Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Αντι-πολεμικό Εκπαιδευτικό Υλικό στην Ιστοσελίδα της Προοδευτικής

Η Ιστοσελίδα της Προοδευτικής (www.proodeftikidask.com) έχει εμπλουτιστεί με νέο αντιπολεμικό εκπαιδευτικό υλικό :

 
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να αποστείλουν υλικό για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Προοδευτικής μπορούν να το αποστείλουν στο email proodeftikidask1@gmail.com

Το Υπουργείο Παιδείας επιχορηγεί την αγορά φορητού Η/Υ

Πηγή : www.kathimerini.com.cy

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συνεχίζει το πρόγραμμα επιχορήγησης αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β’ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και μαθητών που φοιτούν στην προπαρασκευαστική τάξη Εσπερινών Γυμνασίων.

Στην επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ότι «δικαιούχοι είναι όλοι οι μαθητές που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012, στη Β’ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και εγκεκριμένων από το ΥΠΠ Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι μαθητές που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη Εσπερινών Γυμνασίων».

Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται στα 250 ευρώ και θα καταβάλλεται στους κηδεμόνες των δικαιούχων μαθητών, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τη διαδικασία αγοράς που ακολουθούν.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η προσπάθεια για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και παροχής ποιοτικής παιδείας στους νέους μας αποτελεί συλλογικό στόχο αλλά και μία από τις βασικότερες προκλήσεις, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι σύγχρονες κοινωνίες».

Προστίθεται ότι «μια από τις βασικές πρόνοιες του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των μαθητών στα νέα τεχνολογικά μέσα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη συνέχιση της επιχορήγησης της αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β’ τάξη του Γυμνασίου».

Περισσότερες Πληροφορίες

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΑΛ


Η ΕΘΑΛ (Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού) ανταποκρίνεται στην έκκληση του Ελληνικού Κέντρου Δ.Ι.Θ. για οικονομική στήριξη και κάλυψη άμεσων αναγκών, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό ορίζει τις 2 τελευταίες παραστάσεις του έργου του Γιάννη Οικονομίδη «Σπιρτόκουτο» στις 27 & 28 Δεκεμβρίου 2011 ως μέρες οικονομικής αλληλεγγύης.
Το 15% των εισπράξεων θα διατεθεί στο Ελληνικό Κέντρο Δ.Ι.Θ. και γι’ αυτό δεν θα ισχύσουν οι ατέλειες και οι προσκλήσεις, αντί αυτού θα υπάρχει η μειωμένη τιμή εισιτηρίου των €5.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν ακόμα 2 παραστάσεις, στις 4 & 8 Ιανουαρίου 2012, όλες στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ.
Για εκπαιδευτικούς (προσφορά ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Κίνησης) θα ισχύσει το μειωμένο εισιτήριο των €7.
 Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 25 877827 (9:30 – 16:00 καθημερινά).

Χριστουγεννιάτικες Ευχές Προοδευτικής!!!!


Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης
Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν ένα από τα πιο  κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy:Η υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, από όλους ανεξαίρετα τους μόνιμους ή μόνιμους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς, είναι υποχρεωτική. Αίτηση πρέπει να υποβληθεί και από  όσους απουσιάζουν τη φετινή σχολική χρονιά και προτίθενται να εργαστούν κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Οι εκπαιδευτικοί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12 στην ΕΕΥ, θα παραδίδουν, για σκοπούς ελέγχου, το απόκομμα-απόδειξη της ηλεκτρονικής αποστολής στο Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία, θα παραδίδουν το απόκομμα-απόδειξη στο Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούν τις περισσότερες περιόδους και, στην περίπτωση που οι περίοδοι είναι οι ίδιες, στο σχολείο που ανήκουν.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα επικαλεστούν ειδικούς λόγους για μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, πέρα από την υποβολή των εντύπων ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12, θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕΥ και το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία. Το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία. Τονίζεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα εξετάζει λόγους υγείας μόνο μετά από έκθεση Ιατροσυμβουλίου.

Ειδικοί λόγοι για μετάθεση ή μη μετάθεση είναι:

2.1 Προσωπικοί λόγοι υγείας
2.2 Λόγοι υγείας συζύγου
2.3 Λόγοι υγείας εξαρτωμένων
2.4 Εγκυμοσύνη
2.5 Βρέφος κάτω των 12 μηνών (στις 31.8.2012)

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ13 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

3. Έντυπο ΕΕΥ02 – Δήλωση/Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν μονάδες μετάθεσης για διάφορους λόγους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΕΕΥ02, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι λόγοι που μπορούν να επικαλεστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν είναι:

Λόγοι Δικαιολογητικά
3.1 Σύναψη γάμου Πιστοποιητικό γάμου ή αντίγραφο
3.2 Γέννηση τέκνου Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο

Μόνο για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης:

3.3 Παιδιά-φοιτητές ή και στρατιώτες, Πιστοποιητικό φοίτησης ή που συμπλήρωσαν το 20ο έτος και υπηρεσίας στην Ε.Φ. δεν θα έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.8.2012

Το έντυπο ΕΕΥ02, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία. Εκπαιδευτικός που δεν υποβάλλει απαιτούμενο δικαιολογητικό, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα πιστώνεται με τις αντίστοιχες μονάδες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ02 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

4. Έντυπο ΕΕΥ02 – Αίτηση αλλαγής έδρας.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν αλλαγή έδρας, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Γραφείο της ΕΕΥ, μαζί με το έντυπο ΕΕΥ02, τα πιο κάτω δικαιολογητικά, στα οποία να φαίνεται η νέα διεύθυνση κατοικίας τους:

4.1 Βεβαίωση κοινοτάρχη και
4.2 Λογαριασμό σταθερού τηλεφώνου ή ρεύματος ή υδατοπρομήθειας.

Σημειώνεται ότι, αν οι πιο πάνω λογαριασμοί είναι στο όνομα του/της συζύγου, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ02 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

5. Όλα τα έντυπα/αιτήσεις ΕΕΥ11, ΕΕΥ12, ΕΕΥ13, ΕΕΥ02 υποβάλλονται μόνο από:

5.1 Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση
5.2 Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση επί δοκιμασία

6. Όλα τα έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΕΥ το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της Παρασκευής, 20 Ιανουαρίου 2012. Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.

7. Οι έγκυες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την ΕΕΥ, και όχι αργότερα από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης τους, για την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, αποστέλλοντας σχετική ιατρική βεβαίωση.
8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο θα πρέπει να το δηλώσουν στο σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12).

9. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να φέρουν σε γνώση των εκπαιδευτικών τα πιο πάνω.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά από τις 20 Ιανουαρίου 2012, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων διαχωρίζει τη θέση της από την πλειοψηφική απόφαση της ΠΟΕΔ


Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων διαχωρίζει τη θέση της από την πλειοψηφική απόφαση της ΠΟΕΔ

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της και διαχωρίζει τη θέση της από την πλειοψηφική απόφαση της ΠΟΕΔ (ΠΑΔΕΔ και ΑΚΙΔΑ) να καλέσει τα μέλη της να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου. Η Προοδευτική, θεωρεί αδιανόητο το γεγονός ότι η ίδια η οργάνωση, που αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος του πνευματικού κόσμου της Κύπρου, καλεί τα μέλη της όπως αδιαφορήσουν για το κοινωνικό γίγνεσθαι και γίνουν άβουλοι και αδιάφοροι πολίτες. Η Κίνηση, θεωρεί επίσης αδιανόητο το γεγονός ότι, η ίδια η οργάνωση, καλεί τα μέλη της όπως αρνηθούν το θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», το οποίο κατακτήθηκε για όλους τους πολίτες μέσα από μακροχρόνιους αγώνες και θυσίες.

Παράλληλα, η Προοδευτική αναγνωρίζει την ανάγκη για αγώνα υπεράσπισης των κεκτημένων του κλάδου και για το λόγο αυτό εισηγήθηκε σειρά από μέτρα. Όμως, δε συναινεί με την πλειοψηφική απόφαση της ΠΟΕΔ (ΠΑΔΕΔ και ΑΚΙΔΑ) και καλεί το διδασκαλικό κόσμο όπως προσέλθει την ημέρα των δημοτικών εκλογών και ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Οι εκλογές είναι η κορυφαία πράξη έκφρασης Δημοκρατίας, και ιδιαίτερα οι αυτοδιοίκητικές εκλογές, στις οποίες ο καθένας από εμάς καλείτε να αποφασίσει για την καθημερινότητά του .

Τέλος, θεωρούμε πως αν θέλουμε να λεγόμαστε παιδαγωγοί, δε πρέπει να πάψουμε ούτε στιγμή να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία και το αναφαίρετο δικαίωμα των ανθρώπων στο «εκλέγειν και εκλέγεσθαι»… και προσέξτε: δεν πρέπει να ξεχαστούμε ούτε στιγμή. Καλούμε λοιπόν το διδασκαλικό κόσμο να αγνοήσει την απαράδεκτη και καταδικαστέα «οδηγία» των παρατάξεων ΠΑΔΕΔ- ΑΚΙΔΑ και να εφαρμόσει το υπέρτατο αγαθό , το οποίο του προσφέρει η Δημοκρατία, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα μέσα από την κάλπη.


Από την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
15/12/11                                                                                                       

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΣΕ Η ΒΟΥΛΗ

 Πηγή : http://www.gnomionline.com.cy

Ψηφίστηκαν από τη Βουλή τα μέτρα για δημοσιονομική εξυγίανση και αύριο, στις 3 το απόγευμα το Σώμα συνέρχεται για ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.
 
Μεταξύ άλλων ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για αύξηση του ΦΠΑ, για τη φοιτητική χορηγία και τα επιδόματα τέκνου, για την εισφορά των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και των αυτοτελώς εργαζομένων, τα νομοσχέδια για τις τράπεζες, για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την μη παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων καθώς και για την έκτακτη εισφορά των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα .

Παράλληλα αναβλήθηκε η ψήφιση του νομοσχεδίου για την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στο 64ο έτος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ψηφίστηκε με πλειοψηφία το νομοσχέδιο για αύξηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 15 σε 17%.
Η πρόταση της κυβέρνησης για εφαρμογή του νόμου από την 1η Ιανουαρίου απορρίφθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα η τροπολογία που κατέθεσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου για εφαρμογή του από την 1η Μαρτίου 2012.

Ψηφίστηκαν επίσης τα νομοσχέδια για τις τράπεζες που προνοούν την επέκταση επιβολής ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος, τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κρίσεων και τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η Βουλή ψήφισε εξάλλου το νομοσχέδιο για την έκτακτη συνεισφορά των ιδιωτικών υπαλλήλων με βάση τις κλίμακες και τα ποσοστά που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους, επίσης για δύο χρόνια.
Η τροποποίηση για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα έγινε έτσι ώστε ο σχετικός νόμος να καλύπτει και οποιοδήποτε δικαστή σε οποιοδήποτε δικαστήριο της Δημοκρατίας, καθώς και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Η Βουλή ψήφισε και το νομοσχέδιο με το οποίο η κλιμακωτή εισφορά προς το κράτος θα ξεκινά από τις 2500 ευρώ. Κατόπιν τροπολογίας που εγκρίθηκε ομόφωνα, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στην ανώτατη μισθολογική κλίμακα θα καταβάλλουν επιπλέον 0,5% έκτακτη εισφορά.

Με βάση τα νομοσχέδια για τη στόχευση του επιδόματος τέκνου και την φοιτητική χορηγία, υπολογίζεται ότι το κράτος θα εξοικονομήσει 80 εκατομμύρια ευρώ και όχι 100 όπως ήταν ο αρχικός στόχος.

Η Βουλή ενέκρινε και νομοσχέδια και κανονισμούς με βάση τα οποία όσοι καταβάλλουν ΦΠΑ, υποχρεούνται να εκδίδουν νόμιμη απόδειξη για συναλλαγές που αφορούν λιανική πώληση. Αντίγραφα των αποδείξεων πρέπει να διατηρούνται για περίοδο επτά ετών.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα νομοσχέδια για την αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα εταιρειών από 17 σε 20 τοις εκατό.

Ψηφίστηκε εξάλλου και το νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο νόμος περί φορολογίας του Εισοδήματος καθώς και τα νομοσχέδια για την εναλλαξιμότητα στη δημόσια υπηρεσία.

Με πλειοψηφία (29 υπέρ και 18 εναντίον) ψηφίστηκε ο νόμος για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 27 εκατομμυρίων που αφορά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Επαρχιακού Γραφείου Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού, το Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Ξύπνησε ο εργαζόμενος... προπηλάκισαν τον Αβέρωφ Νεοφύτου έξω από τη βουλή

Ένταση επικράτησε το πρωί έξω από τη βουλή, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαμαρτυρίας των εργαζομένων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι κατείλθαν σε τρίωρη στάση εργασίας.

Διαδηλωτές προπήλάκησαν τον Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την είσοδο και έξοδο του από το κοινοβούλιο. Τον κατηγόρησαν ότι ψεύδεται, ότι τους προδίδει και ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσουν ξανά.

Σχολιάζοντας αργότερα τις επικρίσεις στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ, είπε ότι προτιμά να τον βρίζουν σήμερα παρά να τον καταριούνται αύριο.

Πηγή Sigmalive

ΨΕΜΑΤΑ ΑΒΕΡΩΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Κινητοποιήσεις την ώρα της στάσης εργασίας

Η ΠΟΕΔ καλεί τους συνάδελφους να παρουσιαστούν στις κοινές με τις άλλες συντεχνίες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν στις διάφορες επαρχίες ως ακολούθως:Λευκωσία : έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λεμεσό : έξω από το Διοικητήριο

Πάφο: έξω από το Δημαρχείο

Ελεύθερη Αμμόχωστο: έξω από το Δημαρχείο ΠαραλιμνίουΟι συνάδελφοι από Λάρνακα καλούνται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή στη Λευκωσία.

Στις κινητοποιήσεις θα εγκριθεί ειδικό ψήφισμα.

Διαβάστε το ψήφισμα


Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Τα 10 νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη βουλή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΔ για στάση εργασίας

Προς όλα τα μέλη,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αντιδρώντας στη συνεχιζόμενη αμφισβήτηση του ρόλου του συνδικαλιστικού Κινήματος και την καταστρατήγηση των θεσμικών διαδικασιών διαλόγου, στη μονομέρεια και την ετεροβαρότητα που χαρακτηρίζει τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Κυβέρνηση και τη Βουλή, καθώς και στην υφαρπαγή κεκτημένων των εργαζομένων στο χώρο της Δημόσιας και της ευρύτερης Δημόσιας Υπηρεσίας, η ΠΟΕΔ συμπαρατάσσεται με τις άλλες Οργανώσεις των εργαζομένων και συμμετέχει στις μαζικές κινητοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν για το σκοπό αυτό, καλώντας τα μέλη της σε στάση εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, 2011, μεταξύ των ωρών 10:05 π.μ. και 01.05 μ.μ.

Η Οργάνωση καλεί τους συναδέλφους που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας να παρουσιαστούν σύσσωμοι στην κοινή με τις άλλες Οργανώσεις εκδήλωση διαμαρτυρίας, που θα γίνει έξω από τη Βουλή. Λεπτομέρειες για κοινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και στις άλλες πόλεις θα ανακοινωθούν ξεχωριστά.

Με την εφαρμογή του πιο πάνω μέτρου, η ΠΟΕΔ εκφράζει, ταυτόχρονα, την καθολική απαίτηση των μελών της, για :

  • Δίκαιη κατανομή των βαρών για στήριξη της Οικονομίας
  • Πάταξη της φοροδιαφυγής
  • Φορολόγηση του συσσωρευμένου πλούτου
  • Αποφυγή διαρθρωτικών, με πρόφαση την οικονομική κρίση, αλλαγών σε βάρος των εργαζομένων, όπως είναι η παγοποίηση των μισθών και της ΑΤΑ
  • Διασφάλιση των ωφελημάτων των νεοεισερχομένων και
  • Τερματισμό του συστηματικού διασυρμού των Κρατικών Υπαλλήλων και, ιδιαίτερα, των εκπαιδευτικών.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών του σχολείου τους ότι, επειδή τα σχολεία θα κλείσουν στις 10.05 π.μ., ακριβώς, αυτοί θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους πριν από την πιο πάνω ώρα, ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα ασφάλειας (Πρότυπο επιστολής επισυνάπτεται).

Η στάση εργασίας θα εφαρμοστεί και στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία.
Τα προαιρετικά Ολοήμερα σχολεία θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους μετά τις 01.05 μ.μ.
Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι θα συμμετάσχουν, επίσης, στη στάση εργασίας

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 9.12.2011, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (3 θέσεις)
- Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (5 θέσεις)
- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (71 θέσεις)
- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (1 θέση)
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (87 θέσεις)
- Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση)
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (6 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 9 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ.. Με τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2011 (Ν.24(Ι)/2011), που δημοσιεύτηκε στις 4.3.2011, προστέθηκε στο εδάφιο (4) της παραγράφου  (γ) του άρθρου 35Β των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων η πιο κάτω επιφύλαξη:

«Νοείται περαιτέρω ότι στους άρρενες υποψηφίους χορηγείται, μόνο μία φορά για σκοπούς προαγωγής στην αμέσως επόμενη θέση προαγωγής, ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες, νοουμένου ότι θα υποβάλουν στην Επιτροπή σχετικό πιστοποιητικό εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων».

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν τις εν λόγω μονάδες να υποβάλουν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας), σε πρωτότυπο ή αντίγραφο πιστοποιημένο από Λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής, έστω και εάν έχουν υποβάλει τέτοιο πιστοποιητικό στο παρελθόν. Πιστοποιητικά τα οποία δεν υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που προνοεί ο νόμος δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Ψήφισμα


ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1/12/2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

“Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων που συνήλθε σήμερα, 1η  Δεκεμβρίου, 2011 αποφάσισε όπως:

1.    Κοινοποιήσει την ισχυρή της θέση για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μέσα από αποφασιστικά μέτρα της Πολιτείας για πάταξη της φοροδιαφυγής, έλεγχο της αφορολόγητης εργασίας και των μαύρων δοσοληψιών.

2.    Καταθέσει την αποφασιστικότητά της για υπεράσπιση και διασφάλιση του δημοσίου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης και του Δημόσιου Σχολείου έναντι των όποιων μεθοδεύσεων για περικοπές και συρρίκνωση των δαπανών για την Παιδεία.

3.    Απαιτήσει την προώθηση μέτρων τα οποία ν΄αναφέρονται σε συνεισφορά του πλούτου και του μεγάλου κέρδους.

4.    Αξιώσει τον τερματισμό του δημόσιου διασυρμού των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και της συστηματικής προσπάθειας παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης.

5.    Διαφυλάξει τα δικαιώματα και την ισότητα των απολαβών στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα που έχουν ήδη πληγεί.

6.    Καταθέσει την ένστασή της για την απαξίωση του έργου των εκπαιδευτικών, της Δημόσιας Εκπαίδευσης και του Δημόσιου σχολείου.

7.    Αντισταθεί στην απώλεια κεκτημένων και στην υπόσκαψη εργασιακών θεσμών και τη μεθόδευση συρρίκνωσης δικαιωμάτων.

8.    Περιφρουρήσει τον κοινωνικό διάλογο και τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Καταθέτει επίσης την αντίδρασή της στη δημιουργία εργασιακών τετελεσμένων και τη συρρίκνωση του συνδικαλιστικού κινήματος.
Καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή όπως σεβαστούν τις πρόνοιες διαλόγου αποφεύγοντας την καταστρατήγηση των διαδικασιών.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λευκωσίας


Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λευκωσίας σας προσκαλεί στην Επαρχιακή Συνέλευση της Κίνησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011, στο Μορφωτικό Σύλλογο Τύμβου στα Λατσιά, ώρα 17:00.
Κατά την Επαρχιακή Συνέλευση θα γίνει απολογισμός της τριετίας 2008-2011 και θα καταρτιστούν τόσο  η νέα Επαρχιακή Επιτροπή της Κίνησης όσο και οι διάφορες Υποεπιτροπές (Ειδικής Εκπαίδευσης, Αδιορίστων, Μουσικών, Νηπιαγωγών).
Μαζί μπορούμε να οραματιζόμαστε και να διεκδικούμε

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

«Με τους γονείς δε μας χωρίζει τίποτα απλά χάσαμε την ουσία»


 * Απόστολος Σκουρουπάτης, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ

Λύπη και απογοήτευση προκαλεί στους εκπαιδευτικούς η τελευταία ανακοίνωση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι Οργανωμένοι Γονείς εξαγγέλλουν «αντίμετρα» στα μέτρα των Εκπαιδευτικών με πρόσχημα την πρόθεση της ΠΟΕΔ να κλιμακώσει τα μέτρα αντίδρασης στα «πακέτα» που προωθούνται από κυβέρνηση και κόμματα για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Δυστυχώς, αυτός ο εσωτερικός «πόλεμος» στους κόλπους της εκπαίδευσης, συνεχίζεται και κορυφώνεται με την τελευταία τοποθέτηση των Οργανωμένων Γονιών, χωρίς να υπάρχει κανένας πραγματικά λόγος. Αντίθετα, αυτή η ανούσια ανταλλαγή ανακοινώσεων και απαντήσεων μεταξύ Οργανωμένων Γονιών και Ηγεσίας της ΠΟΕΔ, αποδυναμώνει και τις δύο πλευρές και δημιουργεί αχρείαστες αντιπαραθέσεις, σε μια κρίσιμη περίοδο για την κυπριακή κοινωνία και κυρίως για την Εκπαίδευση του τόπου, σε μια περίοδο όπου τα γεγονότα και οι «απαιτήσεις» της εποχής προβάλλουν την ανάγκη για ισχυρό  - κοινό μέτωπο δασκάλων και γονιών. Παρολαυτά η ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη, όχι επειδή δεν κατανοώ πλήρως τους λόγους αντίδρασής τους, αλλά επειδή κινείται αδίκως προς λάθος κατεύθυνση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις… ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ


Η ΠΟΕΔ ΠΑΦΟΥ σε συνεργασία με την ΕΘΑΛ παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση: "Η Γυναίκα από το παρελθόν"

Η Π.Ο.Ε.Δ. Πάφου διαθέτει 50 επιχορηγημένα εισιτήρια στην τιμή των 7 ευρώ (κανονική τιμή 15 ευρώ). Παρακαλούμε όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να αγοράσουν επιχορηγημένα εισιτήρια να απευθυνθούν στα τηλέφωνα:

Γιώργος Γεωργιάδης 99699049
Γιώργος Γεωργίου 99792087
Θέκλα Λιασίδη 99529247
Κώστας Αρχοντούς 99542627

Περισσότερες Πληροφορίες

"Τρίγωνα κάλαντα…"

 * Λάμπρος Στεφάνου, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ

Αγαπητέ γονιέ,

Είχα αποφασίσει να μη συμμετέχω σε καμιά εξωδιδακτική δραστηριότητα. Με έπνιγε το δίκαιο… Εντούτοις, δεν άργησα να αποδείξω πως πάνω απ’ όλα είμαι δάσκαλος. Απόσυρα τα μέτρα εκείνα που σχετίζονταν με τη συμμετοχή των παιδιών σε εκδρομές, επισκέψεις, θεατρικές/κινηματογραφικές παραστάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται σε εργάσιμο χρόνο. Την ενέργειά μου αυτή δεν την εκτίμησες…

Αποφάσισα να μη συμμετέχω σε προγράμματα επιμόρφωσης εκτός της σχολικής μου μονάδας (επιμόρφωση για την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, επιμόρφωση νεοπροαχθέντων διευθυντών, επιμόρφωση νεοεισερχόμενων δασκάλων) και αυτό δε σε ένοιαξε. Αποφάσισα να πλήξω την ίδια μου την επαγγελματική ανάπτυξη και έμμεσα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς το παιδί σου και αυτό δε σε ένοιαξε. Δε σε ένοιαξε γιατί ξέρεις πως θα αναλωθώ για να επιμορφωθώ από μόνος μου. Γιατί ξέρεις πως τη δουλειά μου θα την κάνω…

Αποφάσισα να κάνω στάση εργασίας και αντί να διαμαρτυρηθείς γιατί το παιδί σου απώλεσε πολύτιμο διδακτικό χρόνο, διαμαρτυρήθηκες γιατί χρειάστηκε να πας νωρίτερα  στο σχολείο να παραλάβεις το παιδί σου.

Όταν αποφάσισα να μην κάνω τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, ως «ταύρος σε υαλοπωλείο», αφήνιασες… Με στόλισες με τα χιλιοειπωμένα επίθετα, με απείλησες, θυμήθηκες πως τα μέτρα που λαμβάνω πλήττουν το παιδί σου, πως θα του αποστερήσω το πνεύμα των Χριστουγέννων.