Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Έντυπα Τοποθετήσεων/Μετακινήσεων Λεμεσού και Λάρνακας/Αμμόχωστος

Έντυπα Τοποθετήσεων / Μετακινήσεων:
Τα σχετικά έντυπα υποβάλλονται στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας μέχρι τις 21 Ιουνίου 2010

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας :24821380
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού :25870280

Διαβάστε τους Κανονισμούς Τοποθετήσεων / Μετακινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: