Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Συντονιστικός Χρόνος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το ΥΠΠ ανακοίνωσε τα καθήκοντα του συντονιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις 180 σχολικές Μονάδες στις οποίες παραχωρήθηκε συντονιστικός χρόνος καθώς και τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα :

Δεν υπάρχουν σχόλια: