Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν ένα από τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy:

 1.1 Έντυπο ΕΕΥ11 – Αίτηση μετάθεσης 
 1.2 Έντυπο ΕΕΥ12 – Αίτηση μη μετάθεσης. 
Αίτηση Μετάθεσης / Μη Μετάθεσης για Ειδικούς Λόγους

Ολόκληρη Ανακοίνωση της ΕΕΥ

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά από τις 21 Ιανουαρίου 2014, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ. 

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Π.Ο.Ε.Δ. - Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Πληροφορίες για εγγραφή νέων μελών ΠΟΕΔ
Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΟΕΔ, Τακτικά Μέλη της ΠΟΕΔ μπορούν να εγγραφούν όσοι είναι πτυχιούχοι Δάσκαλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης και υπηρετούν σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας ή είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας σε άλλες Υπηρεσίες ή απουσιάζουν με εκπαιδευτική άδεια ή άδεια απουσίας.
Η σχετική αίτηση για εγγραφή μέλους υποβάλλεται, σύμφωνα με το καταστατικό, προς την Επιτροπή του Επαρχιακού Γραφείου της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο αιτητής η προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Οργάνωσης.
Συμπληρώσετε και αποστείλετε στα Κεντρικά Γραφεία ΠΟΕΔ  (Fax : 22817599 ή 22447818 ) την πιο πάνω Αίτηση Εγγραφής.
Ωφελήματα Μελών :
 1. Επαγγελματικά ωφελήματα όπως επιδόματα επαγγελματικών διαφορών ( απεργιακό επίδομα κτλ, νομική συμβουλή και βοήθεια σε σχέση με την εργοδ΄δοτηση των μελών κ.α.)
 2. Ωφελήματα πρόνοιας, όπως επίδομα ασθενείας, ατυχήματος, απορίας, γηρατειών, θανάτου και έξοδα ιατρικής περίθαλωης και φαρμάκων, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΕΔ και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Οργάνωσης.
 3. Άλλα ωφελήματα ύστερα από απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ (χρήση εξοχικών κατοικιών ΠΟΕΔ στις Πλάτρες ή Πάφο (ΟΕΛΜΕΚ), κάρτα μέλους, Εκπτωκουπόνια ΠΟΕΔ κλπ)
Δικαιώματα Μελών ΠΟΕΔ :
 1. Να εκλεγει και εκλέγεται
 2. Να ασκεί έλεγχο στη διοίκηση της ΠΟΕΔ
 3. Να ζητεί και να έχει από μέρους της Οργάνωσης ηθική και οικονομική ενίσχυση, κατά την κρίση του Δ.Σ.
 4. Να λαμβάνει γνώση της ετήσιας Οικονομικής έκθεσης
 5. Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στα αρμόδια σώματα της Οργάνωσης
 6. Να απολαμβάνει τα ωφελήματα και ευεργετήματα που προκύπτουν από  την εκπλήρωση των σκοπών της ΠΟΕΔ
 7. Να υποβάλλει έφεση προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη όταν θεωρεί ότι το Δ.Σ. ή η Ε. Επιτροπή διαχειρίζεται με κακό τρόπο την περιουσία της Οργάνωσης, όταν θεωρεί ότι αδικείται από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ε.Επιτροπής. Η έφεση πρέπει να προσυπογράφεται από άλλα 5 μέλη της Οργάνωσης
 8. Να τυγχάνει γραπτής ειδοποίησης σε περίπτωση διαγραφής του, η οποία να αιτιολογείται δεόντος
 9. Να επιθεωρεί τα βιβλία της Οργάνωσης, όπως προνοείται στο καταστατικό.
Υποχρεώσεις Μελών ΠΟΕΔ :
 1. Να πληρώνει τακτικά και χωρίς καθυστέρηση τη συνδρομή του η οποία ανέρχεται στο 0,5 % του μισθού του. Για όσο διάστημα τα μέλη της ΠΟΕΔ δεν παίρνουν μισθό, απαλλάσσονται της καταβολής συνδρομής.
 2. Να τηρεί και να σέβεται όλες τις πρόνοιες του καταστατικού της ΠΟΕΔ και να υπακούει στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Να εξασκεί τα δικαιώματά του παίρνοντας τακτικά μέρος στις Συνελεύσεις και τις νόμιμες εργασίες και τους σκοπούς της Οργάνωσης, να φροντίζει για την περιουσία και τα συμφέρομτα της και να να συμβάλλει κατά το μέτρο των δυνάμεών του στην πρόοδο της Π.Ο.Ε.Δ.

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Θεατρική Παράσταση ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ στη Λάρνακα

H Πολιτιστική Ομάδα ΠΝΟΗ φιλοξενεί την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και ώρα 4:00 μ.μ.
τη θεατρική ομάδα ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ –ΠΟΕΔ Λευκωσίας με την παράσταση«ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ» στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας.

Εσιτήρια  €5 προπωλούνται στα περίπτερα Κκονέ (Αραδίππου) και SIMED (δίπλα από Pizza Hut –Δροσιά)
και την μέρα της παράστασης στο ταμείο του δημοτικού θεάτρου.

 

Η Κοινωνία Αντιδρα και διεκδικεί

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Η βάση έδειξε τον δρόμο των δυναμικών κινητοποιήσεων…Η βάση έδειξε τον δρόμο των δυναμικών κινητοποιήσεων…


Οι αρνητικές εξελίξεις επιβάλλουν αλλαγή στάσης της ΠΟΕΔ


Οι συνεχείς εξαγγελίες, υποσχέσεις και δεσμεύσεις της κυβέρνησης περί αποπαγοποίησης των προαγωγών στην Εκπαίδευση, πλήρωσης αριθμού κενών οργανικών θέσεων και διορισμού ακόμα 10 συμβασιούχων – απολυθέντων συναδέλφων – σε σχολεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα δε μας εφησυχάζουν. Αντίθετα, μόνον προκλητικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι όποιες δημόσιες τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Κινήσεων ή άλλων φορέων περί δικαίωσης και έκφρασης ικανοποίησης για τα όσα συμβαίνουν στον τομέα της Παιδείας το τελευταίο χρονικό διάστημα.


Στις 30 Οκτωβρίου 2013, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΠΟΕΔ έδωσε ισχυρή εντολή στο Δ.Σ. της Οργάνωσης για λήψη μέτρων για τα όσα συμβαίνουν στον τομέα της Παιδείας και επηρεάζουν άμεσα τον διδασκαλικό κόσμο. Η βάση των δασκάλων έδειξε με την εντολή αυτή τον δρόμο των δυναμικών κινητοποιήσεων, μη εξαιρουμένου ακόμα και των απεργιακών μέτρων. Το αποτέλεσμα αυτό δεν προσφέρεται για εκφράσεις ικανοποίησης ή δικαίωσης για ΚΑΜΙΑ διδασκαλική παράταξη. Αντίθετα, πρέπει να προβληματίσει όλους η ήπια, ίσως και παθητική στάση που τηρεί μέχρι τώρα η ΠΟΕΔ. Τα λεκτικά πυροτεχνήματα περί αντιδράσεων και κλείσιμο σχολείων, εάν και εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει στα όποια επιπλέον μέτρα ενάντια στην ποιότητα της εκπαίδευσης, πρέπει να σταματήσουν και τη θέση τους να πάρουν έργα και πράξεις. Αυτό ζητά και αυτό ζητούσε η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων όλο αυτό το χρονικό διάστημα.


Επιγραμματικά θυμίζουμε ότι:


1. Τις προαγωγές τις σταμάτησαν οι κυβερνώντες στη βουλή, ΧΩΡΙΣ να το έχει ζητήσει η Τρόικα.


2. Τις μονιμοποιήσεις τις σταμάτησαν οι κυβερνώντες στη βουλή, ΧΩΡΙΣ να το έχει ζητήσει η Τρόικα.


3. Την Παγκόσμια Τράπεζα την κάλεσαν στην Κύπρο, για να αξιολογήσει την Παιδεία και να προτείνει μέτρα, οι κυβερνώντες ΧΩΡΙΣ να το έχει ζητήσει η Τρόικα.


4. Δεκάδες συνάδελφοι, με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, έχουν οδηγηθεί στην ανεργία, παρά τις δεσμεύσεις των κυβερνώντων και τη μόνιμη πλέον αποκοπή από τους μισθούς όλων των υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για τον επαναδιορισμό τους.


5. Τα περισσότερα των μέτρων που έχουν ληφθεί στο τομέα της Εκπαίδευσης, και τα οποία έστειλαν στην ανεργία δεκάδες συναδέλφους, ήταν μονομερείς αποφάσεις της κυβέρνησης ΧΩΡΙΣ να το έχει ζητήσει η Τρόικα.


ΟΥΤΕ μας ικανοποιούν ΟΥΤΕ μας καθησυχάζουν τα ψίχουλα που μας ρίχνει η κυβέρνηση για να σωπάσουμε.


Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών, πιστή στη δικαιωμένη φιλοσοφία των δυναμικών κινητοποιήσεων, έχει προτείνει τόσο στις 30 Αυγούστου όσο και στις 16 Σεπτεμβρίου την άμεση λήψη δυναμικών μέτρων στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ. Την ίδια ΑΚΡΙΒΩΣ στάση και παρόμοιες προτάσεις, τηρούσαμε και καταθέταμε, και τα προηγούμενα χρόνια (βλέπε προτάσεις Αγωνιστικής Συνεργασίας στο Δ.Σ. ημερομηνίας 6/9/2011, 5/12/2012, 10/1/2013 κ.α.), χωρίς να βρίσκουμε ανταπόκριση από την πλειοψηφία των Κινήσεων στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, και παρά το γεγονός ότι και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η αντίστοιχη εξουσιοδότηση από τη βάση των δασκάλων.


Τώρα, ο κόμπος έφτασε στο χτένι και το ποτήρι έχει πλέον ξεχειλίσει. Οι απολύσεις συναδέλφων, η παντελής απουσία κοινωνικού διαλόγου, η απαξίωση που τυγχάνουν οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις από τον Υπουργό Παιδείας και η συνεχής απειλή για νέες αποκοπές σε μισθούς και συντάξεις και για νέες απολύσεις συναδέλφων, επιβάλλουν την άμεση αντίδραση της ΠΟΕΔ. Διαχωρίσαμε και διαχωρίζουμε τη θέση μας για την απραξία της ΠΟΕΔ το τελευταίο τρίμηνο. Είναι η πρώτη φορά που συνάδελφοι στέλλονται στην ανεργία και η Οργάνωση που τους εκπροσωπεί παραμένει απαθής.


Καλούμε λοιπόν, όλες τις διδασκαλικές κινήσεις, να θέσουν το συμφέρον της Παιδείας πάνω από όλα, αφήνοντας πίσω τους τις όποιες σκοπιμότητες και να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι στη χάραξη μιας πολύ πιο δυναμικής πολιτικής και στρατηγικής της ΠΟΕΔ. Άμεσα το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ πρέπει να εξετάσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης, να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα και να χαράξει πολιτική αντίδρασης.

Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών


16/11/2013

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Πάμε θέατρο.. Επιχορηγημένα εισιτήρια για εκπαιδευτικούς

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών συνεχίζει για 11η  χρονιά την επιτυχημένη συνεργασία της με το Σατιρικό Θέατρο και προσφέρει στους  εκπαιδευτικούς επιχορηγημένο εισιτήριο για όλες τις παραστάσεις και για όλα τα έργα που ανεβάζει το Σατιρικό Θέατρο. Τιμή Εισόδου : 8 αντί 15. Αγοράστε εισιτήριο από τα στελέχη της Προοδευτικής και παρακολουθείστε οποιαδήποτε θεατρική παράσταση του Σατιρικού, αφού πρώτα κάνετε κράτηση στα τηλέφωνα 22 312940, 22 421609.
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου: «Νέο Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών»


Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Εκδήλωση-Συζήτηση με θέμα «Πρόταση ΥΠΠ για σύστημα διορισμών: Πρόταση εκσυγχρονισμού ή ενταφιασμός ονείρων;», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013. Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσαν από κοινού η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, έγινε παρουσίαση της πρότασης και κατατέθηκαν οι θέσεις των δύο Κινήσεων.

Το πιο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 1. Η πρόταση του ΥΠΠ για ένα Νέο Σύστημα Προσλήψεων Εκπαιδευτικών δεν οδηγεί σε πραγματικό εκσυγχρονισμό της  εκπαίδευσης, αφού με τα δεδομένα που υπάρχουν στην εκπαίδευση (δεν υπάρχουν επιπλέον θέσεις), η αντικατάσταση μερικών εκπαιδευτικών από άλλους δε θα οδηγήσει στο ζητούμενο.
 2. Η πρόταση εξυπηρετεί αλλότριους σκοπούς, αφού ο χρόνος που τίθεται στο τραπέζι, ο ετσιθελισμός του ΥΠΠ, η απουσία σοβαρής και τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας από πλευράς του ΥΠΠ και ο τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων, καταδεικνύουν ξεκάθαρα την πρόθεση εξυπηρέτησης τρίτων. 
 3. Συνάδελφοι συμβασιούχοι - αντικαταστάτες, οι οποίοι εργάζονται ως έκτακτοι κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην ανεργία, στο βωμό εξυπηρέτησης «υποχρεώσεων» που έχουν αναληφθεί από την Κυβέρνηση.
 4. Με την παρούσα πρόταση επιβαρύνονται οι εκπαιδευτικοί, το κράτος, ίσως ακόμα και τα παιδιά (άγχος, προετοιμασία εξετάσεων από εκατοντάδες εκπαιδευτικούς κλπ.) προς όφελος άλλων.
 5. Μετά από πολύχρονη υπηρεσία στο Δημόσιο Σχολείο και εν τη απουσία αξιολόγησης της εργασίας και προσφοράς των εκτάκτων συναδέλφων στο σχολικό χώρο, ζητείται από το ΥΠΠ να αξιολογηθούν σε ένα γραπτό υλοκεντρικό δοκίμιο για να «αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους».
 6. Η απλή αλλαγή της μοριοδότησης σε μια «βελτιωμένη» πρόταση του ΥΠΠ, παραμένοντας στην ίδια φιλοσοφία των εξετάσεων, με μερική αναπροσαρμογή του τρόπου μοριοδότησης και χωρίς να διασφαλίζονται όλοι όσοι εργάζονται (συμβασιούχοι και αντικαταστάτες) δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.
 7. Η φιλοσοφία της επετηρίδας διατηρείται και στην Νέα Πρόταση, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει πως δεν επιτυγχάνεται εκσυγχρονισμός, παρά μόνο αβεβαιότητα στους νέους εκπαιδευτικούς αφού κάθε δύο χρόνια απλώς θα εναλλάσσονται μεταξύ τους.
 8. Το μοναδικό, εντελώς καινούριο σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα είναι η προσθήκη των εξετάσεων, αφού τα υπόλοιπα κριτήρια εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη με διαφορετική απλώς αξία.
 9. Η φιλοσοφία της εναλλαξιμότητας των νέων εκπαιδευτικών (εκτάκτων), όπως διαφαίνεται από τη Νέα Πρόταση, ίσως είναι η απαρχή της άρσης της μονιμότητας όλων των εκπαιδευτικών στα πλαίσια μιας συνεχούς αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητάς τους.
 10. Η αντιμετώπιση της νέας τάξης πραγμάτων, οι περικοπές στην εκπαίδευση και οι απολύσεις συναδέλφων όπως διαφάνηκαν αρχές της σχολικής χρονιάς δεν έτυχαν δυναμικής αντίδρασης από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.

Ως Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών, αφουγκραζόμαστε τις απόψεις και ανησυχίες όλων των συναδέλφων. Θεωρούμε πως έχουμε χρέος να ακούμε και να στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς, κάτι το οποίο καταδεικνύει η εικοσάχρονη μας ιστορία στα συνδικαλιστικά δρώμενα. Δηλώνουμε πως, τόσο για το θέμα του καταλόγου, όσο και για κάθε ενέργεια που βλάπτει τους συναδέλφους και το Δημόσιο Σχολείο θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστάρηδες στους αγώνες. Η αναποφασιστικότητα που επέδειξαν οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις από την αρχή της χρονιάς για δυναμικές αντιδράσεις στις περικοπές στην εκπαίδευση και τις δεκάδες απολύσεις συναδέλφων μας έβρισκε και μας βρίσκει  αντίθετους. Θα πρέπει επιτέλους δυναμικά να δείξουμε στην Εργοδοτική Πλευρά πως δεν μπορεί να λαμβάνει με την πάσα ευκολία αποφάσεις που βλάπτουν τον κλάδο και την εκπαίδευση. Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών θα συνεχίσει μαζί με τη βάση των εκπαιδευτικών να δίνει τους αγώνες της. Χαμένοι αγώνες, οι αγώνες που δε δίνονται.

Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών, 8/11/2013

17o συνέδριο ΠΣΕΠΕΠ (23 - 24 Νοεμβρίου 2013)

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, αντιμετωπίζουμε σήμερα μια δύσκολη κατάσταση τόσο σε ότι αφορά τα οικονομικά ζητήματα όσο και σε ότι αφορά τα κοινωνικά. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, αναγκαζόμαστε να υπενθυμίζουμε την ανάγκη να «βάλουμε τον άνθρωπο στο κέντρο του ενδιαφέροντος» της πολιτείας και της κοινωνίας γενικά. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που αναγκαζόμαστε να θυμίσουμε στη πολιτεία και την κοινωνία πως τα παιδιά πρέπει να αποτελούν πράγματι το κέντρο του ενδιαφέροντός μας και πως οι δράσεις και ενέργειες μας για όλα τα ζητήματα πρέπει να σταθμίζουν το πραγματικό κόστος που θα έχουν στα παιδιά. 
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήρθε να προστεθεί και η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περασμένου Φεβρουαρίου με τίτλο: «Επενδύοντας στα Παιδιά – Σπάζοντας τον κύκλο της Μειονεξίας» η οποία ξεκινά με το σκεπτικό πως «Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των στόχων της οποίας συγκαταλέγεται η προώθηση της ευημερίας των λαών της* η Ένωση πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού, να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις, και να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία», για να συνεχίσει λέγοντας πως η Πρόληψη, η Έγκαιρη Παρέμβαση, η Πρόσβαση σε Υπηρεσίες ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον των παιδιών, όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση και οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και η δυνατότητα συμμετοχής και άσκησης των δικαιωμάτων τους από τα ίδια τα παιδιά, αποτελούν σημαντικό μέσο για την επίτευξη του στόχου μείωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πιστεύουμε πως η αυξημένη δημόσια επένδυση στα παιδιά, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται σε μικρή ηλικία και όταν οι οικογένειες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η φτώχεια, ο αποκλεισμός, η κακή υγεία ή η αναπηρία, θα κάμει μακροπρόθεσμα την ειδοποιό διαφορά για ολόκληρη την κοινωνία.
 
Πιστεύουμε πως το να υποστηρίξουμε κάθε παιδί να επιτύχει το μέγιστο των δυνατοτήτων του δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωση μα και οικονομική αναγκαιότητα. Οι πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης πρέπει συνεπώς να ιδωθούν μέσα από τον φακό των επιπτώσεων που θα έχουν στις ευκαιρίες των παιδιών για ανάπτυξη και επιτυχία στη ζωή τους ως ενήλικες, αναγνωρίζοντας κάθε παιδί ως ξεχωριστό άτομο ανεξάρτητα από τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε.
 
Το φετινό συνέδριο της ΠΣΕΠΕΠ έχει στόχο να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «Επένδυση στα Παιδιά» αλλά και να αναλύσει – από την σκοπιά των ίδιων των παιδιών – τις επιπτώσεις που η οικονομική κρίση έχει στην Πρόληψη, την Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Παροχές, πάντα με γνώμονα την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους όπως αυτά φαίνονται στην Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
 
Κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε σε βάθος την κατάσταση, να διαμορφώσουμε προτάσεις αλλά και να έρθουμε σε πραγματικό διάλογο με τους «ειδικούς και εμπειρογνώμονες» που δεν είναι άλλοι από τα ίδια τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα μια κατάσταση για την οποία καθόλου δεν ευθύνονται. Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους: μέλη της ΠΣΕΠΕΠ και των οργανώσεων-μελών της, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και κάθε πολίτη με ενδιαφέρον για το μέλλον του τόπου μας. Ελπίζουμε σε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και σε ένα αποτέλεσμα που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για μας τους ίδιους.   
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα:  Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013 09.00 – 10.00 Εγγραφές 10.00 – 11.00 Εναρκτήρια Σύνοδος
- Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα από την Νεανική Χορωδία «Αοιδών Φωνές» του Δήμου Παραλιμνίου
- Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της ΕΠΕΠ Αμμοχώστου κα Χριστίνα Σωφρονίου
- Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας κ. Γιάννη Καρούσο
- Χαιρετισμός από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Λήδα Κουρσουμπά
- Χαιρετισμός και κήρυξη της έναρξης των Εργασιών του Συνεδρίου από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου
- Εναρκτήρια Ομιλία από την Πρόεδρο της ΠΣΕΠΕΠ κα Νινέττα Καζαντζή    
 
11.00 - 11.30 Διάλειμμα 11.30 – 13.00 Α΄ Σύνοδος Ολομέλειας
Επεξήγηση του Θέματος - η σημασία της Επένδυσης στα Παιδιά Συντονιστής: Τάκης Κονής, Κοινωνικός Ψυχολόγος, Επιστημονικός Σύμβουλος ΠΣΕΠΕΠ

- Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία, τον Αθλητισμό και την Νεολαία, κα Ανδρούλα Βασιλείου (π.ε.)*
- Συζήτηση 13.00 – 15.00 Γεύμα 15.00 – 16.00 Β’ Σύνοδος Ολομέλειας
Διαπιστώσεις – Καλές Πρακτικές – Εισηγήσεις Συντονιστής: Σκεύη Κουκουμά, Βουλευτής, Αντιπρόεδρος ΠΣΕΠΕΠ
 
- Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Λήδα Κουρσουμπά

- Συζήτηση 16.00 – 16.30 Διάλειμμα 16.30 – 18.30 Α΄ Σειρά Εργαστηρίων4 ή 5 Παράλληλα Εργαστήρια ΜΕ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
 
- Η Κυπριακή Παιδοβουλή θα αναλάβει να ετοιμάσει τις Εισηγητικές Ομιλίες σε όλα τα Εργαστήρια. Αυτές θα είναι σύντομες και θα είναι ΙΔΙΕΣ για όλα τα Εργαστήρια.20.00 – 22.00 Δείπνο με καλλιτεχνικό Πρόγραμμα
 
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013 09.30 – 11.00 Γ΄ Σύνοδος ΟλομέλειαςΚατάθεση απόψεων και στοιχείων από τους ειδικούς Συντονιστής: Σταύρος Παπαλουκάς, Εκπαιδευτικός, Μέλος ΠΣΕΠΕΠ
 

 
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.ε.)*

- κ. Χαρά Ταπανίδου, Λειτουργός Α΄, Εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

- Συζήτηση 11.00 – 11.30 Διάλειμμα 11.30 – 13.00 Β΄ Σειρά Εργαστηρίων 4 ή 5 Παράλληλα Εργαστήρια ΜΕ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 
- Ο Συντονισμός θα γίνει και πάλι από την Κυπριακή Παιδοβουλή
 
13.00 – 14.00 Δ΄ Σύνοδος Ολομέλειας Συντονιστής: Νινέττα Καζαντζή, Πρόεδρος ΠΣΕΠΕΠ
 
- Αναφορές από τα Εργαστήρια - Γενικό Πόρισμα του Συνεδρίου - Καταληκτικά Σχόλια
* (π.ε.) = προς επιβεβαίωση: οι σχετικές επιστολές έχουν αποσταλεί και αναμένεται απάντησηΚυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Νέες Παραστάσεις ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ από τη θεατρική Ομάδα ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ ΠΟΕΔ Λευκωσίας


ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ"  ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ!!!!! ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ ΠΟΕΔ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ "ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ". ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:30 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΑΣ ΕΓΚΑΙΡΑ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 5 ΕΥΡΩ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 99431467 , 99521653 , 99482215 , 99406644 . ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ.. ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ.

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Εκδήλωση-συζήτηση για τον Κατάλογο διοριστέων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Καθηγητών και η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών σας προσκαλούν σε εκδήλωση-συζήτηση
την Τρίτη, 5/11/2013, στις 7.00 μ.μ.
στο Επαρχιακό Γραφείο ΟΕΛΜΕΚ Λεμεσού (έναντι Debenhams Apollon):

Πρόταση ΥΠΠ για Σύστημα Διορισμού:
Πρόταση Εκσυγχρονισμού ή Ενταφιασμός Ονείρων

Πληροφορίες:
Μάριος Ρήγας 99423223
Γιώργος Γεωργίου 99190501

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εμείς, ποιοι; Αν όχι εμείς, ποιοι;

Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εμείς, ποιοι;
Αν όχι εμείς, ποιοι;

Δάσκαλε:

Σε σένα απευθύνομαι. Σε σένα που πέρασες με άριστα τις εξετάσεις.
Σε σένα που είσαι αποδεδειγμένα ένα από τα κοφτερά μυαλά της χώρας.
Σε σένα που άνετα θα μπορούσες να είσαι ένας επιτυχημένος γιατρός, δικηγόρος ή ότι άλλο επιθυμούσες (με τη βαθμολογία σου εξάλλου είχες όλες τις πόρτες  ανοικτές).
Σε σένα που δεν έμεινες στο πρώτο πτυχίο, αλλά απέκτησες και μεταπτυχιακό και τα προσόντα σου είναι πολύ πάνω από τα απαιτούμενα .
Σε σένα που αναλώνεσαι καθημερινά ενώπιον των μαθητών σου, την ώρα που η κοινωνία προσκυνά την αγορά και οι έμποροι παζαρεύουν την αυριανή σου μέρα.
Σε σένα που σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς  έχεις το βάρος να μεταλαμπαδεύσεις αξίες και ιδανικά την ίδια ώρα που το ρουσφέτι, η ευνοιοκρατία, η συνδιαλλαγή, το συμφέρον σου βγάζουν επιδεικτικά τη γλώσσα.
Σε σένα που θα πρέπει να δώσεις ένα σωρό εξετάσεις για να αποδείξεις ότι είσαι ικανός, την ίδια ώρα που ανικανότητα κάθεται στις θέσεις των επισήμων.

Αν όχι τώρα, πότε;

Η κατάσταση είναι δύσκολη, το ίδιο και η εποχή. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Για σκεφτείτε λίγο πόσο διαφορετική θα ήταν η ιστορία που διδάσκουμε αν πριν από μας κάποιοι μετρώντας τις δυσκολίες καθόντουσαν με σταυρωμένα τα χέρια να καρτερούν το πεπρωμένο τους. Πόσες επαναστάσεις δεν θα είχαν γίνει και πόσα εργατικά  -σημερινά - κεκτημένα δεν θα ήταν κεκτημένα. Πριν 18 χρόνια όταν προσωπικά ξεκινούσα είχαμε τάξεις των 30 μαθητών και ωράριο 32 περιόδων. Κάποιοι πιο παλιοί ίσως να ξεκίνησαν με διαφορετικά δεδομένα χειρότερα από αυτά που περιγράφω. Για όλα τούτα, κάποιοι αγωνίστηκαν.  Πρέπει να δώσουμε φωνή στην οργάνωση μας να διεκδικήσει. Πρέπει να υπερψηφίσουμε τα προτεινόμενα μέτρα. Η μάχη να δοθεί πρέπει. 

Αντρέας Βασιλείου
ΕκπαιδευτικόςΟδηγίες για την Παγκύπρια Γενική Συνέλευση Μελών ΠΟΕΔ - Ψήφισμα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Οδηγίες ψηφοφορίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ενόψει της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Οργάνωσης, που πραγματοποιείται την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου, 2013, με σκοπό να δοθεί στους συναδέλφους η ευκαιρία να τοποθετηθούν με την ψήφο τους για την παραπέρα πορεία των θεμάτων που απασχολούν τον Κλάδο και τη Δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση, γενικότερα, κρίνουμε σκόπιμο να φέρουμε σε γνώση σας τα ακόλουθα :
1. Η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα κατά Επαρχιακό Γραφείο Κέντρα :
ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως
ΛΕΜΕΣΟΣ : Κ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου
ΛΑΡΝΑΚΑ : Δημοτικό Σχολείο Καθαρής (Δ. Λιπέρτη)
ΠΑΦΟΣ : Ι΄ Δημ. Σχολείο Πάφου
ΜΟΡΦΟΥ : Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας
2. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των Μελών. Κανένα μέλος που δεν έχει περιληφθεί σ’ αυτόν δεν δικαιούται να ψηφίσει, εκτός αν αυτός από λάθος παραλείφθηκε από τον Κατάλογο.
3. Οι εργασίες της Συνέλευσης περιλαμβάνουν μόνο ψηφοφορία, η οποία και θα αρχίσει στις 8 το πρωί και θα συνεχιστεί - με ημίωρη μόνο διακοπή μεταξύ των ωρών 2.00 – 2.30 μετά το μεσημέρι - ως τις 5 το απόγευμα.
4. Κάθε μέλος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου στο Κέντρο του Επαρχιακού Γραφείου που είχε ψηφίσει και για τους σκοπούς των τελευταίων εκλογών στην ΠΟΕΔ. Καταβλήθηκε προσπάθεια τα νέα μέλη να κατανεμηθούν στα Ε.Γ. με βάση τον τόπο διαμονής τους.
Όσα μέλη καθίσταται αναγκαίο να ψηφίσουν σε άλλη επαρχία, μπορούν να το πράξουν, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των επηρεαζόμενων Επαρχιακών Γραφείων.
6. Οι Διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους συναδέλφους να απουσιάσουν, σε χρόνο από το μη διδακτικό τους, ώστε να μπορέσουν να παρουσιαστούν στο χώρο της Συνέλευσης και να ψηφίσουν.
7. Ο Κατάλογος Μελών τηρείται με σειρά Αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γι’ αυτό και, για να εντοπιστεί το όνομα του εκλογέα, απαιτείται να δοθεί ο μοναδικός αυτός αριθμός του.
8. Πώς ψηφίζετε :
• Χρησιμοποιήστε την πέννα που υπάρχει στο θάλαμο ψηφοφορίας ή άλλη που, όμως, απαραίτητα, να είναι μπλε ή μαύρου χρώματος.
• Σημειώστε ένα από τα σημεία +, Χ ή ν στο τετράγωνο κάτω από την επιλογή σας.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - Ανακοίνωση

Διαβάστε Ολόκληρη την Ανακοίνωση

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η 30η Οκτωβρίου 2013 δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα για τον διδασκαλικό κλάδο! Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη και απλή εκλογική διαδικασία. Τη μέρα αυτή καλούμαστε να δώσουμε με την ψήφο μας φωνή:
·         στις  χιλιάδες των παιδιών που φοιτούν στα δημόσια σχολεία της Κύπρου και των οποίων το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση καταστρατηγείται παράφορα το τελευταίο διάστημα (μείωση προϋπολογισμού για την Παιδεία, σχολεία και τάξεις μαμούθ, μείωση χρόνου για αλλόγλωσσα παιδιά ή παιδιά ειδικής εκπαίδευσης, κατάργηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσπάθεια εκτροπής της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, μη επέκταση Υπεύθυνου Τμήματος, μείωση κονδυλίων στις Σχολικές Εφορείες για κάλυψη βασικών αναγκών, μείωση Συνοδών κλπ.),
·         στον εκπαιδευτικό κόσμο, του οποίου τα δικαιώματα, οι συνθήκες εργασίας και η αξιοπρέπεια ποδοπατήθηκαν τα τελευταία χρόνια (μονομερείς αποφάσεις, μειώσεις μισθών, δεσμεύσεις και εισφορές άνευ περιεχομένου, κατάργηση ωρών μετακίνησης, προβληματική εφαρμογή Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου, κατάργηση διοίκησης Κοινοτικών Τμημάτων, παγοποίηση προαγωγών και μονιμοποιήσεων, κατάργηση καταλόγου διοριστέων κλπ.),
·         στις δεκάδες των απολυμένων εκπαιδευτικών, παρά τις δεσμεύσεις και τη συνεισφορά όλου του Δημόσιου Τομέα και όχι μόνο,
·         στις εκατοντάδες των αντικαταστατών εκπαιδευτικών, των οποίων τα εργασιακά προβλήματα δεν έχουν τελειωμό και
·         στην ΠΟΕΔ για αντιμετώπιση των όσων προετοιμάζονται πίσω από κλειστές πόρτες.
Τη μέρα αυτή δείχνουμε με την ψήφο μας πως ο εκπαιδευτικός κόσμος αντιδρά δυναμικά και σύσσωμα:
·          στην προσπάθεια απαξίωσης της ΠΟΕΔ από το ΥΠΠ (δημόσιες τοποθετήσεις, προσεγγίσεις μείζονων θεμάτων παιδείας, μονομερείς αποφάσεις)
·          στην προσπάθεια του ΥΠΠ για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και στροφής της κατά των εκπαιδευτικών.

Η Αγωνιστική Συνεργασία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ -ΑΓΩΝΑ, πιστή στις αρχές και αξίες που καθοδηγούν τη δράση της, καλεί το διδασκαλικό κλάδο να υπερψηφίσει τα μέτρα αγώνα της ΠΟΕΔ. Έχουμε γνώση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η οικονομία, ο τόπος, ο κάθε εκπαιδευτικός, όπως και πολλοί συμπολίτες μας, αλλά έχουμε χρέος ως Οργάνωση και ως κλάδος εκπαιδευτικών να σώσουμε την αξιοπρέπειά μας, να δείξουμε πως πολιτικές λιτότητας στην εκπαίδευση δεν είναι ανεχτές, δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία, τον εμπαιγμό και τη μονομερή λήψη αποφάσεων από πλευράς της Εργοδοτικής Πλευράς. Πάνω από όλα όμως θα πρέπει να δώσουμε τη δύναμη στην Οργάνωση να σταθεί ασπίδα στο Δημόσιο Σχολείο και ειδικότερα να προασπίσει όλα τα δικαιώματα των μελών της. Τέλος θα πρέπει να δώσουμε εκείνα τα εφόδια στην ΠΟΕΔ να αγωνισθεί για κάθε συνάδελφο ο οποίος οδηγήθηκε ή πρόκειται να οδηγηθεί στην ανεργία. Ας δώσουμε στη συντεχνία μας την απαραίτητη ώθηση για να θωρακίσει την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς του τόπου, στηρίζοντας το Ψήφισμα της 30ης Οκτωβρίου και κάθε μορφής αγώνα αντίδρασης!