Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008

Συνεδρίαση Συμβουλίου Παιδείας

Στα πλαίσια της επανέναρξης του διαλόγου για την Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008 και ώρα
12:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρία του Συμβουλίου Παιδείας με την
ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης της Εκπαιδευτικής
Μεταρρύθμισης
2. Καθορισμός των θεμάτων του διαλόγου
3. Ενημέρωση για τα θέματα που προωθούνται από το ΥΠΠ για άμεση
εφαρμογή
4. Ανακήρυξη της σχολικής χρονιάς 2008-2009 ως έτος «Εκπαιδευτικής
Μεταρρύθμισης»
5. Ενημέρωση για τους στόχους της εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά
2008-2009

Στη συνεδρία αυτή, σε ένδειξη του προσωπικού του ενδιαφέροντος αλλά
και της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στην προώθηση της
Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, θα παραστεί και θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, κύριος Δημήτρης Χριστόφιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: