Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Αιτήματα εκπαιδευτικών μελών της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολή Μεγάλης Βρετανίας

Συνδικαλιστικά θέματα


Επίδομα εξωτερικού

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΚΕΑ είναι το οικονομικό πρόβλημα, που προέκυψε μετά από την αδικαιολόγητη διακοπή της παροχής των επιδομάτων εξωτερικού και ενοικίου. Η διαβίωση στη Μεγάλη Βρετανία και ειδικά στο Λονδίνο (της πόλης με το ψηλότερο κόστος ζωής στην Ε.Ε. και το δεύτερο ψηλότερο στο κόσμο) είναι δύσκολη χωρίς την απαραίτητη στήριξη.

Το επίδομα ενοικίου (το οποίο άρχισε να παρέχεται ξανά πριν 2 χρόνια) δεν είναι αρκετό για να αντισταθμίσει τη μεγάλη διαφορά στο κόστος ζωής. Επιπλέον ως μέλη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής δεν είμαστε τοπικό προσωπικό αλλά εξακολουθούμε να έχουμε τη μόνιμη κατοικία μας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές μας υποχρεώσεις στην Κύπρο, τόσο προς το κράτος (καταβολή διαφόρων έμμεσων και άμεσων φόρων στη Κυπριακή Δημοκρατία- π.χ. φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, δημοτικά τέλη, άδειες κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων κτλ.) όσο και προς τρίτους (π.χ. δάνεια που εξασφαλίστηκαν για απόκτηση κατοικίας, ενοίκια, λογαριασμοί διαφόρων υπηρεσιών κτλ.) εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτή είναι άλλωστε και η λογική της παροχής επιδόματος εξωτερικού (εκπατρισμού) το οποίο εμείς αδικαιολόγητα δεν λαμβάνουμε.

Τα προβλήματα από τη μη παροχή επιδόματος εξωτερικού παραμένουν εδώ και χρόνια και μας επηρεάζουν αρνητικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέλη της ΚΕΑ λόγω της μη παροχής επιδόματος εξωτερικού είναι τα εξής:

1. Το βιοτικό επίπεδο στο οποίο πρέπει να διαβιούν τα μέλη της ΚΕΑ είναι χαμηλό και δεν τους επιτρέπει να ζουν αξιοπρεπώς. Ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθουν οικονομικά είναι η εξασφάλιση δανείων. Δημιουργούνται έτσι επιπρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις.

2. Τα μέλη της ΚΕΑ λόγω του χαμηλού μισθού αναγκάζονται πολλές φορές να ενοικιάζουν υποστατικά σε περιοχές με χαμηλά ενοίκια και αυξημένη εγκληματικότητα. Έχουμε ήδη περιπτώσεις μελών μας που έπεσαν θύματα κλοπής και παρενόχλησης το βράδυ καθώς επέστρεφαν σπίτι.

3. Η επιλογή των φθηνότερων μέσων μετακίνησης (συνήθως λεωφορείων και τραίνων) λόγω αδυναμίας εξασφάλισης ιδιωτικού οχήματος είναι σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα επικίνδυνη. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται κατά της βραδινές ώρες καθώς και λόγω του ότι αρκετά σχολεία βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές.

4. Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ διανύουν μεγάλες αποστάσεις καθημερινά (που φτάνουν, και μερικές φορές ξεπερνούν ακόμα, τις 4 συνολικά ώρες διακίνησης σε μια μέρα) για να πάνε στα σχολεία που εργάζονται. Η μετακίνηση σε τόσο μεγάλες αποστάσεις επιφέρει επιπλέον αύξηση του κόστους ζωής.

Το επιχείρημα (που εκφράστηκε παλαιότερα) ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην ΚΕΑ το κάνουν με την θέλησή τους δεν αποτελεί σοβαρό επιχείρημα κατά της παροχής των επιδομάτων. Με αυτή τη λογική όλοι οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να παραιτούνται από τις θέσεις τους αντί να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Με την ίδια λογική, επίσης, θα έπρεπε για όλες τις θέσεις που προκηρύσσονται στη δημόσια υπηρεσία (και προβλέπουν επιπλέον ωφελήματα) να υπάρχει ο όρος ότι θα προτιμούνται οι υπάλληλοι που προτίθενται να εργαστούν χωρίς ωφελήματα. Με άλλα λόγια να περάσουμε στη στυγνή λογική της απόλυτα ελεύθερης αγοράς όπου η εκμετάλλευση των υπαλλήλων είναι απόλυτα θεμιτή.

Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ βρίσκονται ανάμεσα στους χαμηλά αμειβομένους εργαζόμενους στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι σίγουρα οι χαμηλότερα αμειβόμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την υφιστάμενη κατάσταση τα μέλη της ΚΕΑ τυγχάνουν δυσμενούς διάκρισης σε σχέση με τους άλλους υπαλλήλους της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπηρετούν στο εξωτερικό (αλλά και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην αντίστοιχη κυπριακή εκπαιδευτική αποστολή των Ιεροσολύμων). Αντιμετωπίζονται ουσιαστικά ως δημόσιοι λειτουργοί δεύτερης κατηγορίας. Ακόμα και στην περίπτωση του επιδόματος ενοικίου, για τα μέλη της ΚΕΑ υπάρχει όριο στο ύψος του μηνιαίου ενοικίου για το οποίο οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να διεκδικήσουν το επίδομα (1000 στερλίνες για το Λονδίνο και 900 για τις υπόλοιπες πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας). Στο παράρτημα, που επισυνάπτεται, φαίνεται η σύγκριση ανάμεσα στα επιδόματα που παρέχονται σήμερα στα μέλη της ΚΕΑ και τα επιδόματα που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στην Υπάτη Αρμοστεία, τα μέλη της ΕΕΑ καθώς και τα επιδόματα που λάμβαναν τα μέλη της ΚΕΑ πριν την διακοπή της παροχής τους. Σήμερα τα μέλη της ΚΕΑ λαμβάνουν μηνιαίως το 31% - 34% (ανάλογα με το ενοίκιο που πληρώνουν) των επιδομάτων που λάμβαναν πριν την αποκοπή των επιδομάτων, 17%- 20% των επιδομάτων που λαμβάνουν οι υπάλληλοι (με τον ίδιο μισθό) της διπλωματικής αποστολής στο Λονδίνο και 32%- 40% όσων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής.

Σχετικά με την αποδοχή από μέρους κάποιων εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν χωρίς επιδόματα κατά την σχολική χρονιά 2004-05, η επίτροπος διοικήσεως αναφέρει σε σχετική έκθεσή της (24/10/2006) ότι: «Η αποδοχή αυτή βασίστηκε προφανώς σε μη ορθή πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.» Επίσης, αναφέρει ότι «η αμφίβολη οικονομία που το κράτος επιτυγχάνει από κάθε εκπαιδευτικό που αποδέχεται να υπηρετήσει στην ΚΕΑ χωρίς επίδομα εξωτερικού, γίνεται σε βάρος της ποιότητας των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών αυτών ενώ δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών αυτών».


Αίτημα μας είναι η επαναφορά του επιδόματος εξωτερικού, η κατάργηση του ορίου στο ύψος του ενοικίου και επαναφορά των υπόλοιπων ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται στην Μεγάλη Βρετανία.

Μονάδες μετάθεσης

Θεωρούμε επίσης ως αρνητική διάκριση εναντίων των μελών της ΚΕΑ το γεγονός ότι για την υπηρεσία τους δεν πιστώνονται με μονάδες μετάθεσης (πέρα από την 1 μονάδα του έτους υπηρεσίας). Κατά την υπηρεσία τους στην ΚΕΑ αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά πολύ μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στα σχολεία όπου εργάζονται (που φτάνουν, και μερικές φορές ξεπερνούν ακόμα, τις 4 συνολικά ώρες διακίνησης σε μια μέρα). Αυτές οι μετακινήσεις είναι βραδινές και πολλές φορές σε επικίνδυνες περιοχές. Είναι άδικο όταν επιστρέφουν στην Κύπρο να τυγχάνουν δυσμενών μεταθέσεων λόγω μικρού αριθμού μονάδων μετάθεσης.

Ζητούμε τον καθορισμό ενός λογικού αριθμού μονάδων μετάθεσης με τον οποίο θα πιστώνονται όλα τα μέλη της ΚΕΑ για την υπηρεσία τους στη Μεγάλη Βρετανία.

Αναγνώριση υπηρεσίας στην ΚΕΑ ως χρόνου υπηρεσίας σε δημόσια σχολεία.

Ο χρόνος υπηρεσίας των μελών μας δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε δημόσιο σχολείο κάτι που ισχύει για τις αποσπάσεις σε θέσεις συμβούλων ή συνδετικών λειτουργών. Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ είναι οι μόνοι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που ενώ επιτελούν διδακτικό έργο, η υπηρεσία τους δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο.

Ζητούμε όπως η υπηρεσία στην ΚΕΑ λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε δημόσιο σχολείο.

Εκπαιδευτικά θέματα

Αναθεώρηση αναλυτικών προγραμμάτων για την παροικιακή εκπαίδευση

Η παροικιακή εκπαίδευση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και θα πρέπει να παραχθούν ποιοτικά αναλυτικά προγράμματα για όλα τα θέματα που διδάσκονται στα παροικιακά σχολεία. Τα αναλυτικά θα πρέπει να λαμβάνουν, φυσικά, υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η παροικιακή εκπαίδευση.

Ανανέωση σχολικών εγχειριδίων

Τα βασικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία της γλώσσας στα παροικιακά σχολεία είναι απηρχαιωμένα και απαιτείται η άμεση αντικατάστασή τους. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί είτε με την έκδοση νέων εγχειριδίων είτε με την χρήση των εγχειριδίων που εκδίδονται από το ελληνικό κράτος και είναι σαφώς πιο ποιοτικά και πιο σύγχρονα.


Επίσης θα πρέπει να εκδοθούν εγχειρίδια για τη διδασκαλία των κοινωνικών θεμάτων (ιστορία, γεωγραφία, θρησκευτικά). Σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα υποστηρικτικό μέσο για τη διδασκαλία των κοινωνικών θεμάτων που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της παροικιακής εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Τα μέλη της ΚΕΑ αλλά και τις ΕΕΑ δεν είναι αρκετά για τη στελέχωση των παροικιακών σχολείων. Το κενό αυτό καλύπτεται από ωρομίσθιους. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνται στα σχολεία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Δυστυχώς η εξεύρεση τέτοιων ατόμων είναι μερικές φορές δύσκολη. Θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθούν οι μεγάλοι αριθμοί Κυπρίων και Ελλαδιτών μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται αυτή της στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία.

Επίσης, είναι αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση των μελών της ΚΕΑ αλλά και των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παροικιακών σχολείων. Αυτή η επιμόρφωση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέλη μας. Χρειάζεται τακτική ενημέρωση από ειδικούς που μπορούν να μας πληροφορήσουν έγκυρα για τις σύγχρονες τάσεις στη διδακτική ελληνικής ως δεύτερης (ή και ως ξένης) γλώσσας.

Εκ μέρους των μελών της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής,


Περσεφόνη Κρασίδου                       Λούκας Περικλέους


Πρόεδρος                                            Γραμματέας

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Εκδηλώσεις για τη μέρα του Εκπαιδευτικού ΠΟΕΔ Λευκωσίας

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,


Το Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Λευκωσίας, απευθύνει θερμό χαιρετισμό σε όλους τους εκπαιδευτικούς με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού, όπως καθιερώθηκε η 5η Οκτωβρίου, από την UNESCO to 1994.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών επικεντρώνει την προσοχή των πολιτών και της Πολιτείας στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους μαθητές και το κοινωνικό σύνολο παγκοσμίως. Τιμά το έργο μας,με το οποίο,συμβάλλουμε στη διατήρηση και μεταβίβαση της πολιτισμικής, ιστορικής και επιστημονικής κληρονομιάς στα νέα μέλη της κοινωνίας και στη διαμόρφωση των αναγκαίων όρων για την περαιτέρω ανάπτυξή της.Αναγνωρίζει πως σε κάθε ευκαιρία, τόσο στην τάξη όσο και εκτός αυτής, καλλιεργούμε το διάλογο ως το αναγκαίο και αναντικατάστατο μέσο για την προαγωγή της ειρήνης, της κατανόησης, του αμοιβαίου σεβασμού, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, που συνιστούν τις βασικές αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών.

Ως Επαρχιακό Γραφείο της Π.Ο.Ε.Δ Λευκωσίας, επιθυμώντας να συμβάλουμε στον εορτασμό της συγκεκριμένης επετείου, νιώθουμε την ανάγκη να τιμήσουμε το μαχόμενο εκπαιδευτικό που με ποιότητα και δημιουργικότητα κρατά τη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε πολύ ψηλά επίπεδα.

Για το λόγο αυτό, κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις των κλιμακίων μας, την Τρίτη 7/10 και την Πέμπτη 9/10, έχουμε αποφασίσει όπως επιδοθούν σχετικά αναμνηστικά σε αριθμό διδασκαλικών συλλόγων. Οι Διευθύνσεις των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για το πρόγραμμα των επισκέψεων.

Ταυτόχρονα, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς της επαρχίας Λευκωσίας ότι το Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Λευκωσίας έχει συμφωνήσει με τα ακόλουθα βιβλιοπωλεία και εστιατόρια, για να ισχύει ειδική έκπτωση από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, εφόσον επιδείξουν την κάρτα μέλους της Π.Ο.Ε.Δ.

Βιβλιοπωλεία και Εστιατόρια που παραχώρησαν Ειδικές Τιμές για την
Ημέρα του Εκπαιδευτικού

Βιβλιοπωλεία :


1. PUBLIC Λευκωσίας – The Mall of Cyprus, 22782542, έκπτωση 25 % σε όλα τα βιβλία και 10 % στη Γραφική Ύλη

2. MAYROMATIS BKS & STATIONERY LTD, στα Δέκα Βιβλιοπωλεία της Εταιρείας, 77777650, έκπτωση 25 %, εκτός από τα βιβλία που είναι προσφορά

3. ΠΑΡΓΑ, Τσερίου 94, Στρόβολος, 22327740, έκπτωση 20%

4. ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ, Βασιλέως Παύλου 12-12Α, Λευκωσία, 22676343, έκπτωση 15 %

5. Νίτσα Πιερή, Ελευθέριου Βενιζέλου 8, Λατσιά,22485411, έκπτωση 10%

6. Ρένος Αγρότης & Υιός, Προεδρικού 1, Λευκωσία,22314771, έκπτωση 10%

7. ΕΛΛΑΣ, 22679058, έκπτωση 10 %

8. Rivergate Centre, Πάφου 4, Λατσιά, 22572722, έκπτωση 10 %

Εστιατόρια :

1. Chateau Status, Λευκωσία, 77771167, έκπτωση 20 %, από 5 Οκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου

2. Εστιατόριο «1900»,Λευκωσία, 99622409, επιδόρπιο και καφέ Δωρεάν

3. Ταβέρνα «Αλέξανδρος», Λακατάμεια, 22443522, 10 % για το μήνα Οκτώβριο, επιδόρπιο και καφές Δωρεάν.

4. Ταβέρνα «Ψαρομεζέδικο», Στρόβολος, 22317839, Βασιλικός Ψαρομεζές 18,20 Ευρώ αντί 26 Ευρώ

5. Εστιατόριο «Το Στέκι του Κωστή», 22330059, 10 % για το μήνα Οκτώβριο*Στα εστιατόρια συστήνεται να γίνει κράτηση.

Επαναδραστηριοποίηση Κλαδικών Επιτροπών ΠΟΕΔ Λευκωσίας

Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι,


H ΠΟΕΔ Λευκωσίας σας ενημερώνει ότι οι Κλαδικές Επιτροπές της Επαρχίας μας ξεκινούν τη λειτουργία τους μέσα στο μήνα Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΕΔ, ο ρόλος των Κλαδικών Επιτροπών είναι συμβουλευτικός. Μπορούν, όμως, να έχουν λόγο στα θέματα που τους αφορούν και μπορούν να υποβάλλουν σχετικά εισηγήσεις, ανάλογα με την επαρχιακή ή παγκύπρια σύνθεσή τους, στις επαρχιακές επιτροπές ή στο Δ.Σ. . Μπορούν επίσης να συμμετέχουν, αν τους ζητηθεί, στις συνεδρίες διαφόρων οργάνων της ΠΟΕΔ για να εκθέτουν τις απόψεις και τις θέσεις τους πάνω στα θέματα που τους αφορούν

Στόχος του Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Λευκωσίας είναι η εμπλοκή περισσότερων συναδέλφων και συναδελφισσών στις δραστηριότητες της Οργάνωσης. Με το σκεπτικό αυτό απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους, για ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίηση στις Επιτροπές, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τις πρώτες συγκεντρώσεις.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δ.Σ της ΠΟΕΔ, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄18,( 5ος όροφος ) και έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Κλαδική Επιτροπή Διευθυντών : Τρίτη - 29/09/09, ώρα 17:30

Πολιτιστική Επιτροπή : Δευτέρα - 05/10/09, ώρα 17:00

Κλαδική Ειδικής Εκπαίδευσης : Τετάρτη - 14/10/09, ώρα 17:30

Κλαδική Επιτροπή Νηπιαγωγών : Πέμπτη - 08/10/09, ώρα 18:00

Αθλητική Επιτροπή : Τετάρτη -23/09/09, ώρα 17:00

Εκπαιδευτικό Υλικό

Στην ιστοσελίδα της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ μπορείτε να βρείτε χρήσιμο Εκπαιδευτικό ΥλικόΠροδημοτική Εκπαίδευση

Συνέδρια - εκδηλώσεις

Μουσική

Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Θρησκευτικά

Αγγλικά

Τέχνη

Τάξη Στ΄

Τάξη Ε΄

Τάξη Δ΄

Τάξη Γ΄

Τάξη Β΄

Τάξη Α΄

Προγραμματισμός - Οργάνωση τάξης

Ειδική Εκπαίδευση

Γυμναστική

Γιορτές - ΕπίκαιραΌλο το Υλικό προσφέρθηκε από συνάδελφους και συναδέλφισσες τους οποίου και ευχαριστούμε θερμά.

Όποις συνάδελφος ή συναδέλφισσα επιθυμέι να ανεβάσει και το δικό του εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να επικοινωνήσει  στα τηλέφωνα 99431467 και 99689750

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Άρθρογραφία για το στόχο της χρονίας : "Καλλιέργεια Κουλτούρας Ειρηνικής Συμβίωσης Ε/Κ και Τ/Κ"

Διαβάστε δύο ενδιαφέροντα άρθρα για τον υπό έμφαση στόχο της χρονιάς : "Καλλιέργεια Κουλτούρας Ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας"

 1. "Ο στόχος της χρονιάς"
 2. "Στην παιδεία έχουμε στόχο;"

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ προσκαλεί όλους τους νεοεισερχόμενους και αδιόριστους συναδέλφους σε


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

που θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009 στο
Εντευκτήριο της ΠΟΕΔ Λεμεσού Ώρα: 19:00

Θέματα συνάντησης:


 Προοπτικές διορισμού - Πίνακας διοριστέων

 Ολοήμερο Σχολείο (Προαιρετικό – Ενιαίο Υποχρεωτικό Ολοήμερο)

 Διορισμοί – Μεταθέσεις – Μονάδες μετάθεσης

 Κανονισμοί μετακινήσεων – τοποθετήσεων

 Όριο αφυπηρέτησης

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκπαιδευτικού

 Μισθοδοσία – Ανέλιξη

 Αντικαταστάσεις

 Συζήτηση – επίλυση αποριών - έκφραση απόψεων – εισηγήσεων σε θέματα που απασχολούν κυρίως τους νέους συναδέλφου

Ενδιαφέρει συμβασιούχους, πρωτοδιόριστους, και αδιόριστους συναδέλφους!

Πληροφορίες – εισηγήσεις:


Μάριος Ρήγας: 99423223, Ηλία Μαρίνος: 99517236,

Λάμπρος Στεφάνου: 99310517, Στέλιος Κασιαής: 99523659

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την πρόληψη της παραβατικότητας

Με επιτυχία διοργανώθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα για 80 εκπαιδευτικούς των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009, στη Λεμεσό με τίτλο "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας". Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των μέτρων άμεσης Εφαρμογής, τα οποία το ΥΠΠ έχει εξαγγείλει για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας ΧΑΡΑΥΓΗ

Έτσι πρέπει να είναι τα σχολεία μας - Γιατί στο Δημοτικό Αγίων Αναργύρων τα παιδιά πάνε γεμάτα όρεξη

Πηγή : Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Το Δημοτικό Αγίων Αναργύρων είναι ένα πολυπολιτισμικό σχολείο με μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων. Το ίδιο πρωινό της επίσκεψής μας, ο μικρός Μοχάμετ περνούσε για πρώτη φορά το κατώφλι του. Τα παιδιά τον αγκάλιασαν κατευθείαν: "Θα τον πάμε στον παιχνιδότοπο και το βοτανόκηπο!"


Το ότι τα πλείστα σχολεία μας μοιάζουν με σωφρονιστικά ιδρύματα, είναι κάτι που το ακούμε συχνά. Το ότι οι πεπαλαιωμένες κτηριακές εγκαταστάσεις δεν εμπνέουν κέφι για μάθημα και δεν κεντρίζουν το ενδιαφέρον, κάτι επίσης χιλιοειπωμένο. Όταν όμως τα προσωπικά οράματα κάποιων και η αγάπη τους για τα παιδιά φτιάχνουν μικρούς σχολικούς παραδείσους, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να τους πούμε «εύγε».Το μεράκι τους είναι αυτό που κάνει κάποια σχολεία χώρους υγιείς για την ανάπτυξη ισορροπημένων κι ευτυχισμένων προσωπικοτήτων.

Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης Κακογιάννης» στη Λάρνακα αντήχησαν για πρώτη φορά παιδικές φωνούλες το 1977, όταν έξι μόλις προσφυγόπουλα έγιναν οι πρώτοι μαθητές. Σήμερα, αν δεν είχε ένα Σύνδεσμο Γονέων με όραμα για την παιδεία και κάποιους δασκάλους με όρεξη και αγάπη για τα παιδιά, πιθανόν να έμοιαζε κι αυτό με πολλά άλλα σχολεία μας. Πιθανόν να ήταν εξίσου γερασμένο και μουντό, να το χαρακτηρίζαμε κι αυτό «τριτοκοσμικό», πιθανόν στους τοίχους του να γράφονταν επίσης συνθήματα... Τα πράγματα όμως σε αυτό το σχολείο δε μοιάζουν έτσι.

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Μεταθέσεις και διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις και διοριμούς με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μεταρρυθμίσεις που ευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο

Από το Φεβρουάριο του 2008 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009, η κυβέρνηση Χριστόφια παραχώρησε στον απλό εκπαιδευτικό και στους διδασκαλικούς συλλόγους:

 • 1 διδακτική περίοδο για κάθε εκπαιδευτικό που έχει στην τάξη του τεταρτοετή φοιτητή
 • 1 διδακτική περίοδο για κάθε νέο εκπαιδευτικό που συμμετέχει στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης
 • 2 διδακτικές περιόδους για κάθε μέντορα εκπαιδευτικό που έχει υπό την ευθύνη του μεντορευόμενο εκπαιδευτικό
 • 1 ή 2 ή 3 ή 4 διδακτικές περιόδους σε δάσκαλο που έχει το ρόλο του Συντονιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο σχολείο του.
 • 1 ή 2 ή 3 ή 4 διδακτικές περιόδους για κάθε δάσκαλο που εργάζεται στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο, ανάλογα με τα απογεύματα που εργάζεται.
Όλα τα πιο πάνω παραχωρήθηκαν σε διάστημα μόλις 20 μηνών. ΚΑΜΙΑ άλλη κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει - έστω και εν μέρει - σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τόσα χρονίζοντα αιτήματα της ΠΟΕΔ, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα του απλού εκπαιδευτικού και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Διαβάστε Ολόκληρη την ανακοίνωση της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Συντονιστικός Χρόνος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το ΥΠΠ ανακοίνωσε τα καθήκοντα του συντονιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις 180 σχολικές Μονάδες στις οποίες παραχωρήθηκε συντονιστικός χρόνος καθώς και τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα :

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων Λεμεσού, στα πλαίσια της πολύπλευρης δράσης της, προσφέρει στου εκπαιδευτικούς εκπληκτικές τιμές για μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στους : Λάμπρο Στεφάνου 99310517 και Μάριο Ρήγα 99423223

Μελωδίες ντροπής...

Ο Πάμπος, η Σταύρη, η Φανή και ο Αντρέας, ανήκουν στην ομάδα των ανθρώπων που μας χαρίζουν μελωδίες γλυκιές, που χρωματίζουν με την παρουσία τους, τόσο τις εκδηλώσεις όσο και το ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων.


Με τον Πάμπο παίζαμε τα ίδια παιχνίδια μαζί με τα παιδιά την ώρα του διαλείμματος. Με τη Φανή συζητούσαμε ώρες ατέλειωτες για το πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά. Με τη Σταύρη ζήσαμε παρέα έντονες στιγμές στις πρόβες των γιορτών. Με τον Αντρέα αγωνιζόμαστε μαζί για το καλό του διδασκαλικού κλάδου και της παιδείας αυτού του τόπου.

Ο Πάμπος, η Σταύρη, η Φανή και ο Αντρέας δεν είναι δημιουργήματα της φαντασίας μου. Είναι εκεί στο πλευρό μας, χύνοντας τον ίδιο ιδρώτα, επιτελώντας το ίδιο έργο. Είναι δάσκαλοι σαν εσένα και μένα, που καθημερινά καταθέτουν την ψυχή τους στις τάξεις και στις αυλές των σχολείων.

Μας βολεύει ίσως να προσποιούμαστε πως δεν υπάρχουν για να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Το καθεστώς παρουσίας τους στα δημοτικά σχολεία – η άνιση μισθοδοσία και οι ανύπαρκτες ευκαιρίες προαγωγής – με κάνει να αισθάνομαι ντροπή.

Είναι ντροπή το εκφραστικό μας όργανο, η ΠΟΕΔ, να θεωρεί πως επιτέλεσε το καθήκον της απέναντι στους συνάδελφους μουσικούς. Είναι ντροπή να σιωπούμε την ώρα που έπρεπε να φωνάζουμε για την άρση της αδικίας. Είναι απαράδεκτο το ζήτημα αυτό να μην ανήκει στις προτεραιότητες της ΠΟΕΔ.

Ως μέλος της Κεντρικής Γραμματείας της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ως μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΠΟΕΔ Λεμεσού, αλλά κυρίως ως ένας απλός δάσκαλος, καλώ την Κεντρική Γραμματεία της ΠΟΕΔ όπως αναπροσαρμόσει τις πρακτικές και τις προτεραιότητές της σε σχέση με το εν λόγω χρονίζων ζήτημα.
Πώς περιμένουμε η Πολιτεία να ευαισθητοποιηθεί, όταν εμείς οι ίδιοι επαναπαυτήκαμε; Πώς γίνεται τα αυτονόητα να έχουν γίνει δυσνόητα;
Πώς τάχα συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ζητάτε από μένα να κοιτάζω τον Πάμπο, τη Σταύρη, τη Φανή και τον Αντρέα στα μάτια;
Λάμπρος Στεφάνου
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Ομαλά κυλά η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ευχαριστημένοι από τις υποδομές, τη στελέχωση και από την όλη συνεργασία μεταξύ Υπουργείου, σχολείων, γονέων και Εφορειών είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων που επισκέφθηκε χθες ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Δημητρίου. Ο υπουργός συνέχισε τις επισκέψεις του σε διάφορα σχολεία για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι ότι τα σχολεία άνοιξαν για τη νέα σχολική χρονιά και πως όλα κυλούν ομαλά. Επισκέφθηκε χθες το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου και το Λύκειο Ιδαλίου, δηλώνοντας παράλληλα πως ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του, περνάει στα σχολεία και αυτό θα συνεχίσει για όλο το χρόνο. ’’Θέλω’’, είπε ο υπουργός Παιδείας, ’’να είμαι σε επαφή και με τους μαθητές και με τους εκπαιδευτικούς’’, εκφράζοντας τη μεγάλη του ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα σχολεία, μια - δυο ημέρες μόλις μετά την έναρξή τους, λειτουργούν πλήρως και σε όλες τις διαστάσεις τους. Η στελέχωση, δήλωσε ο Α. Δημητρίου, είναι πλήρης και στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια και Λύκεια, τα βιβλία τα έχουν όλοι και κανένα πρόβλημα δεν τίθεται σε σχέση με τα κατασκευαστικά έργα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης

Αναφερόμενος στα παράπονα που έχουν διατυπωθεί ως προς τη στελέχωση συγκεκριμένων σχολείων, ο Α. Δημητρίου τόνισε ότι τα σχολεία αυτά είναι στελεχωμένα σωστά, όπως προνοούν οι νόμοι και οι κανονισμοί. ’’Επομένως’’, σημείωσε, ’’για εμάς δεν υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης. Υπάρχει μια διαφορά ως προς το τι θέλουν οι κοινότητες και τι προνοούν οι νόμοι, αλλά εμείς θεωρούμε ότι η στελέχωση είναι απολύτως επαρκής για τις ανάγκες των σχολείων αυτών’’. Χαρακτήρισε παράλληλα ως αδικαιολόγητη την απεργία που έγινε για το θέμα αυτό και έκανε έκκληση, προς τους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων και προς τις Σχολικές Εφορείες, να επικοινωνούν με το Υπουργείο Παιδείας και να κατανοούν τις ανάγκες που έχει ολόκληρη η Κύπρος και η Παιδεία μας. Ενήμεροι και ψύχραιμοι οι μαθητές για τη γρίπη Α
Οσον αφορά τη γρίπη Α και τους τρόπους ενημέρωσης που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία, ο Α. Δημητρίου τόνισε ότι οι μαθητές είναι πλήρως ενημερωμένοι και “πολύ πιο ψύχραιμοι από τους μεγαλύτερους”. Ως προς την ύπαρξη κρουσμάτων στα σχολεία, ο υπουργός ανέφερε ότι δεν έχει πληροφορηθεί για την εμφάνιση κρουσμάτων σημειώνοντας ωστόσο ότι ένας καθηγητής ειδοποίησε ότι αρρώστησε και δεν πήγε στο σχολείο.
Πηγή : Εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ

Τέλος στη διερεύνηση ανώνυμων καταγγελιών

Τέλος στην κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια στο Υπ. Παιδείας, σε ό,τι αφορά στην εξέταση ανώνυμων καταγγελιών σε βάρος εκπαιδευτικών λειτουργών, επιχειρεί να βάλει ο υπ. Παιδείας, Αντρέας Δημητρίου. Με γραπτές και σαφείς πλέον οδηγίες προς το προσωπικό του Υπ. Παιδείας, αλλά και τους Διευθυντές όλων των σχολείων Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ο κ. Δημητρίου ζητά να μην παραλαμβάνονται οι ανώνυμες επιστολές/καταγγελίες, αλλά ούτε και να καταχωρούνται στους προσωπικούς φακέλους των καταγγελλομένων. Όπως εξηγεί, «συχνά αποστέλλονται στο Υπ. Παιδείας ανώνυμες επιστολές που καταγγέλλουν ή αναφέρουν πρόσωπα και πράγματα. Η πρακτική αυτή υποβαθμίζει τον πολιτισμό μας» και ξεκαθαρίζει ότι «στο εξής οι ανώνυμες επιστολές δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνονται ή να αρχειοθετούνται. Πρέπει να καταστρέφονται από τον υπάλληλο ή τον λειτουργό που τις παραλαμβάνει». Οι οδηγίες του Υπ. Παιδείας κοινοποιήθηκαν χθες και όπως αναμενόταν, ικανοποίησαν τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες θέτουν εδώ και χρόνια θέμα για μη εξέταση ανώνυμων καταγγελιών σε βάρος εκπαιδευτικών λειτουργών. Σε δηλώσεις της στον «Π» η πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Ελένη Σεμελίδου, εξήγησε ότι «αποτελούσε ένα από τα χρονίζοντα αιτήματά μας. Πρέπει όμως να πω ότι υπάρχουν κανονισμοί για το θέμα και απλώς το Υπ. Παιδείας δεν τους εφάρμοζε. Με τις οδηγίες γίνεται πλέον σαφές τι πρέπει να γίνεται». Σημείωσε επίσης ότι «έννοια της ΟΕΛΜΕΚ είναι τι θα γίνει με τους συναδέλφους που έχουν θυματοποιηθεί, που το ίδιο το Υπουργείο έχει δεχτεί ανώνυμες καταγγελίες και λειτούργησε, ενδεχομένως, λαμβάνοντάς τις υπόψη και ήδη περιλήφθηκαν στους προσωπικούς τους φακέλους», προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι ανώνυμες καταγγελίες». Καταλήγοντας, τόνισε ότι «την Τετάρτη θα έχουμε συνάντηση με τον Υπ. Παιδείας και θα θέσουμε το θέμα, καθώς είναι απαράδεκτο να βασίζεται έρευνα σε ανώνυμες καταγγελίες».
Πηγή : Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση :

 1. Ειδικής Εκπαίδευσης
 2. Προδημοτικής 14/09/09
 3. Προδημοτικής 15/09/09

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

"Κρατήστε τους Τ/Κ και τον ιο της γρίππης μακριά από τα σχολεία μας"

Άρθρο της συναδέλφου Μαρίας Σουτζιή
"......
Η πλειοψηφούσα ηγεσία της ΠΟΕΔ με τέτοιες αποφάσεις μας κάνει να νιώθουμε ότι επιθυμεί να υπάρχουν τείχη, να μη βλέπουμε ο ένας τον άλλο, να μην ακούμε να μην καταλάβουμε ποτέ ο ένας τον άλλο. Μόνο να φανταζόμαστε αυτά που μας υπαγορεύουν κύκλοι που βολεύονται με την κατοχή και εναντιώνονται στη λύση και την επανένωση : αυτοί από εκεί είναι βρώμικοι, κακοί, ξένοι, φταίχτες, φτωχοί, φτιακούρηδες (έρευνα στο πρόγραμμα ΜΕΡΑ για το τι γνώμη έχουν οι μαθητές μας για τους Τουρκοκύπριους). Το ίδιο επιθυμεί και το καθεστώς στην Τουρκία και οι εθνικιστικοί κύκλοι στην άλλη πλευρά. Να διατηρηθεί η απόσταση, στη ψυχή και στο νου. Τρομερή η σύμπτωση απόψεων: Κρατήστε τα τείχη!Μια από τις σπουδαιότερες οδηγίες που διάβασα στους κανονισμούς του δημόσιου σχολείου λέει ότι είμαστε υπόχρεοι να εγγράψουμε στο σχολείο μας οποιοδήποτε παιδί, ακόμα κι αν οι γονείς του είναι παράνομοι. Αυτό δείχνει ότι έστω και με αργά βήματα η κοινωνία μας και οι θεσμοί μας προοδεύουν, αποκτούν περισσότερη ανθρωπιά. Πώς τώρα να συνδυάσουμε αυτό με τη θέση της πλειοψηφούσας ηγεσίας της ΠΟΕΔ: Όλοι έχουν δικαίωμα στο κυπριακό δημόσιο σχολείο εκτός τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων, οι φτείρες και ο ιός της γρίππης......"

Μεταθέσεις και διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθεσείς και διορισμούς με σύμβαση δημοτικής εκπαίδευσης

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

Στόχος υπό έμφαση :Ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων

Οι ηγέτες των Κινήσεων ΠΑΔΕΔ , ΑΚΙΔΑ , και ΔΗΚΙ εμμένουν στην απαράδεχτη περσινή θέση τους με την οποία η ΠΟΕΔ - μόνη αυτή από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις - με γραπτή οδηγία προς τα σχολεία, απαγορεύει την επαφή δασκάλων και παιδιών με Τουρκοκύπριους εκπαιδευτικούς και μαθητές . Και η εμμονή αυτή των τριών Κινήσεων συνεχίζεται, ακόμα και μετά την απόφαση της Επιτρόπου Διοικήσεως, στην οποία προσέφυγε το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου, με την οποία απόφαση καταδικάζεται η στάση αυτή ως ρατσιστική θέση, εντελώς αδικαιολόγητη για μια Οργάνωση, όπως η ΠΟΕΔ .


Αυτό προέκυψε τελικά ως απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ την περασμένη Τετάρτη, όπου η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ έθεσε θέμα για αλλαγή της απόφασης αυτής.

Σε μια περίοδο όπου οι προσπάθειες όλης της πολιτικής ηγεσίας του τόπου κατευθύνονται προς την εξεύρεση λύσης του Κυπριακού, λύσης που για να επιτευχθεί απαιτεί την απόλυτη συνεργασία των δύο κοινοτήτων, την αποκατάσταση εμπιστοσύνης, την αλληλοκατανόηση και γνωριμία των ηθών και εθίμων της κάθε πλευράς, εμμένουν οι ηγέτες των τριών Κινήσεων να παραμένει γραπτώς οδηγία να μην ερχόμαστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αυτού του τόπου σε επαφή

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο  του προέδρου της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ, Λάζαρου Αβραάμ

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Μεταθέσεις και διορισμοί Ειδικής Εκπαίδευσης

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης

Aνακοίνωση ΕΕΥ για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει άτομα που έχουν εγγραφεί σε ένα ή

περισσότερους πίνακες διοριστέων στη μέση εκπαίδευση, και έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό ίπλωμα ή τίτλο στη Συμβουλευτική/ Καθοδήγηση/Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ότι, εάν επιθυμούν να εγγραφούν και στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής  Αγωγής, θα πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση, συμπληρώνοντας το έντυπο ΕΕΥ01.

Το ίδιο ισχύει και για άτομα που έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων δασκάλων ή νηπιαγωγών, έχουν αποκτήσει στη συνέχεια μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στις ειδικότητες Ειδικής Παιδαγωγικής για Κωφά, Τυφλά, ή Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και επιθυμούν να εγγραφούν στους πίνακες διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών (Κωφών), (Τυφλών) και (Ειδικών Μαθησιακών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών).

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Η απάντηση του ΥΠΠ στα αιτήματα της ΠΟΕΔ

Σε συνέχεια της συνάντησης Υπουργού Παιδείας και Εκτελεστικής Γραμματείας ΠΟΕΔ στις 2/9/2009 και σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο Υπουργός Παιδείας απάντησε σήμερα στην ΠΟΕΔ σε όλα τα σημεία για τα οποία η ΠΟΕΔ έθεσε στη συγκεκριμένη συνάντηση :

1. Χρόνος για συντονιστές Η/Υ
2. Ωράριο για υπεύθυνο τμήματος
3. Θηλασμός
4. Επιμόρφωση Ειδικών Εκπαιδευτικών
5. Άλλα θέματα

Διαβάστε την επιστολή - απάντηση με τις θέσεις του Υπουργείου Παιδείας στα αιτήματα της ΠΟΕΔ

Την επιστολή εξέτασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ σε σημερινή του συνεδρία.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Μεταθέσεις και διορισμοί Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Δημορικής Εκπαίδευσης

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε διορισμούς και μεταθέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Μεταθέσεις και διορισμοί Προδημοτικής Εκπαίδευσης


Μεταθέσεις και διορισμοί δημοτικής εκπαίδευσης

ΓΡΙΠΗ Α - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη Γρίπη Α (Η1Ν1) πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με Διευθυντές και μέλη του προσωπικού των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Όπως είχε ανακοινωθεί και στις συναντήσεις οι παρουσιάσεις των λειτουργών των δύο Υπουργείων έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ώστε να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για περαιτέρω επιμόρφωση των συναδέλφων και των μαθητών :

Κατεβάστε τις παρουσιάσεις :
 1. Γενικές Πληροφορίες και Στατιστικά Δεδομένα για τη Γρίπη Α (Η1Ν1)
 2. Σχέδιο Δράσης του ΥΠΠ για τη Διαχείριση Κρουσμάτων Γρίπης Α στα σχολεία
 3. Μαθαίνω για τη νέα μορφή Γρίπης Α- Δημοτική Εκπαίδευση
 4. Γρίπη Α - Ατομική Υγιεινή
Για περισσότερες πληροφοριές - έντυπα-ενημερωτικό δελτίο κλπ στην ιστοσελίδα :
http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/gripi_index.html

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

"Εξασφάλισαν δεσμεύσεις οι δάσκαλοι "

"ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ μεν, αλλά συγκρατημένοι μέχρι τα λόγια να γίνουν πράξεις, έφυγαν οι δάσκαλοι από το γραφείο του υπουργού Παιδείας. Καθώς φαίνεται ΠΟΕΔ και Ανδρέας Δημητρίου τα βρήκαν στα δυο ζητήματα που η Οργάνωση είχε ιεραρχήσει ως τα σημαντικότερα, αυτό της παραχώρησης χρόνου στις μητέρες-δασκάλες για σκοπούς θηλασμού και της παραχώρησης συντονιστικού χρόνου στους εκπαιδευτικούς που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα σχολεία "

"Υπάρχουν δάσκαλοι που δακρύζουν"

Άρθρο της Χριστίνας Κυριακίδου στην εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ :

"ΜΙΛΗΣΑΜΕτην 1η Σεπτεμβρίου. Την ημέρα που επισήμως, ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά και όλοι οι καθηγητές επέστρεφαν στις βάσεις τους. Μου έλεγε για τους συναδέλφους της που πήγαν σχολείο. Για τους μαθητές που θα γυρίσουν στα θρανία την επόμενη Πέμπτη. Θυμήθηκε τα πρώτα της χρόνια στις αίθουσες του Παγκυπρίου Γυμνασίου και μου εξιστόρησε με πόσο πάθος είχε αρχίσει να διδάσκει. Μετά από μια σύντομη αναδρομή, φτάσαμε στο σήμερα. Ο τόνος της φωνής της είχε αλλάξει. Την άκουσα λυπημένη. Σχεδόν στεναχωρημένη, λες και δεν άντεχε που τα σχολεία θα αποκτούσαν και πάλι ζωή…
Κλείσαμε το τηλέφωνο και κατάλαβα πως αλλιώς βιώνει κάθε εκπαιδευτικός την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Είναι οι δάσκαλοι που ανυπομονούν να μπούνε στην τάξη και να μάθουν στα παιδιά τους. Είναι άλλοι που ξεκινούν με όνειρα πολλά, όμως κουράζονται στην πορεία και τα εγκαταλείπουν γιατί νιώθουν να παλεύουν μόνοι τους και σιγά-σιγά περιορίζονται στον ρόλο του διεκπεραιωτή. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία δασκάλων που απλώς μετρά τις μέρες μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, που τα σχολεία θα αδειάσουν και θα ξαναβρούν την ησυχία τους...."Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας στην εφημερίδα "ΣΗΜΕΡΙΝΗ"

Χρονιά κατά την οποία θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις και θ' αρχίσουν να μπαίνουν σε εφαρμογή οι μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση θα είναι η φετινή, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Δημητρίου. Σε συνέντευξη του στη «Σ» ο κ. Δημητρίου καλεί τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών να επιδείξουν καλή θέληση και να συνεργαστούν με το Υπουργείο, ενώ διαβεβαιώνει πως η νέα σχολική χρονιά αρχίζει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.Διαβάστε τη συνέντευξη Α. Δημητρίου στην εφημερίδα Σημερινή

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Ανακοίνωση ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών εύχεται σε όλους σας καλή σχολική χρονιά και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουμε. Ιδιαίτερο καλωσόρισμα απευθύνουμε στους νέους συναδέλφους, οι οποίοι με πολλά όνειρα και προσδοκίες εισέρχονται στην εκπαιδευτική μας οικογένεια. Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ θα είναι πάντα δίπλα στον εκπαιδευτικό στα μικρά, καθημερινά αλλά και στα μεγάλα του προβλήματα.

Πέραν των καθαρά εκπαιδευτικών – συνδικαλιστικών προβλημάτων δύο άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα βασανίζουν φέτος τον καθένα από εμάς. Ο ιός της γρίπης και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από όλους μας και η μεγάλη οικονομική κρίση που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους εργαζομένους.


Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση...

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Τοποθετήσεις Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών (Δασκάλων -Νηπιαγωών-Ειδικών Εκπαιδευτικών)

Το ΥΠΠ ανακοίνωσε τοποθετήσεις - μετακινήσεις εκαπδιευτικών :

Οι αλλαγές στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο - Αποφόρτωση ΄Υλης

Με εγκύκλιο του ΔΔΕ, ενημερώνονται τα σχολεία μας για τις αλλαγές στο Ενιαίο Ολοήμερο σχολείο που θα ισχύσουν την νέα σχολική χρονιά, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου :

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε επίσης ακόμα μια σημαντική εγκύκλιο για την αποφόρτωση της ύλης σε όλα τα δημοτικά σχολεία :

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού παρουσίασε την πολιτική του Υπουργείου για τους αλλόγλωσσους μαθητές

Την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παρουσίασε  ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέας Δημητρίου σε διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
Στην αρχική του ομιλία ο κ. Υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στους αλλόγλωσσους μαθητές, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, παρέχεται το δικαίωμα εγγραφής και δωρεάν εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της Κύπρου σε όλα τα επίπεδα της Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι «στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν γίνεται καμία διάκριση σχετικά με τη φυλή, την κοινότητα, τη γλώσσα, το χρώμα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αλλά και την εθνική καταγωγή των μαθητών».
Σημείωσε δε ότι η κυπριακή κοινωνία δείχνει πολλά στοιχεία «ανοίγματος» προς τις άλλες εθνότητες. Αυτό θέλω και να το χαιρετίσω και να το επαινέσω, πρόσθεσε ο κ. Υπουργός, όπως και το γεγονός ότι και η αντιπολίτευση, για παράδειγμα ο κ. Τορναρίτης μιλά με τους ίδιους όρους που μιλά και η Κυβέρνηση ως προς την ανάγκη εκπαίδευσης των αλλόγλωσσων και γενικά των μαθητών που έρχονται από άλλες χώρες.
Ο κ. Δημητρίου επισήμανε ότι αν και είχαν αρχίσει εδώ και χρόνια να λαμβάνονται μέτρα, δεν είχε ποτέ ως τώρα διαμορφωθεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την εκπαίδευση αυτών των μαθητών.
Πρόσθεσε επίσης ότι γενικός στόχος της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας είναι η αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού των αλλόγλωσσων μαθητών και η αρμονική τους ένταξη στην εκπαίδευση και συνακόλουθα στην κυπριακή κοινωνία. Ακολούθως, προέβη σε αναλυτική παρουσίαση των μέτρων που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του νέου σχολικού έτους για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Όπως είπε, τα μέτρα κατατάσσονται σε τέσσερις άξονες προτεραιοτήτων: τα προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των αλλόγλωσσων μαθητών και τις δράσεις για την υποδοχή των νεοαφιχθέντων αλλόγλωσσων μαθητών. (Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Υπουργού πατήστε ΕΔΩ).
Ειδική αναφορά στη σχετική έκδοση του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Οδηγός Υποδοχής για τους αλλόγλωσσους μαθητές» έκανε ο Προϊστάμενος του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης κ. Γαβριήλ Καράλλης, ο οποίος είπε ότι ο οδηγός έχει εκδοθεί με βάση τον αριθμό των ξενόγλωσσων παιδιών που φοιτούν αυτή τη στιγμή στα σχολεία μας και διατίθεται σε επτά ξένες γλώσσες (Τουρκική, Αγγλική, Βουλγαρική, Γεωργιανή, Αραβική, Ουκρανική, Ρουμανική και Ρωσική) καθώς και στην Ελληνική για χρήση από τους εκπαιδευτικούς. Πρόσθεσε ότι γενικός στόχος της έκδοσης είναι να προωθήσει την πολυπολιτισμική κουλτούρα στα σχολεία μας και να αναδείξει το γεγονός ότι η κυπριακή πολιτεία φροντίζει για όλα τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο, ενώ ο ειδικός στόχος είναι η παροχή πληροφοριών στα αλλόγλωσσα παιδιά και τις οικογένειές τους για το δικαίωμα όλων στη μόρφωση και για τις ειδικές πρόνοιες για τους αλλόγλωσσους μαθητές. Περιέχει, επίσης, στοιχεία για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις βαθμίδες και τους τρόπους εισδοχής καθώς και γενικότερες πληροφορίες ώστε τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά να αποκτήσουν έναν καλό προσανατολισμό που θα βοηθήσει στην ομαλότερη ένταξη τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Υπουργός διευκρίνισε ότι από την εν λόγω πολιτική δεν εξαιρούνται τα παιδιά των οποίων οι γονείς βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι τα σχολεία είναι ανοιχτά για όλους και ότι η εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα οποιουδήποτε όπου και αν βρίσκεται. Πρόσθεσε επίσης ότι το γεγονός ότι προσφέρουμε εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά είναι ένας δείκτης ποιότητας της κοινωνίας μας.
Κληθείς να αναφέρει εντυπώσεις από προηγούμενες χρονιές ως προς τη στάση των Ελληνοκύπριων μαθητών έναντι των αλλόγλωσσων, ο κ. Δημητρίου είπε ότι στα σχολεία όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αλλόγλωσσων μαθητών δεν έχουν προκύψει ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ ειδικά στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας οι μεταξύ τους σχέσεις είναι πολύ στενές και δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ούτε με τα αλλόγλωσσα παιδιά ούτε και μεταξύ των αλλόγλωσσων και των ελληνόφωνων μαθητών.

Σχετικό δημοσίευμα : Χιλιάδες Αλλόγλωσσοι μαθητές στα δημόσια σχολεία - Εφημερίδα Φιλελεύθερος

Μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης και Προδημοτικής

Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε μετάθεσεις και διορισμούς με σύμβαση :

 1. Ειδικής Εκπαίδευσης
 2. Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Οδηγίες ΔΔΕ για ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς

Για την ομαλή λειτουργία των σχολείων , ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Αλέξανδρος Κουράτος ,απέστειλε, συνημμένα, οδηγίες και πληροφορίες όπως και σχετικά έντυπα για συμπλήρωση.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες που αφορούν τα πιο κάτω θέματα :


Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ :Εγγραφές μαθητών - Μητρώο – Μαθητολόγιο,Υποχρεωτική εκπαίδευση - Μετεγγραφές – Απουσίες,Σχολική αργία - Γιορτή του Αγίου της Κοινότητας/Ενορίας,Τελικός αριθμός μαθητών ,Ανάληψη καθηκόντων διδακτικού προσωπικού, Συγκρότηση τμημάτων ,Διδακτικός χρόνος προσωπικού,Διδακτικό Προσωπικό ,Συμπλήρωση πληροφοριακών δελτίων για τα ειδικά μαθήματα,Φοίτηση Τουρκοκύπριων και αλλοδαπών μαθητών ,Ενισχυτική διδασκαλία,Λειτουργία Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων,Ειδική Εκπαίδευση,Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας,Προβλήματα υγείας ,Επισκέψεις Λειτουργών Σχολιατρικής Υπηρεσίας και Οδοντιατρικών Υπηρεσιών στα σχολεία - Προληπτικές εξετάσεις - Εμβολιασμός παιδιών ,Διαδικασίες για χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια ,Έκτακτα περιστατικά και προβλήματα στα σχολεία ,Πλαίσιο Γενικού Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς - Προβλήματα πειθαρχίας,Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα,Ανάρτηση και έπαρση σημαιών,Μαθητική στολή,Κινητά τηλέφωνα,Μετεγγραφή μαθητών σε σχολεία του εξωτερικού,Εγκεκριμένα βιβλία βιβλιοθήκης και διδακτικά μέσα,Εκδόσεις Υ.Π.Π. και Ο.Ε.Δ.Β., Παραγγελία διδακτικών μέσων,Ενημερωτικό Δελτίο Υ.Π.Π., Προσέλευση και αποχώρηση εκπαιδευτικών ,Νόμος για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή, Εισπράξεις από σχολικές δραστηριότητες ,Δωρεές - Χορηγίες - Εισφορές - Κληροδοτήματα ,Άριστοι μαθητές - Χρηματικά βραβεία, Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό στα Δημοτικά ΣχολείαΓ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι», Εμφάσεις για τη φετινή σχολική χρονιά, Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Κατ’ οίκον εργασία των μαθητών, Αλφαβητισμός – Γραμματισμός, Εβδομαδιαία περίοδος βιβλιοθήκης στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Θρησκευτική Αγωγή, Πατριδογνωσία και Επιστήμη τάξεων Α΄ + Β΄ , Αγωγή Υγείας,Κυκλοφοριακή Αγωγή , Περιβαλλοντική Αγωγή,Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ :Διαδικασία επικοινωνίας ,Αιτήματα, Βαθμολογία – Ενστάσεις ,Άδειες εκπαιδευτικών,Αντικατάσταση εκπαιδευτικών, Μερική ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών,Περιπτώσεις που το σχολείο παραμένει κλειστό ,Συνεργασίες με διάφορους φορείς Ενημέρωση προσωπικού φακέλου ,Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ :Εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις,Θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις ,Σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις ,Διοργάνωση διαγωνισμών στα σχολεία,Μαθητική Κοινότητα, Συνεργασία με τους γονείς ,Σχολική τσάντα ,Καιρικές συνθήκες ,Σχολικά κυλικεία ,Εξοικονόμηση νερού ,Εξοικονόμηση χαρτιού φωτοτυπικής , Επιμορφωτικά Κέντρα ,Παραχώρηση σχολικών κτιρίων/χώρων σε ιδιώτες

Κατεβάστε όλα τα σχετικά έντυπα

Μεταθέσεις Δασκάλων και τοποθετήσεις Επιθεωρητών

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις δασκάλων και τοποθετήσεις Επιθεωρητών καθώς και διορισμούς με σύμβαση νέων Εκπαιδευτικών. :

Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση δασκάλων
Τοποθετήσεις Εποπτικού Προσωπικού

Στόχοι ΥΠΠ για τη σχολική χρονιά 2009-2010

Το ΥΠΠ με εγκύγκλιο του ημερομηνίας 31/8/2009 έθεσε τους στόχους για τη νέα σχολική χρονια :

 1. 1ος Στόχος : Η αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού ανθρώπινου σχολείου
 2. 2ος Στόχος : Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμφιλίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας μεταξύ  Ε/Κ και Τ/Κ με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας μας και του λαού μας.
Διαβάστε την εγκύκλιο με τους στόχους για τη νέα σχολική χρονιά και εισηγήσεις για τρόπους προώθησή τους.

Επίσης στην ιστοσελίδα της Προοδευτικής μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για προώθηση του 2ου στόχους : Εκπαιδευτικό Υλικό για Καλλιέργεια Κουλτούρας Ειρηνικής Συμφιλίωσης Ε/Κ και Τ/Κ