Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση  Λεμεσός Σάββατο, 28 Απριλίου 2012 Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
9:00π.μ. - 12:30μ.μ. (9:00π.μ. - 9:30π.μ. εγγραφές)
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ) http://www.kesea-tpe.com


Δηλώσεις Συμμετοχής (ηλεκτρονικά):
www.kesea-tpe.com
Πληροφορίες:
Διαμάντω Γεωργίου 99550552
Καίτη Νεοκλέους 99573153
Κυριάκος Κωνσταντίνου 99673872
Είσοδος:
Μέλη €7
Μη μέλη €10

Δεν υπάρχουν σχόλια: