Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΕΔ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

1. Διδασκαλικός Σύλλογος

2. Τήρηση Κανονισμών και οδηγιών της Προϊστάμενης Αρχής

3. Ενημέρωση των συναδέλφων – Οδηγίες της Οργάνωσης

4. Ο προγραμματισμός του δασκάλου

5. Προσέλευση συναδέλφων στο σχολικό χώρο

6. Εργασίες έξω από καθορισμένο χρόνο ή πρόγραμμα

7. Ωράριο / Αναπληρώσεις

8. Επισκέψεις Επιθεωρητών στα σχολεία

9. Σύμβουλοι – Συντονιστές

10. Υπεύθυνος Τμήματος – Καθηκοντολόγιο

11. Ο θεσμός της «Εμπέδωσης» στα ΝΩΠ

12. Διευκολύνσεις σε μητέρες εκπαιδευτικούς για το θηλασμό και τη φροντίδα του νεογέννητου

13. Πρόσβαση στους Προσωπικούς Φακέλους Δασκάλων

14. Μετακινούμενοι δάσκαλοι

15. Άδειες Ασθένειας – Ιατροσυμβούλια

16. Ατυχήματα στο χώρο των σχολείων

17. Παρεμβάσεις τρίτων στο έργο του σχολείου

18. Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών

19. Σχολικές Γιορτές

20. Συνέδρια – Σεμινάρια

21. Διαγωνισμοί στα σχολεία – Μαθηματική Ολυμπιάδα

22. Έρανοι - Διάθεση οποιωνδήποτε αντικειμένων μέσω των σχολείων

23. Εκθέσεις βιβλίων στα σχολεία

24. Συστήματα Συναγερμού

25. Σχολεία με προβλήματα

26. Tαμείο Διευθυντή

27. Ταμείο Αποθνησκόντων δασκάλων

28. Τόκοι σχολικού ταμιευτηρίου

29. Εγγραφή νέων μελών ΠΟΕΔ

30. Κάρτα Μέλους ΠΟΕΔ

31. Κάρτα Paso

32. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

33. «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ»

34. Μουσείο ΠΟΕΔ – Επισκέψεις στη Βάσα Κοιλανίου

35. Εκδόσεις ΠΟΕΔ

36. Ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ.

37. Σύστημα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω SMS

38. Σχολική ζωή και οικονομική κρίση

Δεν υπάρχουν σχόλια: