Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

Αυξάνονται οι συντάξεις και τα βοηθήματα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση στη νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφέρονται οι πιο κάτω αλλαγές, από 1η Ιανουαρίου 2009:

  • Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται από 1/1/2009 κατά 4,49% στο βασικό μέρος και κατά 4,50% στο συμπληρωματικό μέρος, σε σχέση με τα ποσά που ίσχυαν την 1/1/2008. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα ποσοστά αυτά συμψηφίζονται με το ποσοστό της τιμαριθμικής αύξησης που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους τον Ιούλιο του 2008 και έτσι το ποσοστό αύξησης από 1/1/2009 περιορίζεται στο 2,15% στο βασικό μέρος και στο 2,16% στο συμπληρωματικό μέρος.
  • Το ύψος των βοηθημάτων γάμου, τοκετού και κηδείας ανέρχεται από 5.1.2009 σε €634, €466 και €634, αντίστοιχα.
  • Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2009 σε €924 την εβδομάδα και σε €4.004 το μήνα.
  • Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 4,49% από 5/1/2009.
  • Επίσης με βάση τη νομοθεσία περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης από 1/1/2009 το ποσό της κοινωνικής σύνταξης ανέρχεται σε €299,51 το μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: