Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [13-09-2011]

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 14η Σεπτεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: