Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Αύξηση των θέσεων στα επιμορφωτικά σεμινάρια των Εκπαιδευτικών 22/12 και 7/01/2011

Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών των εκπαιδευτικών, έχουν αποφασιστεί οι πιο κάτω ρυθμίσεις όσον αφορά στην επιμόρφωση στα ειδικά θέματα:

22 Δεκεμβρίου 2010:

Επαρχία Λευκωσίας:

1. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Ιστορία» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Ε΄)

2. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Γνωρίζω τον Κόσμο Μου (Γεωγραφία)» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Ζ΄)

3. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Αγγλικά» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Δ΄)

4. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Απόστολος Λουκάς)

5. Δημιουργία επιπρόσθετης ομάδας για το μάθημα «Αγγλικά» με 170 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Στ΄)

7 Ιανουαρίου 2011:

Επαρχία Λευκωσίας:

1. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Ιστορία» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Αγλαντζιά Στ΄)

2. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Γνωρίζω τον Κόσμο Μου (Γεωγραφία)» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Καϊμακλί Γ΄ Κ.Β.)

3. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Απόστολος Λουκάς)

4. Δημιουργία επιπρόσθετης ομάδας για το μάθημα «Αγωγή Υγείας-Οικιακή Οικονομία» με 170 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Στ΄).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί σε κάποιο μάθημα παρακαλούνται όπως το πράξουν ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η οποία περιγράφεται στην ταυτάριθμη εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης με ημερομηνία 10/12/2010. Υπενθυμίζεται ότι εγγραφές στην πλατφόρμα μπορούν να γίνονται μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: