Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα

Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΚΤΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Λογοτεχνία

Ιστορία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Θρησκευτικά

Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή

Μαθηματικά

Φυσικές Επιστήμες

Χημεία

Βιολογία

Γεωγραφία

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τεχνολογικά Μαθήματα - Πληροφορική

Τεχνολογικά Μαθήματα - Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Οικονομικές Επιστήμες

Εικαστικές Τέχνες

Μουσική

Θέατρο / Φωτογραφία

Φυσική Αγωγή

Αγωγή Υγείας

Ξένες Γλώσσες

Προσχολική Εκπαίδευση

Για σχόλια ή παρατηρήσεις: analytika.programmata@schools.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια: