Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ
Την εφαρμογή προειδοποιητικής στάσης εργασίας όλων των μελών της ΠΟΕΔ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης, που συνήλθε χτες Πέμπτη, 15 του Σεπτέμβρη, 2016, σ’ εκδήλωση της αντίδρασής του τόσο για την κατάσταση που παρουσιάζει η αργοπορημένη φετινή στελέχωση των σχολείων, με αποκορύφωμα την πρόσφατη ρύθμιση για διορισμό αντικαταστατών εκπαιδευτικών έναντι μόνιμων αναγκών των σχολείων.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει πως ενώ, μετά τις επίπονες, επίμονες, έντονες και τεκμηριωμένες προσπάθειες της ΠΟΕΔ, από τον Σεπτέμβρη του 2015, για προώθηση κρίσιμων εκπαιδευτικών ζητημάτων (παραβατικότητα, αλφαβητισμός κ.ά.) και έγκαιρη και επαρκή στελέχωση των σχολείων, υπήρξαν παραδοχές από πλευράς ΥΠΠ για την ανάγκη να δοθούν λύσεις στα χρόνια κι εντεινόμενα προβλήματα της καθημερινότητας της σχολικής πράξης, εντούτοις οι ανάγκες αυτές που προέκυψαν, καθώς και άλλες που υπήρχαν, θα καλυφθούν με ένα απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς, εκείνο του αντικαταστάτη, αντί του εργασιακά ορθού που είναι οι ετήσιες συμβάσεις εργασίας. Αυτό αποτελεί ανατροπή στα εργασιακά θέσμια του τόπου ενώ, ταυτόχρονα, το δημόσιο σχολείο αποδυναμώνεται και εκφυλίζεται, έτσι, από την ίδια την Πολιτεία.
Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε από τα Επαρχιακά Γραφεία της Οργάνωσης και αξιολόγησε την κατάσταση η οποία παρατηρείται σ’ ό,τι αφορά τη στελέχωση, διαπιστώνει, περαιτέρω, γενική αταξία στα σχολεία, που προκύπτει από την καθυστερημένη στελέχωση των σχολικών μονάδων, τα συνεχιζόμενα μέχρι σήμερα ελλείμματα χρόνου, τον κατατεμαχισμό εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στην Προδημοτική και την Ειδική Εκπαίδευση, τις προσωρινές και έκτακτες ρυθμίσεις που επιλέγηκαν ως εμβαλωματικές λύσεις, καθώς και πλείστα όσα άλλα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία των σχολείων και δυσκολεύουν το έργο της εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη την απόφαση για τον διορισμό έναντι μόνιμων αναγκών αντικαταστατών, αντί συμβασιούχων όπως ως σήμερα, με την οποία και εισάγεται πλέον στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, πέρα από το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών και τις άλλες μορφές έκτακτης εργοδότησης, και νέα, καινοφανής πρακτική, αυτή της εργοδότησης αντικαταστατών έναντι μόνιμων αναγκών.   
Το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ έλαβε υπόψη πως, παρά τις πολύμηνες προσπάθειές του προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο την επίλυση των πολλών προβλημάτων της καθημερινότητας των σχολείων, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, λόγω των ελλειμματικών ρυθμίσεων που έγιναν από την Επίσημη Πλευρά, με επιπτώσεις πάνω στους ίδιους τους μαθητές, αφού αποφασίστηκαν και προωθήθηκαν ρυθμίσεις που δεν αντιμετωπίζουν στον βαθμό που θα έπρεπε τα προβλήματα αυτά, όπως στην περίπτωση του αλφαβητισμού, όπου στηρίχθηκαν 33 μόνο από τα 307 σχολεία. Βάσει όλων όσων αναφέρονται πιο πάνω, το Δ.Σ. έκρινε ότι δεν έχει άλλη διέξοδο παρά να προσφύγει στην εφαρμογή δυναμικών μέτρων, περιλαμβανομένων και απεργιακών, το πρώτο από τα οποία καθόρισε πως θα είναι η πραγματοποίηση προειδοποιητικής στάσης εργασίας όλων των μελών της Οργάνωσης την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016 με διακοπή των μαθημάτων στις 12:00μ.μ. Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα πραγματοποιηθούν Επαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις για ενημέρωση των μελών.
Το Συμβούλιο ανάθεσε στη Γραμματεία :
  • Να αποταθεί, ξανά, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με σκοπό να παρέμβει για την προώθηση για έγκριση όλων των θέσεων που το ίδιο το ΥΠΠ καθόρισε πως απαιτούνται για κάλυψη των μόνιμων αναγκών στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, (συνολικά 147) και με στόχο να αποφευχθεί η εισαγωγή της απαράδεκτης νέας πρακτικής του διορισμού αντικαταστατών έναντι μόνιμων αναγκών.
  • Να αποστείλει ενημερωτικό έντυπο, με τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για την εφαρμογή μέτρων, τόσο προς τα μέλη της Οργάνωσης όσο και προς τους γονείς, μέσω των σχολείων.
  • Ταυτόχρονα, να επιδιώξει συναντήσεις με τους οργανωμένους φορείς των Γονέων, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωσή τους για την κατάσταση που παρουσιάζεται στα σχολεία, ζητώντας τη συμπαράσταση και/ή τις παρεμβάσεις τους για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται.
  • Να διερευνήσει τη νομιμότητα της απόφασης της Επίσημης Πλευράς να προχωρήσει στην πλήρωση των μόνιμων αναγκών στην Εκπαίδευση με αντικαταστάτες και όχι με συμβάσεις ετήσιας διάρκειας.
  • Να συγκαλέσει δημοσιογραφική διάσκεψη, που να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10:00π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης, για να ενημερώσει πληρέστερα την κοινή γνώμη.
Το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τη θέση του για αναστολή της επέκτασης της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών, καθώς και εκείνης για τους Δείκτες Επάρκειας και τους Δείκτες Επιτυχίας, για τους λόγους που έδωσε με ξεχωριστή ανακοίνωσή του τόσο προς τα σχολεία όσο και δημόσια και οι οποίοι συνοψίζονται στη θέση πως η εφαρμογή καινοτομιών που δεν εισάγονται σωστά και δεν στηρίζονται επαρκώς από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές από την ΠΟΕΔ, ακόμη κι αν με την εφαρμογή τους θα μπορούσαν να προκύψουν νέοι διορισμοί. Σχετικά, εξέφρασε την επιφύλαξη κατά πόσο η Οργάνωση θα πρέπει να εισέρχεται, στο εξής, στη συζήτηση οποιωνδήποτε άλλων προτάσεων του ΥΠΠ για την εφαρμογή καινοτομιών στην Εκπαίδευση, αφού αποτελεί διαπίστωση πως αυτό δεν είναι σε θέσει να τις στηρίξει.
Επαναβεβαίωσε, περαιτέρω, την οδηγία που έδωσε προς τους Διευθυντές των σχολείων να παραμείνουν στην προσωρινή ετοιμασία κι εσωτερική εφαρμογή των Ωρολογίων Προγραμμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των σχολείων τους. Το τελικό ΩΠ θα παραδοθεί στους μαθητές και θα κοινοποιηθεί στους γονείς μόνο και όταν οριστικοποιηθεί η στελέχωση του σχολείου τους, κάτι που θα γίνει όταν το ΥΠΠ θα αποστείλει το αναγκαίο προσωπικό. Οι Διευθυντές των σχολείων καλούνται, επίσης, να αποφύγουν τον καταρτισμό προγράμματος αναπληρώσεων, αφού η στελέχωση δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει διοριστεί, έστω, ο αριθμός συμβασιούχων που η Επίσημη Πλευρά έχει αποφασίσει.
Το Συμβούλιο θα συνέλθει εκ νέου, στις 27/9/2016, για να αξιολογήσει την κατάσταση και να πάρει αποφάσεις για περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: