Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Επιμόρφωση : "Οι εκπαιδευτικοί στα θρανία"

Υποχρεωτική επιμόρφωση μετά τα 8 και 15 χρόνια υπηρεσίας
Όλα όσα προβλέπει η πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Παιδείας

Τι προβλέπει η πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου προς το ΥΠΠ
Οι σκοποί, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία: Ο τελικός και μακροπρόθεσμος στόχος μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για την επαγγελματική ανάπτυξη και την περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι τόσο η προώθηση και η υποστήριξη μιας συγκεκριμένης καινοτομίας ή ενός εκπαιδευτικού μέτρου όσο η ανάπτυξη θεσμικών και δομικών προϋποθέσεων και η προώθηση επαγγελματικών νοοτροπιών που κάνουν τη συνεχή αλλαγή των όρων διδασκαλίας-μάθησης-συνεργασίας αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής σχολικής εργασίας. Μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η αλλαγή του πολιτισμού της καθημερινότητας του σχολείου και η προώθηση επαγγελματικού καινοτομικού ήθους που παρακινεί το σύνολο των φορέων σε συλλογικές μορφές διαρκούς πρωτοβουλίας για αλλαγή. Η περιοδική επιμόρφωση δεν είναι απλώς η παρακολούθηση κάποιων προαιρετικών ή υποχρεωτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων μικρής ή μεγάλης διάρκειας, αλλά μέρος μιας συνεχούς και διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας ανάπτυξης και αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του. ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: