Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Μεταθέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Μονάδες Μετάθεσης ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: