Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Μετά τα μέσα Αυγούστου αναμένονται οι τοποθετήσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών από τα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, και αυτό λόγω του μεγάλου αριθμού μετακινήσεων εκπαιδευτικών που έγιναν από την Ε.Ε.Υ. καθώς και των μεταθέσεων και νέων διορισμών με σύμβαση που αναμένονται αρχές Αυγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: