Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν το μάθημα «Γλώσσα και Πολιτισμός» (Β’ και Γ’ τάξη)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει προαιρετικά απογευματινά σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα στις τάξεις Β΄ και Γ΄.

Σύνδεσμος


Δεν υπάρχουν σχόλια: