κατάταξη
  5. http://www.poed.com.cy/ (επίσημη ιστοσελίδα ΠΟΕΔ) θέση 3254 στην ΚΥΠΡΟ και 6,446,287 στην Παγκόσμια Κατάταξη
  6. http://www.diki.org/ (ΔΗΚΙ) θέση 5577 στην ΚΥΠΡΟ και 6,324,976 στην Παγκόσμια Κατάταξη
* Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός τόσο πιο μεγάλη επισκεψιμότητα έχει η ιστοσελίδα. Η επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων μετριέται καθημερινά από το alexa.com και τα στοιχεία που παρουσιάζονται πιο πάνω ισχύουν για το τελευταίο τρίμηνο, δηλαδή (Φλεβάρη, Μάρτη και Απρίλη του 2010)

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους του συναδέλφους και συναδέλφισσες που αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή της Προοδευτικής για ισχυρή παρουσία στον τομέα της ηλεκτρονικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό για τη δική σας καθημερινή ενημέρωση και πληροφόρηση.

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης ότι προτίθεται να προβεί σε διορισμούς με σύμβαση Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Ειδικών Εκπαιδευτικών, για το σχολικό έτος 2010 – 2011. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται να εργαστούν με σύμβαση κατά το σχολικό έτος 2010-2011, να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος:

i. μέχρι τον αριθμό 1000 του πίνακα διοριστέων Δασκάλων
ii. μέχρι τον αριθμό 300 του πίνακα διοριστέων Νηπιαγωγών
iii. μέχρι τον αριθμό 120 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Λογοθεραπείας
iv. μέχρι τον αριθμό 20 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Φυσιοθεραπείας
v. μέχρι τον αριθμό 20 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Εργοθεραπείας
vi. μέχρι τον αριθμό 20 του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών Ειδικής Γυμναστικής
vii. όλοι του πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών για τις ειδικότητες:
- Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών
- Μουσικοθεραπείας
- Τυφλών
- Κωφών

Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου (έντυπο ΕΕΥ.06) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά κατάταξης των
υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν
την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν με σύμβαση.

Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

Οι δάσκαλοι Βαθμολογούν τα βιβλία, πορίσματα Πανελλαδικής Έρευνας

Πηγή : Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Οι δάσκαλοι βαθμολογούν τα βιβλία
Τα πορίσματα πανελλαδικής έρευνας παρουσιάστηκαν στην Κύπρο

Προβληματικό χαρακτηρίζεται το βιβλίο της Γλώσσας της Ε’ Δημοτικού καθώς και της Ιστορίας της Στ’ τάξης

Tα πρώτα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας με θέμα «Εκπαιδευτικοί και σχολικά βιβλία:

Ερευνητικός σχεδιασμός, μεθοδολογίες και συνιστώσες» παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του παγκύπριου εκπαιδευτικού συνεδρίου που πραγματοποίησε η ΠΟΕΔ στις 20 Μαρτίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, παρουσίασε στους δασκάλους της Κύπρου, ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ) Αναστάσιος Εμβαλώτης. Όπως εξήγησε ο ίδιος, αντικείμενο του ερευνητικού εγχειρήματος ήταν η τεκμηρίωση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την υποδοχή και την αξιοποίηση των νέων σχολικών βιβλίων στο δημοτικό σχολείο. Κατά συνέπεια, τόνισε, η συνεισφορά της συγκεκριμένης έρευνας είναι να συμβάλει, με βάση τα εμπειρικά στοιχεία που προσκομίζει, στην τεκμηρίωση του τρόπου υποδοχής και θεώρησης των νέων σχολικών βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς

Οι κοινοί εργατικοί αγώνες Ελληνοκυπρίων - Τουρκοκυπρίων στη νεότερη εποχή

Στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα στην Κύπρο, σε συνθήκες αποικιοκρατίας, άρχισε να αναπτύσσεται η εργατική τάξη λόγω της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης. Η εκμετάλλευση ήταν τεράστια, οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες.


Εκείνη την εποχή εννοείται ότι δεν υπήρχε εργατική νομοθεσία ούτε συντεχνίες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, που να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των εργατών. Οι ώρες εργασίας ήταν πάρα πολλές, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, «γέννημα - βούττημα», τα μεροκάματα ήταν ψίχουλα. Κάποιες φορές η δουλειά συνεχιζόταν ακόμα και το βράδυ.

Όλα αυτά έσπρωξαν τους εργάτες να οργανωθούν σε συντεχνίες με ταξικό χαρακτήρα για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους από την εργοδοτική - αστική τάξη.

Οι τομείς που υπήρχαν τότε και απασχολούσαν εργάτες ήταν μικρές βιοτεχνίες στις πόλεις -δεν υπήρχαν μεγάλα εργοστάσια- όπου δούλευαν λίγοι εργάτες σε κάθε μια. Είχαν αρχίσει επίσης να έρχονται ξένες εταιρείες στο νησί μας και να λειτουργούν τα μεταλλεία. Εκεί δούλευε μεγάλος αριθμός εργατών, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 'Ανθρωποι που κατοικούσαν στην ύπαιθρο και προηγουμένως ήταν αγρότες, αναγκάζονταν να αφήσουν τα χωριά τους, αφού οι τοκογλύφοι τους ξεκλήριζαν. Συγκεντρώνονταν στα μεταλλεία όπου δούλευαν σκληρά, για ένα κομμάτι ψωμί, χωρίς καμιά προστασία ούτε της υγείας, ούτε της ζωής και της ασφάλειάς τους.

Η εκμετάλλευση, η φτώχεια και οι στερήσεις ήταν κοινές για Ε/Κ και Τ/Κ εργάτες.

Στην Κύπρο όμως τότε άρχισαν να εμφανίζονται οι σοσιαλιστικές ιδέες, που είχαν διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Το 1922 ιδρύθηκε το Εργατικό Κόμμα που είχε ως στόχο του να βοηθήσει την εργατική τάξη να συνειδητοποιήσει τις αιτίες της εκμετάλλευσης της και την ανάγκη να αγωνιστεί για την κοινωνική ισότητα και τη δικαιοσύνη.

Έτσι, δημιουργήθηκαν οι πρώτες συντεχνίες, τα σωματεία. Ο στόχος τους ήταν η καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής και της εργασίας των εργατών: τα καλύτερα μεροκάματα, η καθιέρωση του οκταώρου, η θέσπιση εργατικής νομοθεσίας.

Η εργατική τάξη ζητούσε να αναγνωριστεί στην κοινωνία η ύπαρξή της, η αξιοπρέπειά της.

Οι εργοδότες όμως αντέδρασαν με μανία στις διεκδικήσεις των εργατών και στην ίδρυση των συντεχνιών, με απειλές, με διώξεις, με βία, φυλακίσεις και εξορία απεργών.

Στους αγώνες τους οι εργάτες, Ε/Κ και Τ/Κ ήταν αδελφωμένοι. Η πρωτομαγιάτικη προκήρυξη του Εργατικού Κέντρου το 1926 μεταξύ άλλων έλεγε: «Οι πιέσεις των αφεντικών μας, η εκμετάλλευση από τους πλουτοκράτες πρέπει να μας ενώσουνε, Τούρκους και Χριστιανούς. Δε μας χωρίζουνε πια φυλετικά μίση και θρησκευτικοί φανατισμοί. Αφτά ανήκουνε στο παρελθόν. Σήμερα πρέπει όλοι αδελφωμένοι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα που έχουμε στη ζωή... Κανένας Οθωμανός και κανένας Χριστιανός εργάτης δεν πρέπει να λείψει από την αβριανή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. Ζήτω η αδερφοσύνη των Ελλήνων και Τούρκων Εργατών. Ζήτω οι εργάτες όλου του κόσμου.»

Με τους σκληρούς αγώνες τους, με απεργίες, οι εργάτες πέτυχαν σημαντικές κατακτήσεις: Ήταν η περίοδος της Παλμεροκρατίας -της δικτατορίας του 'Αγγλου αποικιοκράτη Πάλμερ, που επιβλήθηκε μετά την εξέγερση των Οκτωβριανών (1931), κατά της εκμετάλλευσης και καταπίεσης, και της άρνησης των 'Αγγλων να δεχτούν το αίτημα της Ένωσης. Μετά την εξέγερση οι 'Αγγλοι επέβαλαν σκληρά μέτρα κατά των εργατών, απαγόρευσαν τη λειτουργία των Συντεχνιών και έθεσαν εκτός νόμου και το Κομουνιστικό Κόμμα Κύπρου.

Οι αγώνες όμως συνεχίστηκαν και το 1932 θεσπίστηκε ο περί συντεχνιών νόμος.

Το 1935, τρία χρόνια αργότερα, οι οργανωμένοι υποδηματοποιοί (Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένιοι), κάνουν απεργία με αιτήματα 30% αύξηση στο μεροκάματο, δεκάωρη εργασία και αναγνώριση της συντεχνίας τους από τους εργοδότες. Μετά από ένα χρόνο (1936) γίνεται απεργία σε δύο μεταλλεία της ΚΜΕ (Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία). Σε αυτή συμμετείχαν Ε/Κ και Τ/Κ εργάτες, στην περιοχή Λεύκας -Μαυροβουνίου και δυστυχώς οι εργοδότες αντάμα με τους αποικιοκράτες την κατέστειλαν με τον αγγλικό στρατό.

Σιγά- σιγά η εργατική τάξη, οι συντεχνίες και οι αγώνες δυνάμωναν. Τον Μάη του 1939, μετά από απεργιακές κινητοποιήσεις των κτιστών στη Λευκωσία, συμφωνήθηκε η πρώτη συλλογική σύμβαση που κατοχύρωσε το οκτάωρο στις οικοδομές.

Οι αγώνες και οι απεργίες συνεχίζονταν, ο αριθμός των συντεχνιών αυξανόταν σημαντικά, οι εργάτες ενώνονταν και όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούσαν την ανάγκη να οργανωθούν, να γραφτούν στις συντεχνίες και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Κάνουν προσπάθειες να ιδρύσουν Κεντρική Παγκύπρια Συνδικαλιστική Οργάνωση. Ιδρύουν το 1941 την ΠΣΕ (Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή).

Εν τω μεταξύ είχε ξεσπάσει το 1939 ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, στη μικρή Κύπρο ήρθε κύμα ανεργίας, τα προβλήματα οξύνθηκαν και οι αγώνες και οι απεργίες συνεχίζονταν.

Μέχρι τότε οι Τουρκοκύπριοι συμμετείχαν στις συντεχνίες μαζί με τους Ελληνοκύπριους, ως μέλη των ίδιων συντεχνιών.

Όμως, από το 1942 άρχισαν να ιδρύονται τουρκοκυπριακές συντεχνίες λόγω του ότι οι κοινές συντεχνίες δεν είχαν δώσει ίσως την απαιτούμενη προσοχή στους Τ/Κ, τις ανάγκες τους, την επικοινωνία μαζί τους στη γλώσσα τους κ.λ.π., αλλά και γιατί είχαν αρχίσει να εμφανίζονται ανάμεσα στους Ε/Κ εθνικιστικές διαφορές.

Το 1943 το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού), που είχε εξελιχθεί σε μια αρκετά υπολογίσιμη δύναμη, κάλεσε τους εργάτες να πάρουν μέρος στον αντιφασιστικό αγώνα. Η έκκληση του ΑΚΕΛ βρήκε ανταπόκριση και στην τ/κ κοινότητα και πολλοί ήταν οι Τ/Κ που υπηρέτησαν στον βρετανικό στρατό μαζί με τους Ε/Κ συναδέλφους τους. Συνολικά 30.000 Κύπριοι πολέμησαν με τον αγγλικό στρατό κατά της φασιστικής απειλής.

Το 1944 δημιουργήθηκαν και οι Νέες Συντεχνίες, που την ίδρυσή τους προώθησε το Κυπριακό Εθνικό Κόμμα και που στα αρχικά τους στάδια περιλάμβαναν και αυτές Τ/Κ εργάτες. Όμως, επειδή οι ίδιες θεωρούσαν τον εαυτό τους ως εθνικές οργανώσεις με ελληνοχριστιανικό προσανατολισμό, η συμμετοχή των Τ/Κ δε διήρκεσε.

Το 1948 οργανώθηκαν μεγάλες δικοινοτικές απεργίες των μεταλλωρύχων και των οικοδόμων. Υπήρξε βίαιη αντίδραση σ΄ αυτές , η αστυνομία των 'Αγγλων αποικιοκρατών επιτέθηκε ένοπλα κατά των απεργών και υπήρξαν τραυματισμοί και συλλήψεις. Η απεργία αυτή είναι ιστορική. Οι μεταλλωρύχοι της Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας -αμερικανικών συμφερόντων- στη Σκουριώτισσα, το Μαυροβούνι και τον Ξερό, ζούσαν με τις οικογένειές τους στοιβαγμένοι σε παραπήγματα στους χώρους εργασίας, υπό καθεστώς στυγνής εκμετάλλευσης. Ζητούσαν μείωση ωραρίου, τερματισμό των υπερωριών, αυξήσεις στα μεροκάματα, αργίες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι περισσότεροι πέθαιναν κτυπημένοι από την πνευμοκονίαση, αφού κανένα μέτρο προστασίας της υγείας τους δεν υπήρχε στα λατομεία. Η απεργία εξελίχτηκε σε διαρκείας. Κινήθηκαν μηχανισμοί απεργοσπαστών, χρησιμοποιήθηκε άγρια βία και μετά από τέσσερις μήνες, οι απεργοί πέτυχαν μεγάλη νίκη. Τα αιτήματά τους έγιναν σχεδόν όλα δεκτά.

Η απεργία αυτή αποτελεί μια μεγάλη, περιφανή νίκη των ταπεινών και καταφρονεμένων του νησιού μας. Έδωσε ελπίδες σε όλους τους εργαζόμενους και έκανε περισσότερους να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που έχουν, όταν ενώνονται και αγωνίζονται για τα πραγματικά τους προβλήματα, χωρίς φτιαχτές διαφορές μεταξύ τους, ιδεολογικές ή εθνικές ή θρησκευτικές.

Στη συνέχεια, και μέχρι το 1955 (η ΠΕΟ είχε τότε 3.000 Τ/Κ εργάτες μέλη της) άρχισε ο διαχωρισμός των Τ/Κ εργατών, δημιουργήθηκαν τουρκικές συντεχνίες και η εθνοτική πολιτική σύγκρουση δεν άφηνε πολλά περιθώρια συνεργασίας των εργατών, Ε/Κ και Τ/Κ.

Αργυρού Μαρία

Μαθήτρια Γ΄ Τάξης Λυκείου Βεργίνας

Πηγή : Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Αλλαγή Ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου για το διαδραστικό Πίνακα στην ΠΑΦΟ

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάφου ενημερώνει τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που επιθυμούν να παρακολουθήσου το Εκπαιδευτικό Συνέδριο "Διαδραστικός Πίνακας : Παράθυρο στο εκπαιδευτικό μέλλον" στην Επαρχία της Πάφου, ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του έχει αλλάξει και ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί
την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Μαΐου 2010
και όχι στις 28 Απριλίου όπως έχει ανακοινωθεί.

Διορθωμένα Έντυπα :

Αφίσσα Συνεδρίου
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Δήλωση Συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν στο fax:26271884 ή στο email: archontous@hotmail.com
 Τηλέφωνο 99542627

Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2009

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΕΧΕΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2009

Παγκύπρια Χοροσπερίδα Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Παγκύπρια Χοροεσπερίδα Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Παρασκευή 7 Μαΐου 2010, ώρα 20:30

Ταβέρνα «Μουσικές Γεύσεις» (πρώην Έναστρο),
Λεωφόρος Λεμεσού 76, Λευκωσία

Τιμή Εισόδου €25 το άτομο
(απεριόριστο ποτό – φαγητό και ζωντανή μουσική)

Κρατήσεις-Πληροφορίες :
Email : proodeftikidask1@gmail.com

Λευκωσία :
Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467
Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880
Σάββας Βαρνάβα 99414629
Κυριάκος Κυριάκου 99309635
Αθηνούλα Παπανικολάου – Ιωάννου 99420174
Γιωργούλα Ζήνωνος 99589945
Ελένη Ματαίου 99582167

Λεμεσός :
Μάριος Ρήγας 99423223
Λάμπρος Στεφάνου 99310517
Γιώργος Αγαθοκλέους 99891920

Λάρνακα – Αμμόχωστος :
Λάζαρος Αβραάμ 99787472
Μάριος Στυλιανού 99356142
Μιχάλης Μάρκου 99684279

Πάφος :
Κώστας Αρχοντούς 99542627


Ημερίδες για Αναλυτικά Προγράμματα

Η Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων διοργανώνει Ημερίδες σε Λευκωσία και Λεμεσό για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα :

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Εκπαιδευτικό Συνέδριο Προοδευτικής Πάφου : "Διαδραστικός Πίνακας : Παράθυρο στο Εκπαιδευτικό Μέλλον"

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάφου, διοργανώνει

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

την Τετάρτη 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010, ώρα 1700-1930, με θέμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Παράθυρο στο Εκπαιδευτικό Μέλλον

Αφίσσα Συνεδρίου
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Δήλωση Συμμετοχής
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν στο fax:26271884 ή στο email: archontous@hotmail.com. Τηλέφωνο 99542627

Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Εκπαιδευτικό Συνέδριο "Δημιουργική γραφή" : Πρόγραμμα Συνεδρίων

ΛΑΡΝΑΚΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΝΩΝ

Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 / Εγγραφές: 16:30 – 17:00

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο φαξ: 24532383 ή στο emaıl smarios@cytanet.com.cy


ΛΕΥΚΩΣΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Σάββατο 17 Απριλίου 2010


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο φαξ: 22447818 ή στο email theophanouschr@cytanet.com.cy Περισσότερες Λεπτομέρειες-Αφίσα Συνεδρίου


Πρόγραμμα Παρασκευής 16/4/2010 – Λάρνακα
4:30 – 4:45 Εγγραφές

4:45 – 5:00 Χαιρετισμός
5:00 – 6:00 Εισηγήσεις
Μίμης Σουλιώτης (20΄)
Θανάσης Βαλτινός (20΄)
Ιωάννα Αρβανίτη (20΄)

6:00 – 6:15 Συζήτηση
6:15 – 6:30 Διάλειμμα
6:30 – 8:00 Εργαστήρια (Α, Β, Γ)
8:00 – 8:15 Κλείσιμο
3΄ παρουσίαση από εκπρόσωπο κάθε εργαστηρίου
Κλείσιμο
Πρόγραμμα Σαββάτου 17/4/2010 – Λευκωσία

9:00 – 9:30 Εγγραφές
9:30 – 9:45 Χαιρετισμός
9:45 – 10:45 Εισηγήσεις
Μίμης Σουλιώτης (20΄)
Θανάσης Βαλτινός (20΄)
Ιωάννα Αρβανίτη (20΄)

10:45 – 11:00 Συζήτηση
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 1:00 Εργαστήρια (Α, Β, Γ)
1:00 – 1:15 Κλείσιμο:
3΄ παρουσίαση από εκπρόσωπο κάθε εργαστηρίου
Κλείσιμο