Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

ΨΗΦΙΣΜΑ Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ

Λευκωσία, 26 Μαΐου, 2009
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία

ΨΗΦΙΣΜΑ

Έντιμε κύριε,

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ, που συνήλθε σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, 2009, στη Λευκωσία, αφού ενημερώθηκε για τη στασιμότητα που παρουσιάζουν τα εκκρεμούντα εκπαιδευτικά και διδασκαλικά ζητήματα και θέματα :

1. Εκφράζει έντονη απογοήτευση για την αρνητική στάση και την κωλυσιεργό τακτική που ακολουθείται, σχετικά, από την Επίσημη Πλευρά και τονίζει την αποφασιστικότητα της Οργάνωσης να ενεργήσει, με κάθε νόμιμο μέσο που έχει στη διάθεσή της, για την προώθηση και επίλυσή τους.

2. Διευκρινίζει ότι, με στόχο, πάντοτε, να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες μάθησης για τα παιδιά, καλύτεροι όροι και συνθήκες εργασίας για τους δασκάλους, ποιοτικά αναβαθμισμένη Εκπαίδευση για μια καλύτερη κυπριακή κοινωνία, η Οργάνωση θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της καθημερινότητας των δασκάλων και των σχολείων. Παράλληλα, καθιστά σαφές πως θα συνεχίσει να μετέχει στο διάλογο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και την αναβάθμιση της Εκπαίδευσής μας. Παρατηρεί, εντούτοις, σοβαρά ελλείμματα στη διεξαγωγή του διαλόγου και δυσλειτουργία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, την επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας του οποίου και ζητά άμεσα, ώστε να μην υποχρεωθεί να επανεξετάσει τη στάση της.

3. Σας καλεί να εγκύψετε με περισσότερη προσοχή και καλή πρόθεση στα διάφορα προβλήματα και θέματα που αντιμετωπίζονται στο χώρο της Δημόσιας Δημοτικής Εκπαίδευσης και να μεριμνήσετε για τη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, προώθηση και επίλυσή τους. Έχοντας κατά νουν ότι όλα σχεδόν τα ζητήματα αυτά σχετίζονται με την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με τη νέα σχολική χρονιά, αναμένει ότι, έστω και την υστάτη, το Υπουργείο Παιδείας θα αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της επίλυσής τους και θα προβεί στις απαραίτητες, για το σκοπό αυτό, επείγουσες ενέργειες, έτσι που η ανεπιθύμητη και αχρείαστη αντιπαράθεση να αποφευχθεί και η εργατική ειρήνη στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης να διατηρηθεί, προς όφελος των σχολείων μας και των μαθητών μας.

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ

Διάλογος για την αξιολόγηση

Στο Συμβούλιο Δημοτικής-Μέσης Εκπαίδευσης

Διάλογος για την αξιολόγηση


Στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης παρουσιάζεται την ερχόμενη εβδομάδα η πρόταση του Υπ. Παιδείας για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η πρόταση παραδόθηκε πριν από έναν περίπου μήνα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ για μελέτη, αλλά την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει η επίσημη παρουσίασή της στο Συμβούλιο Δημοτικής-Μέσης, εγκαινιάζοντας έτσι και το διάλογο επί του θέματος. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης τόσο οι εμπλεκόμενοι με την Παιδείας φορείς (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), όσο και οι εκπρόσωποι των κομμάτων, θα ενημερωθούν για τις πρόνοιες της πρότασης, ενώ θα υποβληθούν ερωτήματα και θα γίνει η ανάλογη ανταλλαγή απόψεων. Όπως αναφέρθηκε στον «Π», το Υπ. Παιδείας προτίθεται να εμπλακεί σε μια εξαντλητική συζήτηση με τις εμπλεκόμενες οργανώσεις για όλες τις πτυχές του προτεινόμενου συστήματος αξιολόγησης, ώστε να επιτευχθεί η κατάληξη σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης το συντομότερο δυνατό.

Σημαντικές αλλαγές
Στόχος του νέου σχεδίου είναι η αποσύνδεση της ανέλιξης των εκπαιδευτικών από την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, αλλά και ο καθορισμός συγκεκριμένων λειτουργικών κριτηρίων αξιολόγησης. Σημαντική θεωρείται επίσης η πρόνοια για διαφάνεια σε κάθε στάδιο των διαδικασιών αξιολόγησης. Με το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης:
-Εισάγεται σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας για σκοπούς βελτίωσης του έργου που επιτελείται στις σχολικές μονάδες και όχι σύγκρισης μεταξύ των σχολικών μονάδων.
-Εισάγεται σύστημα υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
-Δημιουργείται η θέση του Παιδαγωγικού Συμβούλου, ο οποίος θα βοηθά συστηματικά τον εκπαιδευτικό να βελτιώνεται στο έργο του.
-Καθιερώνονται νέες θέσεις ανέλιξης, οι οποίες δεν συνδέονται με ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε καλούς εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν στα διδακτικά/παιδαγωγικά καθήκοντα.
-Δημιουργείται Ακαδημία Στελεχών Εκπαίδευσης, αφού η κατάρτιση των στελεχών της εκπαίδευσης (Διοικητικών Βοηθών Διευθυντών, Παιδαγωγικών Συμβούλων, Σχολικών Συμβούλων) αποτελεί βασική παράμετρο για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος.
-Προτείνονται δύο εναλλακτικά μοντέλα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών, ένα με εξωτερική-συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για προαγωγή στην τάξη και ένα με αξιολόγηση των υποψηφίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ακαδημίας Στελεχών Εκπαίδευσης.
-Προτείνονται συγκεκριμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις περιπτώσεις υπηρεσιακής ανεπάρκειας / ακαταλληλότητας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής - Επιθεωρητή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι,στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 22.5.2009, έχουν δημοσιευτεί προκηρύξεις για δύο (2) θέσεις Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, στις ακόλουθες ειδικότητες:
- Μία (1) θέση Eπιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά και
- Μία (1) θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ14 –Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 9η Ιουνίου 2009

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

Νέα Ιστοσελίδα Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Η ανανεωμένη παρουσία της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών στο διαδίκτυο συνεχίζεται. Η Κίνηση προχώρησε στη δημιουργία νέας Ιστοσελίδας, με στόχο να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο της παρουσίας της στο διαδίκτυο Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε εθελοντικά από τα στελέχη της Κίνησης (υπο την ευθύνη του συνάδελφου Γιώργου Γεωργίου) σε εντελώς διαφορετική βάση από τις ιστοσελίδες των άλλων Κινήσεων ή της προηγούμενής μας ιστοσελίδας.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και να υποβάλετε τις εισηγήσεις σας για βελτίωση ή αλλαγές στο :
Οι δυνατότητες που προσφέρει η ιστοσελίδα μας στον εκπαιδευτικό είναι οι ακόλουθες :
 1. Ενημέρωση σε καθημερινή βάση για συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά θέματα, μέσα από το http://www.proodeftikidask.blogspot.com/
 2. Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού
 3. Δυνατότητα έκφρασης απόψεων μέσα από το ΦΟΡΟΥΜ συζητήσεων, ψηφοφορίες και Ζωντανή συζήτηση.

Παράλληλα στην Νέα Ιστοσελίδα της Προοδευτικής μπορείτε να βρείτε :

Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να υποβάλει απόψεις, άρθρα, εκπαιδευτικό υλικό κλπ σε καθημερινή βάση. Η Ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά από τα στελέχη και τους φίλους της Κίνησης. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους φίλους της Κίνησης να ενισχύσουν αυτή τη προσπάθεια, δημιουργώντας λογαριασμό στην ιστοσελίδα και υποβάλλοντας εκπαιδευτικό υλικό

Στόχος μας είναι να αγκαλιαστεί και αυτή η προσπάθεια με τον ίδιο τρόπο που ο διδασκαλικός κόσμος αγκάλιασε αυτό το blogspot. Απλώς ενημερωτικά αναφέρουμε ότι μόλις μέσα σ' ένα χρόνο ζωής το blog της Προοδευτικής (www.proodeftikidask.blogspot.com) κατάφερε με τη δική σας συμβολή να αγκαλιαστεί από την πλειοψηφία του εκπαιδευτικού κόσμου που επισκέπτεται το διαδίκτυο

Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο οποιοσδήποτε μέσω του Google Page Rank Checker . Η ιστοσελίδα της Προοδευτικής παίρνει την πρώτη θέση με 4/10 μαζί με την ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ (4/10). Το μόνον που χρειάζεται να κάνετε για να το επιβεβαιώσετε είναι να βάλετε τη διεύθυνση των ιστοσελίδων των κινήσεων και να δείτε τα αποτελέσματα.

Εμείς απλώς σας ευχαριστούμε και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε έτσι ώστε η διεκδικητική - αγωνιστική φωνή της Προοδευτικής να φτάσει στ' αυτιά όλων των συναδέλφων.

Ισχυρή Προοδευτική - Πανίσχυρη ΠΟΕΔ

Απόστολος Σκουρουπάτης

Εκπρόσωπος Τύπου Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Αρχίζουν τα δύσκολα για την Αξιολόγηση

Πρώτη επίσημη παρουσίαση του προτεινόμενου συστήματος Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών Λειτουργών στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης, την Πέμπτη 4 Ιουνίου, στις ηγεσίες των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων.
Διαβάστε Ολόκληρο το δημοσίευμα της Εφημερίδας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Πικεττοφορία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας από τους Γενικούς Αντιπροσώπους της ΠΟΕΔ

Πραγματοποιήθηκε χτες Τρίτη 26 του Μάη η προγραμματισμένη πικεττοφορία με την οποία η Οργάνωση εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για τη μη ανταπόκριση του Υ.Π.Π. στα χρονίζοντα αιτήματα του διδασκαλικού κλάδου, υλοποιώντας τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και δόθηκε μεγάλη προβολή από τα Μ.Μ.Ε.

Προηγουμένως συνήλθε η Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γ.Α. στην οποία κατατέθηκε η Λογοδοσία του Προέδρου της ΠΟΕΔ για τη χρονιά που πέρασε και η οικονομική έκθεση του Γ. Ταμία και, βέβαια, ακολούθησε συζήτηση και κατάθεση των θέσεων κάθε Κίνησης. Αποφασίστηκε (μετά από δική μας εισήγηση) τόσο η Λογοδοσία και οι οικονομικές καταστάσεις όσο και οι τοποθετήσεις των Κινήσεων να περιληφθούν στον «Εκπαιδευτικό», που θα σταλεί στα σχολεία μας πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς για να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ κατέθεσε ξεκάθαρα τις θέσεις της και ιδιαίτερα τη θέση για δυναμική διεκδίκηση με κινητοποιήσεις των δίκαιων αιτημάτων, εάν συνεχιστεί η μη ανταπόκριση της επίσημης πλευράς. Κατακρίνουμε όμως την προσπάθεια κάποιων να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να μηδενίσουν όλα όσα θετικά έγιναν και γίνονται στην Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Άλλο είναι η διεκδίκηση συνδικαλιστικών αιτημάτων και άλλο η στείρα αντιπολιτευτική τακτική που κάποιοι επιδίδονται με απειλές αποχώρησης από τον κοινωνικό διάλογο. Το μόνο που θα καταφέρουν, αν τελικά υιοθετηθεί από την ΠΟΕΔ μια τέτοια τακτική, είναι η απομόνωση της Οργάνωσης και η απαξίωσή της από τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα.

Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι συνετοί χειρισμοί, σωστή ενημέρωση του κλάδου, στήριξη της συνολικής προσπάθειας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ποιοτική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης και, σίγουρα, σύμπνοια για δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων που θα αποφορτώσουν το δάσκαλο για να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο του προς όφελος των παιδιών μας και της πατρίδας μας .


Λάζαρος Αβραάμ , Πρόεδρος Προοδευτικής

Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΕΔ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ - ΑΓΩΝΑΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΕΔ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ , ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2009


Στην περσινή Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, η Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής Αγώνα, κατάθεσε το όραμα , τις θέσεις, τις προτάσεις και την τακτική που θα έπρεπε η Οργάνωσή μας να ακολουθήσει πάνω σε συνδικαλιστικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα.

Ως πρώτιστο μας στόχο θέσαμε την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείο και τη δημιουργία ενός δημόσιο χαρούμενου, δημοκρατικού,συνεργατικού, ανθρωποκεντρικού σχολείου για όλα τα παιδιά. Ταυτόχρονα είχαμε εκφράσει τη στήριξή μας στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και τη διάθεσή μας για συνεργασία με όλες τις Κινήσεις με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας και την εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων του διδασκαλικού κλάδου και την εξύψωση του κύρους και της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών. Επιθυμία μας ήταν και είναι η ΠΟΕΔ να περάσει μπροστά και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο συνδικαλιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα. Όφειλε και οφείλει η ΠΟΕΔ, ως αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής ηγεσίας της μοιρασμένης μας πατρίδας, να συμβάλει με το δικό της τρόπο στη προσπάθεια του κυπριακού λαού για λύση του Κυπριακού προβλήματος και επανένωση της Πατρίδας μας. Στη δική μας αντίληψη, η Οργάνωσή μας, έπρεπε να δείχνει το δρόμο για ειρηνική συμφιλίωση, έπρεπε να κτίζει γέφυρες για βιώσιμη λύση, έπρεπε να πρωτοστατεί στην επαναπροσέγγιση και όχι να βρίσκεται στο σκαμνί για «ρατσιστικές θέσεις» μετά από λανθασμένες αποφάσεις, με τις οποίες η Αγωνιστική Συνεργασία διαφώνησε στο Δ.Σ.


Δηλώνουμε ικανοποιημένοι από την πορεία υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Επιτέλους, μετά από 5 χρόνια έχουμε μπει στο διάλογο για την αλλαγή του περιεχομένου της Εκπαίδευσης, μέσα από τη συγγραφή νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Μέσα σ’ένα χρόνο, η κυβέρνηση Χριστόφια, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης διόρισε Επιστημονικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, προχώρησε στη Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς και στη σύσταση Επιτροπής Ειδικών για αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία, εφάρμοσε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, δημιούργησε Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, επέκτεινε και στήριξε οικονομικά τις Ζ.Ε.Π., αναβάθμισε 44 παιχνιδότοπους σε δημόσια νηπιαγωγεία, βελτίωσε την υλικοτεχνική υποδομή των 15 Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων και τον εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων, Ειδικών Μονάδων και αιθουσών Ειδικής Εκπαίδευσης, επέκτεινε το θεσμό του Ανοικτού Σχολείου και σε άλλες κοινότητες, μείωσε τον αριθμού ανα τμήμα στους 25 της Δ΄ Δημοτικού και της Προδημοτικής, προώθησε τη σύνδεση των δημόσιων νηπιαγωγείων με το διαδίκτυο, εξόπλισε τις σχολικές μονάδες με εκτυπωτές και υπολογιστές, κατέθεσε κείμενα εργασίας για έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και πρόταση για αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης.

Ταυτόχρονα, δε μπορούμε παρά να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας και τη δυσαρέσκειά μας γιατί η πρόταση για στήριξη του Ενιαίου Ολοήμερου σχολείου καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η Κίνηση στήριξε, στηρίζει και θα στηρίξει το θεσμό του Ενιαίου Ολοήμερου σχολείο νοουμένου ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις στη βάση των εκθέσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης και των εισηγήσεων της ΠΟΕΔ. Επιδίωξή μας είναι ο θεσμός σταδιακά να επεκταθεί τόσο στα δημοτικά όσο και στα νηπιαγωγεία. Στόχος μας το νέο σχολείο να λειτουργήσει με τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τα παιδιά μας, την οικογένεια και την κοινωνία γενικότερα.

Εκτιμούμε το ότι η Κυβέρνηση πήρε όλο τον απαιτούμενο χρόνο που χρειαζόταν για να ετοιμάσει κείμενα, προτάσεις και προγραμματισμό δράσης για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Από εδώ και μπρος περιμένουμε να δούμε στην πράξη την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, μέσα βέβαια και από τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΔ. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τη στάση που κράτησε η Οργάνωση στη διαδικασία συγγραφής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και τη συμμετοχή της με εκπροσώπους της στις ομάδες εργασίας. (Αναμένουμε και την υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της δικής μας εισήγησης για επιτροπές Γ.Α. για κάθε θεματική).

Θεωρούμε ως Κίνηση ότι η ΠΟΕΔ ανταποκρίθηκε εποικοδομητικά στο διάλογο, κατέθεσε προτάσεις και εισηγήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν ακόμα και αυτούσιες από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι λυπηρό όμως το γεγονός ότι η ΠΟΕΔ δεν αντέδρασε στο «σταύρωμα» των κονδυλιών για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από τη βουλή, την ίδια μάλιστα στιγμή που ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εξέδωσαν καταδικαστική ανακοίνωση. Το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η ΠΟΕΔ ήταν να ενώσει τη φωνή της με τις άλλες δύο Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και να στηρίξει τη Δημόσια Παιδεία.

Στα πλαίσια αυτά, ένα χρόνο μετά, καταθέτουμε το δικό μας απολογισμό πάνω στη δράση της ΠΟΕΔ.

Αρκετές είναι οι επιτυχίες της Οργάνωσης την τελευταία χρονιά, με κυριότερη την εγκύκλιο που απέστειλε ο Υπουργός Παιδείας για τον περιορισμό του εποπτικού χρόνου των Επιθεωρητών. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τη στάση που κράτησε ο Υπουργός Παιδείας στο όλο θέμα, παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από τη Δ.Δ.Ε.. Ταυτόχρονα σημαντικά επιτεύγματα της ΠΟΕΔ πρέπει να θεωρούνται η παραχώρηση διδακτικής ώρας στους δασκάλους και νηπιαγωγούς ως μεντορικό χρόνο τεταρτοετών φοιτητών, η παραχώρηση μεντορικού χρόνου για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς και η διεύρυνση των λόγων παραχώρησης άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους

Εξακολουθούμε να διαφωνούμε με τις άλλες κινήσεις στην ΠΟΕΔ για τον τρόπο που επιλέγεται να διεκδικεί η Οργάνωση τα διάφορα αιτήματά μας. Η πολιτική των δημόσιων απειλών, των μεγάλων δηλώσεων στα Μ.Μ.Ε. και η απουσία ταυτόχρονα της σωστής δυναμικής αντίδρασης μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Θεωρούμε την τακτική που ακολουθεί η ΠΟΕΔ λανθασμένη, συντηρητική και αναποτελεσματική. Η δική μας Κίνηση έθεσε αρκετές φορές στο Δ.Σ. θέμα πιο δυναμικής αντίδρασης χωρίς ανταπόκριση όμως από τις άλλες Κινήσεις (και ας παρουσιάζονται στα έντυπά τους με «διθύραμβους και υπεραγωνιστικές διακηρύξεις», αλλά στο Δ.Σ. εκεί που θα παρθούν οι αποφάσεις, σιωπούν).

Εμείς εισηγηθήκαμε, πέρα από τα μέτρα που τελικά λήφθηκαν για την παραβατικότητα και τους Η/Υ:

1. Επαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις και επαφή με τους οργανωμένους γονείς κατά τη διάρκεια της δίωρης στάσης εργασίας για τα κρούσματα βίας και παραβατικότητας που παρουσιάζονται στα σχολεία μας. Αγνοηθήκαμε εντελώς από τις άλλες κινήσεις. Προτιμήθηκε η στάση εργασίας να γίνει από τα σπίτια μας, τα κρεβάτια μας, τους καναπέδες μας. Πραγματικά διερωτόμαστε τι νόημα έχει μια στάση εργασίας χωρίς περιεχόμενο, χωρίς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τι μηνύματα στείλαμε στην κοινωνία . Βασική μας θέση είναι ο κάθε δάσκαλος να νιώθει στο πετσί του τα όποια μέτρα εξαγγέλλονται και όλοι να συμμετέχουν δείχνοντας έτσι αποφασιστικότητα και αγωνιστική διάθεση, που αν δεν υπάρχει, τότε θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά.
2. Επαρχιακές Συγκεντρώσεις Εκπαιδευτικών και πορείες διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας και τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, για δυναμική διεκδίκηση όλων των εκκρεμούντων θεμάτων για τα οποία το ΥΠΠ δεσμεύτηκε και, κυρίως, για το Συντονιστικό Χρόνο Η.Υ. και αγνοηθήκαμε από όλες τις άλλες κινήσεις. Αντίθετα προτιμήθηκε και πάλι να δοθεί μια οδηγία προς τους συναδέλφους με την οποία θεωρούμε ότι «απειλούμε» το Υπουργείο και στην ουσία δυσκολεύουμε τα ίδιά μας τα μέλη.

Εισηγηθήκαμε επίσης πιο δυναμικές αντιδράσεις για τα αιτήματα της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και πάλι όμως με έντεχνο τρόπο αγνοηθήκαμε. Με απόφαση της τελευταίας Παγκύπριας Συνδιάσκεψης έπρεπε το Δ.Σ. να θέσει χρονοδιαγράμματα στο ΥΠΠ για τα θέματα της Προδημοτικής. Αντί αυτού παίξαμε τα παιχνίδι του Υπουργείου και δεχτήκαμε τις δεσμεύσεις για προώθηση των αιτημάτων. Για ακόμη μια φορά η ΠΟΕΔ μετατράπηκε σε μπαλάκι μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και να μην μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τις συναδέλφους νηπιαγωγούς, γιατί δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό να τους ανακοινώσουμε εκτός από υποσχέσεις και λόγια. Οφείλουμε ως ΠΟΕΔ να θέτουμε πάντα τα προβλήματα των νηπιαγωγών, τουλάχιστο, με την ίδια διεκδικητικότητα με όλα τα υπόλοιπα.

Η μεγαλύτερη ήττα που δέχτηκε η ΠΟΕΔ τα τελευταία χρόνια είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη βιωσιμότητα του Τ.Κ.Α., χωρίς να εισακουστεί καθόλου η Οργάνωση στο θέμα του ανεργιακού. Αυτό ως αποτέλεσμα του τρόπου που επιλέγουμε ως Συντεχνία να συνδικαλιζόμαστε. Ενώ γνωρίζαμε ότι υπήρχε το νομοσχέδιο, ενώ γνωρίζαμε τις προθέσεις όλων σχεδόν των κομμάτων, αρκεστήκαμε και πάλι στις ανακοινώσεις και δεν προχωρήσαμε σε δυναμικές αντιδράσεις, έστω για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να διαβουλευτεί και μαζί μας. Ως Κίνηση θεωρούμε σοβαρότατη οπισθοχώρηση το γεγονός ότι δεχτήκαμε με τόσο εύκολο τρόπο να αφαιρεθούν κεκτημένα από τον κλάδο. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις αυξήσεις στις εισφορές, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι δεν επεκτάθηκε το όριο αφυπηρέτησης, νιώθουμε όμως μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός ότι καταργήθηκε το ανεργιακό επίδομα, έβαλαν χέρι σε κεκτημένα του κλάδου και η αντίδραση η δική μας ήταν απλώς ότι θα προχωρήσουμε δικαστικά. Φοβούμαστε μόνο και μόνο στην ιδέα αν σε μερικά χρόνια μια άλλη κυβέρνηση προσπαθήσει να βάλει χέρι και σε άλλα κεκτημένα του κλάδου, π.χ. κατάργηση ή φορολόγηση του ΕΦΑΠΑΞ. Όφειλε η Οργάνωσή μας σε συνεργασία με τις άλλες Οργανώσεις να στείλει δυναμικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, κυβέρνηση, κόμματα, εργοδότες και να ορθώσει ανάστημα σε όποιον επιχειρεί ή θα επιχειρήσει να αφαιρέσει ξανά κεκτημένα του κλάδου.

Κάναμε αναφορά στην Προδημοτική Εκπαίδευση και τα άλυτα – τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο σε συνάρτηση με τη συμπεριφορά της ΠΟΕΔ. Δεν αρκεί για την Αγωνιστική Συνεργασία απλά να συμφωνούμε με τις συναδέλφισσες και να δίνουμε υποσχέσεις. Η βάση ζητά έργα, ζητά χειροπιαστά αποτελέσματα, ζητά άμεσες λύσεις. Δεν αρκεί απλά να βγαίνουμε στις εφημερίδες και στα κανάλια και να τα ρίχνουμε όλα στο Υπουργείο. Ευθύνες έχει σίγουρα το Υπουργείο Παιδείας αλλά και η δική μας η Οργάνωση τι κάνει για να διεκδικήσει τα αιτήματα των συναδέλφων και να επισπευσθούν οι λύσεις που αναμένουμε.

Το ίδιο ισχύει και για τους δάσκαλους μουσικής για τους οποίους πετύχαμε μεν κάποια μισθολογική αναβάθμιση αλλά μείναμε ως εκεί, παρόλο που δεσμευτήκαμε απέναντι τους ότι η μισθολογική αναβάθμιση αποτελεί την αρχή. Η αδικία σε βάρος τους παραμένει, αφού και σε χαμηλότερες κλίμακες είναι και καμιά ευκαιρία ανέλιξης έχουν. Επαναπαυτήκαμε γιατί στείλαμε μια επιστολή (μετά από επιμονή της Αγωνιστικής Συνεργασίας στο Δ.Σ.) και αγνοούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι αυτοί στην καθημερινότητά τους στα σχολεία. (Το αίτημά των συναδέλφων για παραχώρηση μίας διδακτικής περιόδου για συντονισμό της Χορωδίας του σχολείο, θεωρείται από την Κίνηση απόλυτα δικαιολογημένο). Απαιτούμε από την ΠΟΕΔ να θέσει ως προτεραιότητα τα αιτήματα των μουσικών την νέα χρονιά, έτσι ώστε να αρθεί η αδικία εις βάρος των συναδέλφων. Η δική μας ιδεολογικοπολιτική φιλοσοφία δεν επιτρέπει άνιση μεταχείριση για την ίδια εργασία.

Το ίδιο ισχύει και για την ΚΕΑ, αφού παρόλες τις δεσμεύσεις του ΥΠΠ για επιστροφή των επιδομάτων, το όλο θέμα μεταφέρθηκε για τον προϋπολογισμό του 2010 με εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2011. Παράλληλα στο δικαιολογημένο αίτημά τους για να πιστώνονται με μονάδες μετάθεσης ακόμα δεν έχουμε απάντηση.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί μετά από την αναστάτωση που προκλήθηκε με τα σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού, η ΠΟΕΔ μερίμνησε και κανένας συνάδελφος δε βρέθηκε εκτός εργασίας, παρόλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ταυτόχρονα νιώθουμε δικαιωμένοι γιατί οι θέσεις που κατέθεσε η Αγωνιστική Συνεργασία στο Δ.Σ. για τροποποιήσεις στα σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού έτυχαν ομόφωνης στήριξης από το Δ.Σ.. Καταθέτουμε όμως τη δυσαρέσκεια μας για την κωλυσιεργία που παρατηρείται στην προώθηση των τροποποιήσεων στα σχέδια υπηρεσίας και των μονιμοποιήσεων. Φαίνεται ότι ακόμα κάποιοι συνεχίζουν να παίζουν τα παιχνίδια που άρχισαν το περασμένο καλοκαίρι και είναι η δική μας έντονη αντίδραση και κινητοποίηση που απέτρεψε τα χειρότερα. Ελπίζουμε επίσης ότι η επιμόρφωση θα προχωρήσει ομαλά και να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Εκτίμησή μας είναι ότι η ΠΟΕΔ μπορεί και πρέπει να πιέσει περισσότερο έτσι ώστε να προχωρήσουν οι προτάσεις τις οποίες εισηγείται. Η Κίνηση θα εργαστεί επίσης ώστε οι συνάδελφοι να μην αδικηθούν ως προς την ανέλιξή τους με την παραχώρηση σ’αυτούς τόσων θέσεων προαγωγής όσων αναλογικά δικαιούνται και οι υπόλοιποι δάσκαλοι. Παράλληλα θα εργαστούμε ώστε η Οργάνωση να προωθήσει πιο δυναμικά την επίλυση όλων των άλλων προβλημάτων των δασκάλων Ε.Ε. που απορρέουν από την καθημερινότητα της δουλειάς τους .

Στα εσωτερικά της ΠΟΕΔ έχει γίνει πρόοδος σε αρκετά θέματα όπως η σωστότερη διαχείριση των οικονομικών παρόλο που συνεχίστηκε και πέρσι η μη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, πράγμα απαράδεκτο, η προσπάθεια για αναβάθμιση των εξοχικών μας στις Πλάτρες, η αναβάθμιση της πολιτιστικής προσφοράς προς τον κλάδο και την κοινωνία, η δημιουργία νέας Ιστοσελίδας, η αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς, η έκδοση εντύπων επικοινωνίας με γονείς, η δημιουργία μουσείου κλπ. Λυπούμαστε όμως για το γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια δεν έχει εκδοθεί το ενημερωτικό έντυπο της Οργάνωσης, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, θέμα που είχαμε θέσει και στη τελευταία Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. Ταυτόχρονα περιμένουμε περισσότερα στο τομέα της ευημερίας των μελών της ΠΟΕΔ, ίδρυση νέων εξοχικών κατοικιών, δημιουργία πολιτιστικών ομάδων σε όλες τις επαρχίες, συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, αγορά θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα μέλη μας και άλλες προσφορές προς τα μέλη μας.

Η τροποποίηση και εκσυγχρονισμός του Καταστατικού της ΠΟΕΔ έμεινε κι αυτή την χρονιά στόχος ανέφικτος αφού κάποιες Κινήσεις που βολεύονται με τον αναχρονισμό και τη συντήρηση, βολεύονται και με «λιγότερη δημοκρατία», φτάνει να πετυχαίνουν τα στενά κινησιακά τους συμφέροντα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και ελπίζουμε κάποιοι να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να καταλάβουν το αυτονόητο : ένα καταστατικό δεν μπορεί να είναι αντιδημοκρατικό και να μη δίνει την ευκαιρία στην πλειοψηφία να κυβερνά.


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Γενικοί Αντιπρόσωποι

Αναγνωρίζουμε την προσφορά όλων των Κινήσεων στην ΠΟΕΔ. Δε μηδενίζουμε το έργο που έχει γίνει, ασκούμε όμως κριτική σε όποιον και όποτε πρέπει, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να πετύχουμε περισσότερα. Απευθύνουμε πρόταση διεκδίκησης προς όλες τις Κινήσεις. Ζητούμε άμεσα αλλαγή φιλοσοφίας και τακτικής στον τρόπο που διεκδικούμε τα αιτήματά μας. Ο δρόμος των κατακτήσεων και της επιτυχίας δεν περνά μέσα από ανακοινώσεις και δημόσιες απειλές. Τα εκκρεμούντα θέματα και τα δίκαια αιτήματα του κλάδου πρέπει να διεκδικούνται σωστά και με σύνεση αλλά και δυναμικά όταν αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς να δημιουργούμε αντιπαραθέσεις με την κοινωνία.

Η Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής Αγώνα πάντοτε πιστή στις αρχές και τις θέσεις της, δεν πρόκειται ποτέ να παύσει να ζητά δυναμικές αντιδράσεις για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο. Η ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου δε θα επιτευχθεί μόνο με υποσχέσεις και κείμενα εργασίας, αλλά μέσα από έργα τα οποία οφείλει η Οργάνωσή μας να διεκδικήσει την υλοποίησή τους τόσο για την ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου όσο και για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των δασκάλων και νηπιαγωγών. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε αυτή την πενταετία, με μια φιλολαϊκή κυβέρνηση στην εξουσία, προσφέρεται η ευκαιρία στην ΠΟΕΔ να πετύχει αρκετά, φτάνει να τα διεκδικήσει σωστά και να μην περιμένει από κανένα να έρθει να της τα προσφέρει. Πρέπει η ΠΟΕΔ να διαμορφώσει διεκδικητικό πλαίσιο και πρόγραμμα δράσης και να εγκαταλείψει την τακτική του «καλού παιδιού», του συμβιβασμού και της συντήρησης.


Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής - Αγώνα

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

Άλλη μία "συνωμοσία" του Υπουργού Παιδείας κατά του ελληνισμού της Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ - 24/05/2009, Παραπολιτικά Σελίδα: 11:
"Ο «Φιλελεύθερος» και η «Σημερινή» ανακάλυψαν άλλη μία συνωμοσία του Υπουργού Παιδείας κατά του ελληνισμού της Κύπρου. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή της Κύπρου στην μπιενάλε της Βενετίας, με το έργο του καλλιτέχνη Σωκράτη Σωκράτους, απεικονίζει μια τουρκική φρεγάτα και διακρίνεται (με τη βοήθεια μεγεθυντικού φακού) η τουρκική σημαία.
Το έργο του καλλιτέχνη ονομάζεται «Φήμες» και είναι εμπνευσμένο από τις φήμες που ξεκίνησαν από τα κατεχόμενα τον Αύγουστο του 2006 και μεταφέρθηκαν στις ελεύθερες περιοχές, ότι στο ρίζωμα δεκάδων φοινικόδεντρων που εισήχθησαν από την Αίγυπτο υπήρχαν αβγά κόμπρας. Σύμφωνα με τις φήμες, τα αβγά άρχισαν να εκκολάπτονται σκορπώντας έτσι τον πανικό ένθεν και ένθεν των οδοφραγμάτων.

Μέρος της έκθεσης (που όντως αναδεικνύει την παράνοια της κατοχής της Κύπρου και των επιπτώσεών της) είναι και μια σειρά από φωτογραφίες που πήρε ο καλλιτέχνης. Μια φωτογραφία που απεικονίζει τον κορμό ενός φοινικόδεντρου στην ακτή της Κερύνειας και στο βάθος μια τουρκική φρεγάδα, επέλεξαν η επιμελητής της έκθεσης και ο καλλιτέχνης για να φιλοτεχνήσουν την πρόσκληση της έκθεσης.

Λοιπόν, καλύτερη ιδέα για συμμετοχή της Κύπρου σ' έναν τέτοιο διαγωνισμό δεν μπορώ να φανταστώ. Όμως ο καλλιτέχνης έσφαλε, διότι έπρεπε την ιδέα του να την εγκρίνουν εκ των προτέρων ο Τ. Κουνναφής και ο Αρ. Μιχαηλίδης.

Ο «Φιλελεύθερος» επικρίνει το Υπουργείο Παιδείας (η συτζιά του Μαύρου) επειδή «στις προσκλήσεις που αποστέλλει το υπουργείο Παιδείας και στην επίσημη ιστοσελίδα, δεν αναφέρονται πουθενά οι λέξεις εισβολή και κατοχή»!

Στο χορό μπήκαν όλοι οι παsh πατριώτες, προεξάρχοντος του Τορναρίτη, ο οποίος φόρεσε πάλι τη φουστανέλα.
Και ο Βαρνάβα, με ένα διάταγμα που θα μπορούσε να το υπέγραφε ο Παττακός, καλεί «τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να αποσύρουν άμεσα τη συγκεκριμένη πρόσκληση και με συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο να δώσουν την πραγματική διάσταση του προβλήματός μας, που δεν είναι άλλο από την εισβολή, κατοχή και την παρουσία 40.000 κατοχικών στρατευμάτων».

Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

Υπολογισμός Μονάδων Μετάθεσης

Μονάδες μετάθεσης

Οι μονάδες μετάθεσης ενός εκπαιδευτικού λειτουργού δίνονται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

1. Την απόσταση του τόπου εργασίας από την έδρα: Δίνεται 0,1 μονάδες για κάθε χιλιόμετρο απόστασης ανά έτος υπηρεσίας. (Όριο 6 μονάδες για τα 60 πρώτα χιλιόμετρα). Για αποστάσεις μεταξύ 61-100 χιλιομέτρων δίνονται 0,05 μονάδες ανά χιλιόμετρο. (Σύνολο 8 μονάδες ανά έτος για 100 χιλιόμετρα απόσταση). Για κάθε χιλιόμετρο πέραν των 100, δίνονται 0,25 μονάδες.

2. Τη συνολική υπηρεσία του εκπαιδευτικού στα δημόσια σχολεία: Μια μονάδα για κάθε έτος για τα πρώτα 25 έτη υπηρεσίας, και 1,5 μονάδες ανά έτος μετά τα 25 χρόνια.

3. Τον τύπο σχολείου:
Τις πιο κάτω μονάδες ανά έτος υπηρεσίας:
Εξαθέσιο + : 0 μονάδες
Πενταθέσιο – τετραθέσιο: 1 μονάδα
Τριθέσιο: 2 μονάδες
Διθέσιο: 4 μονάδες
Μονοθέσιο: 6 μονάδες.

4. Τον τόπο εργασίας:Τα σχολεία χωρίζονται σε 8 κατηγορίες με βάση κριτήρια όπως τις συνθήκες συγκοινωνίας, το κλίμα, αν βρίσκονται σε αγροτική ή αστική περιοχή κλπ. Κάθε κατηγορία παίρνει τις ακόλουθες μονάδες ανά σχολικό έτος:

Κατηγορία Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η
Μονάδες ανά έτος 0 0,5 1 1,5 2 3 4 6

5. Οικογενειακή κατάσταση εκπαιδευτικού:
Έγγαμοι, διαζευγμένοι ή χήροι(ες): 3 μονάδες
Παιδιά: 2 μονάδες για κάθε παιδί κάτω των 25 ετών που φοιτά σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Εκτοπισθέντες εκπαιδευτικοί
Όσοι υπηρετούσαν την περίοδο 1974 – 76 πιστώνονται με 6 μονάδες για κάθε χρόνο (ή ποσοστό ανάλογα με το μέρος των 2 ετών που υπηρέτησαν).
Η άθροιση των πιο πάνω, δίδει το σύνολο των μονάδων για κάθε εκπαιδευτικό, οι οποίες αναπροσαρμόζονται μια φορά το χρόνο

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε παραδείγματα.

 1. Μάθε τις Μονάδες Μετάθεσής σου - Δημοτική Εκπαίδευση (Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί)
 2. Μάθε τις Μονάδες Μετάθεσής σου - Προδημοτική Εκπαίδευση (Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί)

Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Υποβολή ένστασης για μετάθεση ή μη μετάθεση - Νομοθεσία Μεταθέσεων

Αναφορικά με το δικαίωμα ένστασης για μη ικανοποίησης αιτήματος Μετάθεσης ή Μη Μετάθεσης από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ισχύει το εξής:

"Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν, μέσα σε επτά μέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, να υποβάλουν γραπτή (τώρα ηλεκτρονική) και αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή τη μη μετάθεσή τους.

Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σε αυτές, αποφασίζει σχετικά μέχρι τις 15 Ιουλίου και ανακοινώνει συμπληρωματικές μεταθέσεις.

Ενστάσεις για έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να υποβληθούν γραπτώς μέσα σε επτά ημέρες από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερομένους και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σε αυτές, αποφασίζει σχετικά μέσα σε επτά μέρες από τη λήψη τους."
Συνεπώς, όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ικανοποιηθεί από τη Μετάθεση ή Μη Μετάθεσή τους με τις τελευταίες Μεταθέσεις που ανακοινώθηκαν την Δευτέρα 18 Μαΐου 2009, δικαιούνται μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου να υποβάλλουν ηλεκτρονική ένσταση προς την Ε.Ε.Υ..

Πικετοφορία προς το Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 26 Μαΐου από τους Γ.Α. ΠΟΕΔ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ, οι 100 Γενικοί Αντιπρόσωποι της ΠΟΕΔ, θα πορευθούν την Τρίτη 26 Μαΐου προς το Υπουργείο Παιδείας, ως πρώτη αντίδραση για τις αρνητικές απαντήσεις του Υπουργείου Παιδεία στα εκκρεμούντα αιτήματα της Συντεχνίας και της κωλυσιεργίας που παρατηρείται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας στην προώθηση αιτημάτων που ο Υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε στην ΠΟΕΔ να προωθήσει.
Ταυτόχρονα η κλιμάκωση των μέτρων, αν το Υπουργείο Παιδείας παραμείνει αρνητικό στα αιτήματα της ΠΟΕΔ, περιλαμβάνει :
 • Πλήρες κλείσιμο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Σεπτέμβρη
 • Διακοπή της επικοινωνίας των σχολείων με το Υπουργείο
 • Άρνηση των δασκάλων για συμμετοχή σε συνέδρια του ΥΠΠ
 • Περιορισμός των εκπαιδευτικών σε καθαρά ενδοσχολικά καθήκοντα
 • Νέες κινητοποιήσεις μη αποκλειόμενων και απεργιακών κινητοποιήσεων

Διαβάστε σχετικά δημοσιεύματα του ημερίσιου τύπου :

ΠΑΔΕΔ - ΔΗΚΙ και ΑΚΙΔΑ απέρριψαν πρόταση της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ-ΑΓΩΝΑ για κινητοποίηση την Πέμπτη 18 Ιουνίου, ημέρα που δεν θα υπάρχουν μαθητές στα σχολεία, όλων των Εκπαιδευτικών της Λευκωσίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας και έξω από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας των εκπαιδευτικών των άλλων Επαρχιών, για δυναμικότερη διεκδίκηση των αιτημάτων μας.

Συγχρόνως, απορρίφθηκε από ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΚΙ και ΑΚΙΔΑ, η πρόταση της αντιμεταρρυθμιστικής ΠΑΔΕΔ-Πρωτοπορίας για αποχώρηση από το διάλογο για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση από το Σεπτέμβρη.

Ανακοινώσεις ΠΟΕΔ, μετά από τη συνεδρία του Δ.Σ. :

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών στο FACEBOOKΕπηρεάζονται μαθητές

Γονείς Δημοτικής

Επιστολή στον πρόεδρο και τα μέλη της ΠΟΕΔ απέστειλε χθες η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με αφορμή την απόφαση της πρώτης να καλέσει τα μέλη της να μην χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα σχολεία. Η απόφαση της ΠΟΕΔ λήφθηκε εξαιτίας της μη ικανοποίησης του αιτήματός της για παραχώρηση συντονιστικού χρόνου στα σχολεία, για διεκπεραίωση πολλών ζητημάτων που σχετίζονται με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ωστόσο, τις συνέπειες φαίνεται να τις επωμίζονται οι μαθητές. Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους οι γονείς Δημοτικής, «η εξαγγελθείσα μονομερής ενέργεια για κλείσιμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα Δημοτικά από το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, δεν θεωρείται, κατά την άποψη μας, η πιο σωστή προσέγγιση, αφού για ένα συνδικαλιστικό θέμα επηρεάζονται άμεσα τα παιδιά μας».

Ζητούν επίσης από την ΠΟΕΔ να τους ενημερώσει, μεταξύ άλλων, αν υποβαθμίζεται το έργο των δασκάλων, δεδομένου της έλλειψης συντονιστικού χρόνου, αν θα γίνεται ποιοτικότερη δουλειά με την παραχώρηση πρόσθετου χρόνου και κατά πόσο «γίνεται αντιληπτό πως οποιαδήποτε απεργιακά μέτρα θα έχουν άμεση επίπτωση στα παιδιά και ειδικότερα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα οποία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι απαραίτητοι». Με βάση τα προαναφερθέντα, οι οργανωμένοι γονείς Δημοτικής ζητούν όπως στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ στις 26 Μαΐου, «εξεταστεί σοβαρά και επιλυθεί αυτό το ζήτημα, με τις λιγότερο δυνατές επιπτώσεις στα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ

_______________________________________________________________Το αίτημα της Συντεχνίας μας δεν είναι συνδικαλιστικό. Έχει να κάνει με την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σχολεία μας, καθώς και την εφαρμογή της στη διδασκαλία.

Πέραν τούτου, η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το λανθασμένο τρόπο που η ΠΟΕΔ επιλέγει να διεκδικήσει τα αιτήματά της. Οι Γονείς αποτελούν ισχυρό σύμμαχο της ΠΟΕΔ στην προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας, και η ΠΟΕΔ δεν τους ενημερώνει - αυτό το αναφέρουν οι ίδιοι- τουλάχιστον για το λόγο που εξαγγέλλει μέτρα.

Απευθύνουμε για ακόμη μια φορά κάλεσμα διεκδίκησης προς όλες τις κινήσεις της ΠΟΕΔ . Κυρίως, απευθύνουμε ξανά πρόταση για αλλαγή τακτικής και τρόπου διεκδίκησης. Για την Προοδευτική οι δημόσιες απειλές και οι οδηγίες- που μερικές φορές δυσκολεύουν και τα ίδια τα μέλη της ΠΟΕΔ- πρέπει να σταματήσουν. Μόνον με δυναμικές κινητοποιήσεις μπορούμε να κερδίσουμε τα αιτήματά μας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με την ίδια την κοινωνία.

Δύο φορές τον τελευταίο μήνα ΠΑΔΕΔ - ΑΚΙΔΑ και ΔΗΚΙ, απέρριψαν πρόταση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής - Αγώνα στο Διοικητικό Συμβούλιο για πορείες διαμαρτυρίας την Πέμπτη 18 Ιουνίου- ημέρα που δεν θα είναι οι μαθητές στα σχολεία - έξω από το Υπουργείο Παιδείας στη Λευκωσίας και τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας στις άλλες Επαρχίες, για να διεκδικήσουμε αυτά που υποσχέθηκε ο Υπουργός Παιδείας στην ΠΟΕΔ και ακόμα εκκρεμούν.

Ας τους κρίνει ο κάθε εκπαιδευτικός...

Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Αποχή μίας ώρας στο Ε΄ Δημοτικό Σχολείο ΛΕΜΕΣΟΥ

Διέκοψαν τα μαθήματα τους για μία ώρα χθες το πρωί οι μαθητές του πέμπτου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη παραβατικότητα που σημειώνεται στο σχολείο τους. Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε από την ΠΟΕΔ και τους οργανωμένους γονείς. Γονείς και δάσκαλοι κάνουν λόγο για επικίνδυνη συμπεριφορά κάποιων εκ των μαθητών, αφού κατά καιρούς καταστρέφουν τις εγκαταστάσεις του σχολείου, ακόμα και την ηλεκτρική εγκατάσταση, χτυπούν συμμαθητές τους, ρίχνουν επικίνδυνα αντικείμενα όπως πέτρες και εκστομίζουν βωμολοχίες.
Διαβάστε περισσότερα δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου για το θέμα :

Τιμή στους μαθητές των «Οικολογικών σχολείων»

Οικολόγοι ετών δέκα


Έδειξαν έντονο οικολογικό ενδιαφέρον στη διάρκεια της χρονιάς και τώρα ήρθε η ώρα της επιβράβευσης. Ο λόγος για 290 σχολεία παγκύπρια, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» και χθες βραβεύθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα σε μια περιβαλλοντική εκπαιδευτική εκδήλωση, που οργάνωσε χθες το τραπεζικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.
Χθες βραβεύτηκαν αρχικά τα 37 σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας, που συμμετείχαν κατά τα τελευταία δύο και τρία συνεχόμενα χρόνια στο θεσμό, ο οποίος στηρίζεται από τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας για έντεκα συνεχόμενες χρονιές. Τα σχολεία που βραβεύτηκαν παρέλαβαν τις Πράσινες Σημαίες, πιστοποιητικά και σφραγίδες.

Ανταποκρίθηκαν
Αναφερόμενος στην επιτυχία του προγράμματος, ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, Θωμάς Στυλιανού, έκανε λόγο για εντυπωσιακή ανταπόκριση των μαθητών της Κύπρου στα «Οικολογικά Σχολεία» και τα προγράμματά τους, κάτι που αποτελεί μια τρανή απόδειξη ότι «η νεολαία της Κύπρου συνειδητοποιεί το πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον που ζει και αναπνέει και αποφάσισε να παρέμβει αποφασιστικά στα περιβαλλοντικά κοινά και να ανατρέψει την τωρινή, όχι και τόσο ρόδινη, κατάσταση πραγμάτων».
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της CYMEPA -η οποία είναι ο εθνικός χειριστής των οικολογικών προγραμμάτων στα σχολεία της Κύπρου- Μιχάλης Ιερείδης, υπογράμμισε την ανάγκη η οικολογική συνείδηση να γίνει βίωμα των μαθητών. «Ντρέπομαι κάθε φορά που οι μαθητές με ρωτούν για τα περιβαλλοντικά μας προβλήματα, είναι αυστηρές οι ερωτήσεις τους. Η νεολαία όμως είναι η μόνη ελπίδα σΆ αυτόν τον τόπο», δήλωσε από την πλευρά του ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποίησε διαλέξεις και παρουσιάσεις σε μαθητές.

Ευαισθητοποίηση
Τα «Οικολογικά Σχολεία» αποτελούν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα της FEE (Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και απευθύνεται στα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Έχει σαν στόχο, μέσα από τη μελέτη θεμάτων όπως είναι η ενέργεια, το νερό, τα απορρίμματα και η βιοποικιλότητα, να βοηθήσει τους μαθητές και αυριανούς πολίτες να αποκτήσουν μια υπεύθυνη και ενεργητική στάση σε σχέση με το περιβάλλον. Στη διάρκεια των οικολογικών σεμιναρίων, οι μαθητές θα πρέπει να πλοηγηθούν με άνεση, στις προτεινόμενες από το πρόγραμμα ιστοσελίδες του διαδικτύου, ώστε να γνωρίσουν τα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα και τους τρόπους επίλυσής τους.


Συνολικά, χθες, τιμήθηκαν το Γ δημοτικό σχολείο Λατσιών, το δημοτικό Κωνσταντινουπόλεως, το Ελένειο, το Α δημοτικό Έγκωμης (κύκλος β), το Στ δημοτικό Αγλαντζιάς, το Γ Καϊμακλίου, το Αρμένικο σχολείο, το δημοτικό της Χρυσελεούσης, το «Πεύκιος Γεωργιάδης», το δημοτικό της Ανθούπολης, το Α δημοτικό Έγκωμης, Ε δημοτικό Λακατάμιας, Γ δημοτικό Ιδαλίου, το δημοτικό Περιστερώνας, τα δημοτικά Αλάμπρας, Μιτσερού, Κακοπετριάς, Κοράκου, Καμπιών, Αρεδιού, 'Αι Γιάννη Μαλούντας, Ακακίου, Β Κοκκινοτριμιθιάς, Αγίου Σπυρίδωνα, το Γ Παλουριώτισσας, Β Αγίου Δομετίου, το δημοτικό σχολείο Στροβόλου, το Ά δημοτικό Τσερίου, και τα Λυκεία Ακροπόλεως, Σολέας και η Ευρωπαϊκή Σχολή Philips.

Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Tο φινλανδικό θαύμα στην Παιδεία

Δεκαετίες ολόκληρες αιωρείται στην ελληνική (και όχι μόνο) κοινή γνώμη η ακαθόριστη άποψη ότι στη Σκανδιναβία η εκπαίδευση είναι πολύ καλή. Όταν όμως άρχισαν να δημοσιοποιούνται ευρύτερα τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA (Programme for International Student Assessment - Πρόγραμμα Διεθνούς Aξιολόγησης των Σπουδαστών) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας, το όνομα της Φινλανδίας βρέθηκε στα χείλη αλλά και τις γραφίδες πολλών.

Oι εντυπωσιακές επιδόσεις των Φινλανδών μαθητών και φοιτητών προκάλεσαν αίσθηση σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και δικαιολογημένα έστρεψαν την προσοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα της «Xώρας των Xιλίων Λιμνών». Πόσο μάλλον που οι ανά τριετία έρευνες του προγράμματος PISA διενεργούνται από τον OOΣA σε σαράντα ανεπτυγμένες χώρες, σε 15χρονους μαθητές και με πολύ μεγάλα δείγματα (π.χ. στη Φινλανδία εξετάστηκαν 6.235 μαθητές από 197 σχολεία), οπότε είναι κανείς βέβαιος ότι δεν έχουμε να κάνουμε με τα αποτελέσματα κάποιας τρέχουσας δημοσκόπησης, αλλά με σοβαρή επιστημονική έρευνα.

Tάξεις - Kοινωνικές κυψέλες
H Φινλανδία έχει εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως και η Eλλάδα. Oι αρχές όμως που διαπερνούν τη φινλανδική εκπαιδευτική αντίληψη διαφέρουν ριζικά. Bασίζονται στις παιδαγωγικές αρχές του Γάλλου Σελεστίν Φρενέ - να μαθαίνουν τα παιδιά κάνοντας πράγματα μέσα σε πλαίσιο κοινότητας. Στην πράξη αυτό μεταφράζεται στο ότι από την πρώτη κιόλας τάξη του Δημοτικού οι μικροί μαθητές συμμετέχουν σε πληθώρα δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.

Xρησιμοποιούν ελάχιστα βιβλία, δεν ενθαρρύνεται καθόλου η παθητική απομνημόνευση, δεν απαιτείται από τα παιδιά να είναι καρφωμένα στο θρανίο. Mπορούν να περιφέρονται στην τάξη, να ζητούν πληροφορίες από τον δάσκαλο, να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. Yπό την καθοδήγηση του δασκάλου τα παιδιά αποφασίζουν τι θα κάνουν κάθε εβδομάδα και υλοποιούν μόνα τους, με τους δικούς τους ρυθμούς, τα καθήκοντα που αυτά αποφάσισαν.

Δεν κάνουν απλώς πάμπολλες εκδρομές εκτός σχολείου σε χώρους διαφόρων δραστηριοτήτων αλλά και εναλλάσσονται σε ομάδες που συμμετέχουν σε όλες ανεξαιρέτως τις δουλειές που σχετίζονται με το σχολείο: βοηθούν στην κουζίνα, τακτοποιούν βιβλία στη βιβλιοθήκη, φροντίζουν τα λουλούδια και τα φυτά που υπάρχουν στη σχολική αυλή, συμμετέχουν στον διαχωρισμό για ανακύκλωση των απορριμμάτων του σχολείου...

Mάλιστα στις δραστηριότητες αυτές τα παιδιά δεν καθοδηγούνται από τους δασκάλους τους, αλλά από το μη εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου: μαγείρους, κηπουρούς, καθαρίστριες, γραμματέα... Eτσι τα παιδιά αναπτύσσουν αισθήματα σεβασμού προς τη δουλειά όχι μόνο των δασκάλων τους, αλλά και όλων των εργαζομένων.

«H ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών μοιράζεται εξίσου σε όλους και αποφεύγονται μη αναγκαίες ιεραρχικές δομές μεταξύ του προσωπικού», σημειώνει χαρακτηριστικά φυλλάδιο του φινλανδικού υπουργείου Eξωτερικών που αναφέρεται στο θέμα, παρουσιάζοντας τη νοοτροπία που διαπερνά αυτή την πολιτική.

Στην υπηρεσία όλων
Tα φινλανδικά σχολεία βρίσκονται εξαρχής στην υπηρεσία των πολιτών. Mορφώνουν τα παιδιά, αλλά διευκολύνουν και τους γονείς. Eίναι φυσικά δημόσια σχεδόν στην ολότητά τους. Xρηματοδοτούνται από τους δήμους ή το κράτος. Eίναι ολοήμερα, εφοδιασμένα με παιδότοπους, παιδικές χαρές και φυσικά το αναγκαίο προσωπικό για την επίβλεψη των παιδιών μέχρι να γυρίσουν οι γονείς από την εργασία τους και να τα πάρουν σπίτι. Όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Λυκείου) της Φινλανδίας παρέχουν δωρεάν ζεστό φαγητό το μεσημέρι στους μαθητές. Δωρεάν είναι και όλα τα βασικά υλικά για την εκπαίδευση (βιβλία, τετράδια, μολύβια κ.λπ.), ενώ δωρεάν γίνεται και η μεταφορά στο σχολείο όλων των παιδιών που ζουν μακριά ή παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα.

Tα φινλανδικά σχολεία είναι επίσης ανοιχτά στην τοπική κοινωνία. Oι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι στις σχολικές δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν με τις γνώσεις ή την τέχνη τους - ένας πατέρας δημοσιογράφος π.χ. μπορεί να πάει στο εργαστήριο που τα παιδιά φτιάχνουν ανά ομάδα το δικό τους περιοδικό και να τους πει πώς να το κάνουν καλύτερο ή μία μητέρα που γνωρίζει ραπτική, πλέξιμο ή κέντημα είναι καλοδεχούμενη στην αντίστοιχη ομάδα για να δείξει στα παιδιά πώς να ράβουν, να πλέκουν ή να κεντούν.

Oι τοπικές αρχές είναι επίσης υποχρεωμένες να παράσχουν τη βασική εκπαίδευση ακόμη και στα παιδιά που λόγω βαριάς ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορούν να πάνε στα κανονικά γενικά σχολεία, ακόμη και αν χρειάζεται να τους στείλουν δάσκαλο στο σπίτι.

Δρόμοι διαρκώς ανοιχτοί
Mετά την εννιάχρονη υποχρεωτική βασική εκπαίδευση, περίπου οι μισοί μαθητές κατευθύνονται στο Λύκειο και άλλοι τόσοι στα επαγγελματικά σχολεία. Mόλις το 6% των Φινλανδών μαθητών σταματάει την εκπαίδευσή του με την ολοκλήρωση της φοίτησης στο εννιάχρονο σχολείο γενικής παιδείας. Oύτε και τρέχουν όμως όλοι στο Γενικό Λύκειο, όπως εδώ. Mόνο οι μισοί.

Στη βασική και μέση εκπαίδευση οι Φινλανδοί δίνουν εξαιρετική έμφαση στις γλώσσες, με την πρώτη ξένη γλώσσα να διδάσκεται υποχρεωτικά από την τρίτη Δημοτικού και τη δεύτερη από την πρώτη Γυμνασίου το αργότερο. Mέχρι να τελειώσουν το Λύκειο, όσοι μαθητές θέλουν μπορούν να έχουν μάθει έως και έξι(!) γλώσσες.

Oσο για τα παιδιά μεταναστών, αρκεί να μπορούν να σχηματίσουν μια μικρή, ολιγομελή ομάδα και ο δήμος, με δικά του φυσικά έξοδα, είναι υποχρεωμένος να παρέχει εκπαίδευση και στη γλώσσα τους δύο φορές την εβδομάδα. Στο Eλσίνκι π.χ. όπου υπάρχουν 2.600 παιδιά μεταναστών, τέτοια μαθήματα γίνονται σε περίπου 40 γλώσσες.

Aκόμη μεγαλύτερη προσοχή δίνουν οι Φινλανδοί σε θέματα θρησκείας. Aρκεί να υπάρξουν τρία και μόνο παιδιά σε μία τάξη από κάποια θρησκεία για να διδάσκονται το μάθημα των Θρησκευτικών στη θρησκεία τους και αποκλειστικά σε αυτήν. Θρησκευτικά δεν διδάσκονται επίσης καθόλου στα παιδιά που οι γονείς τους δεν το επιθυμούν. Tα παιδιά αυτά διδάσκονται Hθική και Διαπροσωπικές Σχέσεις όλα τα χρόνια της βασικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Εκτόπισαν» την ιδιωτική εκπαίδευση

H τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται σε Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία. Kαθώς ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τις θέσεις σε αυτά, το κάθε AEI επιλέγει τους φοιτητές που θα δεχθεί είτε μόνο με τους βαθμούς του Λυκείου είτε με συνδυασμό βαθμών Λυκείου και επιμέρους εισαγωγικών εξετάσεων για το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο. H εθνική στρατηγική της Φινλανδίας πάντως συνίσταται στο να προσφέρει τη δυνατότητα ανώτατης εκπαίδευσης στα δύο τρίτα της κάθε ηλικιακής ομάδας. Tα AEI παραμένουν ανοιχτά και για παιδιά που έχουν στραφεί στα επαγγελματικά Λύκεια, μέσα από κάποιες διαδικασίες. Tο τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, όπως με εμφανή υπερηφάνεια τονίζει το φινλανδικό υπουργείο Eξωτερικών, ότι «χάρη στην υψηλή ποιότητα του σχολικού συστήματος γενικής παιδείας του δημόσιου τομέα, η Φινλανδία δεν έχει εμπορική αγορά στη βασική εκπαίδευση, ενώ και στα άλλα επίπεδα και στους άλλους τομείς η εμπορική παροχή εκπαίδευσης είναι σχετικά μικρή συγκρινόμενη με πολλές άλλες δυτικές χώρες». Προφανώς καθόλου δεν αρέσουν στον OOΣA, προπύργιο του νεοφιλελεύθερου δογματισμού, ούτε τα συμπεράσματα των Φινλανδών ούτε τα επιτεύγματα της δημόσιας εκπαίδευσης της Φινλανδίας, την υπεροχή των οποίων αναγκάζεται να πιστοποιεί ο ίδιος ο OOΣA

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΛΑΣΤΙΚ

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Αιτήσεις Τοποθέτησης και Μετακίνησης

Νέοι Κανονισμοί Τοποθετήσεων - Μετακινήσεων

Αίτηση Τοποθέτησης για Επαρχία ΛΕΜΕΣΟ- Δημοτική Εκπαίδευση

Αίτηση Τοποθέτησης για Επαρχία ΛΕΜΕΣΟ - Προδημοτική Εκπαίδευση

Αίτηση Τοποθέτησης Μετακίνησης Επαρχίας Λευκωσίας-Προδημοτική Εκπάιδευση-Υπαιθρος

Αίτηση Τοποθέτησης Μετακίνησης Επαρχίας Λευκωσίας - Προδημοτική Εκπάιδευση- ΠΟΛΗ

Αίτηση Τοποθέτησης Μετακίνησης Επαρχίας Λευκωσίας Δημοτική Εκπαίδευση- ΠΟΛΗ

Αίτηση Τοποθέτησης Μετακίνησης Επαρχίας Λευκωσίας Δημοτική Εκπαίδευση - ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Αίτηση Μετακίνησης Επαρχίας Λάρνακας Αμμοχώστου

Αίτηση Τοποθέτησης Επαρχίας Λάρνακας Αμμοχώστου

Αίτηση Τοποθέτησης Μετακίνησης Επαρχίας ΠΑΦΟΥ Δημοτική και Προσδημοτική Εκπαίδευση

ΜΕΧΡΙ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν σε κοινότητα με περισσότερα από ένα σχολείο (αίτηση τοποθέτησης) ή συμπλήρωσαν 6 χρόνια (αίτηση μετακίνησης) στο ίδιο σχολείο στην ίδια κοινότητα, πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση τοποθέτησης ή μετακίνησης.

Μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης :

Δημοτική Εκπάιδευση

Προδημοτική Εκπάιδευση

Ειδική Εκπαίδευση

Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Ενημερωτικό Δελτίο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον μήνα Απρίλιο

Διαβάστε το ενημερωτικό Δελτίο του ΥΠΠ για το μήνα Απρίλιο.

Παραχώρηση άδειας για Οικογενειακούς και Προσωπικούς λόγους και Άδεια Μητρότητας

Σημαντικές Εγκυκλίους εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την παραχώρηση άδειας απουσίας για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους και την άδεια μητρότητας. Διαβάστε :

 1. Παραχώρηση άδειας απουσίας για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους
 2. Άδεια Μητρότητας

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει να προσφέρει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για τις εξής ειδικότητες: Κωφών, Τυφλών, ΕιδικώνΜαθησιακών και Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών και Λογοθεραπείας.

Ως εκ τούτου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσκαλεί εκπαιδευτές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για να διδάξουν τα παρακάτω θέματα:
1. Ειδική Αγωγή

2.Πρακτικές Ειδικής Αγωγής στην Κύπρο:
2.1. Θεσμική και νομική οργάνωση της Ειδικής Αγωγής στην Κύπρο / Νομοθεσία, κανονισμοί
2.2.Αναλυτικό Πρόγραμμα / Εργασιακό πλαίσιο και ο ρόλος του ειδικού εκπαιδευτικού στο
σχολείο
2.3. Απλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
2.4. Θέματα συνεργασίας ειδικού και γενικού εκπαιδευτικού και γονέων
2.5. Θεωρητικές προσεγγίσεις της ένταξης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης

3. Υποστηριχτική Τεχνολογία

To Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον
Ιούνιο 2009. Τα μαθήματα αναμένεται να διεξάγονται σε πρωινό χρόνο (8.30 π.μ – 12.00 μ.μ.) ή και απογευματινό χρόνο (4.30 μ.μ. – 8.00 μ.μ.) κατά την περίοδο 22-30 Ιουνίου 2009. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης αναμένεται να προσφερθεί στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού μόνο.

Στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο (http://www.pi.ac.cy) υπάρχουν βασικές πληροφορίες τόσο για τους εκπαιδευτές (Προϋποθέσεις και κριτήρια για διδασκαλία στο Πρόγραμμα, κριτήρια επιλογής, καθήκοντα, αμοιβή) όσο και για τα προγράμματα επιμόρφωσης (Αναλυτική περιγραφή των θεμάτων).

Όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν στο Πρόγραμμα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
υποβάλλοντας την αίτησή τους (η αίτηση βρίσκεται στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου , http://www.pi.ac.cy) είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eidiki@cyearn.pi.ac.cy) είτε μέσω του τηλεομοιότυπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Fax:22480691) το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2009.Τονίζεται πως οι αιτήσεις που δε θα είναι πλήρως συμπληρωμένες ή θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

Παράλληλα με την αίτηση , που θα σταλεί μέσω τηλεομοιότυπου, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτές να παραδώσουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τα απαραίτητα συνοδευτικά αποδεικτικά προσωπικά ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία

Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Εκδήλωση Αφυπηρετούντων Εκπαιδευτικών 2008 και 2009 Επαρχίας Λευκωσίας

Τα Επαρχιακά Γραφεία ΠΟΕΔ Λευκωσίας, Μόρφου και Κερύνειας διοργανώνουν και φέτος την καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών που αφυπηρέτησαν τη σχολική χρονιά 2007-2008 και των εκπαιδευτικών που αφυπηρετούν τη φετινή σχολική χρονιά 2008-2009.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2009 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, ώρα 19:30. Η εκδήλωση περιλαμβάνει σύντομους χαιρετισμούς, αντιφώνηση από αφυπηρετούντες εκπαιδευτικούς, απονομή αναμνηστικού δώρου, καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δεξίωση.

Ανακοίνωση για την Εκδήλωση

Αφίσα ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δήλωση Συμμετοχής

Τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις Δασκάλων


Η ΠΟΕΔ καλεί τα μέλη της σε Τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 13 Μαΐου, 2009, στις 1.15 μετά το μεσημέρι, στα ακόλουθα κέντρα:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Δημοτικό Σχολείο Απ. Λουκά Στροβόλου
ΛΕΜΕΣΟΣ : ΚΒ΄ Δημ. Σχολείο Λεμεσού
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Γ΄ Δημ. Σχολείο Παραλιμνίου
ΛΑΡΝΑΚΑ : Α΄ Δημ. Σχολείο Αγ. Λαζάρου
ΠΑΦΟΣ : ΙΑ΄ Δημ. Σχολείο Πάφου
ΜΟΡΦΟΥ : Δημ. Σχολείο Αστρομερίτη

Οι εκτοπισμένοι συνάδελφοι μπορούν να παρευρεθούν στη Συνέλευση οποιουδήποτε Γραφείου.
Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει :
1. Λογοδοσία της Επαρχιακής Επιτροπής από τον Πρόεδρό της για τα Πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.2. Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης.3. Συζήτηση θεμάτων που θα εγγραφούν από μέλη.
Θέμα στην Ημερήσια Διάταξη μπορεί να εγγράψει οποιοδήποτε μέλος, με επιστολή του προς τον Επαρχιακό Γραμματέα, τρεις (3) μέρες πριν από τη Συνέλευση. Νοείται ότι η Συνέλευση μπορεί να αρνηθεί να συζητήσει θέμα που εγγράφηκε από μέλος, αν θεωρεί ότι αυτό είναι ασήμαντο ή χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.
Πληροφορούνται οι Διευθυντές των σχολείων ότι, για διευκόλυνση των συναδέλφων να πάρουν μέρος στις Συνελεύσεις, η συνεδρία προσωπικού των σχολείων για τη συγκεκριμένη εβδομάδα δε θα πραγματοποιηθεί. Σχετικά, ενημερώθηκε ήδη το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Απλήρωτοι για μήνες οι αναπληρωτές δάσκαλοι

Η πρόταση του ΥΠΠ για τα GCE

Επιστολή με τη συμβιβαστική πρότασή του, έστειλε χθες το απόγευμα ο Υπ. Παιδείας στην ΟΕΛΜΕΚ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ. Για το θέμα πιστοποίησης της επαρκούς κατοχής της ελληνικής γλώσσας από τους μαθητές που διεκδικούν πρόσβαση στα δημόσια Πανεπιστήμια με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης ή προσόντα πρόσβασης άλλων χωρών που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα εθνικά προσόντα πρόσβασης, ο Υπ. Παιδείας προτείνει:

-Οι δικαιούχοι μαθητές που θα διεκδικήσουν πρόσβαση με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης ή με βάση προσόντα πρόσβασης άλλων χωρών που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα εθνικά προσόντα πρόσβασης στα ακόλουθα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Νομικής, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας), θα πρέπει να παρακάθονται με επιτυχία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

-Όσον αφορά την εισαγωγή μαθητών με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης ή προσόντα πρόσβασης άλλων χωρών που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα εθνικά προσόντα πρόσβασης στα υπόλοιπα Τμήματα των δημόσιων Πανεπιστημίων, οι δικαιούχοι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας με διαδικασίες που θα καθορίζουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Στην ίδια επιστολή ο Υπ. Παιδείας υπογραμμίζει και την πρόθεσή του«να ξεκινήσει άμεσα το διάλογο για το ευρύτερο και μεγάλο ζήτημα του συστήματος πρόσβασης στα Πανεπιστήμια».
Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Χρόνος Δασκάλων - Συντονιστών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της εγκυκλίου επιστολής μας, με ημερομηνία 28 Απριλίου, 2009, για το ίδιο θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ που συνήλθε στις 30 Απριλίου, 2009, αφού ενημερώθηκε για το γεγονός ότι η απάντηση με τις τελικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο αίτημα της Οργάνωσης για παραχώρηση συντονιστικού χρόνου στα σχολεία, για διεκπεραίωση των πολλών ζητημάτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, εξακολουθεί να καθυστερεί, αποφάσισε, σχετικά, τα ακόλουθα:

1. Να ενεργοποιήσει, άμεσα, προηγούμενη απόφασή του, την οποία και είχε από την αρχή θέσει υπόψη της Επίσημης Πλευράς, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που το Υπουργείο δε θα ανταποκρινόταν θετικά στο σχετικό αίτημα, μέσα σε τακτό χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 20 Μαρτίου, 2009, για το οποίο και δόθηκε, στη συνέχεια, παράταση μέχρι σήμερα, η Οργάνωση θα καλούσε τα μέλη της να κλείσουν τους Η.Υ. στα σχολεία.
2. Στα πλαίσια της απόφασής του αυτής, το Συμβούλιο δίνει σαφή οδηγία ότι, μέχρι νεότερης ειδοποίησής του, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει, από σήμερα, να παύσουν να αξιοποιούνται εκπαιδευτικά, τόσο στις τάξεις όσο και στα εργαστήρια των σχολείων. Εξάλλου, οι προηγούμενες οδηγίες της Οργάνωσης, για άρνηση παραλαβής οποιουδήποτε νέου λογισμικού από τα σχολεία, παραμένουν σε ισχύ.
3. Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε, περαιτέρω, τη Γραμματεία να συγκαλέσει, το ταχύτερο δυνατό, Διάσκεψη Τύπου και να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τα προβλήματα που δημιουργούνται, σχετικά, καθώς και για τις δαπάνες που έγιναν για το θέμα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των άλλων τεχνολογιών των σχολείων χωρίς να ρυθμίζεται, ταυτόχρονα, το ζήτημα του συντονισμού τους. Ταυτόχρονα, να προβάλει την αδυναμία του Υπουργείου να πάρει πρακτικά μέτρα προώθησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μέσα από ενέργειες που έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή πρακτική των σχολείων μας.
4. Παραπέρα κλιμάκωση των μέτρων αντίδρασης της Οργάνωσης, σε περίπτωση που η στάση της Επίσημης Πλευράς θα συνεχίσει να είναι η ίδια, θα αποφασιστεί από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της Οργάνωσης, που συνέρχεται στις 26 Μαϊου, 2009.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους να τηρήσουν σχολαστικά τις σχετικές αποφάσεις της Οργάνωσης, σε μια προσπάθεια να πεισθεί το Υπουργείο ότι θα πρέπει, πια, να επιλύσει το σοβαρό αυτό ζήτημα.
Ανακόνωση ΠΟΕΔ

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Υποτροφίες από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων Κύπρου Λτδ, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, κάθε χρόνο παραχωρεί υποτροφίες σε παιδιά μελών του που διακρίνονται στις εισαγωγικές εξετάσεις για πανεπιστημιακές σπουδές.

Η ενέργεια αυτή προσδίδει αφενός τη σημασία που αποδίδει το Ταμιευτήριο των Δασκάλων στην εκπαίδευση των νέων και αφετέρου ενισχύει ταυτόχρονα την ευγενή άμιλλα στους νέους του τόπου.

Σε ειδική τελετή στα Γραφεία του Ταμιευτηρίου επιδόθηκαν οι 10 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, οι οποίες δόθηκαν σε παιδιά μελών του Ταμιευτηρίου που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των Πανεπιστημίων Κύπρου και Ελλάδας.

Οι 10 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 δόθηκαν στα πιο κάτω παιδιά μελών του Ταμιευτηρίου:
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 3. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΗ 5. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΡΗΣ 6. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 7. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 8. ΕΛΕΝΗ ΖΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 9. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑ 10. ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΣΙΗ

Εγκαινιάζεται ο θεσμός του Διαδικτυακού Σχολείου

Πιλοτική εφαρμογή σε επτά σχολεία

Αρχικά θα εφαρμοζόταν τον Σεπτέμβριο του 2007. Στη συνέχεια πήρε παράταση για τον Ιανουάριο του 2008, ακολούθως για τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2008 και τελικά η έναρξή του ορίστηκε για σήμερα. Ο λόγος για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ΔΙΑ.Σ (Διαδικτυακό Σχολείο), του μηχανογραφημένου συστήματος το οποίο θα διαχειρίζεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εκπαιδευτική διοίκηση και εκπαιδευτικές διαδικασίες, με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το σύστημα ΔΙΑ.Σ αποτελεί βήμα επικοινωνίας και συνεργασίας των τριών συντελεστών της εκπαίδευσης (μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών) αφού:
-παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή, μέσω του προσωπικού κωδικού του και του προσωπικού ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, να υποβάλλει τις απορίες του προς τους εκπαιδευτικούς, να βλέπει στον δικό του χρόνο και χώρο το περιεχόμενο του μαθήματος που ετοίμασε ο καθηγητής, να συνεργάζεται με συμμαθητές του και να έχει πρόσβαση στην ύλη που θέλει.
-παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν τα δικά τους ψηφιακά μαθήματα και δραστηριότητες, να έχουν την εικονική διαχείριση της τάξης τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλη την πληροφόρηση που θέλουν προς τους μαθητές και τους γονείς και να συνεργάζονται μεταξύ τους για ανταλλαγή απόψεων γύρω από επαγγελματικά και άλλα θέματα.
-παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να παρακολουθούν ενεργά τη σχολική πορεία και πρόοδο των παιδιών τους αφού θα έχουν πρόσβαση σε όλη τη σχετική πληροφόρηση που χρειάζονται σχετικά με τις επιδόσεις, τη φοίτηση και τη μαθητική τους δράση.
Στην πιλοτική εφαρμογή του ΔΙΑ.Σ συμμετέχουν επτά σχολεία (τέσσερα Λύκεια και τρεις Τεχνικές Σχολές), ενώ την έναρξη της λειτουργίας του θα παρακολουθήσει σήμερα -στο Λύκειο Αποστόλου Μάρκου στη Λευκωσία- ο υπ. Παιδείας, Αντρέας Δημητρίου, ο οποίος θα παρουσιάσει στη συνέχεια στοιχεία για το ρόλο και τη σημασία του πρωτοποριακού θεσμού.

Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ


Ο Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε το Λύκειο Αποστόλου Μάρκου

Φρένο στο πήγαινε-έλα εκπαιδευτικών

Προωθούνται ρυθμίσεις για στελέχωση των σχολείων τον Ιούνιο

Το Συμβούλιο Παιδείας ενέκρινε προτάσεις για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του διδακτικού προσωπικού. Στόχος είναι να ολοκληρώνονται οι διορισμοί και μεταθέσεις των εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου


Οι εγγραφές των μαθητών θα ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου για όλες τις βαθμίδες, ενώ η ΕΕΥ θα ολοκληρώνει τις μεταθέσεις των μόνιμων και μόνιμων επί δοκιμασία εκπαιδευτικών καθώς και τους διορισμούς έκτακτων και συμβασιούχων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου.


Όλα αυτά με απώτερο στόχο την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του διδακτικού προσωπικού, για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων όπως είναι το ατελείωτο πήγαινε έλα των εκπαιδευτικών μεσούσης της σχολικής χρονιάς. Εισηγήσεις για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων ετοίμασε και υπέβαλε προ μερικών μηνών στους εμπλεκόμενους φορείς το Υπ. Παιδείας και αφού συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης καταγράφηκαν τα σημεία στα οποία επήλθε συμφωνία. Οι συμφωνημένες εισηγήσεις κατατέθηκαν το περασμένο Σάββατο στο Συμβούλιο Παιδείας και αποφασίστηκε όπως προωθηθούν άμεσα προς υλοποίηση. Στο έγγραφο που εγκρίθηκε περιλαμβάνονται προτάσεις που αφορούν στην υποβολή αναγκών σε διδακτικό προσωπικό, αλλά και στον καθορισμό νέων χρονοδιαγραμμάτων για μεταθέσεις και διορισμούς.

Νωρίτερα οι ανάγκες
Στις εισηγήσεις που συμφωνήθηκαν υπογραμμίζεται ότι το Υπ. Παιδείας πρέπει να υποβάλλει προς την ΕΕΥ τις βασικές ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό για την επόμενη σχολική χρονιά γύρω στις αρχές Φεβρουαρίου και οι συμπληρωματικές τελικές ανάγκες να υποβάλλονται γύρω στις 30 Ιουνίου. Για να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι θα πρέπει να ολοκληρώνονται οι εγγραφές των μαθητών μέχρι το τέλος Ιανουαρίου για όλες τις βαθμίδες, η προκήρυξη των θέσεων για απόσπαση και για διορισμό στη θέση συμβούλου να γίνεται μέσα στο Νοέμβριο και η διαδικασία επιλογής να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, η διαδικασία έγκρισης ωρών στήριξης για παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες καθώς και των ωρών ενίσχυσης των αλλόγλωσσων παιδιών να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και οι εξετάσεις (για ανεξεταστέους μαθητές και για μαθητές που ζητούν μετεγγραφή από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού) να διενεργούνται μέσα στον Ιούνιο. Όσο για τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου, σημειώνεται ότι πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ενώ δικαίωμα αλλαγής, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα από το σχολείο, θα επιτρέπεται, το αργότερο, μέχρι τις 31 Μαΐου. Αναφέρεται, τέλος, ότι συμπληρωματικές εγγραφές μπορούν να γίνονται το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου ώστε να μην υπάρχουν εγγραφές το Σεπτέμβριο.

Μάιο οι μεταθέσεις
Για τα χρονοδιαγράμματα των μεταθέσεων και διορισμών, υπογραμμίζεται ότι η ΕΕΥ πρέπει να ολοκληρώνει τις μεταθέσεις των μόνιμων και μόνιμων επί δοκιμασία εκπαιδευτικών καθώς και τους διορισμούς έκτακτων και συμβασιούχων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου, ενώ οι συμπληρωματικές ή και έκτακτες μεταθέσεις ή διορισμοί (οι ελάχιστοι δυνατοί) θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Για επίτευξη των στόχων θα πρέπει να διαφοροποιηθούν στους Περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις και Μεταθέσεις Κανονισμούς οι σχετικές ημερομηνίες. Θα πρέπει επίσης:
-οι προαγωγές να διενεργούνται μια φορά για κάθε σχολικό έτος και να ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου.
-το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου να γίνεται έγκαιρη ενημέρωση της ΕΕΥ για τους εκπαιδευτικούς που θα απουσιάζουν με εκπαιδευτική άδεια ή ετήσια άδεια απουσίας, για τις αναστολές μετάθεσης, τις αφυπηρετήσεις, για αποδοχή ή όχι διορισμού.
-να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ώστε να περιοριστούν οι αριθμοί των συμβασιούχων εκπαιδευτικών σε ένα μικρό ποσοστό ασφαλείας, γεγονός που θα συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των μεταθέσεων.
-με βάση την αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής μεταθέσεων/διορισμών το Υπ. Παιδείας να ολοκληρώνει τους δύο κύκλους μετακινήσεων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Μονιμότητα προσωπικού
Στις εισηγήσεις που εγκρίθηκαν το περασμένο Σάββατο περιέχεται πρόταση και για τη διασφάλιση της σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία-όπως τονίζεται- θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και στην προσπάθεια για έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι μόνιμοι ή μόνιμοι επί δοκιμασία εκπαιδευτικοί, όταν υπηρετούν εκτός έδρας και παραμένουν στην ίδια περιφέρεια, μπορούν να παραμένουν και στο ίδιο σχολείο εφΆ όσον δεν θα επηρεάζονται οι κανονισμοί μεταθέσεων/ μετακινήσεων. Το ίδιο θα ισχύει και για τους συμβασιούχους ή έκτακτους εκπαιδευτικούς, όταν διορίζονται για δεύτερη ή και τρίτη συνεχή χρονιά στην ίδια περιφέρεια. Αναφέρεται ακόμη ότι:
-Οι νεοπροαγόμενοι εκπαιδευτικοί (στη θέση Β.Δ., Β.Δ. ΑΆ και Διευθυντή) κατά το διάστημα που θα υπηρετούν εκτός έδρας να παραμένουν στο ίδιο σχολείο.
-Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εντός έδρας να παραμένουν στο ίδιο σχολείο για τουλάχιστον 6 χρόνια (Δημοτική Εκπαίδευση) και για τουλάχιστον 8 χρόνια (Μέση Εκπαίδευση).
-Εφόσον δεν ζητηθεί μια θέση τότε ένας εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στην έδρα του, μπορεί να παραμείνει στο ίδιο σχολείο πέραν των 6 χρόνων για τη Δημοτική Εκπαίδευση και πέραν των 8 για τη Μέση.
-Οι Διευθυντές που υπηρετούν εντός έδρας να παραμένουν στο ίδιο σχολείο για τουλάχιστον τρία χρόνια.
Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

« Απόν αντρέπεται ο κόσμος εν δικός του » ...

Εις απάντηση της νέας επίθεσης της ΑΚΙΔΑ εναντίον της Προοδευτικής, στο τελευταίο ενημερωτικό τους ηλεκτρονικό δελτίο :

Είναι πολύ λυπηρό, μάλλον κατάντημα, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάμει η ΑΚΙΔΑ σε σχέση με την απρόκλητη επίθεση που τελευταία εξαπολύει ενάντια στην ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ στα έντυπά της. Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Συνεχίζει, σε νέα ανακοίνωσή της, να παραποιεί και να ψεύδεται για τις κατά καιρούς θέσεις μας πάνω σε διάφορα συνδικαλιστικά θέματα. Δεν θα την ακολουθήσουμε στον κατήφορο που έχει πάρει και στην αντίθετη με κάθε δεοντολογία τακτική που έχει υιοθετήσει. Εξάλλου ο βίος και πολιτεία του καθενός είναι καλά γνωστός.
Θα απαντήσουμε μόνο σε ένα σημείο των ψευδολογιών τους, το θέμα της Ειδικής Εκπαίδευσης :
Οι δάσκαλοι Ειδικής Εκπαίδευσης και οι Νηπιαγωγοί και οι ψυχολόγοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια Κίνηση τούς έχει στηρίξει και έχει προωθήσει τα αιτήματά τους. Και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια ήταν η στάση της ΑΚΙΔΑ τόσα χρόνια. Και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πλέον ποια στελέχη ποιων κινήσεων και μέσα στην ΠΟΕΔ και αλλού «μαγείρεψαν» κάποιες παραγράφους στα σχέδια υπηρεσίας που έφεραν την αναπουμπούλα του περσινού καλοκαιριού. Και όταν το περσινό καλοκαίρι η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, μόνη αυτή, συγκαλούσε συσκέψεις και εισηγήθηκε τροποποιήσεις ( που τελικά υιοθέτησαν όλοι) για να βγούμε από αδιέξοδα, πού ήταν κρυμμένοι οι σπουδαίοι συνδικαλιστές της ΑΚΙΔΑ και των άλλων κινήσεων;
Δεν τους φτάνει, τουλάχιστον, να σωπάσουν, ζητούν και τα ρέστα με παραποιήσεις και ψευδολογίες σε βάρος της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ (με την ΠΑΔΕΔ πλέον είναι μέλι γάλα), νομίζοντας, οι αφελείς, ότι με αυτές τις αισχρές μεθόδους θα πείσουν οποιουσδήποτε. Ίσως, βέβαια, καταφέρουν να πείσουν τους εαυτούς τους.
Είμαστε πολύ απογοητευμένοι με τη στάση που επέλεξαν κάποια στελέχη της ΑΚΙΔΑ να συνδικαλίζονται από δω και πέρα. Είναι κρίμα, γιατί η ηγεσία της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ έχει αποδείξει το σεβασμό που τρέφει και προς τις άλλες κινήσεις και προς την αντίθετη άποψη και ειδικά προς την ΑΚΙΔΑ, γιατί προσβλέπαμε σε συνεργασία για αλλαγή του απηρχειωμένου καταστατικού της ΠΟΕΔ, αφού είναι δεδομένη η πλήρης άρνηση της ΠΑΔΕΔ για αλλαγή του αντιδημοκρατικού εκλογικού συστήματος. Φαίνεται όμως ότι είμασταν υπεραισιόδοξοι
!

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Απάντηση στα αντί – προοδευτικά «αισθήματα» της τάχα ανεξάρτητης ΑΚΙΔΑ

Η ΑΚΙΔΑ, στο προ-τελευταίο της ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, αποφάσισε χωρίς κανένα λόγο και χωρίς καμία αφορμή να ασχοληθεί με την Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Κάτω από τον τίτλο «Μπορούν οι κομματικές Κινήσεις της ΠΟΕΔ να προωθήσουν τα καθημερινά προβλήματά μας;» η ΑΚΙΔΑ καταφέρεται ενάντια στην Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών, χαρακτηρίζοντας μας «κυβερνητική παράταξη», αντισυνδικαλιστική Κίνηση, συνεργάτες του Υπουργείου Παιδείας κλπ. Με αφορμή την αντί –προοδευτική ανακοίνωση της ΑΚΙΔΑ θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής :

-

 1. Τους ενόχλησε η καθημερινή ενημέρωση της Ιστοσελίδας της Προοδευτικής:

I. Στην ιστοσελίδα της Προοδευτικής φιλοξενούνται :

a. Δηλώσεις, ανακοινώσεις και άρθρα που αναφέρονται στην πολιτική του Υπουργείου,

b. Ανακοινώσεις της ΠΟΕΔ

c. Ανακοινώσεις της Προοδευτικής.

d. Ανακοινώσεις που αφορούν τον κάθε εκπαιδευτικό

Ποιο από όλα ενόχλησε την ΑΚΙΔΑ; Μήπως ενοχλήθηκαν επειδή ενημερώνουμε τους συναδέλφους και για τις θέσεις του Υπουργείου; Δεν έχουν δικαίωμα οι συνάδελφοι να γνωρίζουν και τη θέση της κυβέρνησης; Δεν έχει δικαίωμα η Προοδευτική να στηρίζει, και μέσα από την ιστοσελίδα της, την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση; Πρέπει όλοι να διαφωνούν με την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ΑΚΙΔΑ, και όσοι συμφωνούν να μην μιλούν;

II. Ποτέ μας δε δημοσιεύσαμε Κείμενα Εργασίας του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία δε δόθηκαν πρώτα στη δημοσιότητα. Όλα τα Κείμενα Εργασίας που δημοσιεύσαμε στην Ιστοσελίδα μας, δόθηκαν στην ΠΟΕΔ ή ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ και από εκεί τα πήραμε. Ενοχλήθηκε η ΑΚΙΔΑ επειδή ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι για τα κείμενα που συζητά η «ηγεσία» της ΠΟΕΔ; Ενοχλήθηκε η ΑΚΙΔΑ γιατί η Προοδευτική κατάφερε να σπάσει το σκοταδισμό και τα «κλειστά δωμάτια» ,που μαζί με την ΠΑΔΕΔ, κρατούσαν τον εκπαιδευτικό κόσμο τόσα χρόνια; Ενοχλήθηκε η ΑΚΙΔΑ γιατί επιτέλους ο εκπαιδευτικός κόσμος μαθαίνει ότι η ΑΚΙΔΑ πάντα ψηφίζει και πάντα συμπορεύεται μαζί με την ΠΑΔΕΔ;

III. Ο λόγος που δημοσιεύουμε τα κείμενα εργασίας είναι για να ενημερωθεί ο διδασκαλικός κόσμος και να μπορέσει να σχηματίσει άποψη για τα όσα πολλές φορές παραπλανητικά ακούει από τα Μ.Μ.Ε. . Τουλάχιστον όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα της κίνησης έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν έγκαιρα για όσα τους αφορούν άμεσα και όχι να τα ακούσουν εκ των υστέρων ή να ακούνε τη μηδενιστική κριτική της ΠΑΔΕΔ και της ΑΚΙΔΑ και να μην έχουν άποψη.

IV. Απαντήσεις θα δίνουμε όποτε θέλουμε και σε όποιους θέλουμε χωρίς να ρωτήσουμε κανένα. Κυρίως, σε αυτούς που πολεμούν τη μεταρρύθμιση θα απαντάμε με τον πιο σκληρό τρόπο. Αυτοί που πολεμούν τη μεταρρύθμιση, πολεμούν την παιδεία του τόπου, πολεμούν τα παιδιά μας, πολεμούν την πατρίδα μας.

-

 1. Για θέματα ουσίας.

Η Προοδευτική στήριξε και στηρίζει την κυβέρνηση Χριστόφια. Τα στελέχη της Προοδευτικής ένωσαν φωνή και δυνάμεις με ολόκληρο το λαϊκό κίνημα για να εκλεγεί ο Δημήτρης Χριστόφιας στην εξουσία. Οι θέσεις της Προοδευτικής για την παιδεία ταυτίζονται με τις θέσεις της κυβέρνησης Χριστόφια για την Παιδεία. Τι είναι αυτό που ζητά η ΑΚΙΔΑ; να ασκεί κριτική η Προοδευτική στην κυβέρνηση χωρίς λόγο, απλά για να ασκεί κριτική. Εκεί και όπου χρειάστηκε να ασκήσουμε κριτική και να πράξουμε διαφορετικά ή να διαφωνήσουμε δημόσια το κάναμε και θα το κάνουμε χωρίς να ρωτήσουμε κανένα.

Προκαλούμε την ΑΚΙΔΑ δημόσια να δώσει παραδείγματα μέσα από τα οποία η Προοδευτική «άλλαξε» θέση απλά και μόνον για να μην εναντιωθεί με την κυβέρνηση. Δεν θα διαφωνήσουμε και με τον εαυτό μας κύριοι της ΑΚΙΔΑ απλά και μόνο για να σας κάνουμε το χατίρι.

Ότι έχει κάνει μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση για τη Δημοτική Εκπαίδευση και το χαιρετίσαμε και συμφωνούμε απόλυτα. Δεν σας έχουμε ακούσει να διαφωνήσετε κάπου εσείς. Δεν διαβάσαμε κάποια ανακοίνωσή σας με την οποία να ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση. Αντίθετα επιλέγετε τη δημόσια αποχή, την άψογη συνεργασία με την ΠΑΔΕΔ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ και την κατηγορία της Προοδευτικής μέσα από την Ιστοσελίδα σας. Δικαίωμα σας να συνδικαλίζεστε όπως θέλετε και επιθυμείτε, αλλά μην μας υποδεικνύεται εμάς τι θα κάνουμε ή τι θα έπρεπε να κάμουμε. Αν υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι που δε γνωρίζουν ότι η Προοδευτική είναι η παράταξη της Αριστεράς, ότι η Προοδευτική στήριξε και στηρίζει τη κυβέρνηση Χριστόφια και ότι η Προοδευτική είναι αντιπολίτευση μέσα στην ΠΟΕΔ, σας δίνουμε το δικαίωμα να τους ενημερώσετε.

-

 1. Πτυχίο Συνδικαλιστών.

Ποιος είναι αυτός που έχει δώσει στην ΑΚΙΔΑ πτυχίο Συνδικαλισμού και έχουν τώρα αποκτήσει το δικαίωμα να υποδεικνύουν στον εκπαιδευτικό κόσμο ότι η Προοδευτική δεν είναι συνδικαλιστική Κίνηση αλλά συνεργάτης του Υπουργείου; Από πότε συνδικαλιστής σημαίνει διαρκής άρνηση σε όλα; Δικαιούται η Προοδευτική να έχει τη δική της φιλοσοφία διεκδίκησης; Δικαιούται η Προοδευτική να έχει δικές τις θέσεις και προτάσεις; Δικαιούται η Προοδευτική να εκφράζει με τις θέσεις της, τις προτάσεις της και τη δράση της μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων εκπαιδευτικών που ανήκουν και κινούνται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς;

ΣΥΓΝΩΜΗ κύριοι της ΑΚΙΔΑ που δεν πήραμε την άδειά σας για να υπάρχουμε στο διδασκαλικό κόσμο. Την επόμενη φορά που θα βγάλουμε ανακοίνωση ή που θα γράψουμε άρθρο ή που θα φιλοξενήσουμε δημοσιεύματα εφημερίδων στην ιστοσελίδα μας θα σας ρωτήσουμε και αν μας το επιτρέπετε θα τα δημοσιοποιήσουμε.

 1. ΑΚΙΔΑ και ΠΑΔΕΔ : Εκφραστές της Συντήρησης

- Πάντα μαζί με την ΠΑΔΕΔ στο Διοικητικό Συμβούλιο

- Πότε δε διαφώνησαν σε θέματα ουσίας και τρόπους αντίδρασης. Πάντα με την ίδια φιλοσοφία, τη φιλοσοφία της Συντήρησης, οδήγησαν εδώ και χρόνια την ΠΟΕΔ στα πιο συμβιβασμένα μονοπάτια.

- Ποτέ τους δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε δυναμικά μέτρα – κινητοποιήσεις – γιατί απλά φοβούνται και δεν πιστεύουν σε αυτού του είδους τη φιλοσοφία. Ο πρόεδρος της ΠΑΔΕΔ το τόνισε στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη τον Ιούνιο : «Διαφωνούμε με τις κινητοποιήσεις- ακολουθούμε άλλο μοντέλο διεκδίκησης». Το ίδιο μοντέλο που ακολουθά και η ΑΚΙΔΑ, των ανακοινώσεων και των δημόσιων απειλών ότι αν δεν κάνει η κυβέρνηση το τάδε θα κάνουμε έτσι ή αλλιώς.

- Η Προοδευτική πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ζήτησε δυναμικές αντιδράσεις, αλλά δεν ίδρωσε το αυτί κανενός από τους δύο. Έμειναν κολλημένοι στις ανακοινώσεις και στις απειλές, στο μοντέλο διεκδίκησης του καναπέ και της πολυθρόνας. Ακόμα και στη τελευταία – πρόσφατη στάση εργασίας, φοβήθηκαν την πρόταση της Προοδευτικής για συγκεντρώσεις Εκπαιδευτικών την ώρα της στάσης και προτίμησαν να μείνουν στα σπίτια τους. Έκαναν στάση εργασίας από το σπίτι, το κρεβάτι και τον καναπέ. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους, αυτή είναι η δυναμική τους διεκδίκηση....ας τους κρίνει ο εκπαιδευτικός κόσμος.

 1. Τί είναι αυτό που προκαλεί τόσο αντί – Προοδευτισμό στην ΑΚΙΔΑ;

- Φταίει το ότι η ΑΚΙΔΑ δεν έχει πολιτικό εκτόπισμα στην κοινωνία;

- Φταίει το ότι η ΑΚΙΔΑ δεν καταφέρνει να βρει νέα στελέχη;

- Φταίει το ότι η ΑΚΙΔΑ βλέπει τα ποσοστά της ανα τριετία να μειώνονται;

- Φταίει το ότι η ΑΚΙΔΑ έχει γίνει ένα με το κατεστημένο και κάνει εδώ και χρόνια πλάτες στην ΠΑΔΕΔ;

- Φταίει η Προοδευτική που πυκνώνει τις γραμμές των στελεχών τις σε όλες τις Επαρχίες;

- Φταίει η Προοδευτική που ενημερώνει καθημερινά τον κόσμο και έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να ακούει και την άλλη άποψη;

Αν πραγματικά η απάντηση δεν είναι πιο πάνω ή αν δεν είναι όλα τα πιο πάνω, τότε πραγματικά δε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τόσο μένος εναντίον της Προοδευτικής από την ΑΚΙΔΑ; Γιατί δεν ασχολούνται και με την ΠΑΔΕΔ και με τη ΔΗΚΙ;

Που Οδηγηθήκαμε συνάδελφοι τόσα χρόνια με ΠΑΔΕΔ και ΑΚΙΔΑ στην ηγεσία της ΠΟΕΔ; Μέχρι πότε θα συνεχίσει η ΠΟΕΔ να είναι ουραγός των εξελίξεων; Πότε επιτέλους θα δούμε τη ΠΟΕΔ να διεκδικεί δυναμικά στους δρόμους τα αιτήματά της.

Μόνον με δυνατή Προοδευτική μπορούμε να οραματιζόμαστε μια τέτοια ΠΟΕΔ. ΠΑΔΕΔ και ΑΚΙΔΑ καλλιεργούν τη συντήρηση και την αδιαφορία, απλά και μόνον για να διατηρούν τα ποσοστά τους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Απόστολος Σκουρουπατης

Εκπρόσωπος Τύπου Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών