Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Οι 100 Υποψήφιοι Γενικοί Αντιπρόσωποι της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ «Αυτή τη φορά κάνουμε τη διαφορά»Οι 100 Υποψήφιοι Γενικοί Αντιπρόσωποι της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
«Αυτή τη φορά κάνουμε τη διαφορά»

Με κύριο στόχο την αλλαγή και τη δημιουργία μιας ισχυρής ΠΟΕΔ που θα διεκδικεί με καθαρούς στόχους, συγκεκριμένη στρατηγική και πλάνο τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και θα προασπίζεται τα κεκτημένα τους, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ζητά από όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υιοθετούν τη φιλοσοφία της, ασπάζονται τη δράση της και απαιτούν μια διαφορετική ΠΟΕΔ, να θωρακίσουν τον κλάδο μας με ισχυρή ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ.

Στις 30 του Μάη κάνουμε τη διαφορά, δίνουμε δύναμη στη φωνή μας και αξία στην ψήφο μας.  Ως Προοδευτική δεσμευόμαστε ότι θα επιστρέψουμε πίσω την ισχυρή ψήφο των εκπαιδευτικών μέσα από σκληρή δουλειά στα σώματα της ΠΟΕΔ. 

 Εξάλλου, όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε πορευθεί με ήθος, συνέπεια, υπευθυνότητα και σταθερές αρχές. Η συμμετοχή όλων των εκπροσώπων της Προοδευτικής στα σώματα της ΠΟΕΔ, την τελευταία τριετία, ήταν καταλυτική και ουσιαστική. Δυνατή Προοδευτική – Δυνατή ΠΟΕΔ. 

Την Τρίτη 30 Μαΐου, ψηφίζουμε Συνέπεια- Υπευθυνότητα-Διεκδικητικότητα.  Δίνουμε Δύναμη στη Διαφορετική Φωνή στην ΠΟΕΔ. Ψηφίζουμε ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ…. Αυτή τη φορά κάνουμε τη διαφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: