Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

Λειτουργία δημόσιων νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω από 15

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της λειτουργίας των 22 δημόσιων νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω από 15 που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω κατάλογο για την επόμενη σχολική χρονιά 2008-2009, με τη δέσμευση ότι θα γίνουν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οι απαιτούμενες ενέργειες για να επιτευχθεί η συγχώνευση όσο το δυνατό περισσότερων νηπιαγωγείων από τη σχολική χρονιά 2009-2010, νοουμένου ότι τα κτηριολογικά και μεταφορικά προβλήματα μπορούν να λυθούν άμεσα.
Λευκωσία : Άγιος Επιφένειος , Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Καμπιά - Αναλυόντας, Μιτσερό, Μουτουλάς, Νικητάρι, Ορούντα, Ποταμιά, Σια.

Λεμεσός : Άγιος Ιωάννης Αγρού, Ασγάτα, ΚΑντού, Πεντάκωμο.

Λάρνακα : Άγιος Θεόδωρος, Αλαμινός , Μαζωτός, Πυργά.

Πάφος : Ίνεια, Νατά, Πωμός, Παναγιά, Σίμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: