Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Η πρόταση της κυβέρνησης για έκτακτη εισφορά των δημοσιών υπαλλήλων

Διαβάστε την πρόταση της κυβέρνησης και τον πίνακα αποκοπών με τις συνολικές εισφορές για κάθε εκπαιδευτικό για δύο χρόνια, ανάλογα με την κλίμακα στην οποία βρίσκεται, η οποία συμφωνήθηκε με τις ηγεσίες των συντεχνιών ΠΕΟ-ΣΕΚ-ΠΑΣΥΔΥ:

Πίνακας αποκοπών - έκτακτες εισφορές δημοσίων υπαλλήλων για δύο χρόνια

Δεν υπάρχουν σχόλια: