Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Επιχορήγηση αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές Β’ Γυμνασίου

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παραχωρηθεί επιχορήγηση σε κάθε μαθητή Β’ Γυμνασίου για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δικαιούχοι είναι όλοι οι μαθητές που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009 στη Β’ τάξη δημόσιων Γυμνασίων της Κύπρου. Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται στα €400 και θα καταβάλλεται στους κηδεμόνες των δικαιούχων μαθητών, με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασία αγοράς:

Κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασία

Δεν υπάρχουν σχόλια: