Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Τοποθέτηση Αγωνιστικής Συνεργασίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ 30/08/2016Τοποθέτηση Αγωνιστικής Συνεργασίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ 30/08/2016


Η Αγωνιστική Συνεργασία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ-ΑΓΩΝΑ εισηγείται τα ακόλουθα μέτρα ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς.
1.      Η ΠΟΕΔ να πραγματοποιήσει δημοσιογραφική διάσκεψη, έτσι ώστε να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Δημοτική Εκπαίδευση. Με το τέλος της σημερινής συνεδρίας να ετοιμαστούν οι επικοινωνιακοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινούνται οι όποιοι εκπρόσωποι της οργάνωσης θα καλούνται για δημόσιες τοποθετήσεις.
2 .   Συνάντηση με τους οργανωμένους γονείς για προγραμματισμό κοινών δράσεων που θα έχουν σκοπό να αναδειχθούν στην κοινωνία τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη Δημοτική Εκπαίδευση.

3.      Να δοθούν από την πρώτη μέρα οδηγίες στα σχολεία για:
       I.            Μη καταρτισμό προγράμματος σε περίπτωση που υπάρχουν κενά στη στελέχωση (αλλόγλωσσα, Ειδική Εκπαίδευση κ.ά.).
    II.             Διαχωρισμό των μαθητών σε περίπτωση ύπαρξης κενών στη στελέχωση.
 III.            Οργάνωση κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, ενημερωτικής εκδήλωσης εάν είναι δυνατόν από αξιωματούχους της ΠΟΕΔ ή να αναγνωστεί και να συζητηθεί σχετικό ενημερωτικό έγγραφο που θα ετοιμαστεί. Οι εκδηλώσεις μπορούν να συντονιστούν από τα Επαρχιακά Γραφεία.
4.      Την πρώτη εβδομάδα να πραγματοποιηθεί μονόωρη εκδήλωση διαμαρτυρίας για κακώς έχοντα που αφορούν τη στελέχωση και όχι μόνο.
5.      Να προγραμματιστεί απεργία για την Παρασκευή 16/9/2016, σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών για τη στελέχωση.
6.       Τέλος, αποφασίζουμε ότι θα δοθούν οδηγίες όπως ότι δε θα εφαρμόζουμε τους δείκτες επάρκειας και επιτυχίας καθώς και ότι κανένα σχολείο δε θα συμμετέχει στην επαγγελματική μάθηση, μέχρι να θεσμοθετηθούν αρκετές από τις παραμέτρους που θέτουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια (ΤΠΕ, ώρες Διευθυντή, χρόνος διοίκησης κοινοτικών τμημάτων, υπεύθυνος τμήματος κ.ά.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: