Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Ανάρτηση καταλόγων για προαγωγή

Αναρτήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ΄Εκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από τις αρμόδιες Συμβουλευτικές Επιτροπές για τις πιο κάτω κενές θέσεις :
  •  τριών (3) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση).
  •  τεσσάρων (4) Θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση)
  •  δυο (2) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση).
  •  τριών (3) Θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση).
Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: