Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Παρουσιάσεις Βιωματικών Εργαστηρίων Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 Βιωματικά Εργαστήρια για το μάθημα της Γλώσσας :
  1. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Προτεινόμενη ανάπτυξη σε δίωρα) 
  2.  Συνοδευτικά Κείμενα Παρουσίασης Γλωσσικού Μαθήματος 
  3.  ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
 Βιωματικά Εργαστήρια για Λογοτεχνία :
 Βιωματικά Εργαστήρια για Μαθηματικά :

Δεν υπάρχουν σχόλια: