Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Νέα εποχή στη διδασκαλία των Μαθηματικών: Το νέο μοντέλο Αξιολόγησης *Του Λάμπρου Στεφάνου


*Του Λάμπρου Στεφάνου
Βασική αφετηρία του νέου Αναλυτικού Προγράμματος (ΝΑΠ) των Μαθηματικών συνιστά η παραδοχή  πως η «αξιολόγηση είναι ουσιαστικό μέρος της διδασκαλίας, γιατί είναι το μέσο προσδιορισμού του βαθμού επιτυχίας των στόχων». Μεταξύ άλλων στο ΝΑΠ Μαθηματικών σημειώνονται τα ακόλουθα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: