Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας για σκοπούς προαγωγής : Χρονολογική παράθεση γεγονότων.


Με αφορμή την «αναστάτωση» που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο διδασκαλικό κόσμο, μετά από τη μοριοδότηση της στρατιωτικής θητείας στους κατάλογους προαγωγής για τη θέση του Διευθυντή σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, παραθέτουμε όλα τα γεγονότα με χρονολογική σειρά για σκοπούς ενημέρωσης  του κλάδου :

Ενημερωτικό σημείωμα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας για σκοπούς προαγωγής με τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Δεν υπάρχουν σχόλια: