Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από τη Δευτέρα,
26η Σεπτεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: