Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Μεταθέσεις Δασκάλων και τοποθετήσεις Επιθεωρητών

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις δασκάλων και τοποθετήσεις Επιθεωρητών καθώς και διορισμούς με σύμβαση νέων Εκπαιδευτικών. :

Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση δασκάλων
Τοποθετήσεις Εποπτικού Προσωπικού

Δεν υπάρχουν σχόλια: