Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Πορεία Υλοποιήσης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης

Έχουν ήδη υλοποιηθεί στη διάρκεια των πρώτων πέντε μηνών της νέας Κυβέρνησης τα ακόλουθα έργα, με βάση την έκθεση των Πανεπιστημιακών για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση :

· Ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
· Εφαρμογή προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση μεντόρων και νεοεισερχομένων)
· Δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
· Επέκταση και στήριξη των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
· Επέκταση του προαιρετικού ολοήμερου νηπιαγωγείου
· Επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στην Α’ Γυμνασίου
· Επέκταση της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Βιολογίας, Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Ενιαίο Λύκειο
· Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων
· Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
· Σύσταση Επιτροπής Ειδικών για την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία
· Σύσταση Επιτροπής Ειδικών για τον εκσυγχρονισμό και την ενοποίηση της νομοθεσίας για τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: