Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Εκπαιδευτικό Συνέδριο : "Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών για τα Μαθηματικά"

Εκπαιδευτικό Συνέδριο : "Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών για τα Μαθηματικά"

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
4.30-6.30, Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: