Όταν ένα παιδί δεν γνωρίζει πώς να διαβάζει, το διδάσκουμε. Όταν ένα παιδί δεν γνωρίζει πώς να λύνει μαθηματικά προβλήματα, το διδάσκουμε. Όταν ένα παιδί δεν συμπεριφέρεται σωστά, τι κάνουμε; Η εισήγηση επικεντρώνεται στη σχέση συμπεριφοράς και μάθησης και πώς οι δύο άξονες (χρειάζεται να) κατέχουν κεντρική θέση στην καθημερινή μας διδασκαλία ακολουθώντας πολύ-επίπεδη στήριξη για όλα τα παιδιά.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα παρουσιαστούν πρακτικές εισηγήσεις, δρατηριότητες και τρόποι αντιμετώπισης του θέματος της πειθαρχίας στη σχολική ζωή ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί σχετικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό υλικό.

Εισηγητές – Παρουσίαση Εργαστηρίων:
Δρ Λευκή ΚουρέαΕρευνητικός Συνεργάτης
Πανεπιστήμιο Κύπρου & University of North Carolina at Charlotte
Έλενα Αγαπίου, Εκπαιδευτικός
Βαλεντίνα Ιεροθέου, Σχολική Ψυχολόγος

Εγγραφές:4:30-5:00μ.μ.
Εισήγηση: 5:00-5:30μ.μ.
Εργαστήρια: 5:45-7:15μ.μ.

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό.