Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

"Η βία που εκδηλώνεται στην κοινωνία. Ο Σεβασμός - Η Ευθύνη - Η Αλληλεγγύη"

Τετάρτη 13 Απριλίου 2011, ώρα 1900 στην αίθουσα του Α΄Λυκείου
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Πάφου.
Εκδήλωση Επαρχιακού Γραφείου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Μέσης και Δημοτικής) Πάφου 
και Αστυνομίας Κύπρου.

Πρόσκληση

Δεν υπάρχουν σχόλια: