Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Σημαντικά ζητήματα εργασιακής φύσεως που πρέπει να λυθούν το συντομότερο....

Εισηγήσεις ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ για σημαντικά ζητήματα εργασιακής φύσεως που πρέπει να λυθούν το συντομότερο ή να τροχιοδρομηθεί η επίλυση τους το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα :

  • Εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή έχουν εξαρτώμενους συγγενείς πρώτου βαθμού που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, σε σχέση με τον κορωνοΐο Covid -19, όπως τις ορίζει το Υπουργείο Υγείας, ανεξάρτητα αν ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β, να αξιοποιηθούν για τη συνέχιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από την 21η Μαΐου, χωρίς να υποχρεωθούν να είναι στο σχολικό χώρο και χωρίς να επηρεαστούν οι απολαβές τους.
  • Να δοθούν διευκολύνσεις σε εκπαιδευτικούς που έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων κάτω των δεκαπέντε ετών, σε συνεννόηση με την διεύθυνση της κάθε σχολικής μονάδας και χωρίς να υποχρεωθούν σε ειδική άδεια μειωμένων απολαβών για φροντίδα τέκνων κάτω των 15. 
  • Να σταλούν αντικαταστάτες βάσει των πραγματικών αναγκών ωρών διδασκαλίας που θα δηλώσουν οι διευθύνσεις των σχολείων στη ΔΔΕ.  
  • Να αξιοποιηθεί η άδεια για προσωπικούς λόγους από όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν, είτε για φροντίδα τέκνου, είτε για εξαρτώμενο συγγενή πρώτου βαθμού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, στις περιπτώσεις που αυτοί αδυνατούν να εργαστούν από το σπίτι. 
  • Να γίνει άσκηση του δικαιώματος για ειδική άδεια ασθενείας στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανεξάρτητα κατηγορίας, ή έχουν εξαρτώμενους συγγενείς πρώτου βαθμού που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σε σχέση με τον κορωνοΐο Covid -19, στις περιπτώσεις που αυτοί αδυνατούν να εργαστούν από το σπίτι. 
  • Να ισχύσουν ειδικές ρυθμίσεις για όσους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς έχουν εξαντλήσει την άδεια ασθενείας τους και ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά και για αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες και βρίσκονταν σε ενεργή αντικατάσταση. 
  • Να καταβληθεί επίδομα σε όσους αντικαταστάτες αποδεδειγμένα αδυνατούν να αποδεχτούν αντικατάσταση, γιατί ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 
  • Να αναγνωριστεί η υπηρεσία από την ΕΕΥ για όσους αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς μπορούσαν να εργαστούν αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά λόγω των συγκυριών έχει τερματιστεί η αντικατάστασή τους και δεν πήραν νέα αντικατάσταση. 
  • Να προκηρυχθούν άμεσα και να πληρωθούν οι θέσεις προαγωγής που έχουν προκύψει από τις πρόωρες αφυπηρετήσεις, ενόψει και της σωστής και έγκαιρης στελέχωσης για την νέα σχολική χρονιά. 
  • Να πληρωθούν επίσης οι κενές οργανικές θέσεις (μονιμοποιήσεις) που έχουν δημιουργηθεί από τις αφυπηρετήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: