Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 12η Σεπτεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: