Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Έντυπα Τοποθετήσεων - Μετακινήσεων Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Λεμεσού

Γενικές Οδηγίες Δημοτικής Εκπαίδευσης - Λεμεσός
Έντυπο Τοποθετήσεων Μετακινήσεων Δασκάλων- Λεμεσός
Γενικές Οδηγίες Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Λεμεσός

Έντυπο Τοποθετήσεων Μετακινήσεων Νηπιαγωγών- Λεμεσός

 Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
1. έχουν μετατεθεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στην πόλη Λεμεσού ή σε
κοινότητες και δήμους με δύο ή περισσότερα σχολεία
2. επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο στην πόλη Λεμεσού ή σε κοινότητες/ δήμους
με δύο ή περισσότερα σχολεία
3. έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια στο ίδιο σχολείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: