Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Αποσπάσεις 2011-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναρτήσει την εγκύκλιο για τις θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στα διάφορα Τμήματα/ Υπηρεσίες του, για το σχολικό έτος 2011 - 2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσής τους και να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ. 15.8.01 και ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2011, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: