Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Πρόσθετες μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών συμπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισμό για το 2009

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στον Προϋπολογισμό του 2009 για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχουν περιληφθεί οι πιο κάτω μόνιμες πρόσθετες θέσεις εκπαιδευτικών: (συνολικά 613 νέες θέσεις)
Δημοτική Εκπαίδευση: 228 θέσεις δασκάλου,
55 θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού,
30 θέσεις νηπιαγωγού.
Μέση Εκπαίδευση: 300 θέσεις καθηγητή.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το διαχρονικό αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων για παραχώρηση μόνιμων θέσεων ικανοποιείται

Δεν υπάρχουν σχόλια: